Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

•а о

о

"8 і

•—' в ^ 'Вмш

§в«

as ,

•дня нон

ЭЭвВа в >< 8 e.S

1 § в1 §1

В 1 " BuBcs.g

'ВРнокО

b£beis яЦ^ач

^£§1?

Рнииагай

в

Ен

и

а ен а О

>В а; Е-

'S

>> 

И 'в

в В a 5

к В ю fqВ В ч В

В о

нг

Яте

Я

в Е5

Ф сс и ь

S3 a га £.

в Ч

и

a о

£ В

о д

О

в л

ч

и

a о

&

OS В

о д .

О

Ен

Ч OS

■6-CD

В

н

со

В ^Ен

гі

ін ні

со

53

'со CD Ен

CD

a

OS В

.3

'со

а;

Ен

а;

н

0

Ч

OS

a

OS В >b

и в

И 4

>b

и

a

Eh

о

Рн

и н

OS

a

OS В

и

в

OS

в о

'3 'В" о

А

О щ

в -в в S в.^

OS о ffl В

о .

и

и д

OS

о

a

OS

га

OS

н

е

и

в ^ ие

о в

е

в н

е

н

OS

в

и н ь

ч

OS

в

о

о

a

е

ч и

=sb

и

a

Ен

a о

Eh"

и

Eh

о

a

OS

С

ні

е

В

о

Eh

и

В о

ю ^

о

a

Eh

с

е В с

OS

>b В В

д о

ч

о

X

и н

В

ід

Е

с

а;

ь

OS tf

OS

a и

OS

в

е

н

X

a е в о

ні

е

ч

и н ь

4 OS

н іо гі

е

Ch

ь

в

е

.

и н

4

е

о

е

Ен

<^

ін

І

Я"

OS

н

OS

OS [j

a.^

В

еі

 

 

ю

со

i>

00

05

о

С]

С]

С] С]

со

С]

С]

ю

03

l> 03

00

С]

05 С]

О

со

со

со

- У разі здійснення люмбальної пункції необхідно провести віру -сологічне дослідження спинномозкової рідини з метою індикації як вакцинних вірусів (при щепленнях живими вакцинами), так і вірусів можливих збудників інтеркурентного захворювання.

- Матеріал у вірусологічну лабораторію слід доставляти або у за­мороженому стані або при температурі танучого льоду. У клітин -ному осаду ліквору, отриманого центрифугуванням, можлива індикація вірусних антигенів у реакції імунофлюоресценції.

- При серозному менінгіті, що розвинувся після вакцинації паро -титу, і при підозрі на ВАП слід виключити їх ентеровірусну етіо -логію.

- При постановці клінічного діагнозу БЦЖіту, його верифіка­ція бактеріологічними методами передбачає виділення куль­тури збудника з подальшим доказом його приналежності до Mycobacterium bovis BCG.

Моніторинг поствакцинальних реакцій і ускладнень - це сис -тема постійного стеження за безпекою медичних імунобіологічних препаратів в умовах їх практичного застосування. За висновком ВООЗ: «Виявлення поствакцинальних ускладнень з подальшим їх розслі -дуванням і прийнятими заходами підвищує сприйняття імунізації суспільством і покращує медичне обслуговування. Це в першу чергу збільшує обхват населення імунізацією, що призводить до зниження захворюваності. Навіть якщо причина не може бути встановлена або захворювання було викликане вакциною, сам факт розслідування випадку медичними працівниками підвищує довіру суспільства до щеплень.»

Моніторинг ПВУ проводиться на всіх рівнях медичного обслуго­вування населення: первинному районному, міському, обласному, всеукраїнському. Його мета: вдосконалення системи заходів щодо попередження ускладнень після застосування медичних імунобіоло-гічних препаратів.

Завдання: виявлення ПВУ, визначення характеру і частоти ПВУ для кожного препарату, визначення чинників ризику, сприяючих розвитку ПВУ, зокрема кліматогеографічних, соціально-економічних і екологічних, а також обумовлених індивідуальними особливостями прищепленого.

Виявлення поствакцинальних реакцій і ускладнень здійснюють працівники на всіх рівнях медичного обслуговування і спостереження: медичні працівники, які проводять вакцинацію; медичні працівники, які проводять лікування ПВР і ПВУ у всіх медичних установах (якдержавної, так і недержавної форми власності); батьки, що заздалегідь проінформовані про можливі реакції після вакцинації.

При розвитку незвичайної ПВР або підозрі на ПВУ необхідно негайно інформувати керівника лікувально-профілактичної уста­нови або особу, що займається приватною медичною практикою, і направити екстрене сповіщення про незвичайну ПВР або підозру на ПВУ - згідно формам медичної облікової документації, затвердженої МОЗ України, - у територіальну СЕС впродовж 24 години після їх ви­явлення.

Кожен випадок поствакцинального ускладнення (підозри на ускладнення), що потребує госпіталізації, а також, що завершив­ся летальним результатом розслідується комісійними фахівцями (педіатром, терапевтом, імунологом, епідеміологом та ін.), що при­значаються головним лікарем обласної (міської) СЕС. Ускладнення після БЦЖ-вакцинації розслідуються при обов'язковій участі лікаря-фтизіатра.

Імунні антисироватки та імуноглобуліни

Серотерапія і серопрофілактика - використання препаратів сироватки крові з метою лікування або профілактики інфекцій­них захворювань. Імунні сироватки та імуноглобуліни застосовують при багатьох інфекціях як з метою екстреної імунопрофілактики (при безпосередній загрозі захворювання), так і з метою імунотерапії для створення штучного пасивного імунітету.

Гетерологичні (ксеногенні) антисироватки отримують шляхом гіперімунізації коней та інших тварин, від яких можна забрати достат­ньо багато крові. Існують антимікробні і антитоксичні сироватки, останні застосовуються найчастіше. Силу антитоксичних сироваток вимірюють в міжнародних одиницях (МОд) за здатністю нейтралізувати певну дозу токсину. До антитоксичних відносяться протидифтерійна, протиправцева, протигангренозна, противоботулічна і протистафіло-кокова сироватки.

Антитоксичні сироватки необхідно вводити якомога раніше від по­чатку захворювання, оскільки антитіла здатні нейтралізувати токсин тільки до його адсорбції на клітинах-мішенях.

Сироватки вводять після обов'язкового попереднього визначення алергії до кінського білка, оскільки вони можуть викликати шок і сиро­ваткову хворобу, особливо при повторному введенні. Для цього по методу Безредко кінську сироватку в розведенні 1:100 в об'ємі 0,1 мл вводять внутрішньошкірно у передпліччя (ампула маркована червоним кольо­ром). Результат враховують через 20 - 30 хвилин. За відсутності вираже­ної шкірної реакції (менше 1 см в діаметрі) вводять 0,1 мл нерозведеної сироватки підшкірно. За відсутності реакції водять решту дози.

Новим напрямом отримання гетерологічних антитіл є моноклональ-ні антитіла, що отримуються з мишачих гібридів.

Протиправцева сироватка кінська (ППС) застосовується для профілактики і лікування правця. Отримують після імунізації коней правцевим анатоксином. У цілях профілактики вона застосовується при травмах з порушенням цілісності шкірних і слизових покривів. ППС вводять підшкірно у дозі 3000 міжнародних одиниць (МОд). He підлягають профілактичній імунізації за допомогою сироватки особи, яким проведена імунізація препаратом, що містить правцевий ана­токсин, менш, ніж 2 роки назад. Сироватка протипоказана особам з алергією на кінський білок або яким раніше вводили дану сироватку; таким необхідний донорський протиправцевий імуноглобулін.

З лікувальною метою антиправцева сироватка вводиться при появі перших симптомів правця у можливо раніші терміни, у дозі 100-200 тис. МОд, внутрішньовенно, краплинним методом і 5 - 10 тис. МОд внутрішньом'язово у тканини, що оточують рану.

Екстрена специфічна профілактика правця. Екстрену профілактику правця проводять активно-пасивним методом у наступних випадках:

- при травмах з порушенням цілісності шкірних покривів і слизо­вих оболонок;

- при обмороженнях і опіках II, III і IV ступенів;

- при абортах і пологах поза медичними установами;

- при гангрені або некрозі тканин будь-якого типу, абсцесах;

- при укусах тваринами;

- при проникаючих пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.

Для екстреної профілактики правця застосовують АП-анатоксин (можливе використання і АДП-м-анатоксина), протиправцевий люд­ський імуноглобулін (ППЛІ) або використовують протиправцеву сиро­ватку, кінську, очищену, концентровану, рідку (ППС).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія