Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

CD3 - несуть всі зрілі Т-лімфоцити, а незрілі - в цитоплазмі, забез­печує передачу сигналу від Т-клітинного антиген-специфічного рецептору (ТКР) в цитоплазму.

CD4 - маркер Т-хелперів, трансмембранний глікопротеїн, один з рецепторів вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), є на деяких мо­ноцитах, клітинах глії, бере участь в розпізнаванні антигенів, що асоціюються з молекулами MHC II класу.

CD8 - маркер Т-супресорів і цитотоксичних лімфоцитів, його ма­ють деякі NK-клітини, залучається до розпізнавання антигенів за участю молекул MHC I класу.

CD16 - маркер натуральних кілерів (NK-клітин), моноцитів, Fc-рецептор для IgG.

CD19 - мають пре-В-лімфоцити і В-лімфоцити, він є частиною їх рецепторного комплексу, залучається до їх активації (сигнал трансдукції, асоційований з CD21).

CD22 - є на зрілих В-лімфоцитах, молекула адгезії, підсилює анти-lg індуковану активацію В-клітин.

CD25 - є на активованих Т- і В-лімфоцитах і макрофагах, бере участь в утворенні рецептора інтерлейкіна-2, скидається з акти­вованих лімфоцитів.

У табл. 1 представлені відомі на сьогоднішній день кластери ди­ференціювання, визначені в клітинах імунної системи за допомогою моноклональних антитіл.ч

К

я

cd

Я

S о

о

о в о

і. К і.

О Я Я

и Б

,5 и * s

Св е. Н Ч

P.

cd Ч SS SS

о і. Я

я

ні н

е

л в а т с д е р п

е р е б

а

з

й и н а

з

о

ці

а в и

т к а

іс

кі

а х

на та

ій и

ис і

р -л

а

н

ій ні

т у

с

и р

с

е р

е

и

и

т

и ц о

-лі

2;

и

т

и ц о

ім -лі

и,

т

ци ти

f ?

-лі он

и

т

и ц о

ім -лі

к

т

и ц о

ім лі

и

К

ц о

ім -лі

и

К

ц о

ім -лі

и

S3 и

ін и

-кі кт

й- е

а; Я

ft о°

І а £

5 ое

сс С

с x С

сс

С

С с с с с

х s і

р

е

к р а

ма

м

о р о

еп

ц

е р

у

с

к и р т а

м

х а к и н д е р е оп

ь т с а

уча

о д

се

я

а р о

еп

ц

е р

о д

о д

ь ст

а ч у

а с

у м и

т

и

=

К

г

cd Я я = pq

я

її

Я

3

у

с а л к

ГС

­

в

S н м

3!

X ГС

X

Еу

с

у

ір ві

до р о т

п

е

ц

е

у т

н

е

м

г а р

ту

н

е

ме

г а р

зі

е г д а

зі

е г д а

зі

е г д а

ій ні

н и

іт лі

к

іж мі

в ь т с а ч у

е р е б

С

г

ю

ц н а -л а­©

ь л

и

т

и ц о

ім -лі

ее и

т

и ц о

ім -лі

ес

и

т

и ц о

ім -лі

ес

и

К

ц о

ім -лі

м

и

К

ц о

ім -лі

м

и,

т

и ц

ім -лі

и іл

Є о н и

з о

а;

и, и

Е4 н

цц оо

■& ч

11

ла и

т

и ц о Є ім -лі

и

т

и ц о

ім -лі

ес

и,

т

и ц

ім -лі

и

т

и ц о к

е

л

г

и,

т

и ц о н о

зі

е г д а

е р е б

и,

т

и ц о н о

ее

ти, ти цитци

цо н лі

н

е г

и

т

н

а сс р.

с Е

с

С

С

сс С С с

С

и

т

и ц о к й

е

л

S

a

я a ее S3

зі

е г д а

.3 °

х и н

с

у ір ві

х с

ас и

ч ч а я н с

ій ть

1 & ут ш

сь ил рі

»

ія ці

ии

тт

ии цц оо

-лі -лі W si

2: z

2

сс С

С с г:

■is

і

s

Е-

ч

N І

і

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія