Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

атомних електростанцій АЕС

теплових електростанцій ТЕС

ГДК

промислово-міських агломерацій ПМА

СГЗ

полігонів захоронення промислових відходів ПЗВ Еколого-геологічні дослідження при геологорозвідувальних роботах: ГРЕГ літогеохімічні; гідрогеохімічні; радіометричні тощо Моніторинг геологічного середовища

Вивчення режиму підземних вод і контроль за їх станом КО

493

Вивчення активізації небезпечних геологічних процесів:

екзогенних ЕГП

ендогенних ЕНП

Створення постійних моделей геологічного середовища ПДМ

Створення та ведення моніторингу геологічного середовища М

Спостереження за станом гідрогеодеформаційного поля Землі ГГД

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи еколого-геологічного напрямку, які супроводжуються еколого-геологічними ТкЕГ картами

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи еколого-геологічного напрямку, які не супроводжуються еколого-геологічними БкЕГ картами

Видані еколого-геологічні карти ВИЕГ

6. ГЕОХІМІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Геохімічні роботи, які виконуються при регіональних геологознімальних роботах:

випереджальні ВГХР

супутні СГХР

Ландшафтно-геохімічне картування та картографування ЛГХР

Геохімічні роботи, які виконуються при пошукових, пошуково-оціночних, розвідувальних роботах; геохімічні пошуки родовищ корисних ПГХР копалин

Геохімічні роботи, які виконані як супутні при геологорозвідувальних роботах різного напрямку

ГХР

Геохімічні роботи на нафту й газ НГХР

Видані геохімічні карти ВГХР Методи, що використовуються в процесі геохімічних робіт:

первинних літогеохімічних ореолів ПЛХО

вторинних літогеохімічних ореолів розсіювання ВЛХО

літогеохімічних потоків розсіювання ВЛХП

накладених літогеохімічних ореолів НЛХО

мінералого-геохімічний МГХ

шліхо-геохімічний ШГХ

фітогеохімічний ФГХрадіометричний РГХ

атмогеохімічний (газовий) АГХ

гідрогеохімічний ГГХ

гідрогеохімічний поверхневих водотоків та водоймів ГГХН

гідрогеохімічний підземних вод ГГХП

вивчення снігового покрову СНГХ

гідролітогеохімічний ГЛГХ

геоелектрохімічний ГЕГХ

Примітка.   Глибинні   геохімічні   роботи  з   відбором   проб   у свердловинах позначаються відповідним індексом з доданням у дужках (гл).

Додаток 2 до пункту 2.2 Інструкції про порядок обліку результатів РГВН

ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ОБЛІКОВА КАРТКА ВИВЧЕНОСТІ

1. Інвентарний                   р ...    3. Номер і дата . держреєстрації номер звіту             робіт           видачі ліцензії

4. Номенклатура листів

Масштаб 1:1000000

 

 

III

5. Автори

N обл. картки            1 1

6. Назва звіту (пояснювальної записки)

7. Роки проведення робіт

 

8. Район проведення робіт

9. Індекс виду, стадії, методу ро іт

10. Масштаб

11. Розмір вивченої площі, км

 

 

загальна       за видами робіт

 

 

 

 

 

у т. ч. за даним листом масштабу 1:1000000

12. Виконавець робіт

 

13. Корисні копалини

14. Підрахунок 14.1. Запасів 14.2. Ресурсів                   15. Держекспертиза

16. Список доданих до звіту (пояснювальної записки) карт Масштаб

17. Ключові слова

(Зворотний бік облікової картки)

18. Реферат (Мета. Методика. Основні результати робіт) Мета

Використані

Виконано

Виявлено

19. Оцінка основної карти і звіту

20. Розташування вивченої площі на схемі листа масштабу 1:1000000

Номенклатура листа XX XX

YY YY

Y Y Y

Y

XX XX

26. Види вивченості, з яких складені облікові картки до даного звіту

21. Координати

північна широта

східна довгота

град.

хвил.

секунд.

град.

хвил.

секунд.

22

Джерело

фінансуван

ня

25

23 Вартість . робіт н.

Уповноваж ена особа від

виконавця РГВН

Від

Геоінформу перевірив

тис. гр 24 Завершеність

робіт

(ініціали, прізвище)

М.

П.

(ініціали, прізвище)

 

 

інже-

 

 

 

геоло­гічна

гідрогео­логічна

нерно-геоло­гічна

геофізична

еколого-геологічна

геохімічна

Додаток 3 до пункту 4.3 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДО       Інструкції про порядок обліку контурних карт та картограм результатів РГВН

вивченості надр за масштабами всіх

видів робіт

Колір

Масштаб

Болотний

1:1000000 та дрібніше

Синій

1:500000

Зелений

1:200000

Фіолетовий

1:100000

Червоний

1:50000

Бузковий

1:25000

Вишневий

1:10000 та крупніше

Профільні роботи всіх масштабів відображаються чорним кольором.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ до контурної карти геологічної вивченості території геологорозвідувальними роботами

Корисні копалини

Колір контуру

Види геологорозвідувальних робіт

Тверді корисні копалини

Червоний

Пошукові роботи:

 

Червоний

загальні пошуки

 

Червоний

пошуки

 

Вишневий

Пошуково-оцінні роботи:

 

Бузковий

детальні пошуки

 

Чорний

Розвідка родовищ (попередня, детальна, дорозвідка)

Нафта, газ і конденсат

Червоний

Виділення зон і районів для першочергового вивчення

 

Червоний

Виявлення об'єктів (структур)

 

Червоний

Підготовка об'єктів (структур) до глибокого буріння

 

Бузковий

Пошуки родовищ (покладів)

 

Бузковий

Розвідка родовищ (розвідка, дорозвідка)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ до контурної карти і картограми інженерно-геологічної вивченості території інженерно-геологічними дослідженнями з метою будівництва різних споруд та вивчення умов їх

експлуатації

Колір контуру або площі

Вид досліджень з метою будівництва об'єктів

Чорний

Цивільного та промислового будівництва

Синій

Гідротехнічного будівництва

Червоний

Будівництва лінійних споруд

Коричневий

Підземного будівництва

Фіолетовий

Аеродромного будівництва

Зелений

Меліоративного будівництва

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ до контурної карти еколого-геологічної вивченості території спеціальними еколого-геологічними роботами та

картуванням

Колір контуру

Об'єкти вивчення

Червоний

Атомні електростанції

Коричневий

Теплові електростанції

Чорний

Гірничодобувні, нафтопереробні та інші промислові переробні комплекси

Бузковий

Промислово-міські агломерації

Зелений

Аграрно-промислові виробництва та території інтенсивного ведення сільського господарства

Синій

Полігони захоронення промислових відходів

ТАБЛИЦЯ вивченості території геологічними зніманнями та геологічним довивченням раніше знятих площ за станом на 01.01.200_

Додаток 4 до пункту 5.4 Інструкції про порядок обліку результатів РГВН

Чисельник - вивчена площа, км2; Знаменник - % вивченості.

n з/п

Назва адміністра­тивної одиниці

Площа,

2

км

Масштаб знімань

Площа значних внутрішніх

водоймищ,

2

км

 

 

 

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ вивченості території глибинним геологічним картуванням, аерофотогеологічним та космогеологічним картуванням за станом на 01.01.200_

Чисельник - вивчена площа, км2;

Знаменник - % вивченості.

 

Назва адміністративної одиниці

 

Глибинне геологічне картування

Аерофотогеологічне картування

Космофотогеологічне картування

Площа значних внутрішніх водоймищ, км2

n

з/п

 

Площа,

2

км

Масштаб

Масштаб

Масштаб

 

 

 

 

крупний

середній

дрібний

1:50000

1:200000

1:200000

1:500000

1:1000000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ вивченості континентального шельфу в межах території України геологічними зніманнями за станом на 01.01.200_

N з/п

Назва моря

Вивчена площа за масштабом знімання (км2)

 

 

1:200000

1:50000

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Усього

 

 

ТАБЛИЦЯ вивченості території гідрогеологічними та комплексними зніманнями за станом на 01.01.200_

Додаток 5 до пункту 5.5 Інструкції про порядок обліку результатів РГВН

Чисельник - вивчена площа, км2; Знаменник - % вивченості.

 

Я Я Я

я

ч

 

и

Масштаб знімань

 

 

 

 

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

1:500000

1:1000000

 

 

 

 

 

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1

N

о

и к

of

зніманнями,

 

додаткових

 

додаткових

 

додаткових

 

додаткових

 

додаткових

 

додаткових

з/п

о С

т>, покрито

Усього

ь т

2 .t

б

тр

о п

Усього

ь т

2 .t

б

тр

о п

Усього

потребують робіт

Усього

отребують робіт

Усього

xigoa ьтюуберто

Усього

отребують робіт

 

 

 

 

 

кі я

 

кі я

 

кі я

 

кі я

 

кі я

 

кі я

 

 

 

>> 

 

 

 

 

 

sr

 

 

 

 

 

 

 

нн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

у

 

у

 

у

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

е

н

та

о З'

0п 1и 1: м

е

ше

н

е

м

IS Ё яр

няок

анпо

ім ні

17

м

к

З и

м

о д о в

іх ні

іш

тр

ну

в

ких и

е в а З о

с

18

Усього

ТАБЛИЦЯ вивченості території гідрогеологічними та комплексними зніманнями, проведеними з метою меліорації земель за станом на 01.01.200_

Чисельник - вивчена площа, км2;

Знаменник - % вивченості.

 

Найменування адміністративних одиниць

 

Усього, покрито зніманнями,км2

Масштаб знімань

 

 

 

 

 

 

1:50000

1:100000

1:200000

Площа великих вутрішніх водоймищ, км2

n з/п

 

Площа, км2

 

1:25000 і крупніше

Усього

у т. ч. які потребують додаткових робіт

Усього

у т. ч. які потребують додаткових робіт

Усього

у т. ч. які потребують додаткових робіт

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и о ct

CP

о с

о

CP

с

CP и о

о t

ю о

а о

а

о

ров

2

я cd

2 f

с s

ей ю

cd

f i

ей К СП

жя 'їшшиоіїоа хшішсІхАна хюшиэа етонтт

 

 

 

 

1:1 000000

xigod xHaoMx^fof axcuAgadxou гяк ъ х А

 

 

 

 

 

охочэ^

 

 

 

 

1:500000

xigod хиаояхеїїо axcuAgadxou гяк ъ х А

 

 

 

 

 

охочэ^

 

 

 

Масштаб знімань

1:200000

xigod хиаояхеїїо axcuAgadxou гяк ь х А

 

 

 

 

 

охочо^

 

 

 

 

1:100000

xigod хиаояхеїїо axcuAgadxou гяк ъ х А

О

 

 

 

 

охочо^

On

 

 

 

1:50000

xigod хиаояхеїїо axcuAgadxou гяк ъ х А

ОО

 

 

 

 

охочо^

 

 

 

 

1:25000

xigod хиаояхеїїо axcuAgadxou гяк ь х А

 

 

 

 

 

охочо^

 

 

 

^ші 'имкннешне охисімон 'охочэ^

 

 

 

^WM 'еїЛОІГЦ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид