С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

21. Полонила її Дніпрова краса, зачарували оті далекі гаї, що ледь мріють на обрії, рутв. яні луки з дзеркалами старих річищ і верболозами (М. О.).

22. Листя цієї трави подібне до моркв...яного, тільки пишніше (А. Гол.).

23. Після чергового заняття з моряками я поверталась додому у супроводі Юрія Байди та ад... ютанта контр-адмірала Кари. 24. Володимир нібито прикинувся недолітком, щоб уникнути мобілізації на фронт, а тепер влаштовує собі кар...єру коштом інших. 25. Валентин і Володимир Іванович, нав...ючені туго набганими р...юкзаками, також квапляться до трапу. 26. Жінка стояла в отворі дверей і сьорбала з полив...яної ложки рідину, куштувала на смак готовий борщ. 27. Матроса ніхто не заохочував, ніхто й не під...юджував, а ми з майором лежали в к...юветі, не годні переповзти кудись у надійніше місце (В. Логв .). 28. Якось почувши ім... я Жанни Д...Арк, вона весь вечір не давала матері спокою, аж поки та докладно не розповіла про подвиг юної француженки. 29. Надвечір...я, що поволі спадало на верхів... я дерев і високі шпилі ратуші та костьолів, робило місто якимсь непривітним, холодним (М. О.). 30. Над серпанковими мовчазними полями з густого призахідного різнотрав... я ткалась і курилась ота рожева задумана година, яку добрі люди називають - ще не вечір, але вже й не день. 31. З настою одволоженого полину і жита гніздами пробивався дух заснулої берізки, в її медв...яну ніжність впліталася пр...яна гіркуватість глухих ланів (М. Ст.). 32. Тільки невгамовний Борис знічев... я розхитував купу дощок, на яких примостився Петро Мазур (А. Хор.). 33. Одцвіли яблуні, на вітах з...являлись зелені пуп...янки, наливалися соком, і вже пашіли сонцем рум...яні плоди - золотисті антонівки і рожеві путинки. 34. Червоне сонце опускається в роз...юджену кур...яву (В. Др.).

Вправа 40. Запишіть слова, розкриваючи дужки; поясніть відмінності в їх написанні.

Без/успішний - без/ядерний; без/язикий - без/ініціативний; від/ірваний -від/ємний - відв/язати; під/обідати - під/їжджати - під/йом - під/юджувати; перед/осінній - перед/ювілейний - перед/аварійний.

Вправа 41. Запишіть слова українською мовою.

Предъявить, Пьемонт, пятьдесят, имя, интервью, Акьяб, гипюр, безверие, каньон, верфью, посвятить, вьет, гордостью, двухаршинный, обьединение, кюри, Лурье, Монтескье, премьер, курьер, курьез, мягкий, здоровье, льет, Заполярье, разъезжать, пьют, кровью, пол-ящика, Кирьян, Мюнхен, Фьезоле, Нарьян-Мар, миллион, пядь, пьеса, Пятигорск, Вьетнам, стервятник, вмятина, обязанность, безидейный, Лавузье, кьянти, марьяж, адьюнктура.

Тестові завдання № 6

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах вживається апостроф.

Варіант 1

А

Хлоп...як, фур...єризм, рутв...яний, бур...яни

Б

Цв...яхар, зв...язківець, др...ючок, м...ясний

В

Пов...язка, п...яльця, перм...як, диз...юнкція

Г

Львів...яни, Рейк...явік, помор...янин, зім...яти

Д

Надвечір...я, Вороб...йов, кожум...яка, роз...їзд

Варіант 2

А

Серп...янка, пів...юшки, в...язальний, верф...ю

Б

Надбрів...я, сім...янин, р...ясний, узгір...я

В

Круп... є, вм...ятина, зіп...ястися, куп...юра

Г

Пір...ястий, з...їжджати, нев...янучий, трьох... етапний

Д

Пред...являти, об...єктивно, пор...ядний, з...ясувати

Варіант 3

А

Узгір...я, арф...янка, Лук...янівка, ви...ярок

Б

Ін...єктувати, від... ємність, р...ятувати, трав...яник

В

Невір...я, пів...ягоди, кар...єрист, мавп...ячий

Г

В...єтнам, м...юслі, розв...язка, Із...яслав

Д

К...яхта, дріб...язок, квартир...єр, кулеб...яка

Варіант 4

А

Хутор...янка, Х...ю, остров...янка, св...ятці

Б

Ар...єргард, пів...ялинки, голуб...ятня, Руж...є

В

М...якушка, моркв...яний, в..юнкий, об...єднувач

Г

З...їхати, крем...яний, б...юст, жираф...ячий

Д

Авер...ян, м...язи, св...ятиня, матер...яний

Варіант 5

А Ад...ютантство, горохв...яний, пам...ятка, в...ялий

Б В

Торф...янистий, в...язка, дзв...якання, роз...юшений Черв...ячний, дров...яний, п...юпітр, в...юнитися

Г

О...Кейсі, конъюнктура, луб...яний, транс...європейський Зав...язати, він...єтка, п...ятак, полум...яний_

ВЖИВАННЯ М'ЯКОГО ЗНАКА

Правила М' який знак пишеться:

1) після д, т, з, с, ц, л, н, які позна­чають м' які приголосні, в кінці слова;

2) після цих же літер у середині слів перед твердими нешиплячими приго­лосними;

3) після л перед будь- яким наступним приголосним (навіть м'яким та шип­лячим);

4) у суфіксах -ськ-, -зьк, -цьк, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -юсіньк-, -ісіньк-;

5) для позначення м'яких та пом'я­кшених приголосних у середині і в кінці складу перед о;

6) у родовому відмінку множини іме­нників жіночого роду м' якої групи І відміни та іменників середнього роду ІІ відміни на -нн(я), -ц(е);

7) у формах дієслів дійсного та нака­зового способу;

8) в іншомовних словах після д, т, з, с, л, н, перед я, ю, є, ї, й;

9) у кінці слів відповідно до вимови.

М' який знак не пишеться:

1) після губних, шиплячих, р в кінці слова та перед наступним приголос­ним;

2) перед постійно м'якими (або пом'я­кшеними) та шиплячими приголос­ними;

Приклади

честь, стань, сіль, тінь, біль

низько, донька, боротьба, візьму, спі­льний, Валька

кільце, їдальня, Гуцульщина, рибаль­ський

київський, запорізький, донецький, доленька, рибонька, рідненький, темнісінький

льотчик, трьох, тьохкати, бадьорий, Панфьоров, Верьовкін

віталень, земель, пісень, знань, ста­рань, місць, сонць

спить, сплять, спиться, стань, ста­ньмо, станьте, пишуть портьєра,     монпансьє, Ньютон, донья,   медальйон,    бульйон, але: мадяр, нюанс

Рафаель, автомобіль, герань

голуб, сім, насипте, аптекар, Харків, перевірте, облич, їдеш, граєшся, але: Горький

окунці, тонший, камінчик, уманський, прип 'ятський, Ірпінщина, але:  тьмяний, різьбяр, женьшень, Маньчжурія, бриньчати_

Примітка. М'який знак зберігається в похідних словах (формах слова) перед буквами, що позначають м' які приго­лосні та шиплячі, якщо він наявний у твірному слові (початковій формі).

3) в українських іменах відповідно до вимови;

4) між літерами, що позначають м' які приголосні;

5) у буквосполученнях зк, ск, що вхо­дять до різних частин слова, тобто не є суфіксами;

6) в іншомовних словах після ц._

донька - доньці, доньчин, нянька -няньчин, няньчити, візьму - візьміть, Валька - Вальчин

Наталя, Тетяна, Уляна, Касян, Оме­лян, Севастян

життя, зілля, ллється, волосся, роз­зява

ковзкий, порский, плаский (плоский), різкий, дерзкий, боязкий

палац, плац, шприц, Суец, кварц_

Вправа 42. Поясніть вживання м'якого знака в поданих словах. Доберіть до кожної пари власні приклади.

Гостинці - пальці; віконце - мильце; корінь - корінчик; найтонший -найбільший; деренчить - бриньчить; лазня - читальня; гуцул - Гуцульщина; Урал - уральський; Казань - казанський; няньчин - Оксанчин; на черешеньці -на скатертинці; на ляльці - на сопілці; сіль - стіл; лазь - перелаз; вузький -дерзкий; внучатко - внученька.

Вправа 43. Вставте, де треба м' який знак.

Окун. - окун. ці; камін. - камін. ці; Оріл. - оріл. с. кий; голубон. ка - голубон. ці; скрин. ка - у скрин. ці; Оболон. -оболон. с. кий, господар. - господар. с. кий; снит. ся - сниш. ся; цвірін. кає - цвірін. чить; рубец. - рубіж.; портфел. чик -пострибун. чик; свашен. ка - свашеч. ка; сал. це - сон. це; красен. -красун. чик; дерен. кати - дерен. чати; велетен. - велетен. с. кий; Уман.   - Уман. щина; Марин. чин - дон. чин, бояз. кий - слиз. кий.

Вправа 44. На місці крапок поставте, де треба, м' який знак. Поясніть, у яких випадках м' якість приголосних в українській мові не позначається.

Ослін. чик, ремін. ці, їдал. ня, хвилюєш. ся, Ул. яна, січ., Маньчжуре.кий, майбут...нє, вухан..., кабан... ча, шіст...сот, сон...ко, винян. чити, дяд. ко, Іван. чишин, майбутн. ого, л. лю, клин...чик, морал. лю, Віден., віден. с. кий, Омел. чук, шахтар., слиз. кий, біл...ченя, на хмарин... ці, у долон...ці, Юл...ці, Анжел...ці, мен...шен...кий, Гор. кий, піз. ній, Вар. чин, нен. чин, русал. чин, Трет. яков, Трет. як, шевал. є, кол. с. кий, пот. мяніння, різ. блення, кущ., долен. ка, на волен. ці, мерз. кий, пан. щина, словац. кий, гал...орка, едел. вейс, монпанс. є, Хар. ків, парасол. ка, лисон. чин, ад. ю, Степан. чук, прип' ят. с. кий, мад. яр, жнивар...с...кий, з. ліст., шампін. йон, Жул. єн, Сант...яго, груз...ко, гомел...с...кий, Віл...н...юс, котил...йон, на вікон. ці, фел...єтон, пас...янс, сер. йозний, трел...яж, Кордил...єри, посун...ся, рел...єф, дівчин...ці, суміш., Дон. ченко, карпат. с. кий, сукон. ка, в ал. тан. ці, браконьєрство, Ул...янов, Д...яченко, пен...юар, Ет...єн, рант... є.

Вправа 45. Поставте іменники у давальному відмінку. В один стовпчик випишіть іменники з м'яким знаком, а в другий - без нього; поясніть написання слів.

Колиска, фіалка, долинка, вчителька, невістка, читальня, циганка, Параска, люлька, пилка, тітонька, жилка, доріженька, лялька, яблунька, Галька, голка, полька, ручка, Пріська, болонка, Тетянка, Зінька, бджілка, кицька.

Вправа 46. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, м' який знак, поясніть його вживання.

1. Зніми мені леген...кою рукою сніжинку із брови, а з серця - лід (Д. П.). 2. Обнімає ніч... зорю за плечі, син...о посміхається зоря (М. Вінгр.). 3. Заломи на капелюсі крило бравіше, ввіткни зверху пір'їну, і міг би ним вимахувати який-небуд. середн...овічний кабал. єро (О. Г.). 4. Довгі осінні вечори вони проводили разом за круглим столом при світлі т. мяної лампи (М. Коц.). 5. І стіни, і кімнати були заставлені скринями, скрин...ками та усякими пакунками з князівс...ким добром (Н.-Л.). 6. Коли ескадрил. я йшла на зближення з ворогом, командир піднімав руку особливим знаком (Б. О.). 7. Місяц... на ясенових сан...чатах спускаєтеся з горбів (Гр. Т). 8. Велетен...с...кий чоловік чаклував над полум'ям (П. З.). 9. І кожен камін...чик ясним самоц...вітом горить на піщаному дні (С. Б.). 10. Артур видирався по драбин...ці до н...ого й заводив розмову про щит (А. Хор.). 11. Дес... у далекій куз...ні брин...чали стиха струни бандури (О. Г.). 12. А внизу висів на ланцюжкові найбіл. ший медал...йон із зображенням святого Юрія (П. З.). 13. В ту ж мить здригнулася і застогнала під кін. с. кими копитами земля (В. Мал.). 14. Посієш. вчасно -збереш... рясно (Н. тв.). 15. Гаряче повітря танцювало тарантелу по скелях, а в сірих маслинах цикади грали на кастаньєтах (М. Коц.). 16. Світ глибокий, мов колодяз... (Б. О.). 17. Одімчали Шевченка в Оренбург, а звідтіля погнали далі за 300 верств у киргиз. кі степи до Орс. кої кріпості (П. М.). 18. Вже блакитний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною мантил. єю (М. Коц.). 19. Жен...ці теж хотілося, щоб похід відбувся якомога швидше, бо і в н...ого була причина (І. Сенч.). 20. Старий Кайдаш зганяв зліс. т. біл. ш на невіс...т...ці, ніж на своїй жін...ці (Н.-Л.). 21. Досі викликают... захват неповторні художні вироби старого Межиріч. чя, живут. і в наші дні, щоразу оновлюючис., гуцул. с. ке різ. бярство й витон. чене мистецтво решетилівс. ких вишивал. ниц. (О. Г.). 22. Табун...ці пташок шугали над полем (О. Десн.). 23. Не випускаючи із рук керма, Стефанія показала бракон...єрам свою рушницю. 24. Кімната була умебл...ована більше, ніж скромно: канапа, ліжко, стіл, старий шифон...єр, у якому Валентин мав зберігати свої речі. (В. Логв.). 25. Гатив дерев'яним молотком, і горобці, що з ранку до вечора цвірін...чали на яблуні, нишкли. 26. Він проводив долонею по слиз...кому, з п'ятачками спиц... ободу (В. Др.). 27. Поліна винян...чила Байраченкам дитину, підросла, освоїлас... з містом і, з дозволу господарів, залишилась у них жити (А. Хор.).

Вправа 47. Перекладіть українською мовою.

Календарь, вещь, кровь, восемь, степь, Муравьев, Скопье, курьез, барельефчик, блюз, Мольер, пеньюар, Рейкьявик, варьете, редактируешь,донья, нюанс, Женевьева, Ньюфаундленд, тоньше, уменьшить, фокстерьер, Наталья, колье, крупье, монсеньер, хорольский, меню, Кельн, интервью, биллион, бильярд, Себастьян, сеньерита, Алябьев, Панкратьев, Оливье, досье.

Вправа 48. Утворіть прикметники із суфіксом -ин. Поясніть їх написання. Мелашка, нянька, дочка, Ванька, Людмилка, приятелька, тітка, зозулька, Світланка, галка, снігуронька, кізонька, Тамарочка, Віталька, Палашка.

Тестові завдання № 7

Виберіть рядок, у якому всі слова треба писати з м' яким знаком.

Варіант 1

А Гребін...чик, пас...янс, голівон...ці, косит...ся_

Б   Опен...ок, Вас...чин, кубанс...кий, Микол...чин_

В  Бел...єтаж, Пріс..ці, Севаст...янович, Т...єр_

Г  Медал...єр, ніл...с...кий, винян...чив, шифон...єрка_

Д І Задзелен...чати, камінец..., бонбон...єрка, шал...ка_

Варіант 2

А Мантил...я, тон...шати, зат...мити, жнец..._

Б  Різ...бярство, зацвірін...кати, папіл...йотка, брин...чит..._

В  Асунс...йонс, порт...є, у мис...ці, стіл...ці_

Г  Водевіл ...чик, свят...ці, ад ...ю, трел ...яжний_

Д І Лос.йон, кос...ба, япон...с...кий, ад...юнкт_

Варіант 3

А

Ізмаїл...с...кий, бояз...кий, бул...йон, казкар...

Б

Чарл...стон, брун...ці, мад...яри, Пхен...ян

В

Конс...єржка, вікон...ця, Куз...ма, лисон...чин

Г

Джерел...ця, ковз...кий, зимон...ка, л...няний

Д

Тас...ма, кин...те, гондол...єр, цв...охнути

Варіант 4

А У кишен...ці, Кас...ян, майдан...чик, вітал...ня_

Б   Студен..., чотир...ма, на топол...ці, памороз..._

В  Кондот...єр, шляхетс...кий, Ман...чжурс...кий, тал...к Г   Сибір... с...кий, зустрічаймос..., брен...кіт, у ред...ці Д І Вяз...ма, Аліг...єрі, фел...єтон, батен...ко_

Варіант 5

А Повір...те, кружал...це, заган...бити, д...огтевий_

Б  Панф...оров, чотир...ох, пот...мянілий, виховател...чин

В  Конвей...єр, с...орбати, гет...ман, болгарський_

Г  Компан...йон, тес...ляр, присяд...те, ател...є_

Д І Вер...овкін, на зачіс...ці, вос...мий, сердец..._

1. Подвоєння з' являється внаслідок збігу двох однакових приголосних на межі:

а) двох префіксів;

б) префікса й кореня;

в) кореня або основи на н і суфікса, що починається на н (переважно у відносних прикметниках та іменни­ках, утворених від них). Примітка. Якщо твірна основа закін­чується на іншу літеру, то н у прикметниках не подвоюється.

г) основи дієслова минулого часу на с і постфікса -ся;

д) кінця першої частини і початку другої частин складноскорочених слів.

2. Подвоюється н:

а) у наголошених прикметникових суфіксах -енн-, -анн-, -янн-, якщо:

- прикметник вказує на вищу міру якості або можливість - неможли­вість;

б) у прикметниках старослов' янського походження;

в) у деяких прикметниках. Примітка. Н не подвоюється в діє­прикметниках та прикметнику довго­жданий.

3. У словах, похідних від прикметни­ків, написання нн або н зберігається.

Винятки

Приклади

возз' єднаний

віддаль, заввишки, беззахисний

осінь - осінній, година - годинний,

годинник, вікно - віконний, віконниця

дерево - дерев' яний, буква - буквений

пасся, піднісся, розрісся, трясся, але:   підносься   (наказовий спосіб дієслова)

заввідділом (завідувач відділом), юннат (юний натураліст)

страшенний, здоровенний, але: жа­даний, шалений, (звичайна міра ознаки), здійсненний, невблаганний

блаженний, благословенний, огнен­ний, окаянний, мерзенний, священний, але: священик

старанний, притаманний, захланний вихований,      зроблений, печений, нездоланий, виконаний

туманно (туманний), шалено (шале­ний),   вихованість  (вихований), не­скінченно (нескінченний) бовваніти, Ганна, ввесь, лляний, овва, ссати, ссавці але: льняний, увесь_

ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ЗБІГУ ПРИГОЛОСНИХ

ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Правила

1. Подовжуються м' які та пом' якшені приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, якщо вони стоять між двома голосними, зокрема:

а) в іменниках середнього роду II відміни;

б) у деяких іменниках I відміни, а також у похідних від них словах;

в) в орудному відмінку однини іменників III відміни;

г) у прислівниках.

2. Подовжується л у похідних формах дієслова лити._

Приклади

знання, обличчя, Полісся, затишшя, але: знань, облич, поліський Ілля, суддя, рілля, стаття, Іллівна, суддівський, статтею, але: статей папороть   -  папороттю, туш тушшю, але: Керчю, нехворощю

навмання, зрання, попідтинню, попід­віконню, спросоння ллєш, наллю, зіллю, ллємо, наллють, ллє

Вправа 49. Прочитайте подані слова, поясніть виникнення подвоєння приголосних.

Передгроззя, напіввилинялий, розрісся, настінний, цвітіння, погодинний, беззастережний, бездоріжжя, піддашшя, каруселлю, невинний, оббілований, пастеллю, роззути, співвідношення, піддобрити, буденний, шумовиння, роззолочений, переддень, здивування, заполоччю, віддячити, міськком, передчуття, віддзеркалювати, беззоряний, розіллється, вітрогінний, на узвишші, відділити, Заріччя, наввипередки, життєдайний, Приуралля, беззаконня, спозарання, тваринний.

Вправа 50. Спишіть, вставляючи, де потрібно, букву н; поясніть причини подвоєння .

Вогня. ний, вогнен. ий, несказан. ий, незапрошен. ий, бездоган. ий, нездоланний, левин...ий, припинен... ий, височен... ий, апельсин...овий, шален. ий, самовіддан. ий, священ. ий, вітрян. ий, письмен. ий, незлічен. ий, пташин. ий, кін...ий, ячмін...ий, росян...ий, туман...ий, чавун...ий, мідн...ий, бездон. ий, зрошен. ий, востан. є, стомлен. ий, безнастан. о, вікон. ий, незвідан. ий, гостин. ий, стриман. ий, віддан. ий, старан. о, напоєн. ий, притаман. ий, напружен. ість, бездоган. ість, зацікавлен. ість, засніжен. ий, натхнен. ий, здійснен. ий, довгождан. ий, одноден. ий, первоздан. ий, насін...євий, бекон...ий, вчен...я, індичен...я, качин... ий, качан... ий, ен... ий, солом' ян. ий, гарбузин. я, вільшан. ик.

Вправа 51. Вставте, де треба, пропущені літери. Поясніть особливості подвоєння приголосних у словах.

Багатовод...ний - багатовод...я; вміщен... я - вміщен...ий; галуз...ка -галуз...я; вовч...ий - лисич...ин; уклін...ий - вкопан...ий; саван... а - саван...ий; узбереж... я - Поволж...я; собач... а - узбіч...я; знан... я - знан...ь; блакит... ь -блакит...ю; геран... ь - геран...ю; любов... - любов...ю; об...ігати - об...ігнути,стат... я - стат...ей; суд... я - суд...івство - суд...ейський; ріл... я - свин...я; Поліс... я - поліс...ький; нескінчен...ий - нескінчен...ий; лосин...ий - кін...ий; по...дзьобати - на...дзьобати; бад... я - бад...ей; Іл...іч - Іл...єнко; зап'яст... я -передчут...я; напів...ідкритий - напів...зів'ялий; пониз... я - орлен...я; дал... ю -совіст...ю; зріс... я - квіт...я; широчен...ий - присвячен...ий; Трипіл... я -трипіл...ьський, породіл... я - породіл...ей, роздол. я - стел. я, безхліб. я -безгріш. я, обл. ікарня - роз. иратися, задзеркал. я - немовл. я.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник