А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Цей синонімічний ряд контактує з кількома іншими СР, які «описують різні ментальні стани або мовленнєві акти із загальним значенням засудження» - СР 'Засуджувати', СР 'Лаяти', СР 'Критикувати', СР 'Дорікати' та ін. [Апресян 2003: 683]. Ролі Stim зазвичай виконують істоти - люди, тому що тільки люди можуть висунути обвинувачення, а роль Exp можуть виконувати люди, тварини та їхні угруповання: Zeugen (Stim) beschuldigen Priester und Nonnen der katholischen Kirche (Exp), den Volkermord an den Tutsi unterstutzt zu haben (source: spiegel.de vom 26.02.2005) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Свідки звинувачують священика і черниць католицької церкви, що вони підтримали геноцид над народом тутсі'. Ролі актантів можуть виконують неістоти, якщо вони метонімічно позначають великі угруповання людей, такі, як організації, країни тощо: Vielleicht sollten die Medien (Stim) genauer hinschauen, bevor sie (Stim) Staaten wie Polen und Rumanien (Exp) inkriminieren (source: archiv.tagesspiegel.de vom 08.11.2005) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Імовірно, засобам масової інформації варто було придивитися точніше, перш ніж звинувачувати такі держави, як Польща і Румунія' .

ДПВ цього ряду відрізняються особливостями керування дієслів із додатком у родовому або давальному відмінках. Роль актанта Content виконіють іменники, що позначають неправдиві свідчення, зраду, вбивство, злочин, лицемірство, боягузтво, брехню, гріх тощо: Das ist mir ganz einerlei, ob dieser oder_jener (Stim) mich (Exp)

der Selbstgefalligkeit (Content) anklagt (Th. Mann, Krull 18) [Duden 2011] 'Мені все одно, чи звинувачує хтось мене в самовдоволенні'.

3.8. СР 'Лякати' (13 ЛСВ): erschrecken (jemand /etwas erschreck jemanden irgendwie) 'хтось / щось когось якось лякає, змушує відчути жах [Duden 2011]; abschrecken (jemand / etwas schreckt jemanden von etwas ab) 'хтось / щось когось примушує боятися чогось, хтось когось від чого-небудь утримує, відмовляє [Duden 2011]; entsetzen (jemand / etwas entsetzt jemanden) 'хтось / щось когось дуже сильно лякає або шокує' [Langenscheidt 2010]; schrecken (jemand/etwas schreckt jemanden) 'хтось / щось лякає когось, змушує відчути жах' [Duden 2011]; angstigen (jemand / etwas angstigt jemanden) 'хтось / щось когось вганяє в жах, страх, неспокій' [Duden 2011]; aufschrecken (jemand /etwas schreckt jemanden auf) 'хтось / щось лякає когось таким чином, що він реагує на це раптовим різким рухом' [Duden 2011]; aufstoren (jemand /etwas stort jemanden auf) 'хтось / щось лякає когось таким чином, що він реагує на це раптовим різким рухом' [Duden 2011]; beangstigen (jemand /etwas beangstigt jemanden) 'хтось / щось лякає когось, вселяє страх' [Duden 2011]; einschuchtern (jemand / etwas schuchtert jemanden mit / durch etwas ein) 'хтось / щось комусь вселяє страх, залякує чимось і цим позбавляє мужності' [Duden 2011]; scheuchen (jemand/etwas scheucht jemanden /ein Tier mit/durch etwas) 'хтось / щось чимось (гучними криками, різкими рухами тощо) лякає когось / тварину (щоб він / вона пішов / пішла геть)' [Langenscheidt 2010]; verangstigen (jemand /etwas verangstigt jemanden mit /durch etwas) 'хтось / щось чимось комусь вселяє страх, залякує' [Wahrig 2007]; intimidieren (jemand /etwas intimidiert jemanden) 'хтось / щось когось залякує, наганяє страх, жах, змушує боятися чогось' [Duden 2011]; einschrecken (jemand / etwas schreckt jemanden ein) 'хтось / щось когось залякує' [Duden 2011]. X erschreckt Y = 'істота/неістота X усвідомлено / неусвідомлено психічно впливає на істоту Y і каузує Y-ка переживати короткочасну психічну реакцію сильного страху, жаху, тривоги'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'страх', 'жах'. Префікси цього СР є семантично вмотивованими: er- (1 ЛСВ) «значення переходу в певний стан» [ 132]; ver- (1 ЛСВ) зі значенням зміни стану [Степанова и др. 1979: 448]; auf- (2 ЛСВ) зі значенням «зміни стану, приведення в якийсь стан» [Там само: 71]; ein- (2 ЛСВ) зі значенням «інтенсивного впливу, нападу на когось» [Там само: 118]; ab- (1 ЛСВ) зі значенням «скасування, відмови» [Там само: 37]; be-(1 ЛСВ) мають значення «цілеспрямованої дії, охоплення дією» [Там само: 81]; ent- (1 ЛСВ) з переносним значенням, яке є «протилежним значенню беспрефіксного дієслова» (1 ЛСВ) [Там само: 127].

ДПВ СР 'Лякати' мають до трьох семантичних валентностей-актантів: стимул, експерієнцер та засіб або інструмент, яким лякають: Mit ihren Auftritten (Med) wollten die Manner (Stim) moglicherweise Frauen (Exp) erschrecken oder belastigen, hiefi es (source: n-tv.de vom 15.02.2005) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Як повідомлялося, своїми виступами чоловіки, можливо, хотіли налякати або потурбувати жінок'. У ролі Stim виступають як іменники-істоти, які позначають людину, тварину, або їхні групи різноманітної кількості, так і неістоти із найрізноманітнішим значенням предметів, явищ і ситуацій, які можуть налякати людину: Maulige Taxi-Fahrer (Stim), montags (Temp) geschlossene Museen (Stim) oder verwirrende BVG-Netzplane (Stim) schrecken Reisende (Exp) weniger als verdreckte Boulevards (Stim) und Fuffgangerzonen (Stim) (source:archiv.tagesspiegel.de vom 10.01.2005) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Горласті таксисти, закриті по понеділках музеї чи заплутані дорожні розв'язки Берлінської транспортної компанії лякають мандрівників менше, ніж забруднені бульвари та пішохідні зони'. Exp є істотою - людиною, твариною, або группою істот: Das, fugte Bennett hinzu, sei "ein Wachstumsschub, der (Stim) jede Mutter (Exp) und jeden Vater (Exp) beangstigen wurde" (source: spiegel.de vom 18.03.2006) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Це, додав Беннет, стало б «сплеском зростання, який лякав би кожну матір і кожного батька»'.

Страх - «емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда і спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки» [Головин 1998: 506]. Залежно від характеру загрози інтенсивність і специфіка переживання страху варіюється в досить широкому діапазоні відтінків: побоювання, боязнь, переляк, жах. Так варіюється інтенсивність й у дієслів синонімічного ряду, де найвищу інтенсивність впливу мають ЛСВ entsetzen, aufschrecken, aufstoren зі значеннями дуже сильного або дуже раптового, різкого переляку. Страшним може бути практично все, що завгодно: погляд, звук, запах, смак, дотик. Ідеї, вчинки, почуття, розмови, сцени, історії, висловлювання, свідоцтва можуть лякати в тому чи іншому ступені інтенсивності: Das drohende Wort "Invasion" (Stim) angstigte die Menschen (Exp) (Weber, Tote 141) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Загрозливе слово «вторгнення» лякало людей'.

3.9. СР 'Наводити нудьгу' (2 ЛСВ): langweilen (jemand/etwas langweiltjemanden) 'хтось / щось у когось викликає почуття нудьги, незадоволення, антипатії, втомлення, для когось стає нецікавим, незахопливим, нерозважальним' [Duden 2011]; oden (jemand/etwas odet jemanden mit etwas) (розм.) 'хтось / щось чимось наводить нудьгу на когось' [Duden 2011]. X langweilt Y = 'істота/неістота X усвідомлено / неусвідомлено психічно впливає на істоту Y і каузує Y-ка переживати тяжкий душевний стан, близький до зневіри, туги, незадоволення, антипатії, втомлення, що спричиняється відсутністю справи, інтересу до того, що його оточує'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'нудьга'. ДПВ цього СР є тривалентними: стимул, експерієнцер та актанти результата або засобу, наприклад: Der Redner (Stim) langweilte seine Zuhorer (Exp) zu Tode (Result) [Duden 2011] 'Оратор наводив смертельну нудьгу на своїх слухачів'. Як правило, у ролі Stim виступають іменники-істоти, які позначають людину, тварину або їхні групи різноманітної кількості, але досить часто цю роль виконують і неістоти з позначенням різноманітних обставин, ситуацій і висловлювань, що можуть наводити нудьгу: Uberstromende Liebeskundgebungen (Stim) und idiotische Schmahungen (Stim) langweilen mich (Exp) nachgerade gleicherweise (Mod) (Reich-Ranicki, Th. Mann 246)

[Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Демонстрації любові, які переходять усі межі, та ідіотські образи врешті-решт набридають мені однаково'.

Стан нудьги може бути викликаний як зовнішніми причинами (монотонна робота, брак спілкування), так і внутрішньою спустошеністю і нездатністю до емоційних переживань, що викликають радість, відчуття відсутності мети і сенсу життя. Переживати скуку, а значить виконувати роль Exp, може як людина, так і тварина, або угруповання людей чи тварин: Die Darbietungen dieses geubten Spielers (Stim) odeten sogar hart (Mod) gesottene Bayern-Fans (Exp) (source: berlinonline.de vom 09.05.2006) [Deutscher Wortschatz 1998-2012] 'Характеристики цього досвідченого гравця наводили нудьгу навіть на стійких прихильників Баварії'; Lassen Sie den Hund nicht jedesmal vorsitzen oder in die Grundstellung kommen, das (Stim) langweilt den Hund (Exp) [L] 'Не дозволяйте собаці кожен раз керувати або перебувати в чільному положенні, це наводить на собаку нудьгу.'.

3.10. СР 'Висміювати' (28 ЛСВ): auslachen (jemand lacht jemanden aus) 'хтось зі сміхом глузує і насміхається з когось / чогось, висміює чиюсь поведінку тощо [Duden 2011]'; belacheln (jemand belachelt jemanden / etwas) 'хтось підсміюється, потішається над кимось / чимось, когось або щось спостерігає з іронічною або зневажливою посмішкою [Duden 2011]'; belachen (jemand belacht jemanden / etwas) 'хтось висміює, глузує з когось / чогось, використовуючи сміх' [Duden 2011]; bespotteln (jemand bespottelt jemanden / etwas) 'хтось підсміюється, жартує, кепкує над кимось / чимось'; spotten (jemand spottet uber jemanden /etwas) 'хтось кепкує і веселиться над кимось / чимось' [Duden 2011]; lachen (jemand lacht uber jemanden / etwas) 'хтось явно, неприховано насміхається над кимось / чимось' [Duden 2011]; lacheln (jemand lachelt uber jemanden / etwas) 'хтось насміхається над кимось / чимось' [Duden 2011]; flachsen (jemand flachst jemanden (zusammen mit jemandem)) 'хтось (разом з кимось) із когось кепкує, розповідаючи йому дурниці або зображаючи речі в перебільшенному вигляді' [Duden 2011]; frotzeln (jemand frotzelt uber jemanden / etwas) (розм.) 'хтось глузує з когось / чогось, використовуючи іронічні або уїдливі зауваження' [Duden 2011]; hochnehmen (jemand nimmt jemanden hoch) 'хтось глузує, підсміюється над кимось доброзичливим, веселим чином' [Duden 2011]; ironisieren (jemand ironisiert jemanden /etwas) 'хтось поводиться з кимось з іронією, приховано висміює когось / щось, потай робить сміховинним' [Wahrig 2007]; persiflieren (jemand persifliert jemanden / etwas) 'хтось гостро і дотепно висміює когось передражнюванням'; spotteln (jemand spottelt uber jemanden / etwas) 'хтось робить комусь легкі іронічні зауваження, прихованно насміхається над кимось / чимось' [Duden 2011]; verhohnen (jemand verhohnt jemanden) 'хтось зловтішно насміхається над кимось' [Duden 2011]; verlachen (jemand verlacht jemanden) 'хтось зі сміхом глузує і насміхається над кимось / чимось, висміює чиюсь поведінку тощо' [Duden 2011]; verspotten (jemand verspottet jemanden /etwas) 'хтось із когось / чогось глузує, когось / щось робити предметом насмішки, іронії, знущання'; verulken (jemand verulkt jemanden /etwas) 'хтось глузливо висміює, кепкує з когось / чогось' [Duden 2011]; anpflaumen (jemandpflaumt jemanden an) 'хтось когось розігрує, висміює, піддражнює, дражнить' [Duden 2011]; anulken (jemand ulkt jemanden an) 'хтось когось піддражнює, жартує над кимось' [Duden 2011]; ausspotten (jemand spottet jemanden / etwas aus) 'хтось з когось / чогось глузує, когось / щось робить предметом насмішки, іронії, знущання' [Duden 2011]; bespotten (jemand bespottet jemanden / etwas) 'хтось з когось / чогось насміхається' [Duden 2011]; bewitzeln (jemand bewitzelt jemanden / etwas) 'хтось над кимось / чимось жартує, кепкує з когось / чогось' [Duden 2011]; uzen (jemand uzt jemanden) 'хтось піддражнює, дражнить когось, доводить жартами' [Duden 2011]; verhohnepipeln (jemand verhohnepipelt jemanden / etwas) (розм.) 'хтось насмішкою, іронічним перебільшенням надає комусь кумедного вигляду, виставляє когось смішним' [Duden 2011] aushohnen (jemand hohnt jemanden aus) 'хтось насміхається, глузує з когось' [Duden 2011]; bescherzen (jemand bescherzt jemanden / etwas) 'хтось підсміюється, жартує, кепкує з когось / чогось' [Duden 2011]; gecken (jemand geckt jemanden) 'хтось грає з кимось злий жарт, зло жартує над кимось' [Wahrig 2007]; insultieren (jemand insultiert jemanden) 'хтось ображає, лає, насміхається над кимось' [Duden 2011]. X lacht Y aus = 'істота / неістота X усвідомлено / неусвідомлено психічно впливає на істоту / дії істоти Y, піддає її / їх глузуванню і каузує Y-ка ніяковіти, переживати неприємну психічну реакцію незручності, сорому, гніву'. Семи СР: 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт', 'глузування'. Префікси цього СР є семантично вмотивованими: ver- (6 ЛСВ) зі значенням зміни стану [Степанова и др. 1979: 448]; be- (6 ЛСВ) мають значення «цілеспрямованої дії, охоплення дією» [Там само: 81]; an- (2 ЛСВ) зі значенням «зростання, збільшення, накопичення» [Там само: 54]; aus- (3 ЛСВ) зі значенням «вияви дії в повному обсязі» [Там само: 75]; hoch- (1 ЛСВ) зі значенням «посилення, високої інтенсивності дії» (1 ЛСВ) [Там само: 219].

ДПВ СР 'Висміювати' є тривалентними: Mit dieser Geschichte (Med) wollten sie (Stim) mich (Exp) hochnehmen [Duden 2011] 'Цією історією вони хотіли з мене поглузувати'. У ролі Stim виступають іменники-істоти, які позначають людину, бо тільки людина може створити образливий жарт, глузування або вираз іронічного ставлення. Але Stim, як і Exp, може бути виражений і іменником-неістотою, якщо вона є метонімічним позначенням різноманітної сукупності людей: Vor einigen Jahren (Temp) bespottelte die "Suddeutsche" (Stim) das Trio (Exp) als "FDP der Rockmusik" (Mod), doch das mufi ein Mifiverstandnis gewesen sein (source: abendblatt.de vom 20.02.2005) [Duden 2011] 'Кілька років тому газета "Suddeutsche" жартувала над тріо як над "Вільною Демократичною Партією Німеччини в рок-музиці", однак це було непорозумінням'. Exp є істотою - людиною, твариною або группою істот, чи неістотою в значенні різноманітних дій людини, які піддаються глузуванню: Ihn stort's nicht, wenn ihn (Exp) die Jungs (Stim) flachsen: "Da hast du auch noch besser gesungen!" (Horzu 47, 1972, 28) [Duden 2011] 'Це не заважає йому, якщо з нього кепкують хлопчаки: "Там ти співав ще краще!"'.

3.11. Так само описуються й інші синонімічні ряди підгрупи ДПВ зі значенням негативного впливу на об'єкт, а саме: СР 'Ображати' (9 ЛСВ); СР 'Обтяжувати' (5 ЛСВ); СР 'Обурювати' (3 ЛСВ); СР 'Приводити в сум'яття' (3 ЛСВ); СР 'Викликати злість, гнів, лють' (13 ЛСВ); СР 'Розчаровувати' (3 ЛСВ); СР 'Хвилювати, тривожити' (5 ЛСВ); СР 'Шокувати, приголомшувати, неприємно дивувати' (4 ЛСВ); а також окремі ЛСВ: ЛСВ ' Соромити' : beschamen (jemand beschamt jemanden (mit etwas) / etwas beschamt jemanden) 'хтось / щось наповнює когось почуттям сорому, хтось своєю поведінкою, якимись діями змушує когось відчувати сором' [Duden 2011]; ЛСВ 'Виводити з себе': verwirren (jemand /etwas verwirrt jemanden) 'хтось / щось робить когось невпевненим, виводить з себе, приводить у сум'яття' [ Duden 2011].

Дослідження дієслівної лексики в рамках лексико-семантичної підгрупи ДПВ зі значенням виклику позитивних емоцій в об'єкта на матеріалі німецької мови дозволило зробити такі висновки: 1) попри незначну кількісну представленість ЛСВ (155 ЛСВ, згруповані у 20 СР, з 2500 відібраних), їхня семантична структура дозволяє рельєфно представити модель опису семантики всіх дієслів психічного впливу; 2) усі префікси цих ЛСВ є семантично вмотивованими, серед них найбільш поширеними є префікси be- (25 ЛСВ) зі значенням приведення в певний стан або надання відповідної ознаки, і префікс ver- (25 ЛСВ) зі значенням приведення в певний стан; друге місце посідають префікси an- (12 ЛСВ) зі значенням зростання, збільшення, накопичення почуттів (у цьому випадку негативних) та auf- (9 ЛСВ) із загальним значенням зміни стану або переходу в певний стан; інші префікси, попри незначну кількісну представленість, теж є семантично вмотивованими і мають загальне значення зміни стану: in- (3 ЛСВ), er- (3 ЛСВ), ent- (3 ЛСВ), aus- (3 ЛСВ); ab- (2 ЛСВ), ein- (2

ЛСВ), hoch- (2 ЛСВ); zuruck- (1 ЛСВ), uber- (1 ЛСВ), de- (1 ЛСВ), kon- (1 ЛСВ); 3) використання системи

семантичних ролей дозволило детально описати семантику ДПВ, визначити їхню семантичну валентність і скласти формули тлумачення для синонімічних рядів; 4) загальною формулою тлумачення для цієї підгрупи є формула: X викликає в Y негативні емоції = 'істота / неістота X усвідомлено / неусвідомлено психічно впливає на істоту Y і каузує Y-ка відчувати неприємні почуття загального розладу нервової системи, неприємного збудження або пригніченості, смутку, незручності, неприйняття, незадоволення'; 5) половина СР (10 СР) є двовалентними, інша половина - тривалентними; тобто, окрім основних актантів стимула і експерієнцера, у мовній ситуації присутні також актанти змісту, інструменту, засобу або результату; 6) загальні семи підгруп є семи 'вплив', 'каузальність', 'спрямованість на об'єкт' + ідентифікаційна інтегральна сема для кожного СР; 7) найчисленнішим серед СР є СР 'Висміювати' (28 ЛСВ). Причиною цього є той факт, що висміювання викликає сильну реакцію з боку експерієнцера і може бути інструментом свідомого або несвідомого впливу на особистість із наміром виправити ситуацію, додатково мотивувати експерієнцер або свідомо викликати в нього негативну реакцію, роздратувати; на другому місті за кількістю знаходяться СР ' Дратувати, допікати, досаджати' (15 ЛСВ), тому що коли в людини не вистачає звичайних способів впливати на ситуацію, у неї автоматично вмикається емоція роздратування як універсальний замінник для усіх інших почуттів; на третьому місті за кількістю є СР 'Дражнити' (13 ЛСВ), СР 'Лякати' (13 ЛСВ), СР ' Викликати гнів' (13 ЛСВ), тому що дражнити, лякати і гнівити - це основні найдавніші способи впливу однієї людини на іншу.

Подальшими перспективами розвитку цієї теми є розширений аналіз й опис інших СР і підгруп, які входять до складу ЛСГ дієслів психічного впливу для створення їхньої семантичної класифікації.

Література

Апресян 1974: Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка) [Текст] / Ю. Д. Апресян. - М. : Наука, 1974. - 377 с.

Апресян 2009: Апресян, Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии [Текст] / Ю. Д. Апресян. - М. : Языки славянских культур, 2009. - Т. 1 : Парадигматика. - 568 с. - (Studia philologica).

Дадуева 2011: Дадуева, Е.А. Общая характеристика каузативных глаголов [Текст] / Е. А. Дадуева // Вестник СибГУТИ. - 2011. - № 2. - С. 76-81.

Королькова 2004: Королькова, О.О. История формирования группы глаголов психического воздействия в русском языке [Текст] : дис. ... канд. филол. наук, спец. 10.02.01. - Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2004. - 160 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії