А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

160]. Дієслова цього ряду є двовалентними: Dieser Mensch, sein Wesen, seine Art (Stim) stofit mich (Exp) ab [Duden 2011] 'Ця людина, його суть, його вигляд відштовхує мене'.

Відраза в людей чітко ділиться на «первинну» - це практично несвідома психічна реакція на нечистоти, щурів, тарганів тощо: Die Ratte (Stim) ekelt mich (Exp) [Duden 2011]. 'Щур викликає в мене відразу'; і вторинну, або моральну, яка стосується більш абстрактних предметів або людей, наприклад, поведінку неприємних людей: Mit Typen, die (Stim) mich (Exp) von vornherein (Temp) anstanken, verhandelte ich gar nicht erst (Christiane, Zoo 126) [Duden 2011] 'З типами, які остогидли мені від самого початку, я зовсім несерйозно вів переговори'. Відраза може виникнути навіть від самої думки про те, наскільки огидним є якийсь запах, вигляд, звук або дотик. Тому в ролі Stim може бути неістота зі значенням смаку, запаху, дотику, зорового образу або звуку, дії і зовнішності людей або навіть їхніх ідей: "Ihre blutverschmierten Finger und Tastaturen (Stim) mussen Sie (Exp) doch irgendwann einmal (Temp) anekeln, oder haben Sie selbst das Gefuhl jeglichen Ekels verloren?" (source: welt.de vom 22.10.2005) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] '«Їхні закривавлені пальці і клавіатури все одно якось повинні вселити вам відразу, чи ви навіть почуття огиди втратили?»'; Im Augenblick (Temp) kotzt du (Stim) mich (Exp) an (Konsalik, Promenadendeck 217) [Duden 2011] 'На даний момент ти вселяєш мені огиду'.

3.2. СР 'Докучати, набридати' (4 ЛСВ): belastigen (jemand belastigt jemanden mit etwas) 'хтось осаджує когось (проханнями), по відношенню до когось стає настирливим, набридливим [Duden 2011]'; anliegen (jemand liegt jemandem mit etwas an) 'хтось когось чимось турбує, набридає комусь проханнями, порадами та іншим' [Duden 2011]; behelligen (jemand behelligt jemanden mit etwas) 'хтось заважає комусь, облягаючи його проханнями, набридає' [Duden 2011]; bohren (jemand bohrt jemanden mit etwas) 'хтось напирає, набридає проханнями, наполегливо просить когось' [Duden 2011]. Цей СР «контактує з іншими рядами, в основі яких лежить ідея інтелектуальної, емоційної і фізіологічної реакції людини на ситуацію, яка повторюється», наприклад, СР 'Переслідувати' і СР 'Викликати огиду' [Апресян 2003: 570]. X belastigt Y mit etwas = 'істота X усвідомлено/неусвідомлено психічно впливає на істоту Y монотонними повторами якихось прохань, слів, дій, і каузує Y-ка виконати вимоги X-a, причому Y відчуває втому, роздратування і неприязнь до поведінки X-а'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'прохання', 'вимоги', 'втома', 'роздратування'. Типовими для цього ряду є префікси an- (1 ЛСВ) зі значенням «зростання, збільшення, накопичення» [Степанова и др. 1979: 54]; be- (2 ЛСВ) зі значенням «приведення в будь стан або надання відповідної ознаки» [Степанова и др. 1979: 81]. Дієслова цього ряду є двовалентними, поширеними сирконстантами аспекту, способу або періоду: In meiner Abwesenheit (Asp) hat er (Stim) Frau Gerda Kiffke (Exp), die in hauslicher Gemeinschaft mit mir lebt, in sittlicher Hinsicht (Mod) belastigt (Ossowski, Flatter 164) [Duden 2011] 'За моєї відсутності він діставав пані Герду Кіффке, мою сусідку по квартирі, з морального погляду'.

3.3. СР 'Дражнити' (13 ЛСВ): necken (jemand /etwas neckt jemanden) 'хтось / щось дражнить, дратує когось насмішками, в'їдливими зауваженнями, натяками' [Duden 2011]; aufziehen (jemand zieht jemanden mit etwas an) 'хтось когось піддражнює, висміює' [Duden 2011]; argern (jemand argert jemanden) 'хтось злобно піддражнює когось' [Wahrig 2007]; anfrotzeln (jemand frotzelt jemanden / einander an) 'хтось піддражнює когось / один одного глузливими висловами' [Duden 2011]; hanseln (jemand hanselt jemanden wegen etwas) 'хтось сміється над кимось, не беручи до уваги його почуття, висміюючи знову і знову, не даючи можливості захищатися' [Duden 2011]; hohnen (jemand hohnt jemanden mit etwas) 'хтось висміює, насміхаєься, звертається з насмішкою до когось' [Duden 2011]; tratzen (jemand tratzt jemanden) (ю.-нім.) 'хтось дражнить когось' [Duden 2011]; purren (jemand purrt jemanden) 'хтось підбурює, піддражнює когось' [Duden 2011]; persiflieren (jemand persifliert jemanden / etwas) 'хтось гостро і дотепно висміює когось передражнюванням' (нейтр.); vexieren (jemand vexiert jemanden) 'хтось піддражнює, сердить, мучить когось' [Duden 2011]; zecken (jemand zeckt jemanden) 'хтось дратує когось глузуванням і піддражнюванням, сердить' [Duden 2011]; zergen (jemand zergt jemanden, mit jemandem) 'хтось когось дражнить, сердить піддражнюваннями, дратує' [Duden 2011]. X neckt Y = 'істота X усвідомлено, навмисно психічно впливає на істоту Y глузуванням, перекором, повторюванням образливих слів, і каузує Y-ка відчувати сильне почуття роздратування'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'глузування', 'перекір', 'роздратування'. Типовими для цього ряду є префікси an- (1 ЛСВ) зі значенням «зростання, збільшення, накопичення» почуття відрази [Степанова и др. 1979: 54]; auf- (1 ЛСВ) зі значенням «зміни стану» [Там само: 71, 75]. Дієслова цього ряду є тривалентними з сирконстантами терміну або часу: Irgendeine Freundin (Stim) hat mich (Exp) mal (Period) damit (Med) aufgezogen, wie wenig Beatgruppen ich kannte (Loest, Pistole 200) [Duden 2011]. 'Одна моя подруга якось дражнила мене тим, як мало біт-груп я знав'. Поширеними є безособові речення, де відсутність Stim компенсуеться уточнювальним сирконстантом причини: Man hat ihn (Exp) wegen seiner abgeschorenen Haare angefrotzelt [Duden 2011] 'Його дражнили через його обстрижене волосся'. У ролі Exp часто буває позначення тварини: Die Kinder (Stim) neckten den Hund (Exp) [Duden 2011] 'Діти дражнили собаку'. Дражнити - це й глузливо називати якимось образливим прізвиськом, що виражається в реченні сирконстантом способу: Oder willst du, dass man sie (Exp) von Anfang an als Gastarbeiterkinder (Mod) hanselt? (Ossowski, Liebe ist 47) [Duden 2011] 'Або ти хочеш, щоб їх дражнили з самого початку дітьми гастарбайтера?'.

3.4. СР 'Дратувати, допікати, досаджати' (15 ЛСВ): aufregen (jemand /etwas regt jemanden durch /mit etwas auf) ' хтось когось чимось доводить до роздратування, турбує' [Duden 2011]; aneken (jemand eckt bei jemanden wegen etwas an) 'хтось когось чимось доводить до роздратування, невідповідною поведінкою неприємно кидається в очі' [Duden 2011]; anstofien (jemand stofit bei jemanden wegen etwas an) 'хтось викликає в когось обурення, роздратування, шок через щось' [Duden 2011]; aufbringen (jemand bringt jemanden gegen

jemanden auf) 'хтось когось проти когось підбурює, роздратовує, сердить' [Duden 2011], argern (jemand/etwas argert jemanden) 'хтось / щось когось розсерджує на тривалий час, сильно засмучує, дістає' [Duden 2011]; irritieren (jemand /etwas irritiert jemanden) 'хтось / щось когось роздратовує, злить' [Duden 2011]; nerven (jemand / etwas nervt jemanden) 'хтось / щось когось турбує так довго, поки той не розсердиться'; reizen (jemand / etwas reizt jemanden) 'хтось / щось провокує в когось роздратування, сердить, призводить у сильне роздратування' [Duden 2011]; verargern (jemand verargert jemanden mit etwas) 'хтось чимось (своїми поглядами або поведінкою) у когось викликає сильне роздратування' [Duden 2011]; kujonieren (jemand kujoniert jemanden) (розм.) 'хтось [під час роботи] поводиться з кимось негідно, чіпляється, гнобить надмірно і злісно, докучає комусь' [Duden 2011]; verdriefien (jemand /etwas verdriefit jemanden) (розм.) 'хтось / щось робить когось незадоволеним, викликає досаду' [Duden 2011]; aufreizen (jemand / etwas reizt jemanden auf) 'хтось / щось підбурює когось, дратує, приводить у збудження' [Duden 2011]; sekkieren (jemand sekkiert jemanden) 'хтось турбує когось, нищіть, чіпляється, мучить' [Duden 2011]; schurigeln (jemand schurigelt jemanden) 'хтось ускладнює комусь життя постійними причіпками, несправедливим поводженням' [ Duden 2011]; schikanieren (jemand schikaniert jemanden) 'хтось когось мучить, сердить причіпками' [Duden 2011]; anpflaumen (jemand pflaumt jemanden an) 'хтось когось розіграє, висміює, піддражнює, дражнить' [Duden 2011]. X regt Y auf = 'істота/неістота X усвідомлено/неусвідомлено психічно впливає на істоту Y і каузує приведення Y-ка у стан озлобленого збудження, схвильованості, гніву і незадоволення'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'озлобленість', 'збудження', 'роздратування'. Найпродуктивнішим для цього ряду є префікс auf- (3 ЛСВ) зі значенням «приведення у якийсь стан» [Степанова и др. 1979: 72], an- (1 ЛСВ) зі значенням «зростання, збільшення» почуття роздратування [Степанова и др. 1979: 54]; ver- (2 ЛСВ) зі значенням«зміни стану» [Степанова и др. 1979: 448]. Дієслова цього ряду є двовалентними: Vielleicht (Cond) argern wir (Stim) den einen (Exp) oder anderen (Exp) (source: fr-aktuell.de vom 24.01.2005) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Ймовірно ми дратуємо одного або іншого'.

У ролі Stim для ДПВ цього ряду виступають людина, тварина або група людей: Der Hund (Stim) irritierte mich (Exp) bei der Arbeit [Duden 2011] 'Собака і його скавучання дратували мене під час роботи'. Але найчастіше Stim є неістоти, які позначають аудіо-візуальних або тактильних подразників нервової системи: Das rote Tuch (Stim) reizt den Stier (Exp) [Duden 2011] 'Червона ганчірка дратує бика'; абстрактні поняття із семантикою проблем спілкування або особливостей характеру людини: Seine Unzuverlassigkeit (Stim) verdross sie (Exp) tief (Mod) [Duden 2011] 'Його ненадійність глибоко її дратувала'. Exp традиційно виступає істота зі значенням людини, тварини або групи людей, тварин: Allerdings nerven sie (Stim) keine Schneidermeister (Exp), Witwen (Exp) oder Lehrer (Exp) ... (Franziska Petri) (source: welt.de vom 28.04.2005) [Duden 2011] 'Певна річ, вони не дратують кравців, вдів або викладачів ... (Франциска Петрі)'.

3.5. СР 'Вражати, заподіювати біль' (5 ЛСВ): verletzen (jemand /etwas verletzt jemanden durch etwas) 'хтось / щось впливає на когось так, щоб хтось ставав сумним через те, що він вважає, що його ніхто не любить або всі погано про нього думають' [Langenscheidt 2010]; treffen (jemand/etwas trifft jemanden / etwas irgendwie) 'хтось / щось робить когось сумним, ранить його почуття або шкодить якійсь справі' [Langenscheidt 2010]; traumatisieren (jemand /etwas traumatisiert jemanden) 'хтось / щось психічно ранить когось' [Duden 2011]; verwunden (jemand/etwas verwundee jemanden) 'хтось / щось завдає душевних ран, душевного болю' [Duden 2011] (негат.); froissieren (jemand /etwas froissiert jemanden) 'хтось / щось вражає, душевно ранить когось' [Duden 2011]. X verletzt Y = 'істота/неістота X усвідомлено/неусвідомлено психічно впливає на істоту/почуття істоти Y і каузує відчувати Y-ка душевний біль, страждання'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'душевний біль', 'страждання'. Найпродуктивнішим для цього ряду є префікс ver- (2 ЛСВ) зі значенням «зміни стану» [Степанова и др. 1979: 448]. Дієслова цього ряду є двовалентними з сирконстантом способу: Die Todesnachricht (Stim) hat ihn (Exp) furchtbar (Mod) getroffen [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Повідомлення про смерть страшенно вразило його'.

У ролі Stim для ДПВ цього ряду виступають людина, тварина або група людей: Wir (Stim) durfen den Stolz unserer Fans (Exp) nicht verletzen (source: archiv.tagesspiegel.de vom 29.01.2005) [Duden 2011] 'Ми не можемо уразити гордість наших шанувальників'. Але найчастіше Stim є неістоти, які позначають абстрактні поняття із семантикою подій, обставин і ситуацій, які можуть душевно уразити людину: Angeblich schreibt Scientology eine "stille Zeugung" und eine "stille Geburt" vor, weil in diesen wichtigen Momenten (Temp) Schmerzensschreie (Stim) oder Pressekonferenzen (Stim) das Kind (Exp) traumatisieren konnten. (source: stern.de vom 14.06.2006) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Саєнтологія пропонує так звані «тихе зачаття» і «тихе народження», оскільки в ці важливі моменти крики болю або прес-конференції можуть травмувати дитину'.

Exp традиційно виступає істота зі значенням людини, тварини або групи людей / тварин: Der grausame Krieg (Stim) in Vietnam (Loc) ... hatte die amerikanische Nation (Exp) tief (Mod) verwundet (Danella, Hotel 129) [Duden 2011] 'Жорстока війна у В'єтнамі ... глибоко уразила американську націю'. Доповнювачами мовної ситуації стають сирконстанти способу та місця. Доволі часто в ролі Exp виступають абстрактні позначення почуттів і емоцій людини: Wenn jemand, den sie liebt, an sich selber spart, so verletzt es (Stim) ihre Liebe (Exp) (Frisch, Montauk 182) [Duden 2011] 'Якщо хтось, кого вона любить, на самому собі економить, то це ранить її любов'.

3.6. СР 'Засмучувати' (9 ЛСВ): betruben (etwas betrubt jemanden) 'щось робить когось сумним, приводити в сумний настрій, засмучує' [Duden 2011]; bedrucken (etwas bedruckt jemanden) 'щось робить когось пригніченим, cумним' [Duden 2011]; bekummern (etwas bekummert jemanden) 'щось засмучує, завдає комусьприкрості, турботи' [Duden 2011]; truben (etwas trubt jemanden, etwas, jemandes Urteilskraf) 'щось впливає на когось і погіршує його гарний душевний стан, стан здорового глузду, гарні стосунки тощо' [ Duden 2011]; frustrieren (jemand frustriert jemanden mit etwas) 'хтось чимось робить когось сумним і пригніченим' [Langenscheidt 2010]; wurmen (etwas wurmt jemanden) 'щось наповнює когось зсередини сумом, гнівом, невдоволенням' [Duden 2011]; vergallen (jemand/etwas vergallt jemandem etwas) 'хтось / щось віднімає в когось радість у чомусь, псує чиюсь радість' [Duden 2011]; verleiden (jemand/etwas verleidet jemandem etwas) 'хтось / щось віднімає в когось радість у чомусь, псує чиюсь радість' [Duden 2011]; vermiesen (jemand / etwas vermiest jemandem etwas) 'хтось / щось віднімає в когось радість у чомусь, псує чиюсь радість' [Duden 2011]. X betriibt Y = 'істота/неістота X усвідомлено/неусвідомлено психічно впливає на істоту Y і каузує відчувати Y-ка смуток, печаль, скорботу'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'смуток', 'печаль'. Найпродуктивнішим для цього ряду є префікс be- (3 ЛСВ) зі значенням «приведення в будь-який стан або надання відповідної ознаки» [Степанова и др. 1979: 81]; ver- (3 ЛСВ) зі значенням «зміни стану» [Там само: 448]. Дієслова цього ряду є двовалентними: Dieses Ungluck (Stim) bedruckte uns alle (Exp) [Duden 2011] 'Це нещастя всіх нас засмутило'.

У ролі Stim для ДПВ цього ряду виступають людина, тварина або група людей: Wir (Stim) wollen Sie (Exp) ja nicht frustrieren (source: welt.de vom 22.03.2005) [Duden 2011] 'Ми не хочемо вас засмучувати'. Але найчастіше Stim є неістоти, які позначають абстрактні поняття із семантикою подій, обставин, психічних станів людини, що можуть спричинити смуток: Ich muss gestehen, dass mich (Exp) das Ergebnis meiner Nachforschungen (Stim) zugleich (Mod) betrubte und erfreute (Jens, Mann 72) [Duden 2011] 'Я повинен зізнатися, що результат моїх досліджень в один і той же час засмутив мене і порадував' . Exp є істотою зі значенням людини, тварини або групи людей / тварин: Der hohe Preis (Stim) wurmte Hubert (Exp) nachtraglich (Mod) (Hartling, Hubert 330) [Duden 2011] 'Висока ціна додатково засмучувала Хуберта'. Stim та Exp разом можуть бути виражені неістотою, яка позначає почуття людини або його внутрішній світ: Dein Schmerz (Stim) hat meine Freude (Exp) getrubt [Duden 2011] 'Твоє горе затьмарило мою радість'.

3.7. СР 'Звинувачувати' (11 ЛСВ): beschuldigen (jemandbeschuldigt jemanden etwas (Gen)) 'хтось

звинувачує когось у чомусь, ставить комусь щось в провину' [Duden 2011]; anklagen (jemand klagt jemanden wegen etwas an) 'хтось когось через будь-що звинувачує, когось за щось робить відповідальним' [Duden 2011]; belasten (jemand/etwas belastet jemanden) 'хтось / щось звинувачує, вважає когось винним у чомусь' [Duden 2011]; anlasten (jemand lastet jemandem etwas) 'хтось ставить щось комусь за вину, комусь дорікає, звинувачуває' [Duden 2011]; anschuldigen (jemand schuldigt jemanden etwas (Gen) / wegen etwas (Gen) an) 'хтось когось за щось публічно звинувачує' [Duden 2011]; bezichtigen (jemand bezichtigt jemanden etwas (Gen)) 'хтось висуває комусь звинувачення, звинувачує когось' [Duden 2011]; zeihen (jemand zeiht jemanden etwas (Gen)) 'хтось звинувачує когось у чомусь' [Duden 2011]; стверджує, що хтось робив злочин або щось погане' [Langenscheidt 2010]; imputieren (jemand imputiert jemanden) 'хтось когось помилково, несправедливо звинувачує' [Duden 2011]; inkriminieren (jemand inkriminiert jemanden) 'хтось когось звинувачує в злочині, проступку, порушенні' [Duden 2011]; inkulpieren (jemand inkulpiert jemanden) 'хтось когось звинувачує' [Duden 2011]; verketzern (jemand verketzert jemanden) 'хтось когось публічно оголошує відступником, засуджує' [Duden 2011]. X beschuldigt Y = 'знаючи або припускаючи, що Exp зробив щось погане, істота / неістота Stim усвідомлено психічно впливає на істоту / неістоту Exp, висловлює свої претензії і каузує в Exp-ра психичну реакцію на звинувачення або відсутність реакції у разі ігнорування'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'звинувачення'. Найпродуктивнішим для цього ряду є префікс be- (3 ЛСВ) зі значенням «приведення в будь-який стан або надання відповідної ознаки» [Степанова и др. 1979: 81], ver- (1 ЛСВ) зі значенням «зміни стану» [Там само: 448]; an- (3 ЛСВ) «надання чогось комусь» [Там само: 53]; in-, який «надає дієсловам значення спрямованості дії всередину при основах запозичених дієслів» (2 ЛСВ) [Там само: 242]. Дієслова цього ряду є тривалентними: Sie (Stim) aber weinte nur..., zieh mich (Exp) schluchzend (Mod) der Grausamkeit (Content) (Th. Mann, Krull 245) 'Однак вона тільки плакала..., звинувачувала мене, схлипуючи, в жорстокості'.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії