Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.04.2008 р. N 270-VI)

698

Розділ X

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці

1. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.05.2012 р. N 4837-VI)

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з

підвищеною небезпекою

1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.05.2012 р. N 4837-VI)

Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ

Стаття 17. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання - юридичних осіб за порушення законодавства у сфері видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

Уповноважені органи у разі виявлення порушень вживають заходів щодо їх усунення та застосовують до суб'єктів господарювання - юридичних осіб штрафні санкції за:

самовільне користування надрами - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчення надр - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пошкодження родовищ корисних копалин, які повністю виключають або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації, - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, захисту майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, - у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання вимог щодо приведення свердловин, які ліквідовано або законсервовано, у безпечний стан, а також вимог щодо збереження свердловин на час консервації - у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

проведення робіт без затвердженої в установленому законодавством порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням

700

їх вимог - у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання законних вимог уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил безпеки, що створює загрозу безпечній життєдіяльності населення та експлуатаційного персоналу, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил охорони об'єктів видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення умов та правил діяльності, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відмову надавати інформацію щодо газоносності надр до Державного інформаційного геологічного фонду України у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законами України може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства, що регулює діяльність у цій сфері.

Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються органами державного нагляду (інспекціями) в межах їх повноважень.

Суми штрафів, що накладаються органами державного нагляду (інспекціями), перераховуються до Державного бюджету України.

Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами уповноважених органів, що виявили правопорушення, складається протокол, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.

Керівник чи заступник керівника уповноваженого органу розглядає справу протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання відповідних документів.

Рішення керівника чи заступника керівника уповноваженого органу про накладення штрафу оформляється постановою.

Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання постанови про його накладення.

У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується в судовому порядку.

Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.

Про заходи щодо забезпечення додержання законодавства у сфері

надрокористування

За результатами перевірок додержання законодавства з питань надрокористування та стану виконання Указу Президента України від 6 червня 2003 року N 485 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні" в Полтавській і Сумській областях виявлено численні порушення у цій сфері. Мають місце факти несанкціонованої промислової розробки родовищ корисних копалин, у тому числі на самовільно зайнятих земельних ділянках, без отримання відповідних спеціальних дозволів (ліцензій), викрадення нафти та газу, незаконної їх переробки тощо.

Це стало можливим унаслідок того, що Урядом України, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", відповідними державними адміністраціями, правоохоронними органами не вживаються достатні заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства України з питань надрокористування.

З метою забезпечення раціонального використання надр, додержання при цьому інтересів держави і надрокористувачів, безумовного виконання та запобігання порушенням законодавства з питань надрокористування постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк:

забезпечити безумовне виконання Указу Президента України від 6 червня 2003 року N 485 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні";

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до:

- Земельного кодексу України щодо вдосконалення порядку надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами;

- Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення поважних причин, за яких користувач нафтогазоносними надрами не в змозі приступити до користування нафтогазоносними надрами, а також встановлення в натуральних одиницях максимальних обсягів видобування нафти і газу під час геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ;вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення в 2004 році фінансування з Державного бюджету України розвитку мінерально-сировинної бази в частині приросту запасів нафти і газу в обсягах, не менших за обсяги відповідного бюджетного фінансування у 2003 році;

вирішити в установленому порядку питання щодо збільшення обсягів державного замовлення на одержання приросту запасів нафти і газу для державних потреб на 2005 рік і забезпечити його фінансування в повному обсязі;

внести зміни до Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, передбачивши запровадження обліку розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин;

забезпечити здійснення Державним комітетом природних ресурсів України повноважень з управління щодо свердловин, користувачів яких не встановлено, якщо такі свердловини знаходяться на ділянках нафтогазоносних надр, не залучених до використання, а також вирішення питань щодо використання таких свердловин, якщо вони знаходяться на ділянках, на які надано спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами;

забезпечити постійний контроль за додержанням користувачами нафтогазоносними надрами умов спеціального дозволу на користування такими надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами, а також вжиття відповідних заходів у разі їх порушення;

вжити заходів щодо посилення боротьби з викраданням нафти, газу і газового конденсату та незаконною їх переробкою;

2) у п'ятимісячний строк:

забезпечити виконання робіт з інвентаризації земель, наданих у користування для потреб нафтогазової галузі, та оформлення відповідних правовстановлюючих документів;

затвердити відповідно до законодавства перелік особливо важливих об'єктів нафтогазової галузі, охорона яких здійснюється спеціалізованими охоронними підрозділами.

2. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити у двомісячний строк перевірку законності постанов про відмову в порушенні кримінальних справ за фактами викрадення нафти та газу.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України, Міністерству юстиції України за участю Генеральної прокуратури України:

вжити заходів до виявлення фактів порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, в тому числі пов'язаних з незаконним зберіганням, переробкою та реалізацією нафти і газу та продуктів їх переробки;

забезпечити стягнення із користувачів нафтогазоносними надрами заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державнимадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів щодо недопущення випадків незаконного користування земельними ділянками для видобутку нафти і газу.

5. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо дальшого перебування на займаних посадах начальника нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" О. Нестеренка та начальника нафтогазовидобувного управління "Полтаванафтогаз" В. Шульгача.

6. Міністру внутрішніх справ України розглянути питання щодо відповідності займаним посадам працівників управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській та Сумській областях.

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Голову Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 5 липня 2004 року N 741/2004

РОЗДІЛ 11. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КОДЕКС УКРАЇНИ Про надра

Кодекс введено в дію з дня опублікування - 31 серпня 1994 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 року N 133/94-ВР)

(витяг)

Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, геологічна інформація

Роботи по геологічному вивченню надр підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.

Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр провадяться Державним інформаційним геологічним фондом України.

Умови розпорядження геологічною інформацією, в тому числі і тією, що підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України, визначаються Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, що розробляється на основі цього Кодексу, законодавства про науково-технічну інформацію і затверджується Кабінетом Міністрів України.від 13 червня 1995 р. N 423 Київ

Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року N 501, від 21 червня 2004 року N 792, від 25 травня 2006 року N 754, від 25 листопада 2009 року N 1260, від 31 серпня 2011 року N 911

Відповідно до статті 39 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, що додається.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів В. ПУСТОВОЙТЕНКО

України

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13

червня 1995 р. N 423

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розпорядження геологічною

інформацією

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Держкомгеології" замінено словом

"Держкомприродресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 року N 792)

(У тексті Положення та додатку до нього слово "Держкомприродресурсів" замінено словом " Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 754)

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Мінприроди" замінено словом "Держгеонадра" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 911)

Загальні питання

1. Цим Положенням визначається порядок розпорядження (надання у користування і продаж) відкритою геологічною інформацією про надра, (далі - геологічна інформація), отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.

Порядок розпорядження геологічною інформацією з обмеженим доступом визначається чинним законодавством України.

2. Геологічна інформація - це зафіксовані дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ, інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт.

Геологічна інформація є об'єктом товарних відносин і може використовуватись як частина внеску до статутного фонду під час створення підприємств.

3. Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету, є державною власністю і реалізується Держгеонадра згідно з цим Положенням.

4. Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за погодженням з Держгеонадра.

Така геологічна інформація може переходити до державної власності у разі передачі її до відповідних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

5. Геологічна інформація незалежно від форми власності підлягає обов'язковій реєстрації та обліку в Державному інформаційному геологічному фонді Держгеонадра (далі - Геоінформ).

Склад і обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Геоінформу, порядок її обліку та користування визначаються Держгеонадра.

6. Первинна геологічна інформація (керн свердловин, проби нафти, газу, води, зразки кам'яного матеріалу, колекції різного призначення, дублікати проб, журнали польової документації та опробування, записи геофізичних спостережень тощо), яка може використовуватися для вивчення надр, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, підлягає збереженню юридичними та фізичними особами, які її створили.

Надання геологічної інформації для користування

7. Геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету і передана до Геоінформу, надається у користування на договірній основі, причому органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям - безоплатно.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1260) Юридичні та фізичні особи, що бажають отримати для користування геологічну   інформацію,   надсилають   до   Геоінформу   запит,   в якому зазначається:

мета отримання інформації;

район або родовище корисних копалин;

вид корисних копалин;

перелік замовлених відомостей та ступінь їх детальності; вид носія інформації; форма надання інформації.

Геоінформ визначає наявність інформації і протягом 10 календарних днів письмово повідомляє запитувача про умови, термін і форму надання інформації або відмову чи відстрочення її надання із зазначенням причин. Задоволення запиту здійснюється протягом місяця.

8. Геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, надається у користування власником інформації на умовах, визначених договором.

Геологічна інформація, що передана на зберігання до Геоінформу і не перейшла до державної власності, може надаватись у користування Геоінформом на умовах, визначених власником цієї інформації.

Продаж геологічної інформації

9. Юридична та фізична особа, яка бажає придбати геологічну інформацію, що знаходиться у розпорядженні Держгеонадра, надсилає запит на ім'я голови Комітету.

У запиті зазначаються:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб -прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;стисла довідка про діяльність юридичної чи фізичної особи; прізвища та посади осіб, уповноважених діяти від імені юридичної чи фізичної особи;

склад і обсяг геологічної інформації;

обсяг права власності на придбану геологічну інформацію.

10. Для погодження продажу геологічної інформації, яка не є державною власністю, її власник надсилає запит Держгеонадра.

У запиті зазначаються:

а) для продавця - власника геологічної інформації:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб -прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

склад і обсяг інформації, яка пропонується на продаж;

б) для покупця геологічної інформації:

відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, юридична адреса; посадова особа, що надіслала запит); для фізичних осіб -прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання;

обсяг права власності на геологічну інформацію, що придбаватиметься.

11. Держгеонадра протягом 10 днів розглядає запит щодо придбання або погодження продажу геологічної інформації і про прийняте рішення повідомляє запитувача.

Задоволення запиту щодо придбання геологічної інформації здійснюється протягом місяця.

У разі відмови у погодженні продажу геологічної інформації її власник має право оскаржити таке рішення в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Плата за геологічну інформацію та використання коштів, отриманих від продажу цієї інформації

12. Розмір плати за геологічну інформацію визначається з урахуванням: споживчого    значення    об'єкта,    щодо    якого    замовляється чи

пропонується інформація (розміри і техніко-економічні показники родовища, якість та кон'юнктура корисних копалин, перспективність площ і окремих ділянок тощо);

особливостей геологічної будови та повноти геологічного вивчення

надр;

рівня повноти та детальності заявленої інформації; попиту на конкретну геологічну інформацію; витрат на підготовку геологічної інформації;

мети, з якою використовуватиметься замовлена інформація (геологічне вивчення ділянки надр, родовища корисних копалин, проектування; будівництво підприємств з видобутку корисних копалин тощо).

13. Кошти, отримані за користування та від продажу геологічної інформації, яка є державною власністю, зараховуються до державного бюджету.

(пункт 13 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

14. Кошти в іноземній валюті, отримані від продажу геологічної інформації, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Експорт геологічної інформації

15. Експорт геологічної інформації здійснюється згідно із чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.

16. Митне оформлення геологічної інформації провадиться відповідно до діючих вимог та за наявності позитивного висновку експертної комісії Держгеонадра щодо можливості експорту геологічної інформації за формою згідно з додатком.

17. Юридичні та фізичні особи України, інших держав, які отримали геологічну інформацію з порушенням цього Положення, до проведення геологорозвідувальних робіт та освоєння родовищ корисних копалин на території України не допускаються.

Зразок

Додаток

до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією

Висновок експертної комісії Держгеонадра щодо можливості експорту геологічної інформації

Експертна комісія у складі

~---АГ---- - - ~---— — ' ~      U        —---- — і—і—_

(посада,  прізвище,  ім'я та по батькові)

розглянувши _

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид