С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Дієслова доконаного виду (означають

ють незавершену дію)

дію, яка завершилась або обов'язково завершиться)

прогнозувати будувати

запрогнозувати збудувати

креслити

накреслити

нести

принести

вчити

вивчити

грюкати витирати

грюкнути витерти

Творення видових пар дієслів

Спосіб творення видової пари

Дієслова недоконаного виду (незавершена дія)

Дієслова доконаного ви­ду (завершена дія в ми­нулому або яка обов'яз­ково відбудеться в майбутньому)

1) префіксальний за-з-на­при-про-

кипіти

будувати

малювати

їхати

читати

закипіти

збудувати

намалювати

приїхати

прочитати


ви-

вчити

вивчити

2) суфіксальний -ну-

смикати стрибати

смикнути стрибнути

3) чергування звука и з нулем звуків

збирати

зібрати

4) чергування е з и та суфікс -а-

вмирати

вмерти

5) зміна наголосу

засипати

засипати

6) співвіднесеність дієслова з іншою основою

ловити брати

спіймати взяти

Одновидові дієслова

Доконаного виду

розговоритися, розгніватися, насміятися, надивитися

Недоконаного виду

намагатися, ледарювати, працювати, вимагати, гордувати

Вправа 158. Прочитайте уривок, знайдіть у ньому дієслова й визначте їх вид.

Захопило літо вересень в полон, Верес повен вереску, тепле ще тепло. Сонце повнить вересень за липневий час, Коли липень з липами геть в дощі погас. Сонечко - в панамці, у брилі, в пілотці, Небо вихорошується у ясній сорочці. Ще ультрамаринове тчеться полотно, Хоч в разках калинових луг горить давно.

І. Драч

Вправа 159. Утворіть видові пари дієслів, визначте спосіб творення. Майструвати, розчісувати, сідати, рубати, грюкати, переписувати, сипати, реєструвати, вибирати, вирівнювати, доїдати, переходити, розкидати, чекати.

Вправа 160. Випишіть одновидові дієслова, визначте їх вид.

Сміятися, днювати, помилятися, розговоритися, намагатися, перемагати, ледарювати, наскочити, скидати, емігрувати, проникати, обіцяти, вмокати, сваритися.

Перехідні й неперехідні дієслова

Перехідні

Неперехідні

Дієслова, після яких може вживатися іменник або займенник у знахідному або родовому відмінку без приймен­ника.

Означають дію, яка переходить на інший предмет, наприклад:

вивчити (що?) правило

купити (чого?) меду.

Дієслова, після яких не може стояти іменник або займенник у знахідному або родовому відмінку без приймен­ника.

Означають дію, яка не переходить на інший предмет, зокрема:

- дієслова з часткою -ся:

зустрічатися, задуматися, опинитися;

- дієслова, що позначають переміще­ння: йти, бігти, летіти, повзти;

- безособові дієслова: світає, сутеніє.

Вправа 161. З поданого уривка випишіть дієслова, з'ясуйте, які з них є перехідними, а які неперехідними.

Ми йшли удвох. Свічі полум' яніли Одспіваним, стухаючим вогнем. Тополь дівочих золотисті стріли Тримали Сонце над блакитним днем. Хатки біліли, чепурились стріхи. Дівчата в небо пісню понесли. Хлоп' ята колесо котили і для втіхи Пускали змія між осінніх злив.

І. Драч

Утворення способових форм дієслів

Форма__Спосіб творення__Приклади

Дійсний спосіб - теперішній час

від основи теперішнього часу за допомогою осо­бових закінчень;

читають, читаю, читаєш, читає, читаємо, читаєте

- минулий час

від неозначеної форми дієслова, за допомогою суфіксів: -в- для чолові­чого роду, -л- жіночого та середнього;

читав, читала, читало, читали

- майбутній час: а) проста форма

від дієслів доконаного виду та особових закін­чень (проста форма);

прочитаю

прочитаєш

прочитає


б) складена форма

від неозначеної форми дієслова недоконаного виду за допомогою осо­бових закінчень;

поєднанням особових форм дієслова бути з інфінітивом дієслова;

читатиму

читатимеш

читатиме

буду читати будеш читати буде читати будемо читати будете читати будуть читати

Умовний спосіб

додаванням до форми минулого часу дійсного способу частки б(би);

читав би читала б читало б

Наказовий спосіб

від основи теперішнього часу за допомогою особових закінчень наказового способу.

читайте читаймо читай нехай(хай) читає (читають)

Вправа 162. Випишіть дієслова, визначте їх способи.

Я тебе чекала роки й роки,

Райдугу снувала з рукава.

На твої задумані мороки,

На твої огрознені слова.

Я б тобі схилилася на груди, Замість терну розсівала мак, Та мені зв'язали руки люди. „Хай страждає" - кажуть, треба так.

І. Драч

Дієвідмінювання дієслів

За характером особових закінчень теперішнього часу дієслова поділяються на дві дієвідміни.

_I дієвідміна_

Дієслова, які в 3-ій особі множини мають закінчення -уть (-ють): пе­чуть, знають. Зокрема:

- дієслова, що мають в корені -оро-, -оло-: молоти - молють, полоти -полють;_

II дієвідміна Дієслова, які в 3-ій особі множини ма­ють закінчення -ать, (-ять): мовчать, носять. Зокрема:

- дієслова, що мають в інфінітиві су­фікси -и, -і, (-ї) або (після ж, ч, ш), які в 1-й особі однини теперішнього

- дієслова: хотіти, ревіти, гудіти, іржати, сопіти.

часу випадають: солити - солю, со­лять, гасити - гашу, гасять ; - дієслова на -отіти: цокотіти, буль­котіти, а також слова: боятися, сто­яти, спати, бігти._

Вправа 163. Випишіть дієслова, визначте, до якої дієвідміни вони належать.

1. Без трудів не їстимеш пирогів. 2. Не нагнувшись гриба не знайдеш. 3. Що написано пером, не вивезеш і волом. 4. Розуму за гроші не купиш. 5. Не вродив мак - перебудемо й так. 6. Коли не тямиш, то й не берися. 7. Не доженеш і конем, що запізниш одним днем. 8. Як постелишся, так і виспишся. 9. Не кажи гоп, доки не перескочиш. 9. Тихше їздиш - далі будеш. 10. Менше вкусиш, швидше ковтнеш (Н. тв.).

Дієвідмінювання дієслів дійсного способу Теперішній час

Особа

Однина

 

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

1 - а

в'ян

ми

бач

сто

2 - а

в'ян-еш

ми-єш

бач-иш

сто-їш

3 - я

в'ян

ми

бач-ить

сто-їть

 

Множина

1 - а

в'ян-емо ми-ємо

бач-имо

сто-ї'мо

2 - а

в'ян-ете ми-єте

бач-ите

сто-їте

3 - я

в'ян-уть ми-ють

бач-ать

сто-ять

Увага! При дієвідмінюванні дієслів у теперішньому часі відбувається чергування приголосних г, к, х, д, т, з, с з ж, ч, ш, дж (про чергування приголосних дивіться на стор. 20).

Вправа 164. Утворіть особові форми однини й множини від поданих дієслів. Поясніть відмінності в особових закінченнях утворених форм.

А. Гомоніти, молотити, креслити, прикріпити, заспокоїти, мріяти, кохати, спати, пекти, гоїти, кришити, уболівати.

Б. Зустрічати, любити, фарбувати, боротися, їздити, святкувати, гасити, вишивати, смалити, сіяти, лазити.

Вправа 165. Спишіть дієслова, вставте пропущені голосні е, є, чи и, і, вибір обґрунтуйте.

Прос.мо, лет...мо, вар...мо, вивча...мо, кро...мо, одяга...мо, стел...мо, колиш...мо, лов...мо, береж...мо, мел...мо, буду...мо, смаж...мо, розумі... мо, засво. мо, мовч. мо, мрі. мо, говор. мо, служ. мо, кроку. мо, сто. мо, леж. мо, крич. мо.

Вправа 166. Поставте подані дієслова у 1-й особі однини та множини, визначте, які зміни відбуваються в звуковому складі слів.

А. Стерегти, кликати, колихати, виходити, терпіти, мостити, мазати, їздити, косити, топтати, скакати, плескати, лоскотати.

Б. Вабити, підхопити, пригостити, купувати, різати, клопотатися, бурмотіти, ходити, гордитися, носити, казати.

Майбутній час

Проста форма__Складена форма

Неозначена форма дієслова +м+ особове закінчення

Особові форми дієслова бути + неозна­чена форма дієслова недоконаного виду

Однина

1- а ос.    писати +м+ у

2- а ос.    писати +м+ еш

3- а ос.    писати +м+ е

Множина

1- а ос.    писати +м+ емо

2- а ос.    писати +м+ ете

3- а ос.    писати +м+ уть

Однина

1- а ос.      будписати

2- а ос.      буд-еш писати

3- а ос.      будписати

Множина

1- а ос.      буд-емо писати

2- а ос.      буд-ете писати

3- а ос.      буд-уть писати

Увага! Складена форма утворюється лише від дієслів недоконаного виду: писати - писатиму, буду писати, але написати - напишу.

Вправа 167. Утворіть від поданих дієслів форми майбутнього часу.

Мріяти, вітати, знайомитися, гніватися, простити, ненавидіти, ощасливити, пригостити, поспішати, викорінити, приваблювати, плекати, розуміти, чистити, друкувати, бродити, плести, дрімати.

Минулий час

Дієслова минулого часу не змінюються за особами, а змінюються за родами та числами.

Однина

Множина

чол. р.

жін. р.

с. р.

 

читав

читал

читал-о

читал

Дієвідмінювання дієслів наказового способу

Однина

Множина

1-а ос. —

пиш-імо, глянь-мо

2-а ос.   пиши, глянь

пиш-іть, глянь-те

3-а ос.   хай (нехай) пише, нехай гляне

хай (нехай) пиш-уть, глян-уть

Вправа 168. Запишіть подані дієслова у дві колонки: а) у наказовому способі; б) у дійсному способі.

Підемо, станьмо, ліпімо, граємо, варимо, полімо, вивчімо, ліпимо, зачепимо, ріжмо, скажімо, зустрічаймо, підімо, варімо, вивчимо, зачепімо, скажемо, полемо, ріжемо, граймо, зустрічаємо.

Вправа 169. Утворіть від поданих дієслів форми наказового способу 2-ї особи однини.

Залишити, кликати, кинути, лити, вдарити, різати, забути, перевірити, зважити, залізти, лежати, рушити, нести, в'язати, приклеїти, прикрашати, будувати.

Морфологічний розбір дієслів (дієвідмінювані форми)

Схема розбору

1. Аналізоване слово.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Вид (доконаний, недоконаний).

4. Перехідне чи неперехідне.

5. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий).

6. Час (теперішній, минулий, майбутній).

7. Дієвідміна.

8. Особа (або рід).

9. Число (якщо теперішній чи майбутній час).

10. Синтаксична роль у реченні.

Зразок розбору Хмеліє мед у вуликах сухих . „(А. Мал.)

Хмеліє - дієслово, відповідає на питання що робить? Початкова форма -хмеліти, недоконаний вид, неперехідне, дійсний спосіб, теперішній час, І дієвідміна, 3-я особа однини, виступає у ролі присудка.

ДІЄПРИКМЕТНИК

Дієприкметник - форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією і відповідає на питання який? яка? яке? які?: Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою (М. Коц.).

Дієприкметнику властиві дієслівні (стан, час, вид) і прикметникові (рід, число, відмінок) ознаки.

Активні і пасивні дієприкметники

_Активні__Пасивні_

Виражають ознаку предмета за його ж Виражають ознаку предмета за дією, дією: квітуючі поля (поля, які яка зумовлена дією іншого предмета: квітують), засмаглі обличчя (обличчя, пошита сукня (хтось пошив), які засмагли).__написаний лист (хтось написав)._

Вправа 170. Запишіть словосполучення в дві колонки: а) з активними діє­прикметниками; б) з пасивними дієприкметниками.

Позолочена пшениця, змарніла врода, сполохані тіні, потемніле небо, мальовані схили, уквітчана світлиця, поруділе листя, підсолоджена кава, постаріла ненька, засніжені вулиці, вимитий посуд, застелене ліжко.

Творення активних і пасивних дієприкметників

Теперішній час

Від основи теперіш­нього часу дієслів недоконаного виду за допомогою суфік­сів -уч(ий), -юч(ий) для дієслів І дієвід­міни та -ач(ий), -яч(ий) для дієслів ІІ дієвідміни: знати -знаючий, лежати -лежачий.

Активні

-1-

Минулий час

Від   основи інфінітива неперехідних дієслів до­конаного  виду  за до­помогою суфікса -(ий): змарніти  - змарнілий, побіліти - побілілий. Дієслівний  суфікс -ну-при утворенні дієприк­метника минулого часу випадає: пожовкнути -пожовклий.

Так само випадає в основі приголосний с перед суфіксом -л-: від­пасти - відпалий, осісти - осілий._

Пасивні Минулий час

Від основи інфінітива пере­хідних дієслів доконаного і недоконаного виду за допо­могою суфіксів (ий), -ен(ий), -єн(ий), (ий): би­ти - битий, зорати - зора­ний, створити - створений, скоїти - скоєний. Суфікс -т- приєднується до дієслів з односкладовою ос­новою: мити - митий та до дієслів, в основі яких є -оро, -оло: пороти - поротий.

Дієприкметники змінюються за родами, відмінками і числами, як прик­метники. Дієприкметник разом із залежними словами утворює дієприк­метниковий зворот: сукня (яка?) пошита матір'ю, поле (яке?) зоране вранці.

Вправа 171. Утворіть від поданих дієслів можливі форми дієприкметників.

Стихати, заколихати, облити, збліднути, напоїти, вирощувати, при­чарувати, посіріти, згасати, обрамлювати, всихати, посріблити, тривожити, законспектувати.

Вправа 172. Випишіть з поданих речень дієприкметники, визначте їх прикметникові й дієслівні ознаки.

1. Човен, витягнутий на берег, був прив' язаний до вільхового стовбура (Є. Гуц.). 2. Час від часу долітали до слуху прикордонників віддалене перепелине підпадьомкання та скрипуча пісня деркачина, лелеки довго не могли вмоститися у своєму розкішному гнізді на височенному, вже вмираючому дубі перед входом на заставу...(Ю. Зб.). 3. У лісі туман зависав на гіллі вільшаника обважнілими, перламутрово-чистими краплями і лунко опадав на листяний паркет, буцім тисячі дятлів працювали довкола. Грона калини в червонозлотиці листя, наскрізь пронизані сонцем, горіли таким живим пурпуровим вогнем, що Дідько благоговійно завмирав і, зачудований, до

Теперішній час Від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи).

Суфікс -учи (-ючи) виступає в дієпри­слівниках, утворених від дієслів I діє­відміни, а суфікс -ачи (-ячи) - в діє­прислівниках, утворених від дієслів II дієвідміни: кажуть - кажучи, малю­ють - малюючи, лежать - лежачи.

Минулий час Від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): приніс - принісши, кинув -кинувши, насіяв - насіявши.

смерку просиджував у лісі (В. Др.). 4. Берлін являв собою фортецю, розташовану ніби на мису, з трьох сторін огороджену водами ріки (В. Логв.).

5. Німо повклякали припорошені вишні над парканами, мліють на сонці жоржини, понишкли зів' ялим листом, борсаються в порохах кури (І. Вол.).

6. Легенькі горбаті містки мов на часинку перекинуті через вузькі ставкові рукави (І. Ле).

Морфологічний розбір дієприкметника

Схема розбору

1. Аналізоване слово.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Активний чи пасивний, час, вид.

4. Рід, число.

5. Відмінок.

6. Синтаксична роль у реченні.

Зразок розбору

Отак пройшло ще кілька сповнених чеканням днів (М. Ст.).

Сповнених - дієприкметник, початкова форма - сповнений, відповідає на питання (яких?), пасивний дієприкметник минулого часу, вид доконаний, чоловічого роду, вжито у родовому відмінку множини, у реченні виступає узгодженим означенням.

ДІЄПРИСЛІВНИК

Дієприслівник - це незмінювана дієслівна форма, що виражає додаткову дію, пояснюючи в реченні основне дієслово-присудок, і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?: Погулявши коло бджіл і наївшись огіркових пуп 'янків, натрапив я на моркву (О. Довж.).

Дієприслівник поєднує ознаки дієслова (вид, перехідність-неперехідність) і прислівника (незмінність, синтаксичну роль обставини).

Утворення дієприслівників

Вправа 173. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієприслівників.

Бажати, сіяти, просити, поглядати, возити, контролювати, сполохати, читати, полоти, дрімати, уквітчати, посміхатися, запримітити, знайти, усвідомлювати, напекти, вилаяти.

Вправа 174. Випишіть з поданих речень дієприслівники, охарактеризуйте їх морфологічні ознаки.

1. Зблискуючи білим оперенням крил, низько над прибоєм висіли гамірні чайки (В. Логв.). 2. Сонце, зупинившись посеред неба, широко решетує на землю проміння і ніяк не хоче зрушити вниз. 3. Вже й осінній вечір, нерівно перехиляючись підхмареними краями, трепетно опустився на поле ... (М. Ст.). 4. Пасажир тільки поворушив рукою шевелюру, витрусив пилюгу і, не мовивши й слова, просто через колії пішов до перону вокзалу (І. Ле). 5. Хлопці слухали Дмитра Тихоновича, не зводячи з нього очей (О. Десн.).

Морфологічний розбір дієприслівника

Схема розбору

1. Аналізоване слово.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Незмінювана форма.

4. Перехідний чи неперехідний.

5. Вид: доконаний чи недоконаний.

6. Час.

7. Синтаксична роль у реченні.

Зразок розбору Засипаючи, ще почув, як увійшла мати (М. Ст.).

Засипаючи (почув) - дієприслівник, початкова форма - засипати, відповідає на питання як?, незмінювана форма, неперехідний, недоконаний вид, теперішній час, виконує роль обставини.

Вправа 175. У поданому тексті визначте дієслова та дієслівні форми, зробіть їх морфологічний розбір.

До вечора ворон сидів на тополі і відчуженими сумовитими очима стежив за метушнею людей. До криниці, подзвонюючи відрами, брели з усього хутора жінки. Трактори тягли від скирт широкі дощаті сани, нав'ючені соломою. Діти з портфельчиками за плечима бігли зі школи, ковзаючи по лискучій дорозі закрижавілими чобітьми. По селу спалахнули електричні ліхтарі, вицяткувавши сизі зимові сутінки жовтим, і забіліли розписані морозом шибки вікон.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник