Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

GI 11 (9, 10) P7 (3)

P9 (6)

F3 (3) F2 (4, 12)

GI 4(1, 4, 12)

Рис. 7. Схема лікування ПАЙЛЕР-світлом бронхообструктивного синдрому при бронхіальній астмі (білатеральний вплив): у дужках зазначені номери сеансів

При синдромі (алергічному) імунних порушень при бронхіальній аст­мі застосовують світлові аплікації (апарати БІОПТРОН-2 або БІОПТРОН-ПРО-1) на дихальні шляхи, нижню третину груднини, наднирники та бітемпоральні ділянки. Стабілізація порушень у системі імунітету, змен­шення вираженості аутоімунних процесів та підвищення адаптивних можливостей організму досягається впливом ПАЙЛЕР-світла на точки акупунктури за методичними підходами, вказаними вище. Викорис­товуються апарати БІОПТРОН-компакт у поліхроматичному варіанті ПАЙЛЕР-світла з експозицією 10 хв на одну точку. Бажана терапія одно­часно на всі точки декількома апаратами (табл. 5, рис. 8).

Таблиця 5.

Лікувальні зоні (білатеральний вплив) для аплікацій ПАЙЛЕР-світла при бронхіальній астмі (синдром імунних порушень)

№ сеанса

Точки акупунктури

1

GI-4

2

P 7 + V 13

3

RP 6 + VG 14 (непарна) + V 25

4

GI11+F2

5

P 5 + RP 6

6

F 3 + F 14

7

P 7 + VG 14 (непарна)

8

GI 4 + V 25

9

F 2 + R 1

10

GI 11 + RP 6

F14 (6)

P5 (6)

V25 (3, 8)

PR 6 (3, 5, 10)

F3 (5)

F2 (4, 9)

VG 14 (3, 7) V13 (2)

GI 11 (4, 10) P7 (2, 7)

GI 4 (1, 8)

Рис. 8. Схема лікування ПАЙЛЕР-світлом синдрому імунних порушень при бронхіальній астмі (білатеральний вплив): у дужках зазначені номери сеансів

Прояви астено-невротичного синдрому зменшують трансцере-бральними ПАЙЛЕР-впливами (лобно-потилична, потилична, лобно-соскоподібна, трансорбітальна, бітемпоральна ділянки), аплікаціямина задню поверхню шиї та передпліччя по ходу серединного нерву та гомілка по ходу сідничного нерву (апарати БІОПТРОН-2 або БІОПТРОН-ПРО-1). Одночасно застосовуються аплікації ПАЙЛЕР-світла на точки акупунктури за методичними підходами, вказаними вище. Викорис­товуються апарати БІОПТРОН-компакт у поліхроматичному варіанті ПАЙЛЕР-світла з експозицією 10 хв на одну точку. Бажана терапія одночасно на всі точки декількома апаратами (табл. 6, рис. 9).

Таблиця 6.

Лікувальні зоні (білатеральний вплив) для аплікацій ПАЙЛЕР-світла при бронхі­альній астмі (астено-невротичний синдром)

№ сеанса

Точки акупунктури

1

C 7 + RP 6

2

VG 20 (непарна) + F 2

3

IG 5 + V 27

4

MC 7 + F 3

5

C 3 + V 15

6

MC 8 + V 14

7

VG 20 (непарна) + F 3

8

MC 9 + E 36

9

MC 7 + F 2

C3 (5)

MC 7(4, 9)

C7 (1, 10)

MC 8 (6)

MC 9(8)

F3 (4, 7)

F2 (2, 9)

VG 20 (2, 7)

V14 (6) V15 (5)

IG 5 (3)

г'

V27 (3)

Рис. 9. Схема лікування ПАЙЛЕР-світлом астено-невротичного синдрому при бронхіальній астмі (білатеральний вплив): у дужках зазначені номери сеансів

Синдром емфіземи легень та дихальної недостатності потребує впли­ву (апарати БІОПТРОН-2 або БІОПТРОН-ПРО-1) на дихальні шляхи, м'язи грудної клітки, діафрагму. При застосуванні впливу на точки акупунктури (апарат БІОПТРОН-компакт) доцільні збільшені експо­зиції або менші дистанції, що забезпечує краще їх прогрівання. Типова експозиція складає 10 хв на одну точку. Бажана терапія одночасно на всі точки декількома апаратами (табл. 7, рис. 10).

Таблиця 7.

Лікувальні зоні (білатеральний вплив) для аплікацій ПАЙЛЕР-світла при бронхі­альній астмі (синдром емфіземи легень)

сеанса

Точки акупунктури

1

P 7 + P 1 + E 36

2

R 7 + V 23

3

P 9 + V 13

4

RP 2 + V 20

5

GI 4 + VG 14 (непарна)+ F 3

6

P 9 + RP 5 + V 11

7

E 40 + E 15

8

RP 4 + VG 17 (непарна)

9

R 7 + V 18

10

P 9 + E 36

E 40 (7)

R7(2) RP 5(6) RP 4 (8) F3 (5) RP 2(4)

VG 17(8)

VG 14 (5)

V 11(6)

V 13 (3)

P7(1, 9) P9 (6, 10)

GI 4 (5)

Рис. 10. Схема лікування ПАЙЛЕР-світлом синдрому емфіземи легень і дихальної недостатності при бронхіальній астмі (білатеральний вплив): у дужках зазначені номери сеансів

При синдромі серцевої недостатності („серцевої астми») вплива­ють ПАЙЛЕР-світлом (апарати БІОПТРОН-2 або БІОПТРОН-ПРО-1) на передсерцеву ділянку, грудну клітку паравертебрально (Th3-Th5) та кінцівки. При застосуванні впливу на точки акупунктури (апарат БІОПТРОН-компакт) доцільні збільшені експозиції або менші дистан­ції, що забезпечує краще їх прогрівання. Типова експозиція складає 10 хв на одну точку. Бажана терапія одночасно на всі точки декількома апаратами (табл. 8, рис. 11).

Таблиця 8.

Лікувальні зоні (білатеральний вплив) для аплікацій ПАЙЛЕР-світла при бронхі­альній астмі (синдром серцевої недостатності)

№ сеанса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 11. Схема лікування ПАЙЛЕР-світлом синдрому серцевої недостатності при бронхіальній астмі (білатеральний вплив): У дужках зазначені номери сеансів

Оскільки бронхіальна астма проходить на тлі зниженої реактивності організму та прихованої надниркової недостатності, важливо застосу­вання чинників, що мають протизапальну та антистресорну дію. Це досягається адаптаційною терапією малими дозами фізичних чинників, зокрема ПАЙЛЕР-світлом (табл. 9).

Алергічні захворювання шкіри (алергічний, атопічний, контактний дерматит, медикаментозна алергія, кропив'янка та професійна екзема) мають в своїй основі перекручені імунні реакції або вплив екзогенних алергенів. Лікування ПАЙЛЕР-світлом переважно місцеве двічі на день тривалістю по 10-15 хв на одну зону упродовж двох тижнів (табл. 9). Застосовуються переважно «холодні» тони монохроматичного по­ляризованого світла (БІОПТРОН-кольоротерапія). Важливо перебу­вати в атмосфері очищеного повітря та вживати воду високої очистки («зворотно-осмотичну»).

Точки акупунктури

P 7 + V 23

P 9 + RP 3

C 9 + V 15 + VG 15 (непарна)

F 2 + E 36

R 10 + R 4

F 8 + MC 8

C 9 + V 15

R 2 + V 23 + VG 14 (непарна)

P 9 + V 13 + R 7

Алергічний риніт - інтермітуюче або постійне запалення слизо­вої оболонки носа, його раковин та пазух, зумовлене дією алергенів. ПАЙЛЕР-світло впливає на такі назальні симптоми, як набряк, закла-деність, свербіж та гіперсекреція. На тлі загального рекомендується місцеве і системне лікування ПАЙЛЕР-світлом (краще апарат БІОП-ТРОН-2 або БІОПТРОН-ПРО-1). Мова йде про щоденні світлові аплікації на груднину та проекції коренів легень для стимуляції функціональної активності ендогенних імунотропних гормонів. Апарат БІОПТРОН-компакт застосовується для місцевих аплікацій світла переважно на зони перенісся та носових порожнин (табл. 9).

Особливе місце займають імунодефіцітні стани, які є наслідком важ­ких захворювань, впливу радіації або ретровірусної інфекції і які по­требують комплексної терапії. Оскільки експериментально доведена нормалізувальна дія ПАЙЛЕР-світла на переважну більшість імунних показників [С.О. Гуляр, А.Л. Косаківський, 2006; 2011; О.В. Кравченко, 2002; Л.В. Кузнєцова і співав., 2000; А.М. Пілецький, 2003; О.А. Цоді-кова, 2006; І.Є. Колпаков, 2002; О.І. Краснослободский, 2002; С.О. Гу­ляр, 2009], доцільність його застосування в цьому випадку є високою. Лікувальна дія поляризованого світла зумовлена поєднанням ефектів, що виникають внаслідок його місцевого впливу на капілярну кров, клітинні елементи тканин, тимус та кістковий мозок, а також дістантної активації точок акупунктури загально тонізуючої дії.

Таким чином, комплексні дослідження механізмів дії ПАЙЛЕР-світла та його клінічної ефективності довели антиалергічну спромож­ність поляризованих полі- і монохроматичних електромагнітних хвиль оптично-інфрачервоного діапазону. Отримання прямих експеримен­тальних доказів впливу ПАЙЛЕР-світла на точки акупунктури надає можливість впливати на стан вісцеральних систем та коригувати алер­гічні синдроми. Це суттєво розширило межі практичного застосування цього фізичного чинника з урахуванням його неінвазивності та біоло­гічної адекватності.

Можливість рецепторного сприйняття електромагнітних хвиль оптич­ного діапазону зумовлює низку біологічних ефектів і терапевтичних впли­вів, котрі лише останнім часом отримали патофізіологічне обгрунтування. Це дозволяє більш свідомо планувати як лікувальну стратегію, так і пошук нових методик комплексної медичної допомоги при алергічних станах.

Розробка нових методичних підходів особливо важлива для хворих з хронічними, імунодефіцітними, гемічними, онкологічними та іншими виснажувальними захворюваннями, а також для профілактики епіде­мічної та поточної патології, з урахуванням потенціювальної можли­вості ПАЙЛЕР-світла щодо інших методів фізіотерапії.тН тН О

(N

СО О О

g N E-;g cd «

.2 * &9 og

% % її S

3 3 В Н

51

1=5

к

ч

І-ч

О

«

к и

к ч

Ю

to

+

тН

cd

#н

'3

о

«

с

S И

о

со

6 ft

cd о о и cd и к и

*

о ft о в

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія