С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

3) складні прикметники з першою ча­стиною на -ико(-іко);

4) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-;_

Приклади

водопровідний (водопровід), залізобе­тонний (залізобетон), радіофізичний (радіофізик)

лівобережний (лівий берег), темно­шкірий (темна шкіра) волелюбний   (любити  волю), зерно­очисний (очищати зерно)

дев 'ятиповерховий (дев 'ять повер­хів), трьохелементний (три елемен­ти), але: 20-річний, 14-поверховий

вельмишановний, свіжоспечений, ма-лопідготовлений, високоавторитет­ний

абсолютно чистий, суспільно необхід­ний, щиро вдячний, прямо протилеж­ний

двовуглекислий (газ), новогрецька, староболгарська (мови)

Західносибірська (низовина), Півден-нокитайське (море)

віце-президентський (віце-президент, контр-адміральський (контр-адмі­рал), але: москворіцький (Москва-ріка)

англо-російський, всесвітньо-історич­ний, навчально-виробничий, серцево-судинний

механіко-машинобудівний, фізико-ма-тематичний

військово-судовий, воєнно-стратегіч­ний, але: військовозобов 'язаний,_

5) складні прикметники, у яких перша частина за змістом однорідна з дру­гою частиною і виражена іменником із сполучним голосним;

6) складні прикметники, утворені з двох і більше основ, які означають якість з додатковим відтінком, від­тінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі;

7) прикметники, що означають про­міжні сторони світу._

військовополоненний зерно-трав' яний, м' ясо-молочний, овоче-картопляний,   але: головоногі, зернобобові (терміни)

гірко-солоний, кисло-солодкий, світло-рожевий, блакитно-синій, жовто-си-ньо-зелений, але: жовтогарячий, червоногарячий

південно-західний, норд-вестівський

Вправа 82. Поясніть правопис складних прикметників.

Гірничопромисловий, гіркувато-кислий, глинисто-піщаний, горбоносий, глибоководний, двозерний, дикорослий, димомаскувальний, довідково-енциклопедичний, дрібнолистий, земельно-кадастровий, зерноочисний, зигзагоподібний, історико-архівний, каменедробильний, радісно-сумовитий, сірувато-попелястий, складально-пакувальний, склоплавильний, словниково-довідковий, смолисто-чорний, сніжно-крижаний, солоно-маринований, солом' яно-жовтий, спортивно-туристський, стометровий, столярно-тесляр­ський, струнконогий, судинозвужувальний, трубозварювальний, телеграфно-кабельний, твердокорий, теплопоглинальний, товарно-грошовий, тяжкопо­ранений, угро-фінський, фабрично-заводський, хвилевідбійний, хлібосольний, центральноафриканський, хромовольфрамовий, хромово-свинцевий.

Вправа 83. Випишіть складні прикметники та словосполучення у три колонки: 1- ті, що пишуться разом, 2 - через дефіс, 3 - окремо.

М' ясо/сальний, м' ясо/заготівельний, біло/блакитний, біло/церківський, буряко/збиральний, приємно/здивований, блідо/лиций, блякло/синій, мо­лочно/кофейний, солоно/копчений, військово/повітряний, лісо/захисний, обер-нено/пропорціональний, червоно/блакитно/жовтий, світло/шкірий, світло/ шоколадний, хлібо/різальний, червоно/гарячий, всесвітньо/відомий, все­світньо/історичний, довго/тривалий, політико/економічний, політично/ зрілий, єдино/кровний, сувенірно/подарунковий, олово/рудний, дво/весловий, слюсар­но/монтажний, тепловозо/будівний, мало/досліджений, професійно/квалі­фікований, овоче/заготівельний, овоче/баштанний, західно/український, блакитно/окий, блакитно/синій, біло/сніжний, сніжно/білий, м'ясо/яєчний, м'ясо/консервний, сто/тисячний, хімічно/зв'язаний, ново/утворений, біло/ емігрантський, біло/червоний, кам' яно/вугільний, народно/господарський, народно/демократичний, трамвайно/тролейбусний, психолого/педагогічний, психологічно/непідготовлений, суспільно/шкідливий, суспільно/політичний, військово/геодезичний, військово/зобов'язаний, широко/доступний, хлібно/ булочний,     зелено/золотий,     історико/філософський, овоче/переробний,олов' яно/сірий, індо/європейський, індо/африканський, зубо/подібний, зубно/піднебінний, сірувато/димчастий, товаро/транспортний.

Вправа 84. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис складних прик­метників.

1. Ігор поспішно зірвав воскову печатку, вп'явся очима в розмаїсте (велико)князівське послання (В. Мал.). 2. Цвітуть суниці так, наче самі диву­ються, як спромоглися на такий (беззахисно)чистий цвіт (М. Ст.). 3. Той ліс схожий на замерзлу брилу невода, наставленого на (срібно)пері хатки (Є. Гуц.). 4. Якщо ви гарячої літньої днини стомитесь у дорозі та присядете десь на горбу відпочити, то відразу вдихнете (гіркувато)приємний дух деревію, що розсилав свої білі (щито)подібні суцвіття (Л. П.). 5. Любове моя (вогне)крила, ти линеш в осінню даль (Д. П.). 6. Вражений незайманою, (врочисто)сумовитою тишею, спиняєшся під соснами і завмираєш (В. Чем.). 7. І ось за скільки часу вперше цими днями повеселішала хата - (свіжо)побілена стоїть (О. Г.). 8. По зруділих стернях ми збирали останні квітки - карловаті волошки на кривих ніжках, (напів)засохлі гвоздички (М. Коц.). 9. Чую, як зорі пошепки знову (давню) предавню заводять розмову (М. Нагн.). 10. (Жовто)гаряча осінь стоїть над Осокорами, розкинувши над землею блакитні небеса (І. Ц.). 11. (Давньо) руський город, як правило, містився на узвишші (В. Мал.). 12. Як тільки одяг на деревах із (безтурботно) жовтуватого став обертатися на (безпорядно)шерехкий - усе раптом спохмурніло (Є. Гуц.). 13. О мово, в твоєму (сонце)сяйному зеніті душа народу - ластівка жива (Н. Н.). 14. Помолюсь крадькома на твоє (пра)слов'янське обличчя (Б. О.). 15. Любити вас - любити радість в (червнево) вересневий час (М. Вінгр.). 16. Різкий і дзвінкий звук (гостро)солоного вітру, що налетів, несподівано прорізав густу пітьму. 17. Тим часом МТС перетворили в (ремонтно)тракторні станції (Д. Б.). 18. Пологі береги річки все ще повнилися розмаєм, уздовж яких стали стіною густі комиші, їхні (бузково)пухнасті волоті гнули очеретини до води. 19. За переказами старожилів, перша (загально)міська пожежа сталася в двадцять першому році, коли на Жариво напала банда. 20. Дівчина була зодягнена в (терті)потерті джинси і ковбойку, яку здебільшого носили чоловіки, а не жінки (В. Логв.). 21. Звідти докочувався сюди приглушений відстанню і перегородкою, загадково(таємничий) і урочисто(сильний) металевий гуркіт (А. Хор.).

Вправа 85. Запишіть речення під диктовку. Поясніть правопис складних іменників та прикметників.

1. Гайда, мій Києве-листопад в багряно-сизому інеї, у сизо-збурену небогладь (М. Вінгр.). 2. У невеликій, підковоподібній бухточці росте стара дика груша (В. Логв.). 3. І першого струмка дорога пролягла в сріблясто-чорнім громі-гримотінні (В. Ст.). 4. Прийшов з вербово-степових країв, де все таке безмежне і зелене (Б. О.). 5. На мокроземному шляху клубочилися чорногузи, а за ними стояли вільхи з замшілими сіро-зеленими стовбурами (П. З.). 6. Осінь в' їхала на подвір' я грузовиком-тритонкою з лантухами дорідної картоплі, з мішками воскової пшениці і ребристої гречки, з червоногубими буряками (О. Донч.). 7. Росла густо горобина з червоногарячими коралями на шиї

(П. Козл.). 8. Я до тебе йшов крізь далі, через роки. І зустрів тебе одну-єдину в світі (Б. О.). 9. І сниться стомленим синам цілунку м'ята-рута (Б. О.). 10. Солодко-болючі видіння з'являлися одне за одним, пливли, мов марево, перед очима (В. Мал.). 11. Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов синьоокий золоточубий вересень (М. Ст.). 12. З обох боків над Дінцем схиляються зелені віти густо-зеленої вільшини, гостролистих кленів, струнких дубів, берестків, утворюючи над ласкавою рікою казкову алею-тунель (О. Вишн.). 13. На початку весни степ вкривається килимом трав. Скільки тут цвіте горицвіту, маків, червоних тюльпанів (І. Ц.). 14. Огорожі-тини з верболозу стали характерною прикметою придніпровських селищ (В. Ск.). 15. Там, у долині, над голубим степовим озером, знялася пара ясно-білих довгошиїх птахів і почала набирати висоту (В. Мал.). 16. І над тобою, над тобою гойдавсь червоно іван-чай (С. Б.). 17. Стояла дивовижна світлотінь (М. Вінгр.). 18. В елегантному темно-синьому кітелі, старанно випрасованих чорних шевйотових штанях-кльошах, у гарних черевиках він виглядав привабливо і значимо. 19. Я лежав у каюті для важкопоранених на баржі, яку було пристосовано під плавучий шпиталь. 20. Бриз ніс назустріч "Генічеську" мереживо пухнастих хмар та водограї всюдисущих чайок, які сідали на воду. 21. Сергій-піаніст був випускником Одеської консерваторії. 22. Норд-ост досяг свого апогею - вітер свистів і завивав у щоглах і надбудовах (В. Логв.).

Тестові завдання №13

У якому рядку допущено помилку в правописі складного прикметника?

Варіант 1

А

Алфавітно-цифровий, автомобільно-дорожній, вилоподібний

Б

Високоприбутковий, внутрішньогалузевий, восково-жовтий

В

Злаково-бобовий, газоводобувний, газовопиловий

Г

Земельно-кадастровий, зеленорунистий, героїко-патріотичний

Д

Довгостебловий, довідково-інформаційний, індустріально-аграрний

Варіант 2

А Брудно-сірий, волого-тепловий, буфетно-кухонний_

Б  Аварійно-ремонтний, азотистокислий, азотнофосфорний_

В Великоформатний, булочно-кондитерський, нафтопромисловий Г  Заготівельно-закупівельний, праслов'янський, гарячеоцинкований Д Кислувато-солодкий, інтонаційно-смисловий, верхньопалубний

Варіант 3

А Озероподібний, озерно-лісовий, садозахисний_

Б  Воєнно-економічний, червоно-бурий, чотиривідерний_

В Молочнокислий, світловимірювальний, малоприємний_

Г Норд-остівський, азово-аральський, низькостовбурний_

Д Лимонно-жовтий, світлобрунатний, ткацько-прядильний_

А Вугледобувний, моторно-парусний, кінно-спортивний_

Б  Військовополонений, військово-навчальний, західноєвропейський_

В Греко-католицький, норд-остівський, гострополітичний_

Г Детективно-пригодницький, книготорговельний, бавовноочищувальний Д Індо-африканський, індогерманський, машинно-тракторний_

Варіант 5

А Сонячно-земний, копіювально-розмножувальний, солоно-копчений

Б  Сонатно-симфонічний, старогрецький, коричнево-червоний_

В  Смагляволиций, хромово-калієвий, густолистий_

Г  Сортувально-різальний, всесвітньоісторичний, корообдиральний_

Д Швидкостиглий, середньоазіатський, машинобудівний_

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИСЛІВНИКІВ Разом пишуться

Правила

1. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з різни­ми самостійними частинами мови:

а) з короткою формою прикметни­ка;

б) з іменником.

Примітка. Такі прислівники відріз­няємо від прийменників з іменника­ми:

- за наголосом;

- за контекстом;

в) із займенником;

г) з числівником;

д) з простим прислівником.

2. Складні прислівники, утворені сполученням кількох основ.

Приклади

дочиста, згаряча, здалека, пораненьку, потихеньку

безвісти, взимку, восени, врозсип, до­щенту, напролом, опівночі, доволі, по­середині, навіки, набік, насміх, але: на-гора

набік - на бік, насміх - на сміх, наголову - на голову (як?) докупи / (до чого?) до купи

втім, навіщо, передусім, почім, але: до чого, за що, за віщо

вдвоє, вдруге, втретє, надвоє, натроє, утричі, водно, заодно, поодинці, але: по одному, по двоє

відтепер, задовго, назавжди, після­завтра, позаторік, але: до завтра, на коли, на відмінно, на потім водночас, мимоволі, натщесерце, пра­воруч, споконвіку, стрімголов, чимдалі, але: тим часом / хоч тимчасом як /, все одно, все рівно, у стократ_

3. Складні прислівники, утворені за допомогою часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-, -сь.

абикуди, абияк,  аніде,  анітрохи, де­інде,  чимало, щодня, щороку, якнай­краще, якнайшвидше, але:  поки що,  хіба що,  дарма що, тільки що, чи що

Увага! Розрізняйте прислівники, утворені сполученням прийменників та самостійних частин мови, від прийменникових конструкцій з відповідними ча­стинами мови, які пишуться окремо.

Порівняйте

Іти додому.

Перш ніж говорити, передусім поду­май.

Говорю це втретє. Прочитано чимало книжок. Якось відвідали музей. Прочитав востаннє. Насилу впорався з роботою

До дому залишилося кілька кроків. Він стояв перед усім класом.

Постукати у третє вікно.

Чи мало про це сказано?

Як ось і студенти тут.

В останнє завдання внести зміни.

Розраховуй і на розум, і на силу

Через дефіс пишуться

Правила

1. Прислівники, утворені повторенням

Приклади

Ледве-ледве, мало-помалу,

того самого слова, поєднанням сино­німічних чи антонімічних слів.

2. Через два дефіси пишуться прислів­ники, утворені повторенням слів зі службовими словами між ними.

3. Складні прислівники, утворені від прикметників, займенників за допо­могою прийменника (префікса) по- та суфіксів -ому, -єму, -и; також прислівник по-латині.

4. Складні прислівники, утворені від прийменника по- та порядкових чис­лівників.

5. Складні неозначені прислівники з частками будь-, -небудь, невідь-, -то, казна-, хтозна-, бозна-, -от, -таки.

більш-

менш, зроду-віку, любо-дорого, види­мо-невидимо, гидко-бридко, тишком-нишком, не сьогодні-завтра, з діда-прадіда, з давніх-давен, давним-давно, без кінця-краю, але: з усіх усюд віч-на-віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли,    хоч-не-хоч, як-не-як, пліч-о-пліч, будь-що-будь по-домашньому,   по-заячому, по-мо­єму,    по-російськи, по-батьківськи, але: по заячому сліду, по новому бу­динку

по-перше, по-друге

будь-як, де-небудь, хтозна-коли, каз­на-як, так-то, все-таки, як-от, там-


6. Складні прислівники, утворені спо­лученням простих прислівників

вряди-годи,   геть-чисто, десь-інде, так-сяк, десь-інколи, десь-колись

Прислівникові сполучення пишуться окремо

Правила Приклади

1. Прислівникові сполучення, утворе­ні  поєднанням  різних відмінкових форм іменника (числівника, займен­ника) з прийменником.

2. Прислівникові сполучення, утворе­ні поєднанням слів, ужитих у назив­ному та орудному відмінках.

з боку на бік, один на один, з ранку до вечора, рік у рік, сам на сам

чин чином, одним один, сама самотою, кінець кінцем

Увага! Окремо пишуться прислівникові сполучення, які складаються з іменника, що зберігає своє лексичне значення й граматичну форму, та прийменника (між ними, як правило, можна вставити означення).

Приймен­ник без

в до

за на

над по

у

уві

як

Прислівникові сполучення

без відома, без жалю, без краю, без ладу, без мети, без наміру, без пуття, без сліду, без сумніву, без угаву, без упину, без черги

в міру, в нагороду, в ногу, в обмін, в обріз, в позику, в цілості

до вподоби, до гурту, до діла, до загину, до запитання, до краю, до крихти, до ладу, до лиха, до лиця, до міри, до обіду, до останку, до пари, до побачення, до пори, до пуття, до речі, до смерті, до реш­ти, до смаку

за дня, за кордон, за кордоном, за рахунок

на щастя, на диво, на біду, на лихо, на радість, на жаль, на зло, на сором, на шкоду, на бігу, на ходу, на скаку, на льоту, на біс, на вес­ну, на вибір, на видноті, на відчай, на дозвіллі, на мить, на ніщо, на око, на поруки, на прощання, на самоті, на світанку, на совість, на славу, на слово, на добраніч над силу

по змозі, по закону, по знаку, по можливості, по правді, по силі, по совісті, по сусідству, по суті, по черзі, по щирості

у вигляді, у височінь, у вічі, у стократ, у поміч уві сні

як слід, як треба_

Вправа 86. Напишіть, де потрібно, прислівники разом, окремо і через дефіс. Поясніть їх написання.

Спід/тишка, в/цілому, видимо/не/видимо, час/від/часу, до/волі, до/чиста, до /вподоби, віч/на/віч, на/весні, на/про/весні, без/кінця/краю, один/на/один, всього/на/всього, один/за/одним, в/віч, на/в/тікача, не/до/речі, по/сусідськи, по/сусідству, на/останку, до/останку, за/пані/брата, до/дому, до/долу, до/побачення, мало/помалу, сам/на/сам, сама/самотою, геть/чисто, аби/куди, невідь/де, дарма/що, пліч/о/пліч, з/плеча/на/плече, по/друге, по/двоє, на/двоє, любо/дорого, на/швидку, на/віки, на/віки/вічні, з/роду/віку, з/роду/в/рід, з/рештою, в/решті/решт, у/низу, під/час, в/одно, все/одно, за/одно, чим/раз, по/військовому, хоч/не/хоч, на/виворіт, що/місяця, поки/що, будь/як, під/силу, на/силу, по/тихеньку, десь/колись, з/боку/на/бік, в/волю, хтозна/як, горі/лиць, на/світанку, ва/банк, де/то, ані/за/що, де/далі, де/де, де/небудь, за/в/глибшки, по/гуманному, /з/с/краю, з/краю/в/край, куди/інде, на/винос, з/ранку, з/ранку/до/вечора, на/в/присядки, на/прикінці, у/кінці, по/товариськи, кінець/кінцем, ні/відкіль, ні/від/кого, на/в/кулачки, до/незмоги, до/решти.

Вправа 87. Перепишіть речення. Поясніть написання прислівників чи прислівникових сполук.

1. Весілля справляли по-старосвітському (Ю. Ян.). 2. Голос доповідача вряди-годи підстрибував, активізуючи аудиторію, то стихав і зовсім губився, переходячи в незрозуміле буботіння (О. Г.). 3. Тоня раз у раз позирає на брата, ближче підсувається до нього (О. Г.). 4. Вже затихли гуслі, вже розтанув під високою стелею голос, вже й сам співець опустив плечі, склав хрест-навхрест руки (В. Мал.). 5. Я присідаю навпочіпки і тихенько придивляюсь, що робиться довкола (М. Ст.). 6. Що мовлено землею наодинці - не повторю ніколи й нікому (Н. Н.). 7. Вперше я відчув повноголосся озер, очей, весняних крил і книг (С. Б.). 8. Двері у передпокої нарозтіж, в тіснім коридорі повно людей (М. Коц.). 9. Зроду-віку сонце уособлювало сили добра і правди (В. Супр.). 10. Хоча стоїть перша половина травня, сонце пекло немилосердно, по-літньому (В. Мал.). 11. Ліхтарі де-не-де маячать по території, заткані скісним летючим паруссям дощу. (О. Г.). 12. Поволі казка йде нічним селом і слухає мови темних вікон (Н. Н.). 13. В сріблясто-зеленому потоці, що без угаву лився навскіс згори, потонув майдан, доми, липи (М. Коц.). 14. Кістяне поле стелиться навсібіч скатертиною ніжної озимини (Є. Гуц.). 15. Рано-пораненьку світанком голубим прокинувся степ (А. Гол.). 16. У четвер Святославів гонець, їдучи навпрошки і міняючи у посадників коней, прискакав до Новгорода-Сіверського (В. Мал.). 17. Сусід заходить, так обережно заходить, сюди-туди зирк-зирк, ніби вулицею переходить (В. Чем.). 18. 12 серпня 1759 року російські війська під командуванням генерал-аншефа графа Салтикова розгромили наголову прусську армію. 19. Батько говорив про те, щоб почули про реактивника Романа Байду, щоб усе було чин чином, як слід (В. Логв.).

Вправа 88. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання разом, через дефіс або окремо прислівників та співзвучних з ними слів.

1. Хрущі гули в тополях, і було тихо/тихо, як буває тільки над/вечір, коли замовкнуть звуки дня (Л. Т.). 2. Ой три шляхи широкі до/купи зійшлися (Т. Ш.).

3. Темрява раз/у/раз змінювалась блакитними потужними спалахами, що охоплювали на мить собою все (О. Г.). 4. Вокзальна будівля, видима з /усіх/усюдів, красувалася на своєму місці (Ю. Зб.). 5. Веселі води, що перед годиною були ще снігом, бігли до/долу по рівчаках, з камінця на камінчик (М. Коц.). 6. Данило став на/в/колішки, хотів заглянути в казанок, заплющився і так на/в/заплюшки мішав щербатою дерев'яною ложкою запашну юшку (Гр. Т.). 7. Сніг іде, і морозик цвіте по/своєму (М. Вінгр.). 8. Романівський повернувся і віч/на/віч зустрівся з Сашком Золотаренком (В. Чем.) 9. За лісом широкі поля по/волі й лагідно спускалися у/низ (М. Коц.). 10. Мов хто випускав по/одному жовтих птахів, і летіли вони один/по/одному понад хатами на ліс (А. Гол.). 11. У/ночі повернувся батько із зборів до/дому (О. Донч.). 12. Над річкою і лісом засинювалось небо: з/далеку/предалеку, погуркуючи та поблис­куючи, накочувалася гроза (Гр. Т.). 13. І руки матері тремтячі на/зустріч тяг­нуться мені. 14. Іду на/зустріч, наче в море. Іду на/зустріч, наче в гори (Л. Т.). 15. У/вечері - на/передодні Нового року - дівчата-підлітки по/одинці чи гуртом обходили оселі сусідів та родичів, щоб защедрувати (В. Ск.). 16. Що/ранку спускається стежкою босо/ніж чорняве засмагле дівча років десяти (О. Г.). 17. На чарівному плесі милувалися один/одним двоє лебедів (О. Довж.). 18. А там, в/низу десь, піді мною, в гранітні бубни, море б'є (О. Ол.). 19. Ген/ген простягся шлях - кінця/ краю йому немає (А. Гол.). 20. Клара поклала ложку й несамо/хіть кришила пальцями хліб (Ю. Мушк.). 21. І тут Сашко зштовхнувся плече/в/плече з Петром Приймаком (Ю. Мушк.). 22. У такі дні я крізь сон дослухав, як річкові хвилі докочувалися до прибережного піску, як часто/густо повз нас проходили річкові тральщики (В. Логв.). 23. В машині стояли ще кілька полкових розвідників з автоматами, в пілоточках на/бакир (О. Г.). 24. Піднявшись на/гора з тунелю, рідко коли доходив зразу до гуртожитку (А. Хор.). 25. В/дома вона вже звикла, що Горпищенко без/кінця дирекцію критикує та керуючого відділком батожить на всі заставки, думалось, може, хоч у сина там злагода в усьому, а виходить, і в них по/різному (О. Г.).

Вправа 89. Перепишіть прислів'я, розкриваючи дужки. Поясніть написання прислівників.

1. В/зимку сонце крізь плач сміється. 2. Бережи честь з/молоду. 3. Не будь тією людиною, що до/гори щетиною. 4. Задирай голову на/стільки, щоб шапка не злетіла. 5. Всяк розумний по/своєму: один спершу, а другий потім. 6. В/осени і горобець багатий. 7. В очі співає, а по/заочі лає. 8. Моя хата с/краю. 9. Біда і в/день не спить. 10. Ти йому по/свійськи, а він тобі по/свинськи. 11. У березні сім погод на/дворі: сіє, віє, крутить, мутить.

Запитання для самоперевірки

1. Від яких частин мови утворюються прислівники, що пишуться разом?

2. За допомогою яких часток утворюються прислівники? Сформулюйте правила їх написання.

3. Як утворюються прислівники, які пишуться через дефіс?

4. Які прислівникові сполучення пишуться окремо?

5. Як    відрізнити    прислівники    від    однозвучних    іменників з прийменниками?

Тестові завдання №14

У  якому  рядку  допущено  помилку  в  правописі   складного  прислівника чи прислівникової сполуки?

Варіант 1

А

Пів-на-пів, враз, з давніх-давен, до лиця

Б

По пам'яті, по-панібратськи, мало-помалу, нарозхрист

В

Віднехочу, спідтишка, коли як, невідь-коли

Г

Лице-в-лице, пліч-о-пліч, звіку-правіку, одноруч

Д

Без черги, без кінця-краю, негоже, знов-таки

Варіант 2

А

Сам на сам, хіть-не-хіть, гидко-бридко, бозна-як

Б

Де-не-де, нога в ногу, стільки-то, ва-банк

В

Нишком-тишком, всього-на-всього , так-на-так, до сих пір

Г

По-варшавськи, дощенту, деінде, аніде

Д

Хтозна-звідки, спідлоба, по-троє, ушестеро

Варіант 3

А Напам'ять, напередодні, надобраніч, на диво_

Б  Тимчасом як, не в пору, будь-коли , абиколи_

В  З давнього-давна, споконвіків, анізащо, згарячу_

Г По-будньому, до невпізнання, досхочу, трохи-потроху Д І Звідкись-звідусіль, на самоті, наодинці, напівголоса_

Варіант 4

А Десь не десь, навиліт, по-сьоме, по четверо_

Б  Тет-а-тет, безперестанку, без смаку, вкупочці_

В Попідвіконню, врізнобіч, по суті, рано-вранці_

Г Міцно-преміцно, навсидячки, скільки-небудь, на світанку Д І Не під силу, навіщо, навпіл, ополуночі_

Варіант 5

А З боку на бік, одним один, все одно, сам-самісінький_

Б  Сам по собі, не сьогодні-завтра, потихеньку, на-яву_

В  До смаку, всмак, до побачення, по-латині_

Г  Спідсподу, будь-що-будь, навздогад, завидна_

Д І Знадвору, хрест-навхрест, напровесні, щоліта_

НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

Правила

1. Разом пишуться складні приймен­ники.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник