М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати - страница 2

Страницы:
1  2 

Затрати - процес використання (перетворення - затрачання) речовин та сил природи в ході конкретного виду операційної (або не операційної) діяльності, пов'язаний з виготовленням конкретного виробу (послуги, роботи).

Витрати - частина використаних ресурсів, яка при визначенні прибутку підприємства за звітний період ставиться у відповідність з визначеними доходами.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Котляров С.А. Управление затратами / С.А. Котляров. - СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

2. Мицкевич А. Управление затратами и прибылью / А. Мицкевич. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест: Институт экономических стратегий, 2003. - 192 с.

3. Нападовська Л.В. Управлінський облік / Любов Василівна Нападовська. -Дніпропетровськ, 2000. - 450 с.

4. Николаева С.А., Управленческий учет. Легенды и мифы / С.А. Николаева, С.В. Шебек - М.: Аудиторско-консалтинговая фирма "ЦБА", 2004. - 288 с.

5. Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності: [монографія] / Реслер М.В. - Мукачево: Карпатська вежа, 2009. - 208 с.

6. Экономикс: теория и практика. - Т. 2. - СПб.: АО "Дорваль", АО "Лига", 1993. - 288 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати

М І Скрипник - Затрати і витрати проблема трактування понять

М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку

М І Скрипник - Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять