Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

к

о cd

e> 8 ft ч " п

2 2

к & ° 3

°^ §

а-        л -   -нн     s к

с? И ft| ft£

со        <!я <|ч <4ft

К И

и

.

ft

cd И О

со

о

тН

+ о

тН

+

СО

►ч Ен м >>

CD g

м о

ft0

Н си

м ft о 2

со И

о

к в

.a cd

и «

ft §. .

ч

и в

ч

.

а"

-

в

2

к ft

S

Сн и

ft к ё ч <ч о

10-12 діб

15-20 діб

15-20 діб

10-12 діб

10-15 діб

eg

т-Н

сі

1-2 (між при­ступами)

eg

eg

cd

р /—)

м м о м

» 2

а*

cd

Так (ротова порожнина)

Так (ротова порожнина)

Так (проекція гайморових пазух)

Так

(8)+(8-10)+(8-10)+ (8-10)+10

20+10+10+10

20+10+10+10+10+10

6+10 (з кожного боку) +10 (з кожного боку)

6+10+10 (з кожного боку)

Зона ураження, паравертебраль-ні зони шийно-грудного відділу хребта, попереку та крижів, груднина

Центр груднини, перенісся, пра­воруч і ліворуч між лопатками і хребтом

Центр груднини, перенісся, пра­воруч і ліворуч між лопатками та хребтом, плечові суглоби (у поєднанні з бронхолітичними та імуномодулювальними препара­тами). Див. також табл. 3-8

Порожнина носа, проекція гай­морових пазух, проекція підще­лепних лімфовузлів

Порожнина носа, проекція гай­морових пазух, верхній відділ груднини

Атопічний дерматит (діа­тез)

Бронхіт

Бронхіальна астма

Гайморит гострий (ката­ральний і екс­удативний)

Гайморит хро­нічний (екс­удативний)

ю

to

 

00

С1

cd

нч

К И

eg

го

тН

Основні принципи призначення імунотропної терапії.

6

7-10 діб

2-14 діб

2-3 міс (систе­матично)

eg

4-6 діб

10-14 діб

7-10 діб

ж

к

Е-<

3

15-20 діб

сі

eg

eg

Так (зона ураження)

-3

сі

-3

сі

-2

т-Н

eg

eg

Так (ротова порожнина)

а-

у)

* £

нн

о в зое (ж

к ж

а Т

Ні

10+...+15

а-

у)

* £

нн

зое

а Т

Ні

Так (ротова порожнина)

а-

у) нн

зое

а Т

Ні

10+10+10+20+10 +10+10+ 10+10+10

(8-10)

20+20+2+2+2+2+2+2

Зони ураження та поперекового трикут­ника

(4-6)+10+10+10

10+10+10+10+10+10

10+10 (по 5 з кожної сторони)

10+...+10

(8-10)+(6-8)+(8-

10)+(8-10)+(8-10)+10

Перенісся, ротова порожнина, носогубний трикутник, центр груднини, праворуч і ліворуч між лопатками і хребтом, про­екція 7-го шийного хребця, під нижньою щелепою праворуч і ліворуч, зовнішня поверхня променево-зап'ястного суглоба

Зона ураження

Центр груднини, крижі, стопа праворуч і ліворуч: передня, се­редня та задня третина

 

Зона ураження, ліктьова ямка, підколінна ямка, ногтьові фа­ланги усіх пальців кисті

Перенісся, передня частина під­ошви стопи, ногтьова фалан­га 4-го пальця кисті, ліктьова ямка, паравертебрально на рівні 3-го грудного хребця

Проекція гортані, підошви ніг

Зони ураження та поперекового трикутника

Центр груднини, перенісся, пра­воруч і ліворуч між лопатками та хребтом (паравертебрально), задньо-бокові зони грудної клі­тини, основа 2-ї п'ясткової кіст­ки руки праворуч та ліворуч

Грип, гостре респіраторне захворювання

Дерматит, включаючи фотодерматит і екзему

Імунодефіцит-ний стан

Інсектна алер­гія

Кропивниця

Ларингіт алер­гічний

Ларингіт го­стрий

Медикамен­тозна алергія

Пневмонія

01

т-Н т-Н

eg

т-Н

со

т-Н

т-Н

ю

т-Н

SO т-Н

t-

тН

00 тН

КЛІНІЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА ІМУНОЛОГІЯ

2-3 доби

7-10 діб

14-20 діб

7-10 діб

б

і

д 0 3

7-10 діб

10-12 діб

3-5 діб

14 діб

 

eg

eg

eg

eg

eg

eg

-2

т-Н

-4

сі

-2

т-Н

 

Так

Ні

Так (ротова порожнина)

Ні

Ні

Так (ротова порожнина)

Так (ротова порожнина)

Так

Ні

 

(6-8)

10+6+10+10

10+10+10+6+10

10+10+10+20

10+2+2+2

6+6+10+10

6+6+10+10+10

ОТ

 

 

Зона подразнення

Перенісся, порожнина носа, про­екція верхньощелепних пазух

Порожнина носа, проекція верх­ньощелепних пазух, порожнина рота (носоглотка), верхній відділ груднини

Перенісся, носоглотка, гайморо­ві порожнини, центр груднини

Груднина, передня, середня та задня зони стопи (праворуч і лі­воруч)

Ротоглотка (тубус-приставка), проекція защелепних лімфовуз­лів, праворуч і зліва

Ротоглотка (тубус-приставка), проекція защелепних лімфовуз­лів, верхній відділ груднини

Зона ураження

Потилиця, скроні, груднина та парастернально-підключичні зони праворуч і ліворуч, передня поверхня живота, між лопатка­ми, паравертебрально нижче

 

Подразнення шкіри внаслі­док макіяжу (губи, повіки, брови)

Риніт гострий (вірусний чи алергічний)

Риніт хроніч­ний (атрофіч­ний)

Сезонний ката­ральний риніт

Синдром хро­нічної втоми

Тонзиліт го­стрий (ангіна)

Тонзиліт хро­нічний

26     Укуси комах

Дихальна сис­тема: алергіч­ні та запальні захворювання дихальних шляхів

 

05 т-Н

о

eg

т-Н

eg

eg eg

со eg

eg

ю eg

 

 

 

Основні принципи призначення імунотропної терапії.

6

 

14 діб

 

eg

 

Ні

10 хв на зону (по 6 розміщених на різних рівнях зон на сеанс). Залежно від діагнозу застосову­ються варіанти осно­вної схеми або схема повністю

10 хв на зону (по 6 розміщених на різ­них рівнях зон на сеанс). Залежно від діагнозу застосову­ються варіанти осно­вної схеми або схема повністю

лопаток та поперек, передня по­верхня плеча та передпліччя, лік­тьовий суглоб ззаду та зовні, осно­ва 1-ї і 2-ї п'ясткової кістки руки праворуч та ліворуч, долонна по­верхня зап'ястя, тильна поверх­ня долоні, під коліном, 4 см зовні від бугристості великогомілкової кістки, зовнішня верхня третина гомілки, внутрішня та зовнішня нижня третина гомілки, вну­трішня частина стопи

Потилиця знизу, скроні, верхня частина груднини, реберні дуги, пупок та нижче пупка, надло­паткові зони праворуч і ліворуч, між лопатками, передня поверх­ня живота, паравертебрально поперек, ліктьовий суглоб спе­реду і ззаду, долонна поверх­ня зап'ястя, тильна поверхня долоні, основа 2-ї п'ясткової кістки руки праворуч та ліво­руч, колінний суглоб спереду, ззаду, зовні та зсередини, задня середня третина гомілки, вну­трішня нижня третина гомілки, внутрішня частина стопи

в тому числі ЛОР-органів (додаткові зони)

Захворювання шкіри (додат­кові зони)

og

00 eg

о ^

=

а

8 З

о. К

is '5

т    oj сс

со И о р. В

о

н

-

X

сс

СЕ

X

1. Які фізичні властивості світла апаратів БІОПТРОН?

A. Поляризація, поліхроматичність, висока енергія

B. Поляризація, поліхроматичність, некогерентність, низь­ка енергія

C. Поляризація, монохромність, некогерентність, висока енергія

D. Жодне з вище перерахованих.

2. Спектр світла апаратів БІОПТРОН містить:

A. УФ-випромінення і видиме світло

B. Видиме світло і частина інфрачервоного спектру

C. УФ-випромінення і рентгенівске випромінення

3. Який діапазон довжин хвиль містить світло апаратів БІОПТРОН?

A. 250 - 3400 нм

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія