В Гришин - До управління фінансами в комерційних банках - страница 3

Страницы:
1  2  3 

УДК: 330.47, 336.77.01

О. В. Скляренко, М. М. Давиденко,

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНІСНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ З ПЛАВАЮЧОЮ ВІДСОТКОВОЮ СТАВКОЮ

АНОТАЦІЯ. У статті увагу зосереджено на питаннях, пов'язаних з вико­ристанням Інформаційних технологій у процесі побудови стратегії по­гашення боргу по кредиту. Основна увага приділено побудові імітаційної моделі для отримання показників імовірнісних наслідків використання кредиту з плаваючою відсотковою ставкою.

© О. В. Скляренко,

М. М. Давиденко, 2011 230

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Гришин - До управління фінансами в комерційних банках