Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

АС-анатоксин вводять підшкірно у підлопаткову ділянку. ППЛІ вводять у дозі 250 МОд внутрішньом'язово у верхнє-зовнішній квадрант сідниці. ППС вводять підшкірно у дозі 3000 МОд. Перед введенням ППС для виявлення чутливості до чужорідного білка ставлять внутріш-ньошкірну пробу з розведенню у співвідношенні 1:100 сироваткою, яка знаходиться в коробці з препаратом (ампула маркірована червоним кольором), відповідно до інструкції, що додається.

Схема вибирання профілактичних засобів при проведенні екстреної профілактики правця представлена у табл. 7.

Якщо дитина, згідно наявним документам, отримала повний курс планової імунізації, то незалежно від терміну останнього щеплення вказані препарати не застосовують.

У випадку, якщо ревакцинація не проводилася, незалежно від тер­мінів вводять 0,5 мл АП-анатоксина.

При двох щепленнях, якщо пройшло не більше 5 років, вводять 0,5 мл АП-анатоксину, якщо більше 5 років — 1 мл АП-анатоксина, 250

МОд ППЛІ або 3000 МОд ППС.

При одному щепленні, якщо пройшли не більше 2 років, вводять 0,5 мл АС-анатоксина, якщо більше 2 років — 1 мл АС-анатоксина, 250

МОд ППЛІ або 3000 МОд ППС.

Неприщеплені діти у віці до 5 міс отримують 250 МОд ППЛІ або

3000 МОд ППС.

Діти старше 5 міс отримують 1 мл АП-анатоксина, 250 МОд ППЛІ

або 3000 МОд ППС.

За відсутності у дитини документів, підтверджуючих проведення щеплень, а також протипоказань до щеплень в анамнезі йому вводять 0,5 мл АС-анатоксину і лише при інфікованих ранах — ППЛІ або ППС.

Таблиця 7.

Схема екстреної специфічної профілактики правця

Попередні щеплення проти правця

Вік

Строк після останньої прививки

Призначені препарати

 

 

 

АП (1)

ППЛІ або ППС (2), (8)

Документи про щеплення є

Повний курс щеплень у відповідності з віком (3)

Діти і підлітки

Будь-який

- (4)

-

Курс планових щеплень без останньої вікової ревакцинації

Діти і підлітки

Будь-який

+

-

Повний курс імунізації (5)

дорослі

< 5 років

-

-

 

 

> 5 років

+

-

Два щеплення

усі вікові групи

< 5 років

+

- (6)

 

 

> 5 років

+

+

Одне щеплення

усі вікові групи

< 5 років

+

- (6)

 

 

> 5 років

+

+ (7)

Не прищеплені

< 5 міс

 

-

+ (7)

 

> 5 міс

 

+

+ (7)

Продовження табл. 7

Немає документального підтвердження про передуючі щеплення

Протипоказань до щеплень не було

< 5 міс

 

-

+

 

> 5 міс

 

+

- (6)

Останні

усі вікові групи

 

+

+

Примітки:

1. При екстреній профілактиці замість АП можна використовувати АДП-м (дифтерійно-правцевий анатоксин).

2. Застосовувати один з вказаних препаратів (ППЛІ або ППС), при цьому ППЛІ вводити пе­реважно.

3. Це відноситься також до дітей і підлітків, що щепилися поза календарем, але що отрима­ли ревакцинацію: чергові планові або екстрені ревакцинації з приводу травм слід робити не частіше, ніж 1 раз у 5 років.

4. При інфікованих ранах, якщо після передуючої ревакцинації пройшло більше 5 років, вводять АП.

5. Повний курс імунізації АП для дорослих складається з двох щеплень з інтервалом 30-40 діб і ревакцинації через 6-12 місяців. При скороченій схемі повний курс імунізації вклю­чає одноразову вакцинацію АП у подвоєній дозі та ревакцинацію через 6-12 місяців.

6. При інфікованих ранах вводять ППЛІ або ППС.

7. Всі особи, що отримали активно-пасивну профілактику (тобто у тому числі і вакцину), для завершення курсу імунізації і для виключення необхідності повторного введення ППС, через 6-12 місяців повинні бути ревакциновані АП.

8. Перед введенням ППС для виявлення чутливості до чужорідного білка обов'язково став­лять внутрішньошкірну пробу з розведеною сироваткою. Особам з позитивною шкірною пробою (діаметр набряку і гіперемії у місці введення 1 см і більш), введення ППС проти­показано. Особам з негативною шкірною пробою вводять підшкірно 0,1 мл нерозведеної сироватки і за відсутності реакції через 30 хвилин решту дози. Завжди напоготів слід мати шприц з адреналіном.

На введення протиправцевої сироватки (ППС) можливі алергічні реакції: негайні - такі, що наступають відразу після введення (анафі­лактичний шок) або через декілька годин; ранні — на 2 - 6-у добу після введення (гостра кропив'янка, набряк Квінке) і віддалені — на 2-му тижні і пізніше (сироваткова хвороба).

Ці реакції виявляються симптомокомплексом сироваткової хвороби (підвищення температури тіла, поява на шкірі різноманітного висипу, свербіння, болю в суглобах, припухлості лімфатичних вузлів, збільшен­ня печінки і селезінки тощо), в окремих випадках — анафілактичним шоком.

Враховуючи можливість розвитку анафілактичного шоку, за кож­ним прищепленим передбачено спостереження протягом 1 години. У разі появи перших ознак ускладнення повинна бути надана адекватна ме­дична допомога (див. Шок анафілактичний. Сироваткова хвороба).

Антирабічний імуноглобулін (АРІ) з сироватки коня рідкий ви­діляють з сироватки крові коней, імунізованих вакциною проти сказу.

Він застосовується негайно у комбінації з антирабічною вакциною при захворюванні або укусах людини підозрілою або скаженою твариною по 40 МОд/кг навколо ран і в їх глибину і внутрішньом'язово у місця, куди не вводили вакцину.

Екстрена профілактика сказу. Екстрену профілактику сказу про­водять антирабічною культуральною інактивованою сухою вакциною (КОКАВ або РАБІВАК). Разом з вакциною при середньоважких і важких пошкодженнях застосовують антирабічний імуноглобулін (кінський) — гетерогенний, отриманий з гіперімунної кінської сироватки.

Лікувально-профілактичну імунізацію проводять особам, інфіко­ваним (можливо інфікованим) вірусом сказу при укусах, пораненнях, забрудненні слиною, що нанесені тваринами, по спеціально розро­бленій схемі залежно від тяжкості пошкодження і стану здоров'я тварин (або відсутності даних про це).

Вакцина антирабічна культуральна очищена концентрована інак-тивована суха (Кокавілі), вакцина антирабічна культуральна інакти-вована суха (РАБІВАК) - вакцинний вірус сказу, штам «Внуково-32». Одна доза - 1,0 мл, активність 2,5 МОд/мл. Препарат випускається у комплекті з розчинником: 1,0 мл дистильованої води в ампулі. Вакцину зберігають і транспортують при температурі від +2 до +8°С.

Імуноглобулін антирабічний з кінської сироватки випускають в ампулах по 5,0; 10,0 мл і розведенні 1:100 по 1,0 мл в ампулі (для ви­значення чутливості хворого до кінської сироватки). Хворому проводять пробу на переносимість кінської сироватки. Для цього по методу Без­редко імуноглобулін антирабічний у розведенні 1:100 в об'ємі 0,1 мл вводять внутрішньошкірно у передпліччя. Результат враховують через 20 - 30 хвилин. За відсутності вираженої шкірної реакції (менше 1 см в діаметрі) вводять 0,1 мл нерозведеного імуноглобуліну антирабічного підшкірно. За відсутності реакції через 20 - 30 хв. дозу антирабічного імуноглобуліну вводять з розрахунку 40 МОд на 1 кг маси тіла хворого внутрішньом'язово навколо рани і у глибину рани. Якщо анатомічне розташування пошкодження (кінчики пальців та ін.) не дозволяє ввести всю рекомендовану дозу навколо рани, то залишок імуноглобуліну вво­дять внутрішньом'язово в інші місця (м'яза сідниці, верхньої частини стегна, плеча, лопатки). Зазвичай водять по 2,5 мл імуноглобуліну ан-тирабічного у 2 місця в товщу раневої поверхні і дельтовидних м'язів плеча або у сідниці.

Лікувально-профілактична імунізація проводиться відповідно до схеми (табл. 8). Курс імунізації повинен бути початий негайно, як тіль­ки постраждалий звернувся за медичною допомогою. Протипоказання відсутні. Якщо проводитиметься комбіноване лікування антирабічнимімуноглобуліном (АРІ) і антирабічною вакциною (КОКАВ), то обидва препарати вводяться одночасно (спочатку вводиться АРІ, потім КОКАВ у різні місця).

Таблиця 8.

Схема лікувально-профілактичних щеплень КОКАВ і АРІ

Характер контакту

Дані про тварину

Лікування

1-я категорія пошкодження

Немає пошкоджень і забруднення слиною шкірних покривів. Немає прямого контакту

Хвора на сказ

Не

призначається

2-я категорія пошкодження

Забруднення слиною непошкоджених шкірних покривів, садно, одиночні поверхневі укуси або подряпини тулуба, верхніх і нижніх кінцівок (окрім голови, обличчя, шиї, кистей, пальців рук і ніг, промежини, геніталій), нанесені домашніми і сільськогосподарськими тваринами

Якщо протягом 10 діб спостереження за твариною вона залишається здоровою, то лікування припиняють (тобто після 3-ої ін'єкції). Якщо спостереження за твариною неможливе (вбита, загинула, втекла, зникла та ін.), лікування продовжити по вказаній схемі

Почати лікування негайно: КОКАВ по 1,0 мл в 0, 3, 7, 14, 30-й і 90-й дні

Продовження табл. 8.

3-я категорія пошкодження

Будь-які забруднення слиною слизових оболонок, будь-які укуси голови, обличчя, шиї, кистей, пальців рук і ніг, промежини, геніталій; множинні і глибокі одиночні укуси будь-якої локалізації, нанесені домашніми і сільськогосподарськими тваринами. Будь-які забруднення слиною і пошкодження, нанесені дикими тваринами: м'ясоїдними, кажанами і гризунами

Якщо протягом 10 діб спостереження за твариною вона залишається здоровою, то лікування припиняють (тобто після 3-ої ін'єкції). Якщо спостереження за твариною неможливе (вбита, загинула, втекла, зникла і ін.), лікування продовжити по вказаній схемі

Почати комбіноване лікування негайно і одночасно: АРІ (див. Доза антирабічного імуноглобуліну) на 0 день +

КОКАВ по 1,0

мл на 0, 3, 7, 14,

30-й і 90-й дні

Примітка: під контактом маються на увазі укушені рани, подряпини, садно і місця за­бруднення слиною

Особам, що щепляться повторно, курс вакцинації може бути скоро­чений з урахуванням тривалості і давності попереднього курсу, а також характеру укусу і відомостей про тварину. Якщо постраждалий раніше був імунізований з профілактичною метою або піддався курсу вакци­нації протягом 7 - 12 днів і більш та з моменту вакцинації пройшли не більше 3 міс., то при забрудненні слиною і легких укусах вакцинація не потрібна. Курс вакцинації менше 7 днів не враховується. При три­валішому інтервалі між вакцинацією і контактом з твариною (але не більше 1 року) достатньо скороченого курсу вакцинації по 1,0 мл в 0, 3 і 7-й дні, якщо пройшов рік і більш або був проведений неповний курс імунізації, то поступають відповідно до приведеної схеми лікувально-профілактичних щеплень КОКАВ і АРІ.

Реакції на введення антирабічного імуноглобуліну. На введення вакцини і імуноглобуліну може виникнути місцева реакція: червоність, припухлість і загальне підвищення температури тіла. Можливий роз­виток алергічних реакцій: сироваткової хворобі.

Сироватка протидифтерійна кінська очищена застосовується з лікувальною метою за медичними показаннями після внутрішньошкір-ної проби. Отримують після імунізації коней дифтерійним анатоксином. При важкій клінічній формі дифтерії або у запущених випадках сиро­ватку вводять у дозі 30 - 150 тис. МОд, підшкірно, внутрішньом'язово або внутрішньовенно у ділянку сідниць або стегон.

Сироватки протиботулічні типів А, В, Е очищені концентровані рідкі використовуються з лікувальною метою, а також у ряді випадків для профілактики ботулізму. Їх введення необхідне після шкірної про­би (0,1 мл 1:100) у можливо ранішні терміни після постановки діагнозу ботулізму. До виявлення типу збудника, проводиться лікування полі­валентною сироваткою типів А, В, Е, яка вводиться у дозі 10 тис. МОд, розведення у 200 мл підігрітого розчину хлориду натрію, внутрішньо­венно, дози збільшують при важкій формі.

З профілактичною метою здоровим людям, що спожили харчовий продукт, який викликав захворювання ботулізмом, протиботулічна сироватка типів А, В, Е вводиться у дозі 5 тис. МОд внутрішньом'язово одноразово.

Сироватка антитоксична протигангренозна полівалентна очищена концентрована рідка випускається у вигляді полівалент­ного препарату до токсинів Clostridium perfringens, Closridium novyi, Clostridium septicum. З профілактичною метою сироватка застосовуєть­ся при пораненнях різного характеру, що супроводжуються великим пошкодженням м'язової тканини, ускладнених відкритих переломах, при забрудненні ран землею у випадках вогнепальних поранень. Дозасироватки для профілактики - 30 тис. МОд (по 10 тис. МОд кожного ком­поненту). Для лікування хворих газовою гангреною використовуються значно більші дози - не менше 150 тис. МОд (по 50 тис. МОд кожної моновалентної сироватки), які вводяться внутрішньовенно 1 мл за 5 хв., потім 1 мл/хв. (після перевірки шкірною пробою на чутливість до кінського білка).

Протисинєгнійний імуноглобулін готується з сироватки овець, застосовують при важкій синєгнійній інфекції.

Імуноглобулін проти кліщового енцефаліту з сироватки коней рідкий призначений для профілактики кліщового енцефаліту у разі присмоктування кліщів у вогнищах кліщового енцефаліту. Вводиться одноразово у віковому дозуванні. Обов'язкове проведення внутрішньош-кірної проби з розведеним імуноглобуліном.

Імуноглобулін протилептоспірозний з сироватки волів, гіперіму-нізованих лептоспірозним антигеном - сумішшю вбитих культур штамів 6 серологічних груп лептоспір. Препарат застосовують у гострий період з першого дня захворювання, особливо при важких формах, вводиться внутрішньом'язово. Для дорослих і дітей з 14 років - 5,0 - 10,0 мл, для дітей 8 - 13 років - 3,0 мл. Загальна доза для дорослих і дітей з 14 років не повинна перевищувати 20,0 - 30,0 мл, для дітей 8 - 13 лет - 10,0 мл. Обов'язкове проведення внутрішньошкірної проби з протилептоспіроз-ним імуноглобуліном, розведенням 1:100.

Глобулін проти сибірської виразки кінський рідкий містить антитіла до збудника сибірської виразки. З профілактичною метою препарат вводять внутрішньом'язово одноразово у можливо короткі терміни після підозрюваного зараження у дозі 20 - 25 мл дорослим, 12 мл - підліткам і 5 - 8 мл дітям до 14 років. Лікувальна доза складає 30 - 50 мл при средньоважкому і важкому перебігу хвороби і 75 - 100 мл при сепсисі. Проведення внутрішньошкірної проби з імуноглобу-ліном, розведенням 1:100 у дозі 0,1 мл, перед введенням глобуліну обов'язково.

Лактоглобулін протиколіпротейний коров'ячий для перораль-ного застосування сухий є очищеною фракцією глобулінів молозива імунізованих корів. Містить антитіла до патогенних Escherichia coli серог-руп 026, 055, 0111, 0119, Proteus vulgaris серогрупи 043 і Proteus mirabihs серогрупи 035. Лакгоглобулін приймають за 20 - 30 хв. до году­вання. Вміст флакона розводять кип'яченою водою кімнатної темпера­тури з розрахунку 10 мл на одну дозу препарату. Препарат призначають дітям у віці до 6 місяців - по 2 дози 2 рази на добу протягом 7 - 14 діб; у важких випадках можна збільшити прийом препарату до 3 разів на добу і продовжити курс лікування до 21 дня.

Алогенні антисироватки отримують з сироватки крові донорів, заздалегідь вакцинованих специфічними антигенами. Препарати іму-ноглобулінів, отримані з нормальної або імунної сироватки вводять внутрішньом'язово, а спеціальні дезагрегуючі імуноглобуліни вну­трішньовенно.

Нормальний донорський імуноглобулін містить багато антитіл різної специфічності, направлених проти всіх інфекції, перенесених донором, або що утворилися в результаті вакцинації. Як правило, такі імуноглобуліни використовуються для імунотерапії затяжних, упо­вільнених інфекцій.

Внутрішньовенний імуноглобулін (ВІГ) показаний для замісної те­рапії при первинних імунодефіцитах (агаммаглобулінемія) і при вторин­них імунодефіцитах при важких гнійно-септичних захворюваннях.

Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньом'язового введення, випускається у ампулах по 1,5 мл. Він застосовується для профілактики кору, інфекційного гепатиту, кашлюку, менінгококо­вої інфекції, поліомієліту, грипу тому, що містить невелику кількість антитіл проти цих інфектів.

Профілактика кору. З 3 міс. особам, що не хворіли на кір і невакци-нованим, не пізніше 4 діб після контакту з хворим: дітям - 1,5 або 3 мл (залежно від стану здоров'я і часу з моменту контакту), дорослим - 3 мл одноразово. Профілактика поліомієліту. Неприщепленим або таким, що не пройшли повний курс вакцинації дітям, якомога раніше після контакту з хворим паралітичною формою поліомієліту - 3 - 6 мл одноразово. Про­філактика гепатиту А. Дітям 1 - 6 років - 0.75 мл, 7 - 10 років - 1,5 мл, старше 10 років і дорослим - 3 мл одноразово; повторне введення за пока­заннями не раніше чим через 2 міс. Профілактика і лікування грипу. Дітям до 2 років - 1,5 мл, 2 - 7 років - 3 мл, старше 7 років і дорослим - 4,5-6 мл одноразово. При важких формах грипу показано повторне введення через 24 - 48 годин. Профілактика кашлюку. Дітям, що не хворіли кашлюком - по 3 мл двократно з інтервалом 24 годин. Профілактика менінгококової інфекції. Дітям від 6 міс. до 7 років, не пізніше 7 діб після контакту з хворим генералізованою формою інфекції (незалежно від серогрупи збудника) - 1 мл (до 3 років включно) або 3 мл (старше за 3 роки).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія