Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

кишкові, ниркові симптоми, серцева і дихальна недостатність не характерні для ускладнень вакцинації і є ознаками супутніх за­хворювань;

катаральний синдром може бути специфічною реакцією на вак­цинацію проти кору, якщо виникає не раніше 5 дня і не пізніше 14 дня після щеплення; він не характерний для інших вакцин;

артралгії і артрити характерні тільки для вакцинації проти краснухи;

захворювання вакцино-асоційованим поліомієлітом (ВАП) розвивається у строк 4 - 30 діб після імунізації у прищепле­них і до 60 діб у контактних; 80% всіх випадків захворюван­ня пов'язано з першим щепленням, при цьому ризик захво­рювання у імунодефіцитних осіб у 3-6 тис. разів перевищує такий у здорових. ВАП обов'язково супроводжується залиш­ковими явищами (мляві периферичні парези і/або паралічі і м'язова атрофія).

Особливості діагностики поствакцинальних ускладнень:

При розвитку важких форм неврологічних захворювань (енце­фаліт, мієліт, полірадикулоневрит, менінгіт і та ін.) з метою ви­ключення інтеркурентних захворювань необхідне дослідження парних сироваток.

Перша сироватка повинна бути узята в можливо раніші терміни від початку захворювання, а друга - через 14 - 21 діб.

У сироватках належить визначити титри антитіл до вірусів гри­пу, парагрипу, герпесу, коксаки, ехо-вірусів, аденовірусів. При цьому титрування першої і другої сироваток слід здійснювати одночасно. Перелік серологічних досліджень, що проводяться, за показаннями може бути розширений.

se-

es а-и

и н и

к а в

о н а в о

о т

а

а

ру

и в

З

в о н

е

л а

а

>*

М К

и

н н

е

н

а л к

о

і

к

і

tr к а е

р

иниїїггея ппщ

(еяояожшяэьш 'еяояожхшгаэк (qiH) гаиїїггея ratoidexeonroTj

g ^хихішох HxodTj

ВНИІІЯігЯ 1шхш

-э1и10пг011 еьгеяояихяіші

ішиїгаея

ішхшзїкоїігоц 12H4iri2dO

жїіа

иііотя TOHKdxofl '(HxedeuoduoHOM ex тьгеяонкщоя) nx&Rovdn '^XHXodeu 'Моя HxodTj

ПЇЇЯЧУ «і IltHV іяоноо іш иниїїггея щеяонкщоя

ре

к

ее

t

a;

E-

в

is Я 4

E

С о a сс

ti

V о я

x

V

я 'S3

4

4

я

В В

<D 03

О f1

V

x

V

V

я

в

4

V

в в

ojB ojB

Я Я

В 4

о

го

4

V

Я

в

4

4

a; В 4

x

V

о Я?

E-

'я В t; я

°P

os P.

я

в я

t;

OS P oS E-

03

О

V

V

В с a> В с

в

Ч с

Е­Я 03

03

В

оз

л В

Я оз

а; Р

СО

В

в ч о я

X

■*

V

В ч о я

ч о я

в ч р

V

в

В ч о я

V

В В В ч о я

X

■*

V

В ч о я

V

V

В 4

p

в в ч о я

в в в ч о я

X

■*

V

V

V

в ч

я

X

О

ч

іН

X

'3

35

Основні принципи призначення імунотропної терапії.

6

-

<72 годи­ни

 

 

<48 годин

 

<15 днів

 

 

<31 день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

и в

СМ

 

 

и

и д о

X Tf

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и­д

ои

и В см

В О

со

 

и

S в ь в

см "

я

'S3 ч ю

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

N В

t- в

v $

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Н г,

j. Я ^н а; сі «

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю

rH ^

a«= е

to

Ol u o^ *b

CP S

a е

CO *E=

CO <

a е

0^

ос *й

со 2

a е

 

в

н и д о г

см V

В О

со

 

В

іг5

4

 

я

ні

ч см

4 4

 

 

►q

н

е

с^

 

fq

ні

4 4

fq

ні 4

 

 

 

 

 

 

 

'

В

и д

о

X

В

н и д

О F-

СМ

fq

В Ч

ТҐ

ь-

я

ні

ч о со

 

 

 

 

 

►q

н

е

CO

 

 

 

 

 

 

В

и­В а я м

, CD <D pq И В В Ен

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія