Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

ІЕ струм бази

ІЕН струм насичення бази

ІЕ струм емітера

І емітерний струм перемикання одноперехідного транзистора

І струм западини тунельного діода

І середнє значення зворотного струму діода

Ісшгк максимально допустимий струм колектора

Ік струм колектора

Ікз максимальний струм короткого замикання

І початковий (тепловий) зворотний струм колектора у схемі з СБ

Ікер струм керування

І максимально допустимий струм керування

ІкН струм насичення колектора

Іп струм піку тунельного діода

ІПЕ струм підсилюючого елемента

Іпртах максимально допустиме середнє значення прямого струму

Іпр середнє значення прямого струму

Ісшгк максимальний струм стоку

Іс струм стоку

І максимальний струм стабілізації

ст max 1 ^

І мінімальний струм стабілізації

ст min 1 ^

І стале значення струму;

струм стабілізації

Ітр струм у силовому колі транзистора

І д ударний струм перевантаження

ОСНОВНІ ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ

І

ут

струм утримання

ІТ

діюче значення струму тиристора

 

діюче значення струму тиристора, що відповідає

 

куту керування a = 0

І Та

середнє значення струму тиристора

І ТаО

середнє значення струму тиристора, що відповідає

 

куту керування a = 0

І ко

початковий (тепловий) зворотний струм колектора у схемі з СЕ

 

струм спокою бази

Іок

струм спокою колектора

 

діючий струм первинної обмотки трансформатора

 

діючий струм вторинної обмотки трансформатора

i

напівпровідник із власною провідністю (бездомішковий)

 

миттєві значення струму конденсатора

i

а

миттєві значення струму вторинної обмотки

 

трифазного трансформатора фази а

iab

миттєві значення лінійного струму вторинної обмотки

 

трифазного трансформатора фаз ав

 

змінний вихідний струм

 

змінний вхідний струм

диф

дифузійний струмр-n переходу

др

дрейфовий струм р-n переходу

н

миттєві значення струму навантаження

i

пр

прямий струм р-n переходу

K

коефіцієнт підсилення за струмом

кр

коефіцієнт підсилення за потужністю

KUf

коефіцієнт підсилення за напругою при частоті зрізу

Ku

коефіцієнт підсилення за напругою

KU0

найбільший коефіцієнт підсилення за напругою

Kuon

коефіцієнт підсилення за напругою операційного підсилювача

кв

коефіцієнт взаємного зв'язку магнітнозв'язаних дроселів

K

коефіцієнт згладжування фільтра

 

коефіцієнт підсилення підсилювача, охопленого зворотним зв'язком

K

н

коефіцієнт нелінійних викривлень

K

п вих

коефіцієнт пульсацій на виході фільтра

K

п вх

коефіцієнт пульсацій на вході фільтра

 

коефіцієнт перенапруг

K

п

коефіцієнт пульсацій

4D2

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Кст        коефіцієнт стабілізації Кф коефіцієнт фільтрації

L індуктивність; дросель;

ширина р-н переходу Lk комутуючий дросель

Lb індуктивність навантаження

індуктивність конденсатора фільтра m кратність пульсацій випрямленої напруги

н напівпровідник з електронною провідністю;

коефіцієнт трансформації Р активна потужність

P   , Р   граничні значення імпульсної потужності

1max     2max 1

Pmax максимальна допустима потужність

P максимальна потужність керування

Pd потужність навантаження випрямляча

Рааг загальна потужність, що відбирається від джерела живлення

Р потужність імпульсу

Рк допустима потужність на колекторі транзистора

Рсер середня потужність послідовності імпульсів

p напівпровідник із дірковою провідністю

Q щілинність імпульсів;

реактивна потужність

R резистор

R' сумарний опір діодів випрямляча у провідному стані

RL активний опір дроселя

Ry внутрішній опір випрямляча

Ra приведений до вторинного кола активний опір

обмоток трансформатора

Rg опір баластного резистора Reux on     вихідний опір операційного підсилювача

Reux вихідний опір

Rex on вхідний опір операційного підсилювача

гБ об'ємний опір бази

r вхідний опір польового транзистора

Rd динамічний опір

Rdx опір джерела

опір емітерного переходу

R3e зворотний опір діода (у закритому стані)

R33        резистор (опір резистора) зворотного зв'язку

RH опір навантаження

Ro6m       обмежуючий резистор

R активний опір з'єднуючих провідників;

прямий опір діода (у відкритому стані) RpE        опір регулюючого елемента R статичний опір

Rm опір терморезистора

внутрішній опір фільтра r внутрішній опір польового транзистора

гк нелінійний опір колекторного переходу у схемі з СБ

rK(E)       зворотний опір колекторного переходу r*K нелінійний опір колекторного переходу у схемі з СЕ

гпр прямий опір емітерного переходу

S коефіцієнт насичення біполярного транзистора;

крутизна стік-затворної характеристики польового транзистора;

площа перетину магнітопровода St потужність первинної обмотки трансформатора

S2 потужність вторинної обмотки трансформатора

ST габаритна потужність трансформатора

Т абсолютна температура;

період;

потужність спотворення Тм період напруги мережі живлення

TV трансформатор їзап тривалість запускаючого імпульсу;

час запирання тиристора t тривалість зрізу (заднього фронту) імпульсу

t тривалість імпульсу

tn тривалість паузи

тривалість переднього фронту імпульсу UA анодна напруга

иББ        міжбазова напруга одноперехідного транзистора UEE        напруга між базою та емітером Ue амплітуда викиду імпульсу

U амплітудне значення напруги, прикладеної до вентиля випрямляча

U максимальна вихідна напруга

вих max А ил

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Ueux вихідна напруга;

діюче значення вихідної напруги

U напруга вмикання

Uex амплітуда напруги вхідного сигналу

U максимальна вхідна напруга;

вх max 1 ^ '

верхня межа діапазону вхідних напруг підсилювача

U мінімальна вхідна напруга;

вх min rj-^

нижня межа діапазону вхідних напруг підсилювача

Uex номінальна вхідна напруга

Uex постійна напруга у вхідному колі підсилювача

U вхідна напруга;

діюче значення вхідної напруги

U гранична напруга

UE напруга на емітері відносно нульової точки

Ueip ефективне (діюче) значення напруги послідовності імпульсів

Ц. напруга живлення

U3e max максимально допустима зворотна напруга

Uje зворотна напруга

U3B напруга між затвором і витоком

U максимальна зворотна і пряма напруга на тиристорі

U33 напруга зворотного зв'язку

U3m0 напруга зміщення нуля операційного підсилювача

U зовнішня напруга, прикладена до p-n переходу

Ui амплітуда імпульсу

U напруга на інвертуючому вході операційного підсилювача;

UK напруга на колекторі відносно нульової точки

UXXuaKc максимальна напруга холостого ходу

UKE напруга між колектором і базою

U максимально допустима напруга між колектором і емітером

UKE напруга між колектором і емітером

Uxep напруга керування

UKepMaKC максимально допустима напруга керування

Um діюче значення напруги мережі живлення

Uu діюче значення напруги на навантаженні

UH напруга на неінвертуючому вході операційного підсилювача

UHa середнє значення напруги на навантаженні

Uon опорна напруга

U напруга постійного сигналу зміщення у вихідному колі підсилювача;

4CJ5

UnE напруга на підсилюючому елементі

U напруга порогу перемикання логічного елемента

Unp пряма напруга;

напруга пробою p-n переходу

UCBmax максимально допустима напруга між стоком і витоком

UCB напруга між стоком і витоком

U середнє значення напруги послідовності імпульсів

ср

Ucm        напруга стабілізації

U-eux напруга негативного насичення операційного підсилювача m напруга позитивного насичення операційного підсилювача U0 гранична напруга (параметр прямої гілки вольт-амперної

характеристики тиристора);

порогова напруга;

різниця потенціалів між входами операційного підсилювача UgK        напруга спокою колектора

U1 діюча напруга первинної обмотки трансформатора

U амплітудне значення напруги первинної обмотки трансформатора

діюча напруга первинної фазної обмотки

трифазного трансформатора U2 діюча напруга вторинної обмотки трансформатора

U2m амплітудне значення напруги вторинної обмотки трансформатора U2^        діюча напруга вторинної фазної обмотки

трифазного трансформатора Udmax      максимальна напруга на виході фільтра Udmm       мінімальна напруга на виході фільтра Uda        напруга на виході керованого випрямляча UdB        номінальна напруга на виході фільтра Ud середня напруга на виході (навантаженні) випрямляча

Ud0        середня напруга на виході випрямляча без навантаження

(при холостому ході) Udm        амплітуда напруги на виході (навантаженні) випрямляча Um амплітудне значення напруги

Um(1)       амплітуда основної (першої) гармоніки випрямленої напруги иа миттєві значення напруги вторинної обмотки

трифазного трансформатора фази а иА миттєві значення напруги первинної обмотки

трифазного трансформатора фази а иаЬ миттєві значення лінійної напруги вторинної обмотки

AOS

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

трифазного трансформатора фаз ав ub миттєві значення напруги вторинної обмотки

трифазного трансформатора фази в uB миттєві значення напруги первинної обмотки

трифазного трансформатора фази в uc миттєві значення напруги вторинної обмотки

трифазного трансформатора фази с uC миттєві значення напруги первинної обмотки

трифазного трансформатора фази с uci)        миттєві значення напруги на конденсаторі фільтра uca миттєві значення лінійної напруги вторинної обмотки

трифазного трансформатора фаз са ud миттєві значення напруги на навантаженні випрямляча

u напруга імпульсів керування

uVS миттєві значення напруги на тиристорі

uxep        миттєві значення напруги керуючого сигналу uji лінійно змінювана напруга

uu миттєві значення напруги мережі живлення

uu миттєві значення напруги на навантаженні

VD діод VS тиристор VT транзистор WL енергія, накопичена дроселем

Wc енергія, накопичена конденсатором

w1 кількість витків первинної обмотки трансформатора

w2 кількість витків вторинної обмотки трансформатора

XC опір конденсатора

XL опір дроселя

Хекв        еквівалентний опір фільтра Z оптимальне значення комплексного опору

опт 1 ^

a статичний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора

у схемі з СБ;

кут керування a кут вимикання

a динамічний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора

у схемі з СБ a кр        критичний кут керування a поточне значення кута керування

AO7

b статичний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора

у схемі з СЕ

Ьдин        динамічний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора

у схемі з СЕ g коефіцієнт заповнення

d кут, на який збільшується провідність тиристора

при активно-індуктивному навантаженні D U        нерівномірність вершини імпульсу;

напруга розузгодження D Ueux      зміни напруги на виході стабілізатора D U        зміни напруги на вході стабілізатора D UpE      падіння напруги на регулюючому елементі

h к.к.д. (коефіцієнт корисної дії)

q кут відтинання

l коефіцієнт нелінійних викривлень;

кут провідності

r хвильовий опір контуру

t стала часу

t час вимикання тиристора

вим

t час вмикання тиристора

t стала часу заряду

j фазовий зсув

j фаза вихідного сигналу

j фаза вхідного сигналу

j потенціальний бар'єр (контактна різниця потенціалів)p-n переходу

j рез результуюча різниця потенціалів p-n переходу

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка