Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

Еритроцити

5,1

Ж - 3,7 - 4 ,7, Ч - 4,0 - 5,1 • 1012 /л

Тромбоцити

250

150 - 320 • 109

_D

ТОЕ

25

2 - 15 мм /год

 

ейкоцити              1 10,3

4 - 9 Г/л

Нейтр. 43 - 71 % 2000-6500

П\я 1 - 4 %

80-400

С\я

Еоз.

0,5 -

5%

80-370

Баз.

0 - 1%

20-80

Мон.

3 - 9% 90-720

Лімф.

25 - 37%

1600-3000

БГЛ

1-5%

80-500

Плаз.

0 - 1% 20-80

76

10

66

4

1

3

16

0

0

7830

100

7730

410

100

300

1648

 

 

Імунологічні показ­ники

Результат

Норма (ОД СІ)

Імунологічні показ­ники

Ре­зуль­тат

Норма (ОД СІ )

Т- лімф. CD-3

%

40

50 - 80

Ig G

18,5

8,0-18,0 г\л

 

Абс.

число

656

1100-2200

 

 

 

Т- хелп. CD-4

%

20

33-46

Ig M

2,2

0,2-2,0 г\л

 

Абс.

число

328

309-1571

 

 

 

Т- ци-

тотокс.

.CD-8

%

16

20-33

Ig A

4,0

0,3-3,0г\л

 

Абс.

число

262

282-999

 

 

 

ІРІ

CD-4 / CD-8

1,25

1,4-2,0

ЦІК

90

30 - 50 од. опт.щільн.

NK-

клітини CD-16

%

20

16 - 22

Поглиналь-на

активність

ФІ

85

60 - 80%

 

Абс.

число

328

72-543

 

ФЧ

3,82

1,5 - 3,5

В-лімф. CD-19

%

32

10-20

НСТ -тест

Сп

5

До 10%

 

Абс.

число

525

109-532

 

Інд

9

-

РБТЛ

Сп.

9

До 10%

 

рез

4

>16%

 

Інд.

45

50-70%

Комплемент

СН-50

45

30 - 60 гем.

од/мл

Заключення аналізу харкотиння: Мокрота слизово-гнійного характеру з підвищеним вмістом нейтрофілів та наявністю бактерій.

Заключення рентгенографії ОГП: Ознаки хронічного бронхіту.

Заключення спірометрії: Виражені порушення вентиляційної функ­ції легень переважно по рестриктивному типу. Різке зниження життєвої ємкості легень.

Заключення імунограми: Нейтрофільний лейкоцитоз з помірним звигом формули вліво. Відносна лімфоцитопенія за рахунок зниження T-хелперів CD-4 та цитотоксичних T-лімфоцитів CD-8, ІРІ 1,25. Підвищен­ня рівня В-лімфоцитів і продукції імуноглобулінів IgM, IgG та IgA. NK-клітини у нормі. Незначне підвищення поглинальної здатності нейтрофілів (ФЕ, ФЧ), при різкому зниженні функціонального резерву окислювально-відновного потенціалу фагоцитів (НСТ-тест рез. < 16), що свідчить про незавершеність фагоцитозу.

Висновок: Дисфункція Т-клітинної ланки у поєданні з неефективним фагоцитозом. Ознаки загострення хронічного запального процесу (підви­щення IgG, IgM) у ділянці слизових оболонок (збільшення IgA).

Заключний діагноз: Хронічний бронхіт, загострення. Дисфункція імунної системи з перевіажними порущеннями T-клітинної її ланки та фагоцитозу.

Виходячи з особливостей імунологічного статусу хворого С., для лі­кування хронічного бронхіту призначили наступну схему імунотропної терапії:

1) етіотропна антибактеріальна терапія - амоксиклав 500/125 мг 3 рази на день м/в 7 днів;

2) галавіт 0,1 г в/м через день, 10 ін'єкцій;

3) імунофан 0,005% по 0,4 - 0,7 мл п/ш 2 рази на тиждень, 10 ін'єкцій;

4) АЦЦ-лонг 600 мг по 1 таб. 1 раз на день, 10 днів. Імунореабілітація

5) респіброн по 1 піг. у день під язик, курс - 10 днів. З метою профі­лактики по 1 піг. в день, курс - по 10 днів протягом 3 місяців.;

7) тималін 1 мл підшкірно через добу, 10 діб.

При імунодефіцитах, що виявляються на фоні ХОЗЛ, позитивний ефект спостерігається при призначенні: левамізолу, Т-активіну, ну-клеїнату натрію, діуцифону та інших. У ряді випадків при ХОЗЛ пере­важним є інгаляційний шлях введення імуномодуляторів (поєднання розчинів димексиду і левамізолу).

Як приклад імунодефіциту за B-клітинним типом при патології бронхо-легеневої системи (Приклад 12) приводимо історію хвороби хворого Т., 58 років, що знаходився на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: Хронічне обструктивне захворювання легенів, II ст., загострення. ЛН II ст.

Хворий Т., 58 років, (Приклад 12.) страждає на ХОЗЛ протягом остан­ніх 5 років, загострення спостерігаються 2 - 3 рази на рік. Хворий постійно знаходиться на базисній терапії спиріва (тіотропія бромид) 18 мкг 1 інга­ляція 1 раз на день, теофілін 150 мг 1 раз на день.

Заключення імунограми: Відносна лімфоцитопенія. Дисрегуляція T-клітинної ланки з відносним підвищенням T-хелперної популяції, ІРІ 2,5. Зниження рівня В-лімфоцитів. Продукція IgM понижена, а IgA - підви­щена. NK-клітини у нормі. Значне підвищення поглинальної здатності ней­трофілів (ФІ, ФЧ), при зниженні функціонального резерву окислювально-відновного потенціалу фагоцитів (НСТ-тест рез. < 16), що свідчить про незавершеність фагоцитозу.

Висновок: Імунодефіцитний стан по B-клітинній ланці, дисрегуляція продукції імуноглобулінів, що свідчить про загострення хронічного запаль­ного процесу (підвищення IgM) у ділянці слизових оболонок (збільшення IgA). Активація фагоцитозу з ознаками його неефективності.

Приклад 12. Імунограма хворого Т., 58 років. Діагноз: Хронічне об­структивне захворювання легенів, II ст., загострення. ЛН II ст. Імуноде­фіцит за B-клітинним типом (D 84.9).

Показник

Гемоглобін

Еритроцити

Тромбоцити ШОЕ

Лейкоцити

Результат

122

3,8

220

11

6,6

Норма

Ж - 115 - 145, Ч - 132 - 164 г/л

Ж - 3,7 - 4 ,7, Ч - 4,0 - 5,1 • 1012 /л

150 - 320 • 109/л

2 - 15 мм /год

4 - 9 Г/л

Незначний ані-зоцитоз, анізо-хромія

Нейтр.

П\я

 

Еоз.

Баз.

Мон.

Лімф.

БГЛ

43 - 71 %

1 - 4 %

С\я

0,5 - 5%

0 - 1%

3 - 9%

25 - 37%

1-5%

2000-6500

80-400

 

80-370

20-80

90-720

1600-3000

80-500

66

3

63

6

1

3

23

0

4360

200

4160

400

70

200

1518

 

Плаз.

0 - 1% 20-80

Імунологічні показники

Т- лімф. |_% CD-3

Абс.

І число

Т- хелп.

CD-4

Абс.

І число

Т- цито-

токс. CD-8

Абс.

І число

ІРІ

NK-

клітини \—

CD-16

В-лімф.

CD-19

РБТЛ

%

%

CD-4 /

CD-8

%

Абс. число

%

Абс. число

Сп.

Інд.

Результат

Норма (ОД СІ)

72

50 - 80

1092

1100-2200

53

33-46

804

309-1571

21

20-33

319

282-999

2,5

1,4-2,0

23

16 - 22

349

72-543

8

10-20

121

109-532

10

До 10%

40

50-70%

Імунологічні показники

Ig G

Ig M

Ig A

ЦІК

Погли-нальна активність

НСТ -тест

Компле­мент

ФІ

ФЧ

Сп

Інд

рез

СН-50

Результат

11,9

0,18

4,8

59

91

4,45

21

26

55

0

Норма

(ОД СІ )

8,0-18,0 г\л

0,2-2,0 г\л

0,3-3,0 г\л

30 - 50 од.

опт.щільн.

60 - 80%

1,5 - 3,5

До 10%

>16%

30 - 60 гем.

од/мл

Заключний діагноз: Хронічне обструктивне захворювання легенів, II ст., загострення. ЛН II ст. Імунодефіцит за B-клітинним типом (D 84.9).

5

Виходячи з особливостей імунологічного статусу хворого Т., для ліку­вання ХОЗЛ призначили наступну схему імунотропної терапії:

1) етіотропна антибактеріальна терапія - левофлоксацин 500 мг в/в краплинно 1 раз на день 7 днів, дімексид 5 мл на 200 мл 0,9 % розчину хлориду натрію в/в краплинно 1 раз на день 5 днів; азитроміцин 500 мг 1 раз на день 3 дня;

2) поліоксидоній по 6 мг в/м 2 рази на тиждень, протягом 10 діб;

3) галавіт 100 мг 1 раз на добу в/м, 10 діб;

4) лактофільтрум по 2 капс. 2 рази на добу, 14 діб.

5) флуконазол 100 мг через добу, 10 діб.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія