С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ

1. В іменниках середнього роду IV відміни: вовченя, пташеня, лосеня.

2. У дієприкметниках: скошений, ви­рощений, різьблений.

-енн-

В іменниках середнього роду II відміни, утворених переважно від дієслів: креслення, мислення, оголо­шення.

-ев-(-єв-)

В іменниках марево, маєво, сяєво, що є винятками з правила.

-ев-(-єв-)

У відносних прикметниках, утворе­них  від  іменників  з  основою на м'який та шиплячий приголосний:

меблевий, лососевий, алюмінієвий.

-ечок (-єчок) В іменниках чоловічого роду із змен­шено-пестливим значенням, крім тих, що у твірній основі мали суфікс -ик:

вершечок, бережечок, краєчок. -ець

В іменниках чоловічого роду: виконавець, хлопець.

-ечк-

В іменниках середнього, жіночого роду із зменшено-пестливим значен­

1. В іменниках жіночого та чоловічого роду: мілина, тріщина, Галичина, вір­менин, львів 'янин.

2. У присвійних прикметниках: бабин, Ольжин, тітчин.

-инн­У збірних іменниках: гарбузиння, картоплиння, бобовиння; але: коріння, каміння.

-ив-

В іменниках середнього роду II відміни, що позначають продукт праці: меливо, паливо, печиво.

-лив­У якісних прикметниках: задумливий, вимогливий, настирливий.

-ик

В іменниках чоловічого роду:

братик, кошик, вузлик.

-ичок

У зменшено-пестливих формах, утворених від іменників чоловічого роду на -ик: братичок, кошичок, віничок.

-иц(я)

В іменниках жіночого роду: першокласниця, ровесниця.

-ичк-

В іменниках жіночого роду, утворених    від    основ    на -иц:

Е

И


ням:   віконечко.,   сонечко, діжечка,

першокласничка, ровесничка.

кішечка.

 

-еньк-, -есеньк-

-иськ(о) -ищ(е)

У словах із значенням пестливості:

В іменниках із значенням згрубілості:

маленький, гарнесенький.

дівчисько, вогнище.

-ер-

 

У збірних числівниках: п 'ятеро,

 

шестеро та деяких формах іменника

 

мати - матері, матерів.

 

-еч

-ич

В іменнику далеч.

В іменниках чоловічого роду та

 

прізвищах: родич, Гурвич.

-тель

 

В іменниках чоловічого роду:

 

вихователь, мислитель.

 

-езн-, -елезн-

 

У    прикметниках    на позначення

 

перебільшеної ознаки: товстелезний,

 

величезний.

 

Вправа 25. Утворіть від поданих слів нові за допомогою суфіксів -ечк (-єчк), -ичк, -ечок, -ичок.

Китиця, красуня, лінійка, модниця, столик, петля, півник, тісто, порічка, криниця, літо, онучка, копійка, мішок, кошик, старшокласниця, свічка, пряник, пиріжок, пташка, горлиця, відро, підручник, нісенітниця, племінниця, сито, чайник, овечка, стежка, відмінниця, пастушка, зайчик, мельниця, жакетик.

Вправа 26. Вставте пропущені літери е, и у суфіксах поданих слів.

Вікон... чко, всяч...на, множ... на, плюш... вий, вар... во, диванч...к, цілит...ль, четв...ро, букет...чок, мереж... во, товст...л...зний, Вал...н, харків'ян...н, сургуч...вий, звернення, мовл...ння, зозул...нька, пал...чка, гарн. с. нький, песц. вий, кач. чка, ровесн. чка, каракул. вий, настійл...во, Тан...н, порадн...ця, глеч...чок, збіговисько, пряд...во, вогн...чок, кур... во, звелич. ний, враж. ння, ожинн. к, хлоп. ць, царев...ч, греч...чка, гридн...ця, на гребінч...ку, гусят...на, гав...ня, бабус...н, визволит. ль, гостин...ць, річ...ще, масл...чко, ніч...чка, вибагл...вий, біл...зна, крас...нь, визвол...ний, височ...на, на подвор...щі, мавп...ня, віддал. ний.

Вправа 27. Запишіть речення, вставляючи пропущені букви на позначення ненаголошених е та и; поясніть написання.

1. Софія прочелепала, не озираючись, через усю вул...чку і вже від асфальтової стрічки оглянулася, ніби щось забула вдома. 2. Мишуваті горобці визбирували в траві під шовков...цею перестиглі ягоди. 3. Він передчував хвилини натхнення, коли схилиться над білим папером і засіє його темним плет...вом своїх думок та образів (В. Др.). 4. Михайло одягся, схопив вузл...к під руку і вибіг надвір. 5. Хлопець демонстративно сідав боком до Лес...ної

_Е_

без-, через-, не-, пере-, перед-, пред-: безкоштовний, неспроможність, перейти, пред 'явити.

пре­-     вживається     переважно для творення  якісних  прикметників і прислівників   найвищого ступеня ознаки: препогано  (дуже погано), предобрий  (дуже  добрий), пречу­довий (дуже чудовий); -    у    словах старослов'янського походження: презирство, престол, преосвященний, преподобний. Увага!    У   словах іншомовного походження пре- входить до складу кореня: президент, претензія, пре­м'єра, престиж, президія, прелюдія

_И_

ви-

виливати, висловлювання.

при­- у дієсловах (та похідних від них словах) на позначення часткової дії, приближення, результату дії: привід-крити, приземлитися, приклеєний примурований;

- у прикметниках на позначення просторової близькості: приміський, пришкільний.

парти (О. Десн.). 6. А побіля гороб...ни вишумовувала ще буз...на. 7. Мов ошалілий мотався він по лісах і перелісках, винюхував вологу і нічого не знаходив - мар...во тануло, водою і не пахло, а далеч...ні, яку долав, кінця-краю не було. 8. Розум тьмарився, мабуть, спал...нілий від спраги. 9. У Ваньки Ткач...ка пекло всеред...ні, у роті сохло. 10. Гаврило був-таки ж забобонний змал...чку, але не боявся ні вогню, ні грому, ні звіра в лісі (Ю. Зб.). 11. Бронзовий Пушкін задивився в дал...ч (Б. Янч.). 12. Ворог відступав, а вони лишилися живі і вперше після гіркої задухи й виснажл...вого напруж...ння цих днів дихали вільно, на повні груди (О. Г.). 13. Михайло Федорович Комаров був пристрасним цінит...лем старов...ни (М. О.). 14. Оранж...ве сонце повільно плине понад бурею, що дедалі помітно розвихрюється. 15. Кон...ки бігли підтюпцем, жінка вйокала, розмахуючи батогом.16. Банда зігнала жар...вчан на майдан під конвоєм і оголосила свою незалежну подніпровську республіку (В. Логв.). 17. Посеред...ні майдану тягнуться ряди довж...л...зних дерев'яних стол...ків, ятки, де в базарні дні продається різний крам (М. О.). 18. На столі у Василя Васильовича різні пляш...чки, баночки (К. Св.).

НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В ПРЕФІКСАХ

Увага! Префікс прі- вживається у словах прізвище, прізвисько, прірва.

Вправа 28. Замість крапок вставте пропущені голосні е, и або і.

Привітний, незалежність, пр... старкуватий, пр... важкий, пр... дес­нянський, безструнний, представник, презирство, ч...р...змірний, пр. брехати, п. р. дгір' я, пр. досить, пр...звище, пр. смагти, н. давнечко, в. казувати,    пр. стольний,    пр. спущений,    п. р. давач,    пр. довгий,н. чупара, п. р. пекти, пр. ношений, б. зстидник, пр. сівши, б. зчинність,

пр. сілок, пр. білений, пр. давній, пр. тихлий, пр. тихий, пр. берегти,

пр. амбула,    пр. близно,    н...врожайний,    пр. красно,    пр. дорожній,

пр. хилитися, пр. зидентський, пр. порошений, н. вихований, пр. краси,

пр. стижний, пр. дніпровський, зн...силений, пр. подобний, п...р...починок,

пр. спокійний,      пр. рва,      пр. гощати,      пр. високо,      пр. мовляти,

пр. освященний, пр. глухий, пр. глушений, пр. спаний, пр. болючий.

Вправа 29. Перепишіть речення, вставляючи замість крапок у префіксах е або и, і.

1. Поліну дома справді ждали: Дора Устимівна ще вчора пр...значила на сьогоднішній вечір пр...бирання в п...р...дпокоях і в кухні. Господиня останнім часом затівала "генеральне" п...р...трушування одягу та п...р...совування меблів, і тому Поліна різним побитом уникала цієї роботи. Сьогодні вона теж не особливо прагнула пр...йти додому на віники. 2. Запах чогось пр...горілого довершував атмосферу домашнього н...спокою. 3. В тупику Пр...вокзальної площі, серед останніх залишків старого торговища, вже зводилась будівля наземної станції метрополітену... 4. Вони багатозначно п...р...зирнулись (А. Хор.). 5. Схоже, вона не просто пр...соромила їх - геть обеззброїла своєю н...сподіваною появою, а найбільше тим, що сказала і як сказала (Д. М.).

6. Турботи про воду для першого п...р...драннього поливу землі тільки-но почали зачіпати водне господарство. 7. Ішла з ним на острівок обідати чи вечеряти, пустувала, щоб розбудити пр...глушені почуття молодості... 8. Вже кілька днів п...р...став навідуватись п...р...дранковий приморозок (І. Ле). 9. Василь не реагував на всі пр...звища, окрім "фанери" (А. Хор.).

Вправа 30. Перепишіть речення, вставляючи у словах пропущені букви, поясніть правопис.

1. І знову лящать п...р...гуки, аж поки на галяв...ну не виходять Михайлик і Лукаш (М. О.). 2. З пр. б. режного пісочку з посв. стом зр. ватимуться кул. чки, а в затоці вас зустрічатиме сіра чапля (О. Вишн.). 3. На пустир...щі, піднявшись на пагорб, з якого вони колись спост...рігали лет л...б...диного ключа, зупинились (І. Ст.). 4. Вітер то стогне, то плаче, то регіт підніме, то стиха, поволі застука по віконн. цях запертих, то знов заскиглить, заплаче і сипле дрібненьким дощем (В. В.). 5. У центрі вул...ця виходить прямо на сквер...к, напроти якого, за н...в...соким муром, біліють крізь густе плет...во каштанів кам' яні стіни собору (М. О.). 6. Прият...лі якийсь час бр...ли гущав...ною, потім почали заб...ратись вгору по крутому укосу (І. Сенч.).

7. Дер. во в садках старе, товсте, ч. решні здорові, як дуби, груші - як липи, розлож. сті яблуні густі, як руно (Н.-Л). 8. А на пожовклім рушн. кові отім, що виш. ла трава, іскриться паморозь осіння (Л. Т.). 9. У чужій пасіці бджіл не розведеш (Н. тв.). 10. Школяр...ки зіскакують із саней, біжать на берег, весело кр...чать до птахів (Є. Гуц.). 11. Під тихий крок зорі, під води пр...заснулі на цей пісок і ми вкладем свій крок (М. Вінгр.). 12. Напров...сні до Оксан...ної оселі н...вблаганно пр...йшов тяжкий п...р...днівок. 13. У її пр...імлілих очах проходили н...давні в...діння і сива давн...на ще від ординських часів (М. Ст.). 14. Тут же на кілках вигрівалися проти сон...чка

И

1. У коренях слів після шиплячих та г, к, х: щирий, жито, хитрий.

2. Якщо в російській мові в основах незапозичених слів пишуться ы або и кипіти (рос. кипеть).

Примітка. Пишемо и:

1) у відкритих складах -ри-, -ли-гриміти (рос. греметь) глитати (рос. глотать) і подібних;

2) у коротких словах на -ий, -ия; бий, пий, лий, шия...

І

1. Якщо поданий звук при змінюванні слова чергується з о або е: кільце (коло), осінь (осені), шість (шести).

2. Якщо в російський мові в поданих коренях пишуться о або е: цінність (рос.     ценность),     ящірка (рос. ящерица), сніг (рос. снег),

але: щиголь (рос. щегол).

горщ...ки й глеч...ки; сковорідка, оберн...на денцем вгору, лежала на саморобному стол...ку, збитому з широких в...рбових дощок; на сковорідці знайшло собі пр...тулок горнятко з сіллю, баб...на кухонна ложка, виделка й ніж (І. Сенч.). 15. Бійці йшли похмурі, задумл...ві, поволі спускаючись стежкою з висоти. Спідлоба поглядали на загадкові краї, що розст...лалися перед ними внизу, на далекі міста, в яких вони ще не були, але мусять бути (О. Г.). 16. Був пр. чудесний літній ранок. Хитались в. ршечки сусідніх д. рев, з якими він був врів. нь, голубіло збур. не вітрами небо (І. Сенч.). 17. На вогн...ще ніхто більше не зв...ртав уваги (М. О.). 18. Куприкові батьки зайве м'ясо вирішили розпродати сусідам і, щоб було чим важити, позичили в Ол...ної мат...рі пружинні т...р...зи (І. Сенч.). 19. Кайдашиха лупила коч...ргою горшки на полиці, Мелашка частувала м. ски рогачем на мисн. ку (Н.-Л.). 20. Правив стругом засмаглий дядько у бр...лі, відштовхуючись в...сельцем (В. Логв.).

21. Дивись на поля хоч до болю в очах, а ні м...жі не помітиш, ні ріденької, скупо  посіяної  оз...м...ни - все зам...ло,  зрівняло  до  наступної в...сни.

22. М...хайлик хвалився, що допомагав згр...бти траву. 23. З того вечора до клопітливих мат...ринських обов'язків долучився ще один: розб...рати дочч...ну п...санину. 24. Сліпий намацав пат...рицею камінець, сів і, п...р...вівши подих, почав скидати з себе торби, бандури (М. О.). 25. Ой, не віриться, дядьку, що ви такий доброзичл...в...ць. 26. Вони вийшли на гінну дорогу, що губилася в плет...ві б...р...зки, д...р...вію, пижми й по-дівочому довірл...во дивилась у світ голубими очима п...трового батога (М. Ст.). 27. Він сьогодні був у новій, жовтій, як соняшн...ковий цвіт, просторій бр...зентовій блузі, новій, лискучій, наче змащ...ній олією, в...шневого кольору касці (А. Хор.). 28. На греб...ні стріхи затр. вожились, закл...котіли л...л...ки (М. Ст.).

ПРАВОПИС [И] , [І] В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ

(рос. бей, пей, лей, шея).__

Вправа 31. Запишіть слова, вставляючи пропущені и, і.

Кенець, піети, щ...льно, ч...тати, ч...єї, к...рка, ж...виця, виг...н, ж... рний, к... дати, г. сть, ч. пати, х. тати, уроч. стий, ж. тній, г. рчиця,к. сень, х...мерний, щ. чка, веч. рній, х. жак, ч. нити, ш. стсот, розк. ш, заб. рати, м. ттєвий, гр. зний, заг...блий, к. ип'яток, розч...сувати, г...лити, ч...мч...кувати, оч...пок, ч...стилище, обц...лований, зам...слюватися, приг...рок, к...слиця х...д, наш...птувати, ш...ти, к...вш, др...жати, к...нчик, ч...сло, г...рко, кр... шити, к. стка, ш. шка, к. нний.

Вправа 32. Перепишіть речення, вставте пропущені літери.

1. Весною сади неповторні у своєму пишному цвіт. нні, в нерукотворному весільному уборі, в своїй найпрекраснішій порі закоханості в ж. ття і сонце (Ю. Зб.). 2. Знадвору долинули веселі голоси, почувся туп. т н. г на ганку (О. Г.). 3. З ранку до пізньої ночі у тупиках, у н...шах виробок, в тунелях робітники довбали землю, ... зачеканювали щ...лини (А. Хор.). 4. Відразу у вестибюлі мене стр...ли ч...сленні щ...ти з р...зними плакатами та об' явами, які закл...кали св...дому молодь їхати на р...зні ударні будови Далекого Сходу та Півночі, а ще брати пут...вки на флот, до авіаклубів...(В. Логв.). 5. Хот. ла б я п. снею стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно по св. ту л. тати, щоб в. тер розносив луну (Л. Укр.). 6. Виткнувся м. сяць здоровий, червоний, кр. вавий (П. М.). 7. В. рують у хмаровинні піднятої куряви підводи, вершники, маш...ни (О. Г.). 8. Раптовим різким рухом ш... рокогрудий вовк вискочив із зат. шного л. гва, відбіг від старої груші й застиг на ч. стій м. сцині (Є. Гуц.). 9. Пов. нь добрих почуттів затоплює душу вч. теля, коли він чує, як дов. рливо тулеться до нього дитина (М. Ст.).

10. По х...труватому прищуру очей начальника Артур вгадав щось недобре.

11. Чабров, стоячи на сх...дцях, інстинктивно вхопився за поручні. 12. За це Сиротенко називав його людиною однієї швидкості, др...майлом і навіть найдошкульнішою бригадною лайкою - фанерою, що ч...пало вже не лише пов...льну ходу хлопця. 13. Артур слухав і морщ...вся. 14. Десь у глибині к...мнати гув пилосос і лементувала ж...нка (А. Хор.). 15. Від Десни віяло св...жістю лугового сіна, білим шумовинням верболозових соків (І. Ц.). 16. Ріпак несподівано зареготав, щ...ро й заливисто. 17. Михайло допомагав Шульгачу підч...щати породу там, де навантажували вагонетки (А. Хор.). 18. Колесо крутилося, х...зуючись білою, виточеною з берези колодкою і струнами спиць (В. Др.). 19. Може, й справді у тих спалахах г...нув ворог, відступав, ут...кав у чорну безвість (Ю. Зб.). 20. Щ...риця й лобода завдавали великого клопоту Пилиповій бабі.   (І. Сенч.).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник