Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 88

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

80. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

81. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

82. Штучне заморожування грунтів та водопониження.

83. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

84. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів.

85. Забивання свай.

86. Цементація та хімічне закріплення грунтів та фундаментів.

87. Укладка великогабаритних труб у траншеї.

88. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

89. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

90. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

91. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

92. Водолазні роботи.

93. Роботи по обслуговуванню барокамер.

94. Роботи верхолазні та на висоті.

95. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.

96. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

97. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

98. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

99. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

100. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

101. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

102. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.

103. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

127. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

128. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і селеві роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.

129. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

На підприємствах на основі Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Начальник юридичного відділу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

від 7 липня 2009 року N 109

Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці

(витяг)

Відповідно до Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за N 778/9377, наказую:

1. Затвердити Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року (далі - Покажчик), що додається.

2. Скасувати наказ Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України від 20.06.2006 N 102.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. вжити заходів щодо розміщення Покажчика на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. довести цей наказ до відома начальників самостійних управлінь на відділів центрального апарату Держгірпромнагляду, начальників територіальних управлінь Держгірпромнагляду, начальників Державних підприємств "Експертно-технічні центри", начальникам Державного підприємства "Український центр підтвердження відповідності "Промбезпека" та Державного підприємства "Центр сертифікації та контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу", директорам Державного підприємства "Головний навчально-методичний центр" та Державної установи "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці", Головному редактору Державного підприємства "Редакція журналу "Охорона праці".

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова С. О. Сторчак

Держгірпромнагляду

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду 07.07.2009 N 109

(у редакції наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової

безпеки від 12.04.2012 N 74)

Покажчик

нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 12 квітня 2012 року

(витяг)

- НПАОП 74.2-1.06-92 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення (25.11.92, 05.10.92 Держгіртехнагляд, Держвуглепром України);

- НПАОН 14.4-5.02-75 «Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам'яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР» (28.03.75 Мінхарчопром СРСР);

- НПАОН 13.0-5.03-77 «Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР (26.12.77, Мінчормет СРСР);

- НПАОН 00.0-7.02-02 «Обладнання для геологорозвідувального, структурно-пошукового і картувального буріння свердловин, обстеження технічного стану (методичні вказівки) ГСТУ 41-30-2002» (16.09.2002, наказ Мінекоресурсів України № 352);

- НПАОП 74.2-5.12-90 «Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт КР 39-024-90. Геодезична служба» (1990, Міннафтогазпром, Держгіртехнагляд СРСР);

- НПАОП 74.2-3.10-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві» (24.06.80, постанова Держкомпраці СРСР № 180/П-7);

- НПАОП      74.2-1.02-90      «Правила      безпеки при

геологорозвідувальних роботах» (1990, Мінгеології СРСР);

- НПАОП 0.00-5.32-79 «Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)» (12.11.79, Держгіртехнагляд СРСР).

РОЗДІЛ 25. МІЖДЕРЖАВНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО

КОДЕКС УКРАЇНИ

Про надра

Кодекс введено в дію з дня опублікування - 31 серпня 1994 року (згідно з Постановою Верховної Ради України

від 27 липня 1994 року N 133/94-ВР) (витяг) Розділ IX

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 68. Надання надр у користування іноземним юридичним

особам і громадянам

Іноземним юридичним особам і громадянам надра у користування та право на переробку мінеральної сировини надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів), що укладаються відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

Порядок укладання контрактів на користування надрами та переробку мінеральної сировини за участю іноземних юридичних осіб та громадян визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про надра, то застосовуються правила міжнародного договору.

Про затвердження Угоди про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією у сфері геологічних досліджень

Затвердити Угоду про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією у сфері геологічних досліджень, підписану 14 жовтня 2003 року у м. Тріполі.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 31 березня 2004 року N 378/2004

УГОДА про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією у сфері

геологічних досліджень

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.10.2003 р. ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 14.06.2004 р.

Україна та Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія (далі - Сторони), з метою розвитку співробітництва в геологічних досліджень, обміну спеціалістами та науковцями,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Співробітництво між Сторонами в галузі геологічних досліджень буде здійснюватись у таких областях:

1. Регіональні геологічні дослідження, пошуки і розвідка корисних копалин та підземних вод.

2. Буріння свердловин на воду.

3. Проведення пошуково-розвідувальних робіт щодо нафти і газу, включаючи геофізичні дослідження.

4. Застосування геотехнічних досліджень для будівельних цілей.

5. Прогнозування геологічних небезпек та охорона геологічного середовища, головним чином у зоні узбережжя.

6. Підготовка різномасштабних геологічних карт різного виду.

7. Обмін спеціалістами та науковцями.

929

8. Виконання спільних проектів в Україні та Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії, а також співробітництво у проектах в третіх країнах, головним чином в Африці.

9. Обмін геологічною та технічною інформацією, включаючи обмін геологічними колекціями гірських порід.

10. Проведення спільних симпозіумів, конференцій та семінарів.

11. Проведення лабораторних та технологічних досліджень.

12. Інші форми співробітництва, що можуть бути взаємно погоджені Сторонами.

Стаття 2

Сторони можуть залучати інших учасників до участі в спільних проектах, які будуть здійснюватись за окремими угодами.

Стаття 3

Сторони визначать відповідальних за відстеження виконання положень, викладених у даній Угоді.

Стаття 4

Для виконання спільних проектів Сторони укладають окремі угоди. Такі угоди включають детальні плани робіт, їх напрями, технічні, технологічні та інженерні рішення, порядок зберігання, обміну та використання інформації, що накопичена кожною із Сторін, включаючи питання захисту прав на інтелектуальну власність, а також умови передачі технологій.

Стаття 5

Порядок фінансування спільних проектів визначається окремими угодами по кожному спільному проекту.

Стаття 6

Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни і доповнення, які оформляються окремими протоколами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 7

При виконанні цієї Угоди, а також укладанні та виконані угод по спільних проектах Сторони дотримуватимуться чинного законодавства держав Сторін та норм міжнародного права.

Стаття 8

Спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода діє протягом п'яти років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні однорічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону не пізніше як за три місяці до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання поточних проектів між двома Сторонами. Виконання цих проектів продовжуватиметься для їх завершення або до їх припинення двосторонньою угодою.

Вчинено в м. "14" жовтня 2003 р. в двох примірниках, кожний українською і арабською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Україну

Віце-прем'єр-міністр ВІТАЛІЙ ГАЙДУК

За Велику Соціалістичну Народну Лівійську Арабську Джамагирію

Заступник Секретаря Вищого народного комітету з питань виробництва

Д-р АЛЬ-БАГДАДІ АЛІ АЛЬ-МАХМУДІ

ПРОТОКОЛЬНА УГОДА про співробітництво у галузі геології і гірничої справи між Україною і Гвінейською Республікою

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.11.94 р. ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 04.11.94 р.

Між:

Україною, яка представлена Міністерством промисловості України, далі Українська сторона, з одного боку і

Гвінейською Республікою, яка представлена Міністерством гірничих справ і геології, далі Гвінейська сторона, з іншого боку Преамбула:

- враховуючи те, що Гвінейська Республіка та Україна вирішили інтенсифікувати свої зв'язки у галузі гірничих справ і геології;

- враховуючи те, що Гвінейська Республіка прагне розвивати пошук, розвідку і експлуатацію мінеральних ресурсів з метою поліпшення добробуту свого народу;

- враховуючи те, що Україна прагне сприяти в оцінці мінеральних ресурсів Гвінейської Республіки.

Сторони домовились про подане нижче:

Стаття 1

На виконання цієї Протокольної угоди Українська сторона зобов'язується надати Гвінейській стороні:

1. Сприяння у реалізації нижченаведених робіт:

- інвентаризації мінеральних ресурсів і геологічній картографії;

- оцінці гідротермальних ресурсів, включаючи реалізацію геологічних робіт, вивченні гідрогеологічних умов, у тому числі умов поповнення покладів;

- вивченні природного ризику національної території Гвінейської Республіки: сейсмічність, зсуви;

- будівництві і обладнанні нової сучасної лабораторії, яка буде працювати згідно з програмою розвитку геології та гірничої справи Гвінейської Республіки;

- підготування та перепідготування гвінейських кадрів у галузі наук про землю в навчальних закладах України геологічного профілю;

- організації професійних стажувань у геологічних установах України, а також курсів по підготовці технічних гвінейських кадрів.

Умови підготування кадрів будуть регламентовані окремою угодою.

Стаття 2

Уряд Гвінейської Республіки зобов'язується полегшити одержання прав на пошук і експлуатацію мінеральних ресурсів, а також податкових і митних пільг українськими організаціями, які рекомендовано Урядом України івизнано  Гвінейською  Республікою  згідно  з  чинним  законодавством і

Стаття 3

Конкретні положення статті 1, а також строки виконання робіт і умови їх фінансування будуть регулюватися контрактами по кожному проекту. Стаття 4

В рамках укріплення співробітництва між двома країнами, створення спільних гвінейсько-українських товариств буде підтримано Урядами сторін. Стаття 5

Кожна сторона може заявити шляхом письмового офіційного повідомлення про зміну, або розірвання цієї Протокольної угоди, але не менш як за шість (6) місяців.

Стаття 6

Ця Протокольна угода набуває сили з моменту її підписання. Стаття 7

Цю Протокольну угоду складено у чотирьох примірниках рівної сили, українською та французькою мовами.

Конакрі,_ 1994 р.

За Україну Заступник За Гвінейську Республіку

Міністра промисловості Міністр гірничих справ і геології

правилами.

(підпис) Г. Осауленко

(підпис) Фассіне Фофана

ПРОТОКОЛ про науково-технічне співробітництво в галузі геології і мінеральних ресурсів між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і Міністерством нафти і мінеральних ресурсів Сирійської Арабської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.07.2005 р. ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 01.07.2005 р.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і Міністерство нафти і мінеральних ресурсів Сирійської Арабської Республіки (далі - Сторони);

підтверджуючи бажання співробітництва у сфері геології і застосування геологічних наукових досліджень;

враховуючи  Угоду  між  Урядом  України  та  Урядом Сирійської Арабської    Республіки    про    торговельне,    економічне    і технічне співробітництво від 21 квітня 2002 року, домовились про таке:

Мета Протоколу

Метою Протоколу є розширення наукового і технічного співробітництва в науках про землю і обмін результатами геологічних досліджень в їх різних застосуваннях для досягнення взаємної вигоди в розробці і впровадженні наукових проектів.

Основні напрями співробітництва

Сторони погодилися взаємодіяти в наступних областях:

1. Обмін досвідом і інформацією в дослідженні і розвідці родовищ корисних копалин, отримання корисних результатів від українських експертів за технологічними випробуваннями при розвідці відкритих покладів сірки для поліпшення сирійських залізних руд.

2. Виконання об'єднаних лабораторних і технологічних випробувань різних сирійських руд (залізо, цеоліт, кварцовий пісок, глина) для вибору відповідного методу щодо їх концентрації, відділення відходів.

3. Обмін результатами досліджень металогенічних аналізів та їх застосувань в розвідці і пошуку особливо важливих металів в різних геологічних областях.

4. Обмін інформацією та досвідом фахівців в сучасних лабораторних дослідженнях.

5. Співробітництво і обмін дослідженнями, пов'язаними з геологічними, геохімічними і геотехнічними дослідженнями і вивченнями стислих порід (лабораторні і польові роботи).

Виконавча програма

Співробітництво між Сторонами буде досягнута в наступних напрямах: Взаємодія учених, фахівців і технічних працівників Сторін згідно з детальними виконавчими програмами проектів і робіт згаданих вище.

Навчання і підвищення кваліфікації сирійських фахівців в різних відповідних роботах, пов'язаних із строками співробітництва.

Порядок застосування

Всі спори стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

За взаємною згодою Сторони можуть вносити до цього Протоколу зміни і доповнення, які оформлюватимуться у вигляді окремих протоколів і становитимуть невід'ємну частину цього Протоколу.

Протокол укладається на невизначений термін і набуває чинності з дати його підписання.

Дія Протоколу припиняється через шість місяців з дати отримання письмового повідомлення однієї з Сторін про її намір припинити дію цього Протоколу.

Вчинено в м. Києві "1" липня 2005 року в двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство охорони За Міністерство нафти і

навколишнього природного мінеральних ресурсів Сирійської

середовища України Арабської Республікиміж Державним Комітетом України по геології і використанню надр і Міністерством геології і мінеральних ресурсів Монголії в галузі

геологічного вивчення надр

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.07.93 р. ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 23.07.93 р.

Державний комітет України по геології і використанню надр і Міністерство геології і мінеральних ресурсів Монголії, надалі іменовані "Сторони",

- грунтуючись на рішеннях Протоколу першого засідання Міжурядової Українсько-Монгольської комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва від 5 травня 1993 року,

- керуючись обопільними прагненнями розвивати і поглиблювати співробітництво і обмін інформацією в галузі геологічного вивчення надр, з метою зміцнення дружніх стосунків в розвитку співробітництва між геологами-спеціалістами України і Монголії

погодились про таке:

Стаття 1

Сторони погодились, у відповідності з принципами рівності і взаємної вигоди, заохочувати і підтримувати співробітництво в сфері геологічного вивчення надр і розробки родовищ корисних копалин.

Стаття 2

Сторони домовились про доцільність співробітництва між ними на взаємовигідній основі з таких напрямків:

- прогнозування, пошуки і розвідка родовищ рідкісних, благородних і кольорових металів на території Монголії;

- проведення експертної оцінки вихідних геологічних матеріалів з розвіданих родовищ, що рекомендуються для спільної розробки;

- проведення прогнозних, пошукових і розвідувальних робіт на облицьовувальний камінь на території Монголії.

Стаття 3

Сторони домовились про обмін інформацією в сфері нових науково-технічних досягнень, методів вивчення надр, розробки нових технологій. Сторони передбачають здійснювати взаємний обмін інформацією про родовища корисних копалин, що становлять обопільний інтерес. Інформація, яка стосується родовищ корисних копалин, не розголошується і не може бути предметом передачі третім особам без дозволу Сторін.

Стаття 4

Сторони домовились здійснювати взаємний обмін спеціалістами для обміну науково-технічною інформацією і розробки програми спільного співробітництва. Сторона, що відряджає, бере на себе витрати на міжнародний транспорт туди й назад. Сторона, що приймає, бере на себевитрати на транспорт на території своєї країни, готель, харчування і медичну допомогу для спеціалістів другої Сторони.

Стаття 5

Сторони сприятимуть розвитку і зміцненню контактів і співробітництва в сфері лабораторних і технологічних досліджень, а також надавати допомогу в поставках устаткування для проведення геологорозвідувальних робіт.

Стаття 6

Сторони передбачають розвивати співробітництво шляхом створення спільних підприємств та інших форм співробітництва з розподілом продукції, що одержується, на договірних засадах.

Стаття 7

Для практичної реалізації цієї Угоди Сторони розроблятимуть програми співробітництва, а також угоди і контракти, де будуть визначені фінансові та інші умови її реалізації.

Стаття 8

Ця Угода може бути доповнена або зміцнена за погодженням Сторін, доповнення і зміни визначаються Протоколами.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності з моменту підписання і буде діяти протягом чотирьох років.

Строк дії Угоди автоматично продовжується на наступний чотирьохрічний період, якщо жодна із Сторін не інформувала іншу Сторону про своє бажання припинити її дію, але не пізніше ніж на шість місяців до кінця відповідного строку.

Вчинено в м. Улаанбаатарі 23 липня 1993 р. в двох примірниках, кожен українською, монгольською і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. Одначе при виникненні розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди Сторони будуть керуватися текстом на російській мові.

За Державний Комітет

За Міністерство геології і

України по геології і використанню

надр мінеральних ресурсів Монголії

(підпис) (підпис)

РОЗДІЛ 26. МІЖНАРОДНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ДЕКЛАРАЦИЯ

принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за пределами действия национальной юрисдикции

17 декабря 1970 года

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои Резолюции 2340 (XXII) от 18 декабря 1967 г., 2467 (XXIII) от 21 декабря 1968 г. и 2574 (XXIV) от 15 декабря 1969 г., касающиеся той области деятельности, к которой относится название пункта повестки дня,

подтверждая, что за пределами национальной юрисдикции существует район дна морей и океанов и его недр, точные границы которого еще предстоит определить,

признавая, что существующий правовой режим открытого моря не имеет основных норм для регулирования исследования вышеупомянутого района и разработки его ресурсов,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид