Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

[169, 170].

Eur m 2 з Euroglyphus mannei (кліщ із родини Pyroglyphidae) - алер­ген групи 2 з деякою перехресною реактивністю з іншими HDM. Lep d 2 з Lepidoglyphus destructor (кліщ домашнього пилу) - алерген з групи 2 з обмеженою перехресною реактивністю до HDM.

Пухнасті тварини

Кіт (Felis domesticus) - Fel d 1, 2 та 4. Fel d 1 (утероглобін) - осно­вні компоненти алергенів кота, що свідчать про первинну чутливість. Близько 60-90% пацієнтів з алергією на котів мають IgE антитіла до Fel d 1 [171-173]. IgE антитіла до Fel d 1 можуть використовуватися в якості специфічного маркеру, вказуючи на те, що СІТ алергії на котів може бути клінічно значущим [171, 174, 175].

Fel d 4 - ліпокаліновий білок, для якого нещодавно показана пере­хресна реакція з основними алергенами коня Equ c 1, собаки або корови

[179].

Собака (Canis familiaris) - Can f 1, 2, 3 та 5. Can f 1, Can f 2 та Can f 5 - специфічні компоненти алергенів, що викликають первинну чутливість [180, 181]. Can f 1 - це ліпокаліновий білок, що є найбільш специфічним алергеном собаки і відносно стабільний до нагрівання та домашнього пилу [182]. Can f 2 - також є ліпокаліновим білком, і про перехресну реактивність цих ліпокалінових компонентів алергенів со­баки на разі відомо мало. Однак показано, що Can f 5 може мати пере­хресну реакцію з калікреїном простати у сім'яній рідині людини [181]. Близько 50-90%, 20-33% та 70% пацієнтів з алергією на собак мають

IgE антитіла до Can f 1, 2 та 5, відповідно [180, 181]. IgE антитіла до Can f 1 можуть використовуватись в якості специфічного маркеру, вказуючи на те, що СІТ Can f 1 собаки може вважатися клінічно значущим [183]; однак у більшості робіт даний ефект необхідно підтвердити.

Can f 3 - сироватковий альбумін собаки - компонент, що є інди­катором перехресної реакції з іншими сироватковими альбумінами, наприклад, кота Fel d 2 [176]. Більшість хворих з алергією на собаку реагують на сироваткові альбуміни кота, собаки та коня [177]. Близько 50% пацієнтів з алергією на собаку чутливі до Can f 3 [180]. Якщо, на­приклад, пацієнт має чутливість лише до Can f 3, але не до Can f 1, 2 чи 5, в ідеалі спочатку потрібно виявити первинний агент чутливості перед рекомендаціями щодо утримання собак або уникання контакту з ними (та ж сама порада щодо кота у випадку чутливості лише до Fel d 2).

Кінь (Equus caballus) - Equ c 1, Equ c 3. Equ c 1, ліпокалін, вважа­ється основним алергеном лупи коня і виявляє певну перехресну реак­тивність з Mus m 1 миші та Fel d 4 кота [184]. Equ c 3 - це сироватковий альбумін, що вказує на перехресну реакцію з іншими сироватковими альбумінами ссавців, що зазначалося вище.

Миша (Mus musculus) - Mus m 1. Чутливість до Mus m 1 (каліпока-ліну) миші як домашнього алергену асоційована з астмою та захворю­ваністю на астму в деяких містах США [185-187]. Професійна алергія на мишей деякою мірою звична для людей, що проводять експерименти на тваринах.

Пліснява

Спільною і зрозумілою властивістю для алергій на плісняву є відсут­ність точно вираженої патології та чіткого прояву захворювання. Цьому є кілька причин, таких як гетерогенність симптомів хвороби, різниця у шляху та ступені прояву, складнощі у виробництві та стандартизації екстрактів грибів. Нестандартизовані екстракти пліснявих грибів можуть призводити до незначних результатів СІТ [188]. Тому МД може значно покращити діагностику та терапію алергій на плісняву [189-191].

Альтернарія (Alternaria alternata) - Alt a 1 та 6. Чутливість до аль-тернарії є фактором ризику розвитку, персистентності та загострення астми у дітей та дорослих [192-194]. Alt a 1 (кислий глікопротеїн) є одним з найважливіших алергенів плісняви. Це основний алерген, що виявляють у близько 80-100% пацієнтів з алергією на альтернарію [195-197]. Alt a 6 належить до білкової родини енолаз і може призводити до перехресної реакції з різними видами пліснявих грибів.

Аспергілус (Aspergillus fumigatus) - Asp f 1, 2, 3, 4 та 6. Вдихання плісняви A. fumigatus призводить до багатьох алергічних респіраторнихзахворювань, найбільш істотним серед яких є алергічний бронхіально-легеневий аспергільоз (allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABPA) внаслідок його важкого протікання.

Кладоспоріум (Cladosporium herbarum) - Cla h 8. C. herbarum - важ­ливий алергенний вид пліснявого гриба, для якого показана можливість викликати алергічні реакції у практично всіх кліматичних зонах. Cla h 8 (манітол дегідрогеназа) - основний алерген, що упізнається IgE анти­тілами у приблизно 50% всіх пацієнтів з алергією на Кладоспоріум [201]. Це - найвищий ступінь реакції хворих на будь-який охарактеризований на даний час моноалерген Cladosporium.

Комахи та паразити

Анізакіз (Anisakis simplex) - Ani s 1 та 3. Анізакіз - паразит риб, що може викликати сильні реакції внаслідок вживання сирої інфікованої риби [202, 203]. Личинки, що потрапляють до шлунково-кишкової сли­зової оболонки, секретують чи екскретують білки, задіяні у патогенезі анізакіза, які можуть викликати IgE-опосередковані симптоми. Пока­зано властивість алергенів Ani s 1 (інгібітору серинових протеаз) та Ani s 4 викликати діагностичну чутливість до личинок роду Anisakis, проте позитивні сироваткові тести на Ani s 1 мають обмежену діагностичну цінність для клінічного розмежування пацієнтів з історією, що узгоджу­ється з гастроалергічним анізакідозом [204]. Антитіла приблизно 12% пацієнтів, чия клінічна історія сумісна з гастроалергічним анізакідозом, упізнають Ani s 5 як унікальний алерген [205]. Ani s 2 [206] (парамі-озин) та Ani s 3 (тропоміозин) [207] також є основними алергенами A. simplex, що характеризуються широкою перехресною реактивністю з іншими тропоміозинами з нематод та безхребетних.

Тарган-прусак (Blatella germanica) - Bla g 1, 2, 4, 5 та 7. Високі рівні алергенів таргана вдома є основним фактором ризику для прояву симптомів у чутливих пацієнтів. Використання рекомбінантних алер­генів таргана може призводити до розвитку нових підходів лікування астми у майбутньому.

Моль (Plodia interpunctella) - Plo i 1. Аргінінкіназа Plo i 1 - маркер чутливості до молі та ймовірний маркер чутливості до інших комах. Показано перехресну реакцію з аргінінкіназами ракоподібних [210].

Отрута перетинчастокрилих комах

Медоносна бджола (Apis mellifera) - Api m 1, 4 та оси (Polistes dominulus) - Pol d 5, (Vespula vulgaris) - Ves v 1, 5. Діагностика алергіїї на отруту перетинчастокрилих лежить в основі імунотерапевтичного лі­кування. В отруті бджіл та ос ідентифікують кілька основних алергенів,зазвичай глікопротеїнів. Основними видоспецифічними алергенами є Api m1 (фосфатаза A2) для медоносної бджоли, Pol d 5 для поліст, Ves v 1 (фосфоліпаза A1) та Ves v 5 (антиген 5) для оси [211]. Основні алергени різних бджіл у всьому світі є дуже подібними, а структура основного алергену фосфоліпази A2 високоідентична. Антиген А5 - основний антиген отрути всіх ос [212]. Api m 4, меліттін - основний компонент отрути бджоли, але лише 28% пацієнтів мають специфічність до анти­тіл проти цього пептиду [215].

ВІДБІР ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ АЛЕРГЕН СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ

(АСІТ)

Використання МД відкриває можливість щодо вибору відповідних алергенів для успішної алерген специфічної імунотерапії, моніторингу ефективності, та дозволяє значно підвищити ефективність та уникнути можливих ускладнень при проведенні (АСІТ).

Молекулярна діагностика дозволяє успішно вирішувати наступні важливі питання:

1. Відбір пацієнтів для алерген специфічної імунотерапії (АСІТ)

2. Алгоритм прогнозу ефективності АСІТ

3. Моніторинг ефективності АСІТ

4. Оцінка ефективності АСІТ

5. Оцінка безпеки проведення АСІТ

Традиційні алергени є комплексом білкових молекул, що у різному ступені відповідальні за сенсибілізацію пацієнтів.

Визначають наступні алерген компоненти (білкові молекули):

— основні (мажорні) компоненти, які є маркером видоспецифічної сенсибілізації та

— містяться у алегро-вакцинах (екстрактах для лікування) в до­статній терапевтичній дозі;

— та мінорні алерген компоненти, які є маркером перехресної чут­ливості та майже відсутні у алегро вакцинах (екстрактах для лі­кування).

Тому при підтвердженні сенсибілізації пацієнта (sIgE > 0,35 kUA/L), - необхідно провести алерген - компонентний аналіз для визначення прогнозу ефективності АСІТ згідно з відповідними алгоритмами

Алгоритм прогнозу ефективності АСІТ екстрактом пилку різних трав

Діагностика реактивності до алерген компонентів за допомогою вимірювання sIgE сироватки пацієнта до :

— Основних (мажорних) алерген компонентів пилку:

■ Алерген g213 - rPhl p 1, rPhl p 5b

— Мінорних перехресно-реагуючих компонентів:

■ Алерген g214 - rPhl p 7, rPhl p 12

Прогноз

ефективності

АСІТ

rPhl p 1, 5 «+»

rPhl p 1, 5 «+»

rPhl p 1, 5 «-»

rPhl p 7, 12 «-»

rPhl p 7, 12 «+»

rPhl p 7, 12 «+/-»

ВИСОКА

СЕРЕДНЯ

НИЗЬКА

Алгоритм прогнозу ефективності АСІТ екстрактом пилку різних дерев

Діагностика реактивності до алерген компонентів за допомогою ви­мірювання sIgE сироватки пацієнта до :

— Основних (мажорних) алерген компонентів пилку:

■ Алерген t215 - rBet v 1

Мінорних перехресно-реагуючих компонентів:

■ Алерген t221 - rBet v 2, rBet v 4

Прогноз ефективності

АСІТ

rBet v 1 «+»

rBet v 1 «+»

rBet v 1 «-»

rBet v 2, rBet v 4 «-»

rBet v 2, rBet v 4 «+»

rBet v 2, rBet v 4 «+/-»

ВИСОКА

СЕРЕДНЯ

НИЗЬКА

Алгоритм прогнозу ефективності АСІТ екстрактом пилку різних бур'янів

Діагностика реактивності до алерген компонентів за допомогою ви­мірювання sIgE сироватки пацієнта до :

—   Мінорних перехресно-реагуючих компонентів пилку: ■ Алерген g214 - rPhl p 7 (Ca- зв'язуючі протеїни), rPhl p 12 (про-філіни)

Прогноз

ефективності АСІТ

rPhl p 7, 12 «-»

rPhl p 7, 12 «+»

ВИСОКА

СЕРЕДНЯ

НИЗЬКА

Алгоритм прогнозу ефективності АСІТ екстрактом лупи кішки

Діагностика реактивності до алерген компонентів за допомогою ви­мірювання sIgE сироватки пацієнта до :

—   Мінорних перехресно-реагуючих компонентів: ■ Алерген е220 - Fel d 2 альбумін сироватки кішки

Прогноз

ефективності АСІТ

Fel d2 «-»

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія