Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

37. У дитини у віці 4 місяців на друге введення АКДП-вакцини у першу добу мала місце патологічна реакція (судоми). Як бути у майбутньому відносно щеплень для цієї дитини?

A. Щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку припинити

B. У подальшому для імунізації дитини використовувати препарат АаКДП

C. У подальшому для імунізації дитини використовувати препарат АДП

D. У подальшому для імунізації дитини використовувати препарат АДП-М

E. Провести лікування дитини і продовжити щеплення пре­паратом АКДП

38. В 11 класі середньої школи захворіла дитина на кір. Кому по­трібно провести щеплення проти кору?

A. Хлопець, 15 років, проти кору не щеплений. У віці 4 роки перехворів на кір

B. Дівчина, 15 років, проти кору щеплена у віці 1 рік, ревак­цинації не має. На кір не хворіла

C. Дівчина, 15 років, двічі щеплена проти кору - у віці 1 рік, та у віці 6 років

D. Хлопець, 16 років, у віці 1 рік щеплений вакциною КПК, у віці 6 років щеплений ЖКВ, на кір не хворів

E. Хлопець 15 років, у віці 2 роки щеплений вакциною КПК, у 7 років перехворів на кір

39. Для складання місячного плану щеплень проти туберкульозу необхідно вирішити, кого не потрібно включати до плану ще­плень проти туберкульозу?

A. Дитина 7 років, реакція Манту негативна, два місяці тому перенесла менінгококовий назофарингіт.

B. Підліток 14 років, реакція Манту негативна, 3 місяці тому ревакцинований АДП-М

C. Дитина 7 років, реакція Манту негативна, 2 місяці тому перехворіла на грип

D. Дитина 7 років, реакція Манту позитивна

E. Дитина 7 років, реакція Манту негативна, рік тому ще­плена проти кору, епідемічного паротиту, краснухи

40. Дитині 3 роки 6 місяців. В 3 і 4 місяці отримала щеплення проти дифтерії вакциною АКДП. Як проводити щеплення проти диф­терії у подальшому?

A. Продовжувати імунізацію АКДП-вакциною

B. Почати імунізацію знову

C. Продовжувати імунізацію АДП-вакциною

D. Продовжити імунізацію АДП-М вакциною

E. Провести щеплення АДП-вакциною у 6 років

Вірні відповіді на питання:

11 ABC, 12 ABCD, 13 ABC, 14 CD, 15 A, 16 G, 17 B, 18 E, 19 F, 20 H, 21 ABC, 22 A, 23 B, 24 C, 25 D, 26 A, 27 D, 28 A, 29 E, 30 A. 31 А. 32 B. 33

BE, 34 D, 35 C, 36 B, 37 B, 38 B, 39 D, 40 C.

ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ СТАНІВ НОВИМИ ФІЗИЧНИМИ ЧИННИКАМИ

Важливість БІОПТРОН-світлотерапії

Сучасна медицина все більше використовує і методи терапії, спря­мовані на лікування хворого органа чи системи, і методи, що забезпе­чують лікування організму в цілому. Все більше уваги приділяється підвищенню ефективності використання природних чинників. Саме до таких біологічно незамінних відноситься сонячне світло, а тех­нологія застосування його найбільш ефективного компонента - по­ліхроматичного поляризованого світла, одержала назву БІОПТРОН-світлотерапії.

Несприятливі екологічні умови України багато в чому визнача­ють зниження імунітету й опірності до інфекцій, а зменшення обсягу сонячного впливу в зимовий час додатково обмежує компенсаторні можливості організму. Негативно впливають на здоров'я радіаційне чи ультрафіолетове опромінення, аерозольні промислові відходи, тю­тюновий дим, деякі агрохімічні препарати, ендогенні проміжні про­дукти, що виникають при фізичних навантаженнях, гіпоксії, гострих і хронічних патологічних процесах. Більшість розладів спричинюється дією хімічно агресивних сполук (вільних радикалів), котрі виклика­ють безкисневе (перекисне) окиснення, що руйнує клітинні мембрани, цілісність яких визначає життєздатність клітини. Хоча організм і має антиокисну систему для нейтралізації вільних радикалів, але компен­саторні можливості такого захисту невеликі та швидко вичерпуються. Тому необхідні додаткові профілактичні та лікувальні заходи, що підтримують захист клітин від енергетичного виснаження, повноцін­ний імунітет і оптимальний функціональний стан організму в цілому. Багато в чому ці завдання може вирішити БІОПТРОН-світлотерапія, виходячи з багатогранності механізмів дії поляризованого світла. Спеціальне дослідження захворюваності населення різних регіонів України показало, що кожен її житель має потребу в профілактичних чи лікувальних впливах світлом апарата БІОПТРОН. Трансформація фотомедицини на сучасному етапі розвитку фізіотерапії зумовила необхідність виділення і більш точного використання біологічно адек­ватних електромагнітних хвиль оптичного діапазону. Застосування ПАЙЛЕР-світла в клінічній практиці вимагає від лікаря додаткових знань, тому нижче наведено основні відомості про сучасні погляди на механізми дії і лікування полі- та монохроматичним поляризованим світлом.

Апарати для БІОПТРОН-світлотерапії

Існує три моделі світлотерапевтичних апаратів: БІОПТРОН-компакт, БІОПТРОН-ПРО-1 і БІОПТРОН-2 (рис. 1-2). Виробник: BIOPTRON AG, ZEPTER GROUP, Швейцарія (сертифікат SQS, Швейцарія). Патентна чистота: патент США 5,001,608, патент Великобританії 1,109,656, Єв-ропатент 0,311,125. Апарати мають сертифікати IQnet (Великобританія) та DEKRA (Німеччина). Технічна характеристика наведена в табл. 1.

Таблиця 1.

Основні характеристики та світлові показники апаратів БІОПТРОН

Характеристики

БІОПТРОН-Компакт-1; 3

БІОПТРОН-ПРО-1

БІОПТРОН-2

1.

Номінальна потужність лампи, Вт

20

50

80

2.

Довжина світлових хвиль, нм

480-3400

480-3400

480-3400

3.

Ступінь поляризації світла, %

> 95

> 95

> 95

4.

Спеціальний розподіл світла в діапазоні довжин хвиль 480­3400 нм, %

95 % вихідної потужності

95 % вихідної потужності

95 % вихідної потужності

5.

Щільність потужності*, мВт/ см2

40

40

40

6.

Світлова енергія у хв*, дж/см2

2,4

2,4

2,4

7.

Діаметр світлового потоку, мм

40

110

150

8.

Площа поверхні для лікування, см2

12,3

95

177

9.

Рабоча відстань від шкіри, см

1-5

5-10

5-15

10.

Нагріваюча дія*, оС

Близько 1

1-1,5

1-1,5

11.

Відповідність євростандартам СЕ

Медстандарт

згідно з Директивою

93/42/ЕЕС СЕ

0124

Медстандарт

згідно з Директивою

93/42/ЕЕС СЕ

0124

Медстандарт

згідно з Директивою

93/42/ЕЕС СЕ

0124

12.

Свідоцтво МОЗ України про державну реєстрацію виробів медичкого призначения, дозволених до застосування

№ 7360 / 2007 Наказ № 141 від 21.12.2007

№ 5668/2006 Наказ № 639 від 02.11.2006

№ 9194/2009 від 03.12.2009

* - Величини наведені з урахуванням єдиної відстані від шкіри, що дорівнює 10 см

БІОПТРОН-компакт розрахований для впливу на невеликі за пло­щею ділянки чи для зональної терапії, орієнтованої на точки акупунк­тури. Оснащений вбудованим таймером, що відзначає двохвилинні інтервали. Опція - кронштейн-підставка.

БІОПТРОН-ПРО-1 забезпечує більш високу продуктивність світ­лолікування при збереженні компактності та рухливості. Оснащений вбудованим таймером до 99 хв експозиції з автоматичним відключеннямсвітла. Спеціально розроблений дизайн кронштейнів (для столу та під­логи) дає змогу забезпечити доступ світла до всіх ділянок тіла пацієнта без додаткових зусиль.

БІОПТРОН-2 через більш широке поле впливу кращий, наприклад для лікування уражень великих ділянок шкіри, в опіковій хірургії, для імунокорекції та для професійного використання. Має електронний таймер на 1-99 хв експозиції та автоматичне відключення світла.

БИОПТРОН-Компакт БИОПТРОН-ПРО-1 (ПРО) БИОПТРОН-2

Рис. 1. Апарати БІОПТРОН-компакт (1), БІОПТРОН-2 (2), БІОПТРОН-ПРО (3), БІОПТРОН-ПРО-1 з кронштейном для столу (4) і для підлоги (5), кисневий препа­рат ОКСИСПРЕЙ (6). Внизу - діаметри світлових потоків аппаратів БІОПТРОН і стандартна робоча відстань до шкіри

Фізичні особливості БІОПТРОН (ПАЙЛЕР) світла

Для фізіотерапевтичної корекції окремих проявів алергічних станів застосовується значний асортимент фізичних чинників. Існують ліку­вальні методики, що застосовуються для впливу на біологічно активні зони акупунктурою, лазером, постійним і змінним магнітними полями, УФ-, ІЧ-, УВЧ-, СВЧ- і КВЧ- випромінюванням, електричним струмом, ультразвуком, механічною (вібрація, масаж) дією і ін. [В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, 2001]. Проте останнім часом з'явилися відомості про ефек­тивність нового фізичного чинника - поліхроматичного поляризованого світла (ПАЙЛЕР), що створюється апаратами БІОПТРОН [С.А. Гуляр, 1999; 2009; Ю.П. Ліманський, 2000; К.А. Самойлова, 1998, М. Fenyo, 1981]. Зокрема, показано, що використання ПАЙЛЕР-світла при терапії бронхіальної астми дозволяє отримати додатковий лікувальний ефект [А.М. Пілецький, 2003; 2011; Л.В. Кузнєцова, 1999; О.В. Кравченко Л.В. Кузнєцова, 2001; Ю.В. Вороненко і співав., 2008]. Є повідомлення про позитивний лікувальний результат при алергічному риніті, дер­матиті, кропив'янці і ін. [С.О. Гуляр, А.Л. Косаковський, 2006; 2011]. Тому для обгрунтування методик лікування алергічних станів впливом оптичного діапазону електромагнітних хвиль та їх адекватного застосу­вання доцільно розглянути механізми дії ПАЙЛЕР-світла і можливості, які з них виходять.

В основі механізму лікувальної дії ПАЙЛЕР-світла (від PILER -Polarized, Incoherent, Low Energy Radiation) лежать позитивні біофі­зичні ефекти, зумовлені його основними фізичними властивостями:

поляризованість: на відміну від різноспрямованих багаторазово відбитих рухів фотонів звичайного світла, фотони поляризова­ного упорядковані, односпрямовані та коливаються в рівнобіж­них площинах; Ця властивість зумовлює більш високу проникну здатність світлових електромагнітних хвиль у шкіру, її судинні та нервові структури без супутніх ушкоджень;

поліхроматичність: охоплюється повний діапазон видимого та частина інфрачервоного спектра. Ультрафіолетове випроміню­вання в електромагнітному спектрі ПАЙЛЕР-світла відсутнє, але є можливість отримання УФ в діапазоні від 300 нм;

некогерентність: окремі хвильові діапазони несинхронізовані, не збігаються за фазою та коливаються з ріною частотою;

низькоенергетичність: у широкому електромагнітному діапазоні (видиме світло та частина інфрачервоного випромінення) кожна з хвиль взаємно не сумується, а підсумкова енергія такого світ­лового потоку не перевищує енергії окремо взятого діапазону до­вжин хвиль

Залежно від кольору фільтра світла, що може застосовуватися з апа­ратом БІОПТРОН (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакит­ний, індиго, фіолетовий), або без основного фільтра, існує можливість отримати поляризоване монохроматичне світло відповідної частини оптичного або ультрафіолетового спектра. Таке світло є лазероподібним, діапазон його частот значно перевищує той, що є лазерів.

Зважаючи на різні довжини хвиль глибина проникнення крізь шкіру окремих компонентів ПАЙЛЕР-світла неоднакова. Найбільшу проник­ну здатність мають хвилі червоної частини спектра й інфрачервоний діапазон: сумарно до 10-25 мм (при максимальній експозиції) залежно від моделі апарату БІОПТРОН. Одночасно під час дії ПАЙЛЕР-світла на біологічно активну зону (точку акупунктури) як на рецептор, що сприймає електромагнітні хвилі, створюються умови для більш гли­бинного транспорту їх в організмі. Врахування напівпровідникових властивостей колагену, здатного брати участь у транспорті електромаг­нітних хвиль, його просторового розташування (уздовж магістральних судин, міжорганних і міжклітинних сполучнотканинних утворень) до­зволяє відзначити можливість досягти дистантних системних реакцій у відповідь.

Механізми дії ПАЙЛЕР-світла

Фізичні закономірності. В залежності від шляху проникнення світла (зоровий та крізьшкірний) відбуваються різноманітні процеси, що грун­туються на законах фізіологічної оптики та фотобіологічних реакцій. Кінцевим наслідком оптичного шляху світла є створення зорового об­разу і психоемоційного стану людини. При освітленні шкіри світло про­ходить крізь неоднорідне середовище, яке обумовлює неоднакове його пропускання, залежне від структури і властивостей тканини, довжини електромагнітної хвилі, її поляризації, а також тривалості впливу. Най­більша оптична прозорість тканин спостерігається в діапазоні електро­магнітних хвиль 650-1200 нм, особливо у червоному-інфрачервоному диапазоні (630-950 нм). При цьому фізична глибина їх проникнення крізь світлу шкіру може досягати 120 мм, а для діапазону 450-590 нм - 15-55 мм [Anderson R.R., 1982]. Глибина проникнення випромінен-ня залежить від поглинання його різноманітними тканинами: шкіра, підшкірна клітковина, м'язи поглинають 20-30 %, кістки - біля 50 %, паренхіматозні органи - до 100 % енергії.

При проникненні крізь шкіру світло зазнає процесів відбиття, пе­реломлення, наскрізного проходження, розсіяння і поглинання. Біо­логічна реакція може виникнути тільки при поглинанні кванта світла (енергії). Фотобіологічний процес складається із засвоювання кванта,внутрішньомолекулярних процесів обміну енергією (фотофізичні яви­ща), міжмолекулярного переносу енергії, первинного фотохімічного акту, темнових реакцій з участю стабільних фотопродуктів, біохімічних реакцій з їх залученням, загальнофізіологічних відповідей на дію світ­ла. Має значення енергетична характеристика різноманітних довжин електромагнітних хвиль. Енергія поглинутих квантів з її зростанням від інфрачервоного до ультрафіолетового діапазонів перетворюється у біологічних молекулах в енергію коливальних процесів, електронного збудження і дисоціації молекул на тлі їх нагріву.

Біохімічні механізми реагування живої клітини на слабкі поляри­зовані електромагнітні сигнали полягають у тому, що оптичні ізомери, наприклад молекули амінокислот, під впливом електромагнітних по­лів змінюють усі властивості, у тому числі і їх просторове розміщення: їх міжатомні зв'язки перекручуються в зовнішніх електромагнітних полях. Властивості оптичних ізомерів трансформуються під дією будь-яких, у тому числі і статичних, асиметричних електричних чи магнітних полів. При цьому змінюється взаємне розташування всіх атомів. Цей ефект не залежить від орієнтації молекули в просторі та визначається тільки знаком і кількістю енергії, яку вона поглинула.

Доведено, що поляризоване світло, діючи на вільні неорієнтовані біологічні молекули, викликає асиметричну електронну емісію в пра­во- та лівообертальних енантіомерах. Ця асиметрія призводить до того, що один з енантіомерів здобуває декілька більшу внутрішню енергію. Експериментально виявлений підсилювальний механізм при дії слабоін-тенсивних електромагнітних випромінювань на біологічні об'єкти. Він виявляється у високій ефективності активного транспорту іонів крізь біомембрани. З'ясувалося, що поляризоване світло в 104 рази більш ефективно діє на цей процес у порівнянні з неполяризованим світлом.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія