В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Рішення суду

Приміт­ки

1

2

3

4

5

6

1.

12.01.2012

Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 8 (КВЖРЕП № 8) позивається про скасування податкового повідомлення-рішення     про застосування штрафних (фінансових) санкцій

ДПІ      в      м. Житомирі посилаючись на "Положення про    касових    операцій у національній      валюті в Україні", затвердженого постановою       НБУ від 15.12.2004, № 637. Зазначає, що було порушено п.п. 2.2, 2.6

Відповідно до ст.71, 86, 94, 158-163, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства) постановив задовольнити позов на користь позивача та скасувати прийняте ДПІ в м. Житомирі податкове повідомлення-рішення № 0000082302 від 13.01.2011 р.

 

2.

19.09.2011

ТзОВ   "Люцина" позивається про    скасування податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій, та   не   погоджується   по суті виявленими порушеннями п.2.2, 2.6 Положення №637, яке на думку перевіряючих полягало у не   оприбуткуванні позивачем готівки у розмірі 1345,35грн

ДПІ в м. Житомирі вважає, що до  п.   1.2 Положення "Про ведення касових операцій в національній валюті України" оприбуткуванням   готівки є проведення підприємством та підприємцями обліку готівки в   касі   на   повну   суму її фактичних    надходжень в касовій  книзі,  книзі обліку доходів    та    витрат, книзі обліку розрахункових операцій

Проте, за таке порушення Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» штрафні санкції не передбачені та до позивача відповідачем не застосовувались. Враховуючи викладене, а також те, що жодна норма податкового законодавства не визначає, що незаповнення окремого розділу КОРО (в даному випадку № 2) з беззаперечним доказом не оприбуткування готівки платником податку.

Керуючись ст. 86, 94, 158-163, 167, 254 КАС України, суд постановив задовольнити позов на користь позивача та скасувати прийняте ДПІ в м. Житомирі податкове повідомлення-рішення від 26.04.2011 р. №0002082392

 

493 У#ЗУї

Продовження Додатку C

1 2 3 4 5 6

3.

07.06.2011

ТзОВ "Сілекс" подає позов про визнання нечинним рішення про застосування штрафних санкцій від 25.11.2010 р. № 0001482302, було порушено п. 1, п. 13 ст. 3, ст.   8   Закону  України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а саме незабезпечення відповідності суми готівкових коштів на місці проведення   розрахунків сумі коштів зазначених в денному звіті   РРО   та невідповідність розрахункового документу Положенню про форму та зміст розрахункових документів

Овруцька міжрайонна державна податкова інспекція заперечує позов, та стверджує, що перевіркою встановлено порушення п. 1, 13, ст. 3 та ст. 8 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" за що і застосовано фінансову санкцію у відповідності до ст. 17, 22 вказаного Закону

Керуючись Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого Наказом ДПА України від 01.12.2000 р. № 614, ст. 72, 86, 159­163, 167 КАС України, суд постановив: в задоволенні позову Багатогалузевого підприємства "Силекс" у формі ТзОВ до Овруцької міжрайонної державної податкової інспекції про визнання нечинним рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 25.11.2010 року № 0001482302

 

4.

01.12.2011

Підприємства Андрушівської райспоживспілки "Коопзаготпром" висуває позовні вимоги щодо визнання протиправним    та скасувати рішення               23.04.2011 р.

№0000302308,   в результаті

безпідставності висновків контролюючого    органу про порушення підприємством вимог п. 2.6. Положення

Державної податкової інспекції у Андрушівському районі Житомирської області. Зауважили, що перевірка фактично здійснювалась 17.05 і описка місяця в рішенні не є підставою для скасування штрафних санкцій

Керуючись ст. 71, 86, 94, 158-163, 254 КАС України, суд постановив у задоволенні позовних вимог підприємства Андрушівської райспоживспілки "Коопзаготпром" до Державної податкової інспекції у Андрушівському районі Житомирської області про визнання протиправним та скасування рішення від 23.04.2011 р. №0000302308 - відмовити

 

494

Продовження Додатку C

1 2 3 4 5 6

5.

06.02.2012

ТзОВ"Медіа-Трейд" надає позов до суду з метою скасувати податкові повідомлення-рішення    від    28.10.2011 р.

№0003342301 та №0003332301,

вважаючи       дані рішення незаканними

ДПІ у м. Житомирі стверджує, що було порушено п.2.11, 3.1, 3.2 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" № 637, так як були проведенні готівкові розрахунки підзвітними особами підприємства без подання розрахункового документа (касового чека, квитанції до ПКО) в бухгалтерію підприємства на суму 4910,00 грн

На підставі викладеного, керуючись ст. 86, 94, 158-163, 254 КАС України, суд постановив:    Адміністративний позов ТОВ     "Медіа-Трейд" задовольнити Скасувати    податкове повідомлення-рішення №0003342301 від 28 жовтня 2011 р., прийняте ДПІ у м. Житомирі в частині    донарахування    податку на прибуток за 2010 рік в сумі 235665,00 грн. та штрафних (фінансових) санкцій у сумі 58916,00 грн.; скасувати податкове повідомлення-рішення №0003332301 від 28 жовтня 2011 р., прийняте Державною податковою інспекцією у м. Житомирі

 

6.

06.08.2009

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича-комерційна фірма Пласт Бак" звернулося суду з позовом про скасування рішення

№0002252330 від 30 липня

2009 року та п.4 висновку акту ДПІ в Овідіопольському районі Одеської області про результати планової виїзної перевірки №1700/23­3/33089473 від 24.07.2009 року

Державна податкова інспекція в Овідіопольському районі

Апеляційну        скаргу Державної податкової інспекції у Овідіопольському районі Одеської області задовольнити. Постанову      Одеського окружного адміністративного суду від 11 листопада 2009 року скасувати та прийняти нову постанову,     якою     у задоволенні адміністративного позову Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробнича-комерційна   фірма Пласт Бак" - відмовити.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого Адміністративного Суду України протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням апеляційного суду

 

495

Продовження Додатку С

7 2 3 4 5 6

7.

18.05.2011

Приватне підприємство "Брідер" висуває позов про визнання не чинним         рішення про застосування штрафних (фінансових)      санкцій № 0000322350 від 15.04.2010 р. на суму 5002005,84 грн.

Попільнянська міжрайонна державна податкова інспекція, Державна податкова адміністрація у Житомирській області стверджує, що позивачем було порушено п.2.6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а саме не оприбуткування готівку в касу на суму 967496,94 грн, та сума перевищення ліміту каси становила 615694,89 грн

Керуючись Законом України "Про державну податкову службу в Україні", Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995 року №436/95, Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, ст.ст. 86, 158-163, 167, 254 КАС України, суд постановив: в задоволенні позову про визнання дій протиправними та визнання не чинними рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій - відмовити

 

8.

12.04.2011

Приватний підприємець подає позов до суду з метою визнати не    чинним    рішення про застосування штрафних санкцій   №   0014092302 від 25.11.2010 р., та зазначає, що не   забезпечення щоденного друкування фіскальних звітних чеків за дні зазначенні в акті перевірки    від    12.11.2010 р. передбачене тим, що в даний період проводились ремонтні роботи

ДПІ у м. Житомирі згідно результатів перевірки виявила порушення п.п. 1, 2, 9, 10, 13 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", проведення розрахункових операцій без застосування РРО при продажу товарів, не забезпечення щоденного друкування фіскальних звітних чеків, контрольної стрічки КОРО, та не оприбуткування готівки, яка зазначена в контрольній стрічці,

Вимоги позивача були відмовлені. ДПІ у м. Житомирі рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0014092302 та 0014102302 від 25.11.2010 року, оскільки вони прийняті за результатами встановлених актом перевірки №0588/06/25/23/НОМЕР_3 від 12.11.2010 р. порушень, що мали місце, в зв'язку з чим відмовляє в задоволенні позову. На підставі викладеного, керуючись ст.158-163 Кодексу адміністративного судочинства України

 

496

Продовження Додатку С

7 2 3 4 5 6

 

 

 

таким чином було порушено п. 2.2, 2.6. Положення НБУ №637 від 15.12.2004 р.

 

 

9.

21.06.2011

Приватне підприємство "Медісан" подає позов про скасування податкового повідомлення-рішення та рішення про застосування штрафних санкцій № 0014872302 від 21.12.2010

ДПІ у м. Житомирі обґрунтовує законність дій тим, що підприємством "Медісан" було порушено п.2.2, п.2.6. "Положення про ведення касових операцій у національній валюті України"

Відповідно до ст.71 КАС України, не було надано жодного доказу щодо надходження коштів до каси, та керуючись ст.ст. 86, 158-163, 254 КАС України, Житомирський окружний адміністративний суд постановив позов задовільнити в повному обсязі та скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ у м. Житомирі

 

10.

15.02.2011

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Інвест" про скасування повідомлення - рішення № 0002152305 від 07.04.2010р.

До Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва

В задоволенні адміністративного позову відмовити. Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст.ст. 185-187 КАС України. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції

 

497

ДОДАТОК Т

Порівняння законодавчих актів з обліку монетарних активів

Питання, що розглядаються

Україна

Росія

Білорусь

МСФЗ

7

2

3

4

5

7

1

Форми організації підприємств, на які поширюється положення

+

+

+

+

2

Визначення понять

 

 

 

 

 

- монетарні активи;

+

+

+

+

 

- валютний курс

+

+

+

+

3

Класифікація монетарних активів:

 

 

- готівка в іноземній валюті

+

+

+

+

 

- кошти на банківських рахунках в іноземній валюті

+

+

+

+

 

- дебіторська заборгованість, якщо її погашення передбачається в грошовій формі

+

+

+

+

 

- готівка

-

-

-

+

4

Порядок визнання на оприбуткуванні:

 

 

- за валютним курсом на дату здійснення операції

+

+

+

+

 

- за середнім валютним курсом

-

-

-

 

5

Порядок оцінки на дату балансу

 

 

 

 

 

- за офіційним курсом НБУ на дату складання звітності

+

+

+

+

 

- за середнім курсом на дату здійснення операції

 

 

 

+

6

Регламентація порядку включення курсових різниць

+

+

+

+

7

Розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності:

 

 

 

 

 

- Сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом

+

+

+

+

 

звітного періоду

 

 

 

 

 

- Сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу

+

+

+

+

 

іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв'язок між

 

 

 

 

 

сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

- Вплив зміни на власний капітал

+

+

+

+

 

- Вплив зміни на чистий прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна

+

+

+

+

 

відбулася на початку попереднього року

 

 

 

 

498

ДОДАТОК Ф

Документування операцій руху грошових коштів

Форма

до-

кумен

Документи

Призначення документа

Хто підписує

та

 

 

 

7

2

3

4

КО-1

Прибутковий касовий ордер

(пко)

Надходження готівки в касу

Головний бухгалтер, касир

КО-2

Видатковий

касовий ордер(ВКО)

Видача готівки з каси

Особа, якій видали кошти, головний бухгалтер, касир

КО-3

Журнал реєстрації

прибуткових та видаткових касових документів

Для реєстру в бухгалтерії ПКО, ВКО чи документів, що їх замінюють

Головний бухгалтер, касир

КО-4

Касова книга

Для обліку касиром операцій з готівкою

Головний бухгалтер, касир

КО-5

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей

Для обліку руху коштів у касі

Головний бухгалтер, касир

-

Грошовий чек

Для отримання готівки з рахунку в банку

Керівник, головний бухгалтер

-

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою

Використовують при здачі готівки інкасатору

Касир (завідувач каси)

ФКЧ-1

Фіскальний касовий чек па товари (послуги)

При розрахунках за продані товари (надані послуги), виписується електронним реєстратором

-

ФКЧ-2

Фіскальний касовий чек видачі коштів

При проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та в інших випадках

-

РК-1

Розрахункова квитанція

При реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках

Особа, яка здійснює розрахунки

Продовження Додатку Ф

7 2 3 4

П-53

Платіжна відомість

Виплата грошових коштів з каси кільком особам

Керівник, головний бухгалтер

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунок виплат із заробітної плати та виплата з каси

Керівник, головний бухгалтер

-

Платіжне доручення

При перерахуванні коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника

Платник

-

Платіжна вимога-доручення

Виписує      постачальник і надсилають з розрахунковими та відвантажувальними документами в банк платника (або безпосередньо платнику) з вимогою сплатити

Одержувач коштів

-

Банківська платіжна картка (БПК)

Пластиковий ідентифікований засіб, за допомогою якого одержувачу БПК надають можливість здійснювати операції сплати за товари, послуги и отримати готові кошти

-

-

Виписка банку

При здійсненні операцій з грошовими коштами на рахунках в банках

-

ДОДАТОК Х

Удосконалена форма звіту про рух грошових коштів

 

 

 

За аналогічний

Стаття

Код

За звітний період

період попереднього року

7

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

 

 

 

в національній валюті

010

 

 

в іноземній валюті

011

 

 

Погашення векселів одержаних

015

 

 

Покупців і замовників авансів

020

 

 

Повернення авансів:

 

 

 

в національній валюті

030

 

 

в іноземній валюті

031

 

 

Установ банків відсотків за поточними

035

 

 

рахунками

 

 

 

Бюджету податку на додану вартість

040

 

 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

 

 

Отримання субсидій, дотацій

050

 

 

Цільового фінансування

060

 

 

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

 

 

Інші надходження

080

 

 

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

090

 

 

Авансів

095

 

 

Повернення авансів

100

 

 

Працівникам

105

 

 

Витрат на відрядження

110

 

 

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

 

 

Зобов'язань з податку на прибуток

120

 

 

Відрахувань на соціальні заходи

125

 

 

Зобов'язань з інших податків і зборів

130

 

 

(обов'язкових платежів)

 

 

 

Цільових внесків

140

 

 

Інші витрачання

145

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій:

 

 

 

в національній валюті

150

 

 

в іноземній валюті

151

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій:

 

 

 

в національній валюті

160

 

 

в іноземній валюті

161

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності:

 

 

 

в національній валюті

170

 

 

в іноземній валюті

171

 

 

Продовження Додатку Х

7

2

3

4

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

 

 

необоротних активів

190

 

 

майнових комплексів

200

 

 

Отримані: відсотки

210

 

 

дивіденди

220

 

 

Інші надходження

230

 

 

Придбання:

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології