С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Ступені субстантивації прикметника

Вправа 132. Прочитайте словосполучення. Поясніть розбіжності у граматичних озна­ках та синтаксичних функціях слів.

Ця чайна, чайна крамниця, черговий по дільниці, черговий учень, світле шампанське, німий хлопець, цей німий, наш ротний, ротний старшина, убогий чоловік, стояв убогий, бути на передовій, передова лінія, зелена набережна, військовий одяг, стрункий військовий, привезти пальне, знайоме село, давній знайомий, білі стяги, в село прийшли білі.

Відмінювання прикметників

Однина, тверда група

Відм.

Ч., с. рід

Ж. рід

Ч., с. рід

Ж. рід

Н.

веснян-ий, -е

веснян

батьків,

батьков

Р.

веснян-ого

веснян-ої

батьков-ого

батьков-ої

Д.

веснян-ому

веснян-ій

батьков-ому

батьков-ій

Зн.

Н.або Р.

веснян

Н. або Р.

батьков

Ор.

веснян-им

веснян-ою

батьков-им

батьков-ою

М.

... веснян-ому, -ім

... веснян-ій

... батьков-ому, -ім

... батьков-ій

Відм.

Ч., с. рід

Однина, м' яка група

Ж. рід

Ж. рід

Н.

вечірн-ій вечірн

вечірн

короткоши-їй короткоши

короткоши

Р.

вечірнь-ого

вечірнь-ої

короткоший-ого

короткоший-ої

Д.

вечірнь-ому

вечірн-ій

короткоший-ому

короткоши-їй

Зн.

Н. або Р.

вечірн

Н.або Р.

короткоши

Ор.

вечірн-ім

вечірнь-ою

короткоши-їм

короткоший-ою

М.

... вечірнь-ому, (-ім)

... вечірн-ій

... короткоший­ому, (-ім)

... короткоши-їй

Множина

Відм.

Тверда група

М'яка група

Н.

веснян

батьков

вечірн

короткоши

Р.

веснян-их

батьков-их

вечірн-іх

короткоши-їх

Д.

веснян-им

батьков-им

вечірн-ім

короткоши-їм

Зн.

веснян

батьков

вечірн

короткоши-їх

Ор.

веснян-ими

батьков-ими

вечірн-іми

короткоши-їми

М.

... веснян-их

... батьков-их

... вечірн-іх

... короткоши-їх

Увага! Складні прикметники на -лиций: круглолиций, повнолиций, довголиций тощо мають закінчення твердої і м' якої груп.

Однина

Множина

Чоловічий, середній

Жіночий рід

 

Н.   повнолиц-ий, -е

Р. повнолиць-ого

Д. повнолиць-ому

Зн. повнолиць-ого

Ор. повнолиц-им

М.   ... повнолиць-ому, (-ім)

повнолиц

повнолиць-ої

повнолиц-ій

повнолиц

повнолиць-ою

... повнолиц-ій

повнолиц

повнолиц-их

повнолиц-им

повнолиц-их

повнолиц-ими

... повнолиц-их

Вправа   133.   Провідміняйте   словосполучення.   Поясніть   відмінкові закінчення прикметників та іменників.

Рідна сторона, білолиця красуня, житній хліб, висока круча, дружнє ставлення, ранній відвідувач, Шевченкова хата, мальовничий край, синє небо, тонкошиє гусеня, щира усмішка, давні знайомі, лагідні слова, літні люди, Гончарівська премія.

Вправа 134. Допишіть відмінкові закінчення прикметників.

Старезн..., густ..., предковічн... ліс на Волині. Посеред лісу простор... галява з плакуч... березою і з велик... престар... дубом. Галява скраю переходить в куп' я та очерети, а в одному місці в ярко-зелен. драговину - то береги лісов. озера, що утворилося з лісов. струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро.

Саме озеро - тиховод., вкрите ряскою та лататтям, але з чист. плесом посередині.

Місцина вся дик., таємнич., але не понура, - повн. ніжн., задумлив. поліськ. краси. Дерева ще безлист., але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман то лежить пеленою, то розкривається, одкриваючи блідо-блакитн. воду.

Леся Українка

Морфологічний розбір прикметника

Схема розбору

1. Аналізоване слово.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Розряд за значенням (якісний, відносний, присвійний).

4. Ступінь порівняння.

5. Група.

6. Рід.

7. Число.

8. Відмінок.

9. Синтаксична роль у реченні.

Зразок розбору

Смужка далеких просторів повільно забарвлювалась світлом заходу

(О. Д.).

Далеких - прикметник, початкова форма далекий (простір), відповідає на питання який? Якісний, має повну форму, звичайний ступінь, тверду групу відмінювання, чоловічий рід, множина, родовий відмінок, у реченні виконує роль узгодженого означення.

Вправа 135. Зробіть морфологічний розбір прикметника у поданих текстах.

1. Кинувся Явтушок додому проти ночі. Він був рухливим і метким, з шапкою в руках. Цілі сузір'я роїлися та вигасали і на небі, і в Явтухових очах, усю ніч він ішов до свого Вавилона. Вавилон у досвітньому мареві видався Явтухові велетенською суцільною будовою, чимось схожою на ту, яку він уявив собі з біблейських сказань.

В. Земляк

2. Російська імператриця Катерина ІІ зачула про видатного сучасного філософа Григорія Сковороду. Вона звеліла переказати милостиве повеління, аби той переселився до столиці Росії. Знаменитого філософа знайшли на околиці села. Посланець переказав Катеринину волю, а Сковорода здивував його такими словами: "Скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця".

За М. Слабошпицьким

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення прикметника.

2. Назвіть семантичні розряди прикметників та охарактеризуйте їх.

3. Які прикметники можуть утворювати ступені порівняння?

4. Як творяться присвійні прикметники?

5. Які прикметники перейшли в розряд іменників? Наведіть приклади.


Тестові завдання №17

1. У якому рядку всі слова є прикметниками?

А

Рішучий, довгий, мужній, здійснений

Б

Зразковий, всякий, літній, вдалий

В

Триповерховий, повільний, здоровенний, пречудовий

Г

Бурштиновий, порожній, малуватий, високо

Д

Колишній, стотисячний, старий, детальний

2. З' ясуйте, у якому рядку від усіх прикметників можна утворити ступені порівняння.

А

Жвавий, щедрий, жовтуватий, кислий

Б

Сліпий, досвідчений, широкий, цікавий

В

Мудрий, щасливий, гіркий, довжелезний

Г

Сивесенький, зручний, голосний, тяжкий

Д

Багатий, тихий, зелений, поганий

3. Знайдіть рядок, у якому до складу всіх словосполучень входять відносні прикметники.

А

Прибережні сосни, деревообробний завод, глиняна іграшка

Б

Гострий ніж, бойовий хлопчик, пшеничні ниви

В

Тризначне число, місцеві звичаї, м'яке печиво

Г

Денне відділення, Маринчина сукня, каштанова гілка

Д

Пізня весна, вороняче крило, романтичні поезії

4. У якому рядку допущено помилку у творенні присвійних прикметників?

А

Варчин, Юріїв, Інжин, ненин

Б

Савеліїв, Іннин, братів, Микитин

В

Мелащин, Раїсин, Данилів, Раїн

Г

Омелянів, Юлин, попелюшчин, свашин

Д

Іллів, Мусіїв, Тодосьчин, Людин

5. З'ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м'якої групи.

А Високі, достатні, далекі, житні_

Б  Природні, всесвітні, вчорашні, дальні_

В  Внутрішні, колишні, безкрайні, сінешні_

Г  Могутні, самобутні, торішні, запашні_

Д І Присутні, похмурі, давні, народні_

6. Визначіть рядок, у якому всі прикметники можуть мати коротку форму?

А Свіжий, повний, дрібний, страшний_

Б Здоровий, вузький, певний, радий_

В Мудрий, славний, вартий, гарний_

Г Згодний, зелений, ласкавий, близький_

Д Рясний, молодий, потрібний, повинний_

7. Знайдіть рядок, у якому всі прикметники вжито у формі ступенів порівняння.

А Найхитріший, нездоланний, біліший, менш пізній_

Б Найбільш щирий, найпривабливіший, важчий за всіх, старіший_

В Якнайсміливіший, надчутливий, мудріший від усіх, холодніший_

Г Яскравіший, наймиліший, бруднуватий, більш кривий_

Д Щонайкращий, найбільш смачний, менш свіжий, тоненький_

8. Вкажіть, у якому рядку всі прикметники належать до присвійних.

А Соловейків спів, дівчачий голос, Тетянина парасолька_

Б Степанове подвір'я, сестрин олівець, базедова хвороба_

В Франкові твори, лисяча поведінка, Юлині ноти_

Г Ведмежа нора, Оксанчина спідниця, товаришева газета_

Д Студентський квиток, Михайлів брат, мамина наука_

9. У якому рядку всі прикметники якісні?

А Потужний, яблуневий, жаркий, дружний_

Б Свіжий, мілкий, дерев'яний, щасливий_

В Молодий, розвинений, нічний, ранній_

Г Кмітливий, популярний, радісний, товариський_

Д Вдалий, гарячий, вродливий, прибалтійський_

10. Виберіть рядок, у якому всі прикметники вжито в переносному значенні.

А Легка ноша, сонячне проміння, стрімка ріка_

Б   Теплий погляд, рожеві надії, гірка редька_

В  Романтична зустріч, черства людина, чорна невдячність_

Г  Крилаті птиці, глибока думка, гостре слово_

Д І Золоті слова, суха відповідь, гнучкий явір_

11. З' ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі відмінкових закінчень прикметників.

А Дальньому, на великім, східній, безлицьому_

Б  Батькового, круглолицого, вранішнього, делікатними_

В  Спокійному, верхньому, Василевому, літнім_

Г  Хлібним, останнім, на Даниловім, пізньою_

Д Приміськими, безкраїми, материними, мужніми_

ЧИСЛІВНИК

Числівник - це самостійна частина мови, яка означає абстрактно-математичну кількість предметів чи їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? котра? котре?

Значення Кількість, порядок при лічбі.

Синтаксичні функції Підмет, присудок, означе­ння, обставина, додаток.

Ознаки числівника

Граматичні категорії Рід (чол., середн., жін.), число для порядкових чи­слівників та кількісного числівника один, відмінок для всіх, крім півтора, півпівтораста._

Увага! Числівникам тисяча, мільйон, мільярд, нуль властиве значення роду (першому - жіночий, наступним - чоловічий), крім того, вони змінюються за числами. Числівник два має дві форми роду: чол. і середн. - два, жін. - дві, що проявляють себе у Н. та Зн. відмінках: два студенти (два комп 'ютери), два моря (два вікна), дві ручки.

Розряди числівників за значенням

Означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів (скільки?)

Означають по­рядок предме­тів при лічбі (котрий?)

Власне кількісні

Збірні

Дробові

Неозначено-кількісні

Перший, двад­цятий, п' ят-десятий, двох­сотий, трид­цять сьомий

Кількість у цілих одини­цях: два, оди­надцять, сім­десят, п 'ят-сот, триста двадцять сім

Кількість предметів у їх сукупності як одне ціле: че­тверо, троє, двоє, двадця­теро

Дробові вели­чини чи дро­бові у сполу­ченні з цілими числами: п' ять сьомих, дві цілих і три шостих

Загальну, точно не ви­значену кі­лькість: ба­гато, кілька, декілька, кі­лькасот

 

Вправа 136. Випишіть фразеологізми, у яких є числівники. Визначте їх розряд за значенням.

1. Три мішки гречаної вовни. 2. Тридесяте царство. 3. Тричі відміряй, а раз відріж. 4. Передати у треті руки. 5. Двох зайців ловиш, жодного не піймаєш. 6. Грати другу скрипку. 7. Двічі літа не буває. 8. Семеро до рота, один до роботи. 9. Слухай тисячу разів, а говори один. 10. З перших рук почути. 11. Зостався один-однісінький. 12. Сидіти у чотирьох стінах. 13. Знаю, як своїх п' ять пальців. 14. Треба, як п' яте колесо до воза. 15. Не так страшно п' яти вовків, як улесливого лиходія. 16. Де багато слів, там мало діла.

Групи числівників за будовою

Прості Складні

Складені

Числівники, що мають один    корінь: один, п' ять, сто, сорок

Числівники, які в одно­му слові об' єднують два корені: п' ятдесят, три­ста, дев 'ятсотий, сім­десятий, півтораста, кількасот

Числівники, що склада­ються з двох і більше простих чи складних чи­слівників: сорок сім, двісті тридцять три, сімдесят другий, триста сорок де­в 'ятий, одна шоста

Вправа 137. Прочитайте подані словосполучення. Схарактеризуйте вжиті в них числівники за їх значенням та будовою.

Дві тисячі будинків, восьмеро кошенят, півтораста ялинок, сто двадцять підручників, третя крамниця, мало цукерок, дев'яте травня, дві третіх студентів, одне відро, четверта пара, багато людей, три з половиною сотні, чимало цукру, дві тисячі десятий рік, кільканадцять присутніх, вісімсот сорок дерев.

Відмінювання кількісних числівників

Кількісні числівники змінюються за VI типами:

I. Числівник один, одне, одна становить окремий тип, бо на відміну від інших кількісних числівників він змінюється за родами та числами.

Н.

один    одне одна

одні

Р.

одного однієї(одної)

одних

Д.

одному одній

одним

Зн.

Н. або Р. одну

Н. або Р.

Ор.

одним однією

одними

М.

(на) одному, (-ім) одній

(на) одних

II. Числівники два, обидва, три, чотири, кілька, декілька, багато, усі збірні.

Відмінок__Зразки відмінювання

Н.

два

чотири

кілька

шестеро

Р.

двох

чотирьох

кількох

шістьох

Д.

двом

чотирьом

кільком

шістьом

Зн.

Н. або Р.

Н. або Р.

Н. або Р.

Н.або Р.

Ор.

двома

чотирма

кількома

шістьома

М.

... двох

... чотирьох

... кількох

... шістьох

Увага! 1. Числівник обидва в непрямих відмінках втрачає частину два-, а збірні суфікс -еро-.

2. Числівники чотири, багато в Ор. в. мають закінчення -ма, а числівник багато -ма, -ома.

III. Числівники від п' яти до двадцяти, назви десятків (крім сорок, дев' яносто) та кільканадцять, кількадесят.

Відмінок

Зразки відмінювання

Н.

сім

шістдесят

кількадесят

Р.

семи, сімох

шістдесяти, -ох

кількадесяти, -ох

Д.

семи, сімом

шістдесяти, -ом

кількадесяти, -ом

Зн.

сім або сімох

шістдесят або -ох

кількадесят або -ох

Ор.

сьома, сімома

шістдесятьма, -ома

кількадесятьма, -ома

М.

... семи, сімох

... шістдесяти, -ох

... кількадесяти, -ох

Увага! 1. Під час відмінювання в основах числівників шість, сім, вісім відбувається чергування голосного і з о, е: шість - шести, вісім - восьми.

2. У числівниках на -дцять та складних відмінюється тільки друга частина. Перед закінченням -ох, -ом, -ома та в Ор. в. перед -ма після [т] пишеться м' який знак.

3. Усі ці числівники можна відмінювати як збірні, тобто в непрямих відмінках вони прийматимуть закінчення збірних числівників: сімох, шістдесятьох, кількадесятьох (Р. в.), сімом, шістдесятьом, кількадесятьом (Д. в.), сімох, шістдесятьох, кількадесятьох (Зн. в.) і т. д. У числівниках від п'яти до десяти після м'яких [т] і [с] пишеться у кінці та середині слів м'який знак.

Але: відмінювати треба тільки за одним способом, напр.: п'ять, п'яти, п 'яти, п 'ятьма, ... п 'яти або п 'ять, п 'ятьох, п 'ятьом, п 'ятьома, ... п 'ятьох.

IV. Числівники сорок, дев' яносто, сто в усіх відмінках, крім Н. та Зн., мають закінчення -а: сорока учнів, сорока учням, із сорока учнями, на сорока учнях.

V. Назви сотень. У числівниках цього типу змінюються обидві частини: перша - як прості числівники.

Відмінок__Зразки відмінювання

Н.

триста

шістсот

кількасот

Р.

трьохсот

шестисот

кількохсот

Д.

трьомстам

шестистам

кількомстам

Зн.

триста

шістсот

кількасот

Ор.

трьомастами

шістьмастами

кількомастами

М.

...трьохстах

... шестистах

... кількохстах

VI. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники відповідної відміни та групи (тисяча - І відміна, мішана група, мільйон, мільярд - ІІ відміна, тверда група, нуль - ІІ відміна, м' яка група ).

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові елементи за тим типом, до якого вони належать.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник