Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Вугілля буре (в тоннах)

0,052

 

Торф (у тоннах)

0,055

2

Металеві надра

 

Залізна руда для збагачення (в тоннах)

0,341

 

Залізна руда багата (в тоннах)

1,070

 

Марганцева руда (в тоннах)

2,03

 

Нікелева руда (силікатна) (в тоннах)

0,909

 

Інші металеві корисні копалини (у тоннах)

0,374

 

Руди кольорових металів (у тоннах)

0,238

 

Уранова руда (в тоннах)

0,299

 

Руди рідкісних металів (у тоннах)

0,676

 

Золоторудна сировина (в тоннах)

1,496

3

Сировина нерудна для металургії

 

Бентонітова глина (в тоннах)

0,336

 

Глина вогнетривка (в тоннах)

0,077

 

Доломіт (у тоннах)

1,06

 

Флюсовий вапняк (у тоннах)

1,06

 

Кварцит та пісок кварцовий для металургії (в тоннах)

2,32

 

Пісок формувальний (у тоннах)

2,36

 

Кварцит для виробництва кремнію (в тоннах)

0,247

 

Інша нерудна сировина (в тоннах)

1,950

4

Гірничохімічна сировина

 

Сірчана руда (в тоннах)

0,608

 

Калійно-магнієва сіль (у тоннах)

1,28

 

Кухонна сіль кам'яна (в тоннах)

0,548

 

Крейда для содової промисловості (в тоннах)

2,41

 

Вапняк для цукрової промисловості (в тоннах)

2,39

 

Сировина для виробництва мінеральних пігментів (у тоннах)

0,57

 

Крейда для хімічної промисловості (в тоннах)

2,40

 

Інша гірничохімічна сировина (в тоннах)

0,808


5

Гірничорудна сировина

 

Графітова руда (в тоннах)

0,36

 

Сировина для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції (в кілограмах)

1,28

 

Сировина для виробництва адсорбційних матеріалів (у тоннах)

0,34

 

Сировина для виробництва абразивних матеріалів (у тоннах)

0,20

 

Пірофіліт (у тоннах)

3,19

 

Озокерит (у тоннах)

3,23

 

Інша гірничорудна сировина (в тоннах)

0,304

6

Сировина ювелірна, ювелірно-виробна, виробна, для облицювальних матеріалів

 

Бурштин (у кілограмах)

1,42

 

Топаз, моріон, берил (у кілограмах)

0,265

 

Напівдорогоцінне каміння (в кілограмах)

0,00729

 

Сировина виробна (в тоннах)

0,114

 

Високодекоративне каміння (в м )

0,171

 

Інші види декоративного каміння (в м )

0,119

7

Сировина будівельна

 

Сировина для виготовлення цементу (в тоннах)

1,59

 

Крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна (в тоннах)

2,36

 

Гіпс (у тоннах)

2,41

 

Керамзитова сировина (в м )

1,40

 

Цегельно-черепична сировина (в м )

0,146

 

Камінь будівельний (у м )

0,706

 

Камінь пиляний (у м )

0,602

 

Глина тугоплавка (в тоннах)

0,663

 

Пісок для виробництва скла (в тоннах)

1,05

 

Польовошпатова сировина (в тоннах)

2,75

 

Каолін первинний (у тоннах)

0,377


 

3

Перліт (у м )

0,33

 

Сировина для виробництва мінеральної вати (в тоннах)

0,561

 

Піщано-гравійна сировина, пісок будівельний (у

м)

0,168

 

Бітуми (в тоннах)

0,79

 

Сировина для вапнування кислих ґрунтів (у тоннах)

1,56

 

Інша будівельна сировина (в тоннах)

1,33

8

Грязі лікувальні (в м3)

0,96

 

 

 

Додаток 2 до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

Приклад розрахунку збитків від порушення законодавства про

використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами

N

з/п

Показники

Позна­чення

і-

Одиниця виміру

1-

Джерело отримання або розрахунок показників

і-

Значення

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг самовільно добутого польового шпату

Д

т

Прямий метод (безпосереднє замірювання)

20,04

2

Базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати

В

м. з. пл. / т

Додаток 1

2,75

3

Величина мінімальної заробітної плати

N

грн.

Закон України "Про державний бюджет України"

960,00

4

Розмір

відшкодування збитків

З

грн.

В • N • Д

52905,60

Розрахунок: З = 20,04 • 960,0 • 2,75 = 52905,60 грн.

915

РОЗДІЛ 23. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ58

УКАЗ Президента України

Про Положення про Державну екологічну інспекцію України

(витяг)

1. Затвердити Положення про Державну екологічну інспекцію України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 13 квітня 2011 року N 454/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 454/2011

58 ...

До цього розділу віднесені також: - наказ від 01.02.2010 р. № 27 «Про затвердження СОУ ЖКГ «Захист від небезпечних геологічних процесів. Дренажі променеві для захисту від підтоплення територій та споруд»»; - наказ від 01.02.2010, № 28 «Про затвердження СОУ ЖКГ «Захист від небезпечних геологічних процесів. Штучне відновлення природної дренованості територій»». - постанова Ради Міністрів УРСР від 14.07.1976 р. № 327 «Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару ґрунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт»; - інструкція Мінсільгоспу СРСР від 20.12.1976 р. № 187 «Інструкція з інвентаризації земель, ґрунтове покриття яких порушене при розробці родовищ корисних копалин і торфу, виконанні геологорозвідувальних дослідницьких, будівельних та інших робіт».

916

ПОЛОЖЕННЯ про Державну екологічну інспекцію України

1. Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр).

Держекоінспекція України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

2. Держекоінспекція України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Міністерство), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України і Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держекоінспекції України є:

внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

реалізація державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; за екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту, експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

інші завдання, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.від 7 грудня 2009 року N 566

Про затвердження ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування"

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 29 липня 2010 року N 287

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 19.11.2009 N 160 наказую:

1. Затвердити із наданням чинності з 1 січня 2011 року державні будівельні норми ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування", розроблений на замовлення Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 29.07.2010 р. N 287)

2. З набранням чинності ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування" вважати таким, що втратив чинність на території України з 1 січня 2011 року, СНиП 2.01.15-90.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 29.07.2010 р. N 287)

3. Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС (Непомнящий О. М.) та Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу зазначених державних будівельних норм відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

16.03.2005 за N 305/10585.

4. ДП "Укрархбудінформ" (Загородня О. В.):

4.1 Забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування" відповідно до замовлень за умови використання одержаних від реалізації коштів на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (ст. 19 Закону України "Про стандартизацію").

918

4.2 Надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів Основні положення проектування" одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" і спільним наказом Держспоживстандарту та Держбуду від 24.02.2003 N 27/12.

5. Супровід ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування" доручити ДП "НДІБК", як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом.

6. Рекомендувати Міністерству з питань житлово-комунального господарства здійснювати контроль за супроводженням зазначених державних будівельних норм.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Ісаєнкавід 2 грудня 2009 року N 550

Про затвердження ДБН В.1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від

підтоплення та затоплення"

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 29 липня 2010 року N 287

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 19.11.2009 N 161 наказую:

1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2011 року державні будівельні норми ДБН В.1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення", розроблений на замовлення Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 29.07.2010 р. N 287) Вважати   СНиП   2.06.15-85   "Инженерная   защита   територій от затопления и подтопления" такими, що не застосовуються на території України з 1 січня 2011 року.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку

та будівництва України від 29.07.2010 р. N 287)

2. Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС (Непомнящий О. М.) та Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу зазначених державних будівельних норм відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 16.03.2005 за N 305/10585.

3. ДП "Укрархбудінформ" (Загородня О. В.):

3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.1.1-25-2009 " Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територійта споруд від підтоплення та затоплення" відповідно до замовлень за умови використання одержаних від реалізації коштів на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (ст. 19 Закону України "Про стандартизацію").

3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники ДБН В.1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення" одержувачам,  визначеним  постановою  Кабінету  Міністрів  України від

10.05.2002 N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" і спільним наказом Держспоживстандарту та Держбуду від

24.02.2003 N 27/12.

4. Запропонувати Міністерству з питань житлово-комунального господарства надати пропозиції щодо організації, яка буде здійснювати супроводження ДБН В.1.1-25-2009.

5. Рекомендувати Міністерству з питань житлово-комунального господарства здійснювати контроль за супроводженням зазначених державних будівельних норм.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Ісаєнка

РОЗДІЛ 24. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ПЕРЕЛІК РОБІТ З Державного комітету України з нагляду

ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ        за охороною ггогші від 26 січім 2005 р.

N 15

( . Зареєстровано в Міністерстві

{витяг) юстиції України 15 лютого 2005 р. за N

232/10512

1. Електрозварювальні,

газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.

6. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

7. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.

8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

11. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.

Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

12. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

13. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

15. Виконання газонебезпечних робіт.

16. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.

17. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

18. Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.

19. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття.

20. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.

21. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.

22. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

23. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

24. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

25. Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості.

26. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

27. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.

28. Роботи, пов'язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.

29. Роботи, пов'язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.

30. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.

31. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.

32. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

33. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємствах.

34. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.

35. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

36. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

61. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.

64. Підземні роботи на шахтах та рудниках.

65. Підземна геологорозвідка.

66. Сейсморозвідка.

67. Геолого-маркшейдерські роботи.

68. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

69. Дегазаційні роботи.

70. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

71. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.

72. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

73. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.

74. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

75. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.

76. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

77. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв'язку.

78. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

79. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид