Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

c коефіцієнт зворотного зв'язку

w кутова частота

we верхня межа частотного діапазону (кутова частота)

wb нижня межа частотного діапазону (кутова частота)

J кутова величина, що дорівнює w t = 2pft

(di/dt)Kpum допустима (критична) швидкість зростання прямого струму тиристора

(du/dt)puum допустима (критична) швидкість зростання напруги на закритому тиристорі

4OB

предметний покажчик

Автомат логічний (цифровий) 173

Акумулятор 220

Алгебра Буля 171

Алгебра логіки 171, 172

Алгоритм 212, 224

АЛП 220

Антирезонанс 390

Арифметико-логічний

пристрій 213, 220

Асемблер 227

АЦП 204

- паралельного кодування 206

- послідовного наближення 205

- функціонально закінчений 205

База 32 Байт 221 Баланс ОП 134

Безтрансформаторний вихідний каскад 118

Біт 221

Блокінг-генератор

- двотактний 167

- однотактний 165

- чекаючий 167 Бустер 282

БТІЗ (IGBT) 54

Варикап 30 Варистор 24 Вентильні властивості 22 Випрямляч 241

- безтрансформаторний 351

- двопівперіодний 243

- двополярний 251

- двотактний 243

- з багатократним перетворенням 351

- керований 279

- однопівперіодний 245

- однотактний 243

- однофазний

- -  з нульовим виводом 246

- -  мостовий 250

- прецизійний 146

- трифазний

- -  з нульовим виводом (схема Міткевича) 252

- - мостовий (схема Ларіонова) 255

Витік 48

Відеоімпульс 149 Вмикання

- p-n переходу

- -  зворотне 21

- -  пряме 21

- біполярного транзистора

- -  зі спільною базою (з СБ) 35

- -  зі спільним емітером (з СЕ) 35

- -  зі спільним колектором (з СК) 35

Вузол порівняння 299

Генератор

- пилкоподібної напруги 296

- Роєра167

- тактових імпульсів 220 Генерація пар носіїв 18 Геркон 333 Гідравлічна модель

- діода 26

- випрямляча

- -  з активно-індуктивним навантаженням 264

- -  з активно-ємнісним навантаженням 261

- ємнісного фільтра 261

- індуктивного фільтра 264

AO9

- транзистора 43 Група діодів

- анодна 250, 255

- катодна 250, 255

Дарлінгтона схема 44 Децибели 86 Дешифратор 192

- двійковий 192

- двійково-десятковий 192

- двійково-семисегментний 193 Джерело реактивної потужності

- кероване 368

- некероване 368, 370 Динамічний

- діапазон підсилювача 86, 113

- режим роботи логічних елементів 175

Диністор 57

Диференціатор на ОП 143

Діод

- випрямний 26

- високочастотний 29

- імпульсний 29

- напівпровідниковий 25

- нульовий 289

- світло- 30

- тунельний 28

- фото- 30

- Шоттки 27 Дірка 18

Драйвер 337, 355 Дрейф нуля 123

Електромагнітна сумісність 268, 364 Електроніка 10

- енергетична 11

- інформаційна 11

- промислова 10 Елемент

- запам'ятовуючий 221

- логічний 173 Емітер 32

Ефект Міллера 334

Закони алгебри логіки 172

- переставний 172

- сполучний 172

- розподільний 172 Запам'ятовуючі пристрої 220

- динамічні 221

- статичні 221

- EPROM 223

- EEPROM 223

- DRAM 221

- RAM 222

- ROM 222

- PROM 222

- SRAM 221

Запити на переривання 237 Заповнення частотне 327 Засоби сполучення 218 Затвор 48

Зв'язок зворотний 107

- негативний 109

- позитивний 110 Змінна двійкова (логічна) 171 Зміщення

- коло 90

- напруга 90 Зсув фаз 316

Імпульс 149 Інвертор

- автономний 338

- ведений мережею 352

- логічний 176

- напруги 339

- -  однофазний півмостовий 342

- на повністю керованих НП приладах 345

- полярності 138

41O

- струму 338

- -  однофазний із транс­форматорним виходом 340

Інтегратор на ОП 142 Інтерфейс 216

Каскад

- підсилюючий 85

- -  однотактний 115

- -  двотактний 115

- попереднього підсилення 94

- -  з СБ 35, 101

- -  з СВ 103

- - з СЕ 35, 94

- -  з СК 35, 99

- - з СС 105

- -  на польових МДН-транзисторах 106

Ключ 151

- діодний 151

- електромеханічний 151

- електронний 309, 311

- керований 309

- регульований 310

- типу контактора 309

- типу "тиристор-діод" 313

- типу "тиристор-тиристор" 311

- транзисторний 152 Коефіцієнт

- гармонік 364

- заповнення 149

- згладжування 259

- насичення 43

- нелінійних викривлень 113

- передачі струму 34

- підсилення 85

- -   (динамічне значення) 85

- потужності 366

- стабілізації 273

Кола формування імпульсів 152 Колектор 32

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Компаратор

- на ОП 143

- цифровий 305 Комплементарна пара транзисторів 119 Контролер 230, 232

- багатоплатний 231

- одноплатний 231

- логічний програмований 230 Корекція

- АЧХ ОП 134

- нуля ОП 133

Кратність пульсацій 243 Кут

- відтинання 89, 262

- вимикання 312

- керування 61, 312

- -  критичний 317

- провідності 312

Ланцюжок

- диференціюючий 152

- інтегруючий 153 Лінія навантаження 42 Лічильник імпульсів 194

- віднімаючий 194

- двійково-десятковий 196

- команд 220

- паралельний 196

- підсумовуючий 194

- послідовний 195

- простий 194

- реверсивний 194 Логіка

- жорстка 212

- програмна 215

Магістраль системна 218 Масштаб часу реальний 228 Математична логіка 171 Матриця R-2R 20Метод регулювання

- імпульсний 280

- комбінований 281

- фазо-імпульсний 285

- частотно-імпульсний 281

- широтно-імпульсний 280 Мікроелектроніка 11, 67 Мікрокоманда 227 Мікрокомп'ютер 232 Мікроконтролер 232 Мікрооперація 227 Мікропроцесор 212, 232 Мікросхема інтегральна 67

- аналогова 69

- велика 13

- гібридна 67

- лінійно-імпульсна 69

- логічна 70, 171

- напівпровідникова 69

- цифрова 70, 171 Мікросхемотехніка 11 Мінімізація функцій 190 Мнемоніка 227 Мнемонік список 228 Модуль 355 Мультивібратор 154

- з відтинаючими діодами 160

- з колекторно-базовими зв'язками 155

- на ОП 160

- на таймері 210

- на логічних елементах і тригерах 207

- чекаючий 162 Мультиплексор 193

Навантаження

- динамічне 132

- VDCR-типу 268 Напівпровідники 17

- з дірковою провідністю (p-типу) 19

- з електронною провідністю (n-типу) 19

Напруга

- зміщення 90

- зміщення нуля ОП 135

- порогу перемикання 207

- типу "меандр" 161 Носії заряду

- дірка 18

- електрон 18

- неосновні 19

- основні 19 Нульовий вивід 246 Нуль-орган 144

Одновібратор

- на ОП 164

- на таймері 211

- на транзисторах 162

- на тригері 208 Операція логічна 171

- АБО - логічне додавання 171

- І - логічне множення 172

- інверсії 173

- НІ - логічне заперечення 171 Опір

- негативний 59

- повний вхідний 386

- -  регульований 386

Переривач змінного струму 309 Перетворювач

- аналого-цифровий (АЦП) 199

- електромагнітний індуктивно-ємнісний (схема Бушеро) 277

- зворотноходовий 284

- струму у напругу 139

- цифро-аналоговий (ЦАП) 199

- частоти 359

- чотириквадрантний 376 Перехід електронно-дірковий (p-n) 2Підсилювач електричних сигналів електронний 83

- багатокаскадний 111

- балансний 126

- вибірковий 84, 120

- диференційний 128

- диференціюючий 143

- з подвійним перетворенням 129

- змінного струму

- -  з резистивно-ємнісними зв'язками 111

- -  з трансформаторними зв'язками 115

- інвертуючий на ОП 136

- інтегруючий 142

- напруги 84

- неінвертуючий на ОП 138

- низької частоти 84

- операційний (ОП) 129

- постійного струму 123

- потужності 84

- потужності імпульсний 300

- прямого підсилення

з безпосередніми зв'язками 124

- резонансний 120

- струму 84 Підсилювач-формувач 325 Підсилюючий елемент 31 Повністю керовані напівпровідникові прилади 346

Повторювач

- емітерний 99

- інвертуючий на ОП 138

- неінвертуючий на ОП 139 Подвоювач напруги 251

Подія 171

- істинна 171

- хибна 171 Позистор 25

Порти введення/виведення 237 Потенціальний бар'єр 20

Потужність

- активна 367

- мікропроцесора 229

- неактивна 368

- повна 367

- реактивна 367

- спотворення 367 Правила де Моргана 172 Представлення алгоритму 224

- графічне 224

- описове 224

- у вигляді таблиці 224 Пристрій

- арифметико-логічний 213

- запамятовуючий 214

- -  оперативний 218

- -  постійний 218

- вводу-виводу 214

- керування 213, 220

- цифровий мікроелектронний 188

- мікропроцесорний 216 Пристрої

- імпульсні 148

- комбінаційні 188

- послідовнісні 188

- фільтрокомпенсаційні 372

- цифрові 188 Пробій p-n переходу

- електричний 22

- тепловий 23 Програма

- вихідна 228

- машинна 226

- об'єктна 228

- ретранслятор 227 Пропуск вмикання 317 Процесор 213 Процесора структура 213

Радіоімпульс 149

Регістри 198, 22- адреси пам'яті 220

- буферні інтерфейсу 220

- команд 220

- робочі 220

- стану 220 Регулятор

- змінного струму 309

- -  однофазний 311

- напруги 242

- -  однофазний 61

- -  трифазний симетричний 318

- знижуючого типу 282

- інвертуючого типу 282

- неактивної потужності 382

- підвищуючого типу 282

- статичний 286

- фазоімпульсний 286 Режим роботи

- мультивібратора

- -  автоколивальний 155

- -  синхронізації 155

- -  чекаючий 155

- підсилювача

- -  класу А 89

- - класу АВ 90

- -  класу В 89

- -  класу С 89

- -  класу D 90

- -  спокою 88, 89

- насичення 43

- транзистора

- - активний (підсилювальний) 43

- -  відтинання 42

- -  насичення 42

- -  ключовий 42 Резистори

- напівпровідникові 24

- -  лінійні 24

- -  нелінійні 24 Рекуперування 354

Робоча точка 43

Розбаланс ОП 134

Самозбудження підсилювача 110 Сигнал синфазний 129 Симістор 63 Система

- числення

- -  двійкова 171, 215

- -  десяткова 215

- -  шістнадцяткова 226

- команд 228

- мікропроцесорна 217 СІТ-транзистор 50 СІФК 291

- з вертикальним керуванням 294

- з горизонтальним керуванням 292

- з цифровим керуванням 305

- резистивно-ємнісна 301 Снабер 62

Спосіб керування (СІФК)

- вертикальний 294

- горизонтальний 292

- цифровий 305 Стабілізатор

- компенсаційний 273

- -  паралельного типу 273

- -  послідовного типу 273

- напруги 243

- параметричний 271

- струму 277 Стабілізація температурна 92 Стабілітрон 27

Стан

- логічний 218

- нелогічний 218

- третій 218

Стік 48

Струмове дзеркало 131 Суматор на ОП

- інвертуючий 14- неінвертуючий 140 Суматор-віднімач 141 Схема

- Бушеро 277

- вентильна 242

- - з виведеною нейтраллю 318

- - з ізольованою нейтраллю 318

- - ОП типова 133

- запуску 324

- - тиристорів 325

- - біполярних і польових транзисторів 333

- - двоопераційних тиристорів

і БТІЗ 334

- логічна 173

- магістральна 218

- мікропроцесора структурна 219

- півмостова 252

Таблиця

- істинності 173

- переходів 183 Таймер 210

Таймери-лічильники 237 Термістор 25 Терморезистор 25 Тетрада 227, 229 Тиристор 56, 60

- двоопераційний 63

- електростатичний 65

- запірний з МОН-керуванням 66

- оптронний 64

- фото- 63 Тиристора комутація

- невимушена 61

- примусова 61 Тотожності алгебри логіки 172 Транзистор 31

- n-p-n типу 32

- p-n-p типу 32

- біполярний 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка