Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Й СРЯ О ОО S оЗ ОО -ноо <D -хО g 41   і ^-х

й) XX й ЙСР НЕн -хЯ" НЮсм И о СР йо -х= ^-х

-x Ч -Х-Н   03 -x О -x ООЗ -x ДО -x ЙОЗ -x ^ -x 03   ••   •• оЗ СР 0) Дсм -x і *

Ы Sffl * Й * ШЙ н й <|й <! Р-і 1 1 У, G Бн н ^ ^-х -х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х

и о

X X <D Бн i

о

CD Рч -X -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к

-к -х

-к -к

-х -к

-к -к

-х -к

-к -х

-к -к

-х -к

-к -к

-х -к

-к -х

-к -к

(0

-к   Ю *

О

Ы  Н

И   i *

до*

0)   И

^ о ■* Н Рн    (0 *

Ч m -к   -к -к

-к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к

-к -х

-к -к

-х -к

-к -к

-х -к

-к -х

-к -к

-х -к

-к -к

-х -к

-к -х

-к -к

(0

Ю

0 -к Н

1 -к О

• • и *

Ч И О -к О X Рн CD   О)   -X

Ь в з -к   -к   -к -к

М О со < -X

Р-1

-к -к

CD

о

-х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к   -к -к

-к -к -к i

дм*

03 * М   Бн -X

>> н

X 0

-X

Р"

СП CD -К О -к -к -х -к -к -к

О

О

со 2 *

< и:

а, н

-к   -к -к

-х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к -х -к -к -к -к *

-х -х м О   Ч

нн «3 н Ч CD G Ч -к   -к -к

i

о

Й н

-X -X

S (0

Й

н

Бн -X

Ю

О

Р

4

S

CD -X

Р

G

i

CD -X X

СО -X CD

Ю -x rd

CO -X

CD -X M

О   4 -x

л H

Ч X -x

О   CD -X

G Р -x

-X -X -X

О -x

Рч -X

О

Й

О

>> -X

-X -X

Додаток N 2 до Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

Типовий договір підряду на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

м._ "_"_19_р.

Підприємство_, яке іменується назва

геологічної організації надалі "Замовник", в особі_

посада, прізвище, ім'я та по батькові

_, діючого на підставі_

назва документа

_, з одного боку, і_експедиція

назва

з  геофізичних  досліджень   у   свердловинах   ДГП   "Укргеофізика", яка

іменується надалі "Підрядчик", в особі начальника експедиції_

_,   діючого   на підставі _

прізвище, ім'я та по батькові

_, з другого боку, уклали нижченаведений

назва документа

договір на виконання геофізичних та прострілювально-підривних робіт у

свердловинах, що буряться на нафту і газ, у 19_р.

1. Предмет договору

1.1. "Замовник" доручає, а "Підрядчик" приймає на себе проведення

указати весь комплекс робіт

згідно із затвердженим технічним проектом і кошторисом в обсязі специфікації, складеної у відповідності із затвердженим для "Замовника" планом буріння та наданої "Підрядчику" в установленому порядку із зазначенням площ, метражу буріння, розподілених по кварталах, кількості свердловин та їх проектних глибинах, кількості та товщини пластів, які будуть підлягати випробуванню.

1.2. Усі роботи "Підрядчик" виконує, використовуючи свою робочу силу, технічні та матеріальні ресурси.

1.3. Заявки на проведення геофізичних робіт у свердловинах подаються працівниками геологічної та технологічної служб "Замовника" письмово або телефонограмою не пізніше як за 24 години до початку роботи насвердловині, якщо свердловина розташована на відстані не більше 100 км від бази геофізичної експедиції (партії).

1.4. "Підрядчик" зобов'язаний протягом 2-х годин після одержання заявки надіслати "Замовнику" підтвердження на прийняття заявки та узгодити час виконання робіт.

1.5. У разі необхідності виконання геофізичних робіт у свердловинах глибиною більше 4500 м "Замовник" повинен подати заявку не менше як за 3 доби, а у разі глибин більше 5500 м - за п'ять діб до початку робіт у свердловині з наступним уточненням часу початку робіт.

1.6. У разі відміни заявки "Замовником" повторний виїзд геофізичного загону здійснюють після подання нової заявки.

1.7. Заявки на вихідні, святкові і неробочі дні приймаються тільки для виконання таких робіт:

- прострілювально-підривні та геофізичні роботи по ліквідації аварій;

- на геофізичні дослідження свердловин під спуск обсадних колон;

- вимірювання кривизни під час урізування нового ствола і проведення чергових замірів у похило-направлених свердловинах;

- геофізичні дослідження свердловин перед проведенням випробувань пластів випробувачами, які спускаються у свердловину на трубах;

- геофізичні дослідження у свердловинах по завершенні буріння свердловин.

1.8. Робочий час для працівників організації "Підрядчика" встановлюється з 8-00 до 17-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 з п'ятиденним робочим тижнем.

1.9. Початок геофізичних досліджень у свердловинах повинен бути в денну годину; прострілювально-підривні роботи виконуються тільки у денну годину. Як виняток, прострілювально-підривні роботи можуть бути проведені і в темну годину доби за окремим планом, затвердженим головними інженерами організацій "Замовника" та "Підрядчика".

1.10. Час, у який дозволяється проведення геофізичних досліджень у свердловині, визначає "Замовник" із записом в акті про перевірку готовності бурової установки і свердловини до проведення цих робіт.

2. Зобов'язання "Замовника"

2.1. Надавати "Підрядчику" повний обсяг геофізичних робіт з додержанням інтервальності досліджень у відповідності з геолого-технічним нарядом.

2.2. Щоквартально надавати "Підрядчику" не пізніше 15 числа останнього місяця кварталу довідки з підтвердженням обсягу робіт на наступний квартал, передбачений договором.

2.3. Щомісячно надавати "Підрядчику" опис керну, його аналіз і результати випробування свердловин, а також геолого-технічні наряди до початку буріння свердловини.

2.4. Обладнати майданчик з твердим покриттям для встановлення геофізичного обладнання (каротажної лабораторії, газокаротажної станції, станції геолого-технологічних досліджень, підйомника) розміром не менш ніж 10х10 м.

2.5. Установити на буровій триконтактну розетку (на 220 В) і чотириполюсну (380 В) із заземляючими контактами поблизу майданчика, призначеного для розміщення обладнання, але не більше як за 40 м від нього для підмикання геофізичного обладнання до освітлювальної або силової мереж.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид