Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

Phl p 1 та Phl p 5 - основні компоненти алергену пилку тимофіївки [33, 95, 96]. Також вони дуже подібні до компонентів алергенів групи 1 та 5 пилку інших трав'янистих видів. Пацієнти, чутливі лише до Phl p 6, схильні до чутливості м'ятликових. Алергени з груп 1, 2, 5 та 6 експресуються лише в травах, але не в інших рослинах, таким чином, вони можуть використовуватися для детекції вродженої чутливості до трав. Phl p 7 (кальцій-зв'язуючий білок) та/або Phl p 12 (профілін) є маркерами для перехресної реактивності - якщо у пацієнта виробля­ються IgE - антитіла до цих компонентів, але не до Phl p1 та/або Phl p5, він, ймовірно, має первинну чутливість до якогось іншого пилку

[33, 95, 96].

Бермудська трава (C. dactylon) - Cyn d 1. Cyn d 1 належить до Групи 1 пилку трав, що найчастіше визначаються як алергени. [94, 96]. Він має часткову перехресну реактивність з Phl p1 [99], що відрізняє Cyn d1 бермудської трави від Phl p 1 тимофіївки, і підходить у якості маркеру чутливості до пилку бермудської трави.

Пилок дерев

Береза (Betula verrucosa) - Bet v 1, 2 та 4. Bet v 1, білок PR-10, є основним алергеном пику берези, оскільки у близько 95 % хворих, чут­ливих до пилку берези, знайдено специфічні IgE до Bet v 1 [100, 101]. IgE-антитіла до Bet v 1 можуть використовуватись як специфічний маркер первинної чутливості до пилку берези, особливо в регіонах, де берези широко розповсюджені, як у Північній Європі [101, 102]. Цей факт вказує на те, що СІТ алергенами/екстрактами пилку берези може бути клінічно важливим, якщо респіраторні синдроми співпадають з алергічними проявами на пилок берези. Варто пам'ятати, що специфічні IgE до Bet v 1 також можна виявити у пацієнтів з первинною чутливіс­тю до інших букоцвітих. IgE антитіла до Bet v 1 перехресно реагують з білками PR-10, що присутні у пилку інших дерев.

IgE антитіла до Bet v 2 (профіліну) та/або Bet v 4 (кальцій-зв'язуючого білку) є маркерами для перехресної реактивності [100].

Чорна вільха (Alnus glutinosa) - Aln g 1; ліщина (C. avellana) - Cor a 1.01. Aln g 1 та Cor a 1 - це білки PR-10 зі значною подібністю до Bet v 1, а також до Que a 1 (Quercus alba - дуб).

Олива (Olea europaea) - Ole e 1, 2, 7 та 9. Ole e 1 [106] (інгібітор трипсину) - найрозповсюдженіший алерген оливкового дерева, який викликає чутливість у хворих і вважається маркером первинної чут­ливості до пилку оливкового дерева [100, 107]. Ole e 7 (LTP) та Ole e 9 (1.3-Ь-глюканаза) - основні алергени оливи у тих географічних регіонах, де цей алерген широко представлений. [105]. Для Ole e 9 характерні деякі спільні епітопи з b-глюканазами пилку берези та ясену, томатів, картоплі, перцю, банану та латексу [109

Японський кедр (Crytomaria japonica) - Cry j 1, 2 та Кипарис (Cupressus arizonica) - Cup a 1. IgE антитіла до Cry j 1 є маркерами первинної чутливості до японського кедру [112].

Тутове дерево, сикомор (Platanus acerifolia) - Pla a 1 та 2. Два осно­вні алергени тутового дерева - Pla a 1 (ймовірна інвертаза) та Pla a 2 (полігалактуроназа). Визначено чутливість до обох алергенів -Pla a 1 та Pla a 2, що складала 100% та 87.5% для моночутливих та полічутливих пацієнтів, відповідно, без хибнопозитивних реакцій [114].

Латекс (Hevea brasiliensis) - Hev b 1, 3, 5, 6 та 8. Специфічні IgE антитіла до екстракту латексу часто виявляються за допомогою тради­ційного тестування у осіб без клінічних симптомів до латексу. Розкла­дання IgE чутливості на компоненти допомагає розділити справжню алергію на латекс та чутливість до профіліну. Компонент профіліну (Hev b 8) використовується у традиційних тестах на основі екстракту. Однак, часто він не має суттєвого клінічного значення. З іншого боку, чутливість до Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5 та Hev b 6 асоційована з первин­ною алергією на латекс [117, 118].

Алергія на латекс часто поширена серед осіб, що мають справу з латексом по роботі (наприклад, працівники сфери охорони здоров'я) або дітей, які стикаються з латексом на ранніх етапах свого життя, наприклад, у випадку множинних операцій або у дітей із вродженою вадою хребта spina bifida. Алергія на латекс була основною медичною проблемою кілька десятків років тому, але збільшення кількості інфор­мації та заходів безпеки знизили як контакт із латексом, так і кількість пацієнтів з алергією на нього.

Hev b 1 (фактор елонгації гуми) - основний алерген латексу.

Hev b 3 (білок малих часток гуми) - мінорний алерген латексу. Hev b 3 та Hev b 1 є близькоспорідненими та мають гомологічні послідовності, що може пояснювати перехресну реактивність між ними [121, 122].

Hev b 5 (кислий білок) часто асоційований з професійною алергією на латекс [, 123, 124].

Hev b 6 (гевеїн) - основний латексний алерген з переважанням у 70-90% пацієнтів з алергією на латекс [126-128]. Це основний алерген, що викликає чутливість у працівників сфери охорони здоров'я.

Hev b 8 (профілін) не асоційований з первинною алергією на латекс. Цн паналерген, що належить до родини профілінів [131]. Чутливість до профіліну може пояснювати серологічну перехресну реактивність з іншими джерелами алергенів рослинного походження і часто не має важливого клінічного значення.

КАРБОГІДРАТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ З ПЕРЕХРЕСНОЮ АКТИВНІСТЮ

Бромелін - MUXF3; Ana c 2. Карбогідратні детермінанти (CCD) при­сутні у глікопротеїнах рослин та комах (таких як медоносні бджоли, оси та таргани), що несуть глікани з карбогідратними детермінантами, яких немає у ссавців. CCD рідко асоційовані з клінічними симптомами і можуть використовуватися для відповідей на питання безсимптомної чутливості, що є результатом тестування алергенів за допомогою IgE тестів на осно­ві алергенових екстрактів [132]. Близько 20% пацієнтів з множинними алергіями на пилок мають IgE антитіла до CCD [51]. Тест на CCD може бути особливо корисним у чотирьох випадках: (1) чутливість до харчових продуктів рослинного походження, (2) чутливість до латексу у пацієнтів з алергією на пилок без впливу професійних факторів ризику, (3) для осіб з позитивними результатами тестів на екстракти отрути бджіл та ос та (4) для особ з респіраторними симптомами, викликаними алергією на багаторічні рослини, та позитивними результатами тесту на тарганів за відсутності доказового прояву на алергени тарганів. Ana c 2 (бромелін) та MUXF3 (утворюється з бромелаїну та зазвичай зв'язаний з білковим остовом для IgE тестування) - маркери чутливості до CCD. Цей факт вказує на перехресну реактивність, пов'язану з CCD [133-135].

АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ЧИ ІНШОГО ПОХОДЖЕННЯ Харчові продукти тваринного походження

Куряче яйце (Gallus domesticus) - Gal d 1, 2, 3, 4 та 5. Gal d 1 (ово-мукоїд), Gal d 2 (овальбумін), Gal d 3 (овотрансферин/кональбумін) та Gal d 4 (лізоцим) ідентифіковано як основні алергени яєчного білку.

Хоча овомукоїд складає лише 10% загального протеїну яєчного білку, показано, що він є домінантним алергеном [138, 139]. Gal d5 представ­лений у яєчному жовтку як білок ліветин, а у курчат - як сироватковий альбумін [140].

Молоко - Bos d 4, 5, 6, 8 та лактоферин. Більшість пацієнтів з алер­гією на молоко чутливі до ряду білків коров'ячого молока. На даний час невідомий алергенний компонент, який би вважався єдиним фактором, що відповідає за алергію до коров'ячого молока: під час IgE відповіді виявляють багато різних компонентів.

Основними алергенами молока є казеїни (наприклад, Bos d 8), блас-тоглобуліни (наприклад, Bos d 5) та a-лактоглобуліни (наприклад, Bos d 4), хоча описано алергічні реакції й до інших мінорних білків, таких як бичачий сироватковий альбумін (наприклад, Bos d 6), бичачий лак-тоферин (Bos d lactoferrin) та Ig [146, 147].

Креветка (Penaeus aztecas, Penaeus indicus, Penaeus monodon та Pandalus eous) - Pen a 1; Pen i 1; Pen m 1, 2; та Pen e 4. На даний час ви­явлено кілька алергенів креветки [152]. Pen a 1 - це тропоміозин, який є основним алергеном креветки [153-155]. Його знайдено у близько 80% пацієнтів з алергією на креветку, а Pen і 1 з коричневої креветки вважається представником інших тропоміозинів креветки. Перехресна реактивність між тропоміозинами дуже висока.

Pen m 2 чорної тигрової креветки - одна з нещодавно відкритих аргінін кіназ, яка є індикатором алергії на молюсків та потенційним представником цих нових паналергенів [158].

Парвальбуміни риби з тріски (Gadus morhua) - Gad c 1 та коропа (Cyprinus carpio) - Cyp c 1. Gad c 1 тріски [161] та Cyp c 1 коропа [162] - основні білки-парвальбуміни риби і є репрезентативними маркерами чутливості до риби в цілому [161, 163, 164]. Внаслідок високого ступеню перехресної реактивності між парвальбумінами з різних видів Gad c 1 та Cyp c 1 є цінними інструментами для діагностування пацієнтів з алер­гією на рибу. Обидва мають чудову стабільність, що може пояснювати, чому чутливість може спостерігатися в результаті вживання риби навіть у готовому вигляді, контакті та вдиханні пару під час приготування.

Кліщ домашнього пилу - Der p (Dermatophagoidespteronyssinus) 1, 2 та 10; Der f (Dermatophagoides farinae) 1, 2, Blo t 5 Blomia tropicalis. Кліщі належать до найрозповсюдженіших та найсильніших джерел алергенів по всьому світі. Найбільш важливим є кліщ домашнього пилу (house dust mite, HDM) D. pteronyssinus і D. farinae у більш посушливих регіонах.

Der p 1 (цистеїнова протеаза) та Der p 2 (родина NPC2) - специфічні маркери чутливості HDM [165]. Більше 80-90% пацієнтів з алергієюдо HDM мають IgE антитіла до одного або обох із цих компонентів [166, 167]. Тому Der p 1 та Der p 2 можуть використовуватися як маркери спе­цифічної чутливості та для оцінки користі СІТ до HDM [166]. Показана висока перехресна реактивність між різними алергенами pyroglyphidae dermatophagoid із груп 1 та 2 [167].

Der p 10 - це тропоміози, але лише 10 % пацієнтів з алергією до клі­щів домашнього пилу мають антитіла до тропоміозину. У роботі [157] по­казано, що контакт із тропоміозином HDM може викликати чутливість до тропоміозину креветки. Потенційно пацієнти з IgE антитілами до Der p 10 можуть мати більш високий ступінь ризику алергічних реакцій до ракоподібних та молюсків, комах та паразитів [152].

B. tropicalis (кліщі з інших родин, крім родини Pyroglyphidae) - Blo t 5 - це основний алерген у пацієнтів, чутливих до B. tropicalis [168]. Він відрізняється частковою перехресною реактивністю з алергенами кліщів з родини Pyroglyphidae. Припускаюсь, що позитивна реакція до Blo t 5 може викликати множинну чутливість до різних видів кліщів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія