Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

(М.127)

Результат вбудовування повідомлення M до контейнера C зображено на рис.5.90.

т

є

н

н

Ы

й

 

е

л

0

в

ы

й

 

л

 

 

 

 

т

0

 

л

 

 

н

а

*

н

У

р

и

 

ш

и

 

ь

 

 

п

°

 

°

6

 

и

и

 

 

 

р

є

г

а

И

 

 

к

 

 

а

н

н

о

й

 

 

 

 

1

л

ь

д

0

н

 

Р

є

к

и

.

 

н

є

д

а

в

н

о

 

п

р

0

н

є

с

ш

и

й

с

я

 

в

є

т

є

р

 

с

О

р

в

а

л

 

с

 

д

є

р

є

в

ь

є

В

 

Ь

є

л

ы

й

 

п

О

к

Р

о

в

 

 

и

н

е

я

 

 

И

 

о

н

и

г

 

ч

ё

Р

н

ш

е

 

 

3

л

О

в

е

ж

и

е

f

 

к

л

о

н

и

л

и

с

ь

 

д

Р

У

г

 

к.

 

д

р

У

г

У

 

в

 

н

а

д

в

и

г

а

ю

Щ

и

x

с

я

 

с

У

н

є

р

к

а

x

.

 

г

л

У

6

0

к

о

є

 

6

є

3

и

О

л

в

и

є

 

Ц

а

р

и

л

о

 

в

0

к.

р

У

г

.

 

Б

є

с

ь

 

э

т

о

т

 

к.

Р

а

й

f

 

л

и

ш

ё

н

н

ш

й

 

 

п

Р

и

3

н

а

к.

0

в

 

ж

и

3

н

и

 

с

 

е

ё

 

д

в

и

ж

е

н

и

е

и

і

 

б

ш

л

 

т

а

к.

 

п

У

с

т

ы

н

е

н

 

и

 

x

0

л

0

д

е

н

1

 

ч

т

о

 

д

У

x

I

 

 

вит ажщ с тр ашн

и)й| |н|а]д| [н е|е| |с|к|о|р|б

и

и

т

 

н

є

л

ь

3

я

 

6

ш

л

о

 

н

а

3

в

а

т

ь

 

Д

а

ж

є

 

д

У

x

о

и

 

с

к

о

р

б

и

 

 

С

н

є

x

 

 

н

о

 

с

н

є

x

 

 

и|,| |с[л[ы|ш

а

л

с

я

 

3

д

є

с

ь

 

-

 

с

н

є

x

 

6

е

3

Р

а

д

о

с

т

н

ш

й

f

 

т

о

ч

н

о

 

У

л

ш

б

к

а

 

 

 

 

 

с фин иудр

к

с

а

т

 

с

н

є

x

г

ІЛІЄІД

с|т|н|а

є

н

я

Щ

и

й

 

с

в

о

и

и

 

6

є

3

Д

У

ш

и

є

и

г

 

к

а

к

 

с

т

У

ж

а

 

 

Э

т

О

 

и

3

в

є

ч

н

а

я

 

 

 

 

 

 

0

с

т

Ь

 

-

 

в

л

а

 

я

г

 

в

0

3

н

е

с

е

н

н

а

я

 

н

а

Д

 

и

и

р

О

н

 

-

 

с

и

е

я

л

а

с

ь

г

 

в

и

д

я

 

т

Щ

е

т

У

 

 

 

 

 

ж

и

3

н

и

f

 

Т

Щ

є

т

У

 

6

0

р

ь

6

ш

 

 

э

т

О

 

6

ш

л

а

 

г

л

У

ш

ь

 

-

 

д

и

к

а

я

f

 

0

л

є

д

є

н

є

в

Ш

а

я

 

д

о

 

с

а

и

о

г

о

 

 

 

 

с

є

р

д

Ц

а

 

С

є

в

є

р

н

а

я

 

г

л

У

ш

ь

 

 

и

 

в

с

ё

 

ж

є

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.90. Фрагмент заповненого методом зміни кількості пробілів в кінці рядків текстового

контейнера

3) Видобування бітів прихованих даних при S* := S здійснюється за допомогою про­грамного модуля (М.128). На всій довжині вектора S* ведеться пошук символів CR. У випадку знайдення проводиться аналіз символів, які розміщені до нього, на предмет відповідності їх кодів кодам звичайного (32) і нерозривного (160) пробілів. На підставі останніх формується вектор двійкових даних, який, у свою чергу, згодом конвертується на рядок символів M*.

(М.128)

5.5.1.3. Метод зміни кількості пробілів між словами вирівняного по ширині тексту

Даний метод дозволяє приховувати дані у вільних місцях тексту, вирівняного по ширині. При цьому дані вбудовуються шляхом керованого обрання позицій, в яких буде розміщено додаткові пробіли. Один пробіл між словами інтерпретується як «0». Два пробіли -як «1». Метод дозволяє вбудувати у середньому по декілька біт до одного рядка.

Через обмеження, що накладаються вирівнюванням тексту по ширині, не кожен пробіл між словами може використовуватися для вбудовування даних. Для можливості прийняття однозначного рішення приймальною стороною при визначенні, які ж саме з пробілів між словами приховують вбудовану інформацію, а які є частиною оригінального тексту, у [14] запропоновано використовувати метод вбудовування, подібний до манчестерського кодування. Таке кодування групує біти попарно, причому «01» інтерпретується як «1», «10» - як «0», а пари «00» і «11 » є порожніми. Наприклад, видобуте повідомлення «1010000111 » зводиться до «001 », тоді як «0011110011 » є порожнім рядком.

Промоделюємо даний метод у програмі MathCAD.

1) Порожній текстовий контейнер C і приховуване повідомлення M є аналогічними використаним у вищерозглянутих методах.

2) Вбудовування повідомлення до контейнера здійснюється програмним модулем (М.129). Одержання вектору двійкового представлення приховуваного повідомлення та підра­хунок кількості символів у r-му текстовому рядку виконується таким самим чином, що й у програмному модулі (М.127) (позначено символом «#»).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

Г Ф Конахович - Оцінка ефективності систем захисту інформації в телекомунікаційних системах

Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика