Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

ФЗП 1

Uon Ua2

глн

 

ВП

 

 

ФІ

 

ПП

 

г>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канал 1

глн

 

 

 

 

ВП

ФЗП 2

ФІ

ПП

Канал 2

Ua1

VS1

VS2

Ua2

Рис. 9.47 - Функціональна схема двоканальної УФК з вертикальним керуванням однофазного двопівперіодного випрямляча з нульовим виводом

На ній позначено:

ГЛН - генератор лінійно змінюваної напруги; ВП - вузол порівняння напруг; ФЗП - фазозсувний пристрій; ФІ - формувач імпульсів; ПП - підсилювач потужності.

Часові діаграми роботи каналу СІФК з вертикальним керуванням наведені на рис. 9.48.

Під час дії на тиристор позитивної півхвилі анодної напруги ua ГЛН генерує лінійно змінювану напругу ил, що надходить на один з входів вузла порівняння ВП. На другий вхід ВП подається постійна опорна напруга Uon.

3п

Uon

2п

4п

к >

У момент зрівняння цих напруг, коли uл=Uon , на $ виході ВП формується сигнал, фаза якого регу­люється зміною значення напруги Uon.

Вузли ГЛН та ВП ви-$ конують роль фазозсув-ного пристрою ФЗП.

Вузли ФІ та ПП при­значені для формування та підсилення імпульсів керування и необхідної тривалості.

Кількість каналів СІФК

Рис. 9.48 - Часові діаграми роботи каналу СІФК з вертикальним керуванням відповідає кількості тиристорів керованого випрямляча.

Оскільки СІФК з вертикальним керуванням складається з однотип­них електронних вузлів, це зумовлює можливість при їхній реалізації широко використовувати інтегральну технологію і, завдяки цьому, одер­жувати достатньо надійні та недорогі уніфіковані пристрої керування.

9.12. Побудова типових вузлів СІФК з вертикальним керуванням

9.12.1. Генератор лінійно змінюваної напруги (ГЛН )

Схема транзисторного ГЛН (генератора пилкоподібної напруги)

зображена на рис. 9.49.

о +

Рис. 9.49 - Транзисторний генератор пилкоподібної напруВона складається з таких елементів:

TV - трансформатор напруги, вторинна напруга и2 якого знаходить­ся у протифазі з первинною напругою и;; VT - транзисторний ключ; R2,R3,C - зарядне RC-коло, стала часу якого -

Тsap = (Rl + R3 )C >> TM , (9.106)

де Тм - період напруги мережі.

Необхідно також забезпечувати R3«R2. Працює схема так.

За позитивної півхвилі и2 транзистор VT відкритий, конденсатор C розряджений, вихідна напруга ид = 0.

За негативної півхвилі и2 транзистор закривається, а конденсатор заряджається по колу (+EK, R2, R3, C, -EK).

За наступної позитивної півхвилі и2 транзистор знову відкривається і конденсатор швидко розряджається до нуля через резистор R3, що об­межує струм через транзистор.

Оскільки t >>T , можна вважати, що напруга и змінюється лінійно

зар м 7 7 г J л

(використовується лише початкова ділянка зарядної експоненти). Ці процеси ілюструють часові діаграми, наведені на рис. 9.50.

Рис. 9.50 - Часові діаграми роботи генератора пилкоподібної напру29В

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Ьільшу лінійність напруги можна забезпечити, якщо замість резис­тора R2 використати джерело постійного струму (див. пп. 9.9), як це

показано на рис. 9.51.

о + Ек

Рис. 9.51 - іенератор пилкоподібної напруги з джерелом струму У сучасних пристроях частіше застосовують генератори лінійної на­пруги, побудовані на основі інтегратора, виконаного на операційному під­силювачі і доповненого розрядним транзисторним ключем, як це пока­зано на рис. 9.52, де інтегратор складається з елементів R , С і DA2.

2

DA1

R3

R2

A\.VD

VT

-E <

DA2

4>

*—о

9

Рис. 9.52 - Генератор пилкоподібної напруги на операційному підсилювачі Зверніть увагу на те, що розрядний транзистор VT тут емітером

підімкнений до інвертуючого входу операційного підсилювача DA2, що

має нульовий потенціал (див. пп. 4.6.7).

Синхронізує роботу генератора з напругою мережі нуль-орган на

операційному підсилювачі DA1 (див. пп. 4.6.9).

9.12.2. Вузол порівняння (ВП)

Вузол порівняння, схема якого наведена на рис. 9.53, виконано на основі операційного підсилювача DA, що працює у режимі компаратора (схема порівняння напруг - див. пп. 4.6.9). На його інвертуючий вхід надходить пилкоподібна напруга ил, а на неінвертуючий - опорна напруга Uon. Вихід компаратора з'єднано з формуючим ланцюгом: із диференцію­ючим колом C, R1 і обмежуючим діодним ключем VD, R2, що у даному разі пропускає на вихід пристрою імпульси тільки негативної полярності.

DA

С VD

Uai , . Ur

Ri

R2

Рис. 9.53 - Вузол порівняння Роботу вузла порівняння ілюструють часові діаграми, наведені на

рис. 9.54.

Uex

"on І

Uon

а і

к—*

T

Рис. 9.54 - Часові діаграми роботи вузла порівняння

U

&

Вихідний імпульс вузла порівняння подається на одновібратор (див. пп. 5.3.5), що генерує керуючий імпульс прямокутної форми з необхід­ною тривалістю.

9.12.3. Імпульсний підсилювач потужності

Імпульсний підсилювач потужності призначений для підсилення прямокутних керуючих імпульсів до рівня, що забезпечує надійне вми­кання тиристора. Схема такого підсилювача зображена на рис. 9.55.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка