С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Вправа 52. З'ясуйте правопис подібних за звучанням слів. До яких частин мови вони належать? Утворіть словосполучення.

Зцілений (якого зцілили) - зціленний (якого можна зцілити), несказаний (якого не сказали) - несказанний (надзвичайний), примирений (помирений) -примиренний (якого можна примирити), нескінчений (незакінчений) -нескінченний (безконечний), непізнаний (якого не впізнати) - непізнанний (якого не можна пізнати).

Вправа 53. Випишіть спочатку слова, у яких подвоєння виникло на основі подовження приголосних звуків; потім слова, у яких подвоєння виникло на основі збігу однакових приголосних на межі різних частин слова.

1. З блаженних намірів робив я дзвін добра (Д. П.). 2. "І де ж це ви так простудились?" - запитала Марія заради ввічливості (В. Чем.). 3. Варвара з Юстиною раптом стали. Море світла залляло їм очі (М. Коц.). 4. Сніжок, що випав уночі й ліг на тротуари, на підвіконня й карнизи будинків, зробив вулицю широкою, а споруди прозорими (А. Хор.). 5. Хлопці обіч, де глибше, перепливали річку наввпередки (А. Гол.). 6. О не дивуй, о не дивуй мене - моє життя для тебе незбагненне (В. Ст.). 7. Земля нужденна тільки з сіллю гостей останніх зустрічала (Л. Т.). 8. Троє верхівців на потемнілих від безупинного дощу конях проскакали по дерев'яному мосту через Волхов (П. З.). 9. Хлопець смикнув коня і понісся скочки (А. Гол.). 10. М'які, сумирні вересневі дні лункою міддю злегка зазвучали (С. Б.). 11. Юнак беззвучно плакав (В. Чем.). 12. Серед колишніх воїнів був один майор-льотчик з численними планками урядових нагород. 13. Батько одшмагав мене так старанно, як найретельніший колгоспний охоронець. 14. Я стікав потом, немов у Сахарі під тропічним сонцем, поки носив ломаччя. 15. Інженерне управління запросило у військкоматі всі належні документи на офіцера запасу Валентина Весела (В. Логв.). 16. За порогом густою синню курились береги, за порогом непокоїлась осіння вода, підмиваючи зоряні краї неба. 17. І тільки тепер лісник збагнув, що його піддурив оцей жовтодзьоб: у підземеллі ж, крім луни, нікого нема. (М. Ст.). 18. Зблизившись, хлопці, як і завше в подібні хвилини, відчували дружність, бажання показати себе перед іншими, явити свою товариську самовідданість. 19. В дальній кімнаті, за оббитими дверима, знову продовжили словесне змагання два голоси... (А. Хор.).

Вправа 54. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть уживання подвоєних приголосних.

1. Рівнини, стомлен... і курганами, зітхають на весь край (М. Нагн.). 2. Сірий, припорошен. ий весн. яною пилюкою степ збігає на південь і стигнетам голубим маревом (Гр. Т.). 3. Увесь ранковий ліс гомонів веселим пташин. им співом (В. Мал.). 4. Сіріє, синіє і світиться в...ись над сон. ою сутін...ю саду (Л. Т.). 5. Києве, возніс...я ти на кручах придніпровських дужим богатирем (Р. Іван.). 6. Половецька кін...ота з усього розгону ввігналася в руські лави, і, здавалось, ніяка сила не змогла б зупинити її (В. Мал.). 7. Килина не знає слів цієї старовин...ої пісні, а тому лише в лад зі мною потиху наспівує її мелодію, де все завертає на "тьох" та "тьох" і де поміж того словесного витьохкуван... я інколи вгадуються її зізнан... я в кохан... і і тепла до мене. 8. Моє Жариво бачитимуть через віки: вранці і в...ечері, коли з'являтиметься і зникатиме ден...е світло. 9. Відомо, що дитинство сповнене нескінчен...их відкриттів, - їх не перелічити, не назвати. 10. Я стояв з...аду і краєм ока бачив самотню дівочу постать, яку обдимав вітер з усіх боків. 11. Інна Сагайдак сповістила, що начальник політвід...ілу вітає нашу поїздку. 12. Адмірал важко дихав, серце страшен... о калатало, і стогін невільно вирвався з адміралових грудей. 13. Ешелон зупинився біля залізничної станції неподалік від фронту, що гримів антигітлерівською дуел...ю. 14. Ранок у Севастополі випав надто сонячний, золотаво-голубий, і чисте небо від...зеркалювалося у морському просторі (В. Логв.). 15. Навкруги зводився поліс...ький краєвид - чудовий у своїй красі (О. Десн.). 16. Дівчина приїздила неждан...о й одразу, навіть у найбільшому товаристві, звертала на себе увагу. 17. Збиралися у дворі старого замку, що бов...анів над містом напівзруйнован...ими мурами (М. О.). 18. Між туман...ими зорями ловили вітер вітряки, під туман...ими зорями лежала вся її хліборобська сторона, що трималася на рахман...ому житі і добрих спокійн...их орачах. 19. Благословен...а тиша і зорян...і титли стояли над волошковим засніжен...им світом, що на невидимих решетах пересівав сяйво й підтемінь, а на місячних верстатах ткав л...яні рушники. 20. Ліси зустріли його тривожним шумом, а він, як забобон... а людина, черпнув тривогу з Оксаниного подвір'я, і вона бродила по його тілі лихим передчут...ям. 21. Земля від...авала людям, що могла від...ати, і чи то з жалю до себе, чи з жалю до людей, заплакала осін...ьою сльозою й неспокійно в...ійшла в зимовий сон. 22. Під чорним під...ашком брів тракториста чаїться тривога (М. Ст). 23. Літаки володіють піднебес. ям, а низько над радгоспними землями білокрила армія чайок наступає на кузьку. З ран. ьої весни побачиш цих птахів у степу; трактор оре, а вони в'ються за ним білою заметіл. ю, йдуть попаски  за плугами, визбирують із ріл. і хробаків

(О. Г.).

ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Правила

1. У власних іншомовних назвах і похідних від них словах подвоєння зберігається.

2. У загальних іншомовних назвах приголосні звичайно не подвоюють­ся._

Приклади

Марокко, Діккенс, Шиллер, Ніцца, Ясси, Мюллер, Таллінн, ніццький, тал­ліннці

бароко, група, теніс, шосе, колектив, інтермецо, каса

Винятки

Примітка. У Р. в. множини подво­єння зберігається бонна - бонн, мулла - мулл.

3. Подвоєння виникає унаслідок збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня.

4. Подвоєння приголосних зберіга­ється у деяких недавно запозичених іменах.

Примітка. В українізованих запози­чених іменах відповідно до вимови подвоєння на письмі не фіксується.

5. У географічних назвах на території України, Росії, Кавказу приголосні не подвоюються.

6. Приголосні не подвоюються у наз­вах одиниць виміру, що походять від прізвищ учених._

аннали, білль, булла, брутто, ванна, вілла, мадонна, панна, пенні, нетто, манна, мотто, тонна, мулла, мірра, бонна, дурра, гетто, панно, донна, тратта, канна, гамма (назва літери на позначення стану речовини)

імміграція (бо міграція), ірраціо­нальний (бо раціональний), сюрреа­лізм (бо реалізм) але: емігрант, еміграція; Аполлон, Віссаріон, Геннадій, Палла­дій, Еммануїл, Алла, Белла, Жанна, Інна, Васса

Агнеса, Інеса, Сара, Каміла, Іполит, Кирило, Пилип, Сава

Єсентуки, Одеса, Черкаси

гаус (Гаусс), ват (Уатт)

бекерель (Беккерель),

Вправа 55. Перепишіть, вставте, де потрібно, пропущені букви, поясніть написання.

Рус. о, Бел. а, Яф...а, дол...ар, агрес. ія, Ел. ада, бон...а, ім. іграція, ем. ігрант, шас. і, ан. отація, віл. а, ак. ордеон, Ген...адій, мадон. а, брюс. ельський, фін...ський, марок...анка, Інес...а, калькут...ський, ір...еальний, Апол...онівна, оп...озиція, лібрет...о, гол...андці, пен...і, тер...иторія, кор...ектно, контр...еволюціонер, буд...зм, Апен...іни, еф...ективний, дискус...ія, Дарда-нел...и, хоб...і, Рим...а, Гаван...а, пан...о, стакат...о, Ізабел...а, Сар...а, іп...одром, гет...о, Грім..., Єс...ентуки, Бокач...о, оп...онент, кан...ський, тер...аса, Віолет...а, Андор...а, ом. етр, Агрип...ина, ел...інізм, ім. унолог, Рот. ердам, ім. ітація, ін. овація, Дюс. ельдорф, прус. ький, іл. юзія, бравіс. имо, бул...а, ап. ендикс, антен. а, Абіс. інія, ім. обілізувати, авторал. і, агрес. ивний, Ал. а, експрес. ія, піц. ерія, Кас. андра, ас. ортимент, Лозан. а, пас. аж, Ган. овер, спагет. і, філіп. інець, дес..ерт, ап. еляція, Дал..ас, хіп. і, дилем. а, Ліс. абон, шил. інг, ас. иметрія, Лес. інг, Сюзан. а, Міс..ісіпі.

Вправа 56. Поставте іменники в родовому відмінку множини. Поясніть їх написання. Заняття, тонна, вчення, почуття, манна, узбережжя, мадонна, суддя, відкриття, стаття, панна, прагнення, передчуття, вілла, знання, узбіччя, ванна.

Вправа 57. Запишіть українською мовою, порівняйте написання поданих слів в обох мовах.

Соцветие, платье, досье, забытье, затишье, бытие, варенье, пятидесятилетие, вкопанный, Подолье, семья, гостья, радостью, поверье, Ильич, верфью, солью, соленье, донья, Яссы, сюрреализм, колье, аппробация, Жанна, судья, Стелла, написанный, конферансье, воссоединенный, Кирилл, макаронник, сучья, Филиппины, адью, испеченный, стелла, Нонна, боннский, Одиссей, Ульяна, Савва, Инесса.

Вправа 58. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть вживання подвоєних приголосних.

1. У ван. і короп золотистий плюскоче, наче з піни пан. а (І. А.). 2. Не уст золотомовний мед, не почестей солодка ман. а (Б. І. А.). 3. Літа повільно бредуть, як верблюди в піску марок. анськім (Б. О.). 4. Вночі при місяці більш, ніж удень, вражає тебе оце розкошисте зачіплянське барок. о (О. Г.). 5. Ліворуч по долині, вкритій лісом, на значній віддалі від шос... е Брянський і Черниш помітили дахи гірського селища (О. Г.). 6 . ...Останній ак...орд. Леся встала і разом з хором низько вклонилась присутнім (М. О.). 7. Саме гаряча пора була: комісія за коміс...ією (Б. Янч.). 8. Ірина та Сергій ішли ал...еєю, нічого не помічаючи, забувши про все на світі (І. Ст.). 9. Я люблю свою кімнату, білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з Ботічел... і на стінах (М. Коц.). 10. У кінці вулиці виднілися високі білі колон...и двоповерхового будинку (О. Десн.). 11. Маргарита зупинила одноколінного візника, і ось вони, ніби поважні пан...и, їдуть широкою Дерибасівською вулицею (М. О.). 12. Івану Кирил... овичу більше подобалось, коли за годину вони вертали з обіду, приглушені ситою сільською їжею (В. Др.). 13. Валеріан Іп...олитович любив вітрильники, обожнював їх і, як запевнила мене Стел...а, прочитав безліч книг про Веспуч...і, Магел...ана, Колумба, Крузенштерна і Лазарева 14. Профес...ор мовчки слухає і час від часу повертає до столу кисті рук, які неначе намагається зігнути в ліктях. 15. Жанет... а вийшла з темряви, що ховала її під віттями дерев, припала до Валентинових грудей. 16. Пан... а баронес...а, напевне, не знає, куди іде цей ешелон. 17. А може, то була не Женя, а чарівна Ас...оль Гріна у світлі яскравих сонячних променів. 18. На допомогу аварійній команді поквапилися торпедисти і мінери: щоб зупинити течію, потрібно було не менше півтори тон... и цементу. (В. Логв.).

Тестові завдання №8

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні подвоюються.

Варіант 1

А

Ін...окентій, голландець, ганчіряч...я, об...ілений

Б  Пал...адій, гребін...ий, жабин...ий, добрен...ий

В

Віян...я, апельсин... ий, тютюн...иця, дістан...ий

Г

Сьєр...а-Невада, від...ілок, мадон..., Кампанел...а

Д

Браз...авіль, благополуч...я, без...оряний, шил...інг


Варіант 2

А

Бон...ський, воз...'єднувач, кокон...ий, сміт...яр

Б

Вбран...ячко, шал...ю, пониз...я, узмор...я

В

Безріш...я, благочест...я, Кас...абланка, орлен...я

Г

Ластовин...я, ескадрил...я, деревин...ий, Галич...ина

Д

Єс...ентуки, галун...ик, Віс...аріон, пансіон...ий

Варіант 3

А

Вітрин...ий, гіл...ячка, Агрип...ина, далеч...ю

Б

Товстен...ий, жат...я, ат...аше, первоздан...ий

В

Колюч...я, вогнен...ість, шален...о, смородин...ик

Г

Ем...ануїл, аквамарин...ий, філіп...інець, вінич...я

Д

Баштан...ик, послан...ий, сновид...я, гостин...о

Варіант 4

А   Заволж...я, Ел...а, дон...а, Побуж...я_

Б  Маслин...ий, олов'ян...ий, ван..., Ген...адійович_

В  Знан...ь, мот...о, в...ічливий, бов...аніти_

Г Роз...олочений, Прип'ят...ю, бездихан...ий, стак...ато Д І Віл...а, грамофон...ий, ел...інський, Рос...іні_

Варіант 5

А Апен...іни, нав...имашки, немовл...я, оснащен...я

Б  Мерзен...ий, Інес...а, л...ється, чавун...ий_

В  Калькуттський, л...яний, Він...ич...ина, ап...ерцепція

Г  Яф...ський, істин...ий, Каміл...а, жит...ейський_

Д І Блажен...ий, по узбіч...ю, Сав...а, натхнен...ий_

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Префікси роз-, без-, воз-через-від-, під-, над-од-з-

с-

_Правила_

ніколи не змінюються

ніколи не змінюються

перед більшістю приголо­сних

перед глухими к, п, т, ф, х_

Приклади

розпитати, безперспективний, возвеличувати, черезплічник відкласти,  відштовхнути, над­кусити, одкинути зробити,   зжарити, зціджува­ти, зшити, зчеплення створити,  сформувати, сказа­ти, спересердя_

Увага!   До  префікса  додаємо  літеру  і,  коли  корінь починається сполученням приголосних: зіпсувати, відіграти, підійти, зігнути.

Вправа 59. Перепишіть слова, вставляючи замість крапок пропущені букви, поясніть їх правопис.

Бе. соння, . будити, ві. краяти, пі...палина, бе. цінний, . горнути, на... шкірний, бе. формений, ві. чинене, на. кусити, ві. правлений, на. кошувати, ві. стояти, . щипувати, ...чесати, пі. тримати, ро. дрібний, бе. розмірний, пі. хвалити, ро. чарування, не. проможний, ро...шукати, . пробувати, ро. сипка, ві...хлинути, . простувати, ро. повідь, . сушити, бе. посередній, бе. турботний, . цілити, бе. коштовний, ро. кольник, . клеїти, . підлоба, ві...шкрябати, пі...качаний, на...точений, ро...повитий, . жати, пі. співувати, . користатися, на. чутливий.

Вправа 60. За допомогою префіксів утворіть нові слова. Без - (законний, іменний, страшний, тактний, силий); роз - (терти, шити, грати, стелити, класти, тривожити); з   - (сипати, орати, в' язати, фотографуватися, юрмитися, рвати, писати); від - (чужений, прати, штовхнути, їхати, ділити); під - (класти, котити, їздити, гнати, тягти, скочити).

Вправа 61. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. Поясніть правопис префіксів.

1. Бе(з,с)жальний час не владний над мовою людською (П. З). 2. А коли верхівець озирнувся, вдруге ві(д,т)хекуючись, то села вже не стало (Гр. Т.). 3. Діти в білих сорочках сидять за святковим столом, де на покутті урочисто во-(з,с)сідає батько (А. Гол.). 4. Мабуть, і перепілка десь сіла в ямці, ро(з, с)пустивши крила, з ро(з,с)критим дзьобом (О. Донч.). 5. Ві(д,т)талий світ помолодів, повеселішали дерева (Л. Т). 6. Синє, глибоке небо ро(з,с)гортало своє бе(з,с)крає поле (П. М.). 7. Я люблю, як ти ро(з,с)криваєш свої вії, прижурений житній цвіт (М. Ст.). 8. А біля хати ві(д,т)цвітали вишні, засинали втомлені хрущі (Л. Т.). 9. Овес виліг, а жито не (з,с)ходить (Н. тв.). 10. Все зраділо, стрічаючи день, і день зрадів ро(з,с)цвітаючи, ясний, теплий, погожий (П. М.). 11. Рання пташка сонце (з,с)повіщає (Н. тв.). 12. Бе(з,с)слідно зникло хвилювання (О. Донч.). 13. Біліли рядами хатки, як ро(з,с)кладені дітьми крем'яхи з нео(б,п)паленої цегли (Гр. Т.). 14. Петро страх як любив теревенити про начальство, а в присутності когось із них пі(д,т)хвалювати (В. Др.). 15. (З, с)першу треба ро(з,с)судити, а потім (з,с)робити (Н. тв.). 16. А дума шлях бе(з,с)сонно обира, який веде таки на Україну (Н. Н). 17. Колись був добрий тес, та вже почорнів, на(д,т)коловся, поточив його шашіль (В. Бл.). 18. Уже о(д,т)цвітають липи біля театру Франка (Л. Т.). 19. Легка, прямовисна стіна білих високих тополь ві(д,т)тіняла зелені, чорні, червоні та блакитні автомобілі, що бігли й бігли знизу (А. Хор.).

Запитання для самоперевірки

1. У яких префіксах кінцеві приголосні звуки не змінюються?

2. Перед якими звуками в усному мовленні кінцевий приголосний префікса змінюється?

3. Який префікс та перед якими звуками змінюється на письмі?

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ

Правила

1. При словотворенні деякі кінцеві приголосні твірної основи перед су­фіксами -ськ-, -ств- зазнають змін:

а) [г], [ж], [з] + -ськ-, -ств--> -зьк-,

-зтв-;

Винятки:

б) [к], [ч], [ц] + -ськ-, -ств--> -цьк-,

-цтв-;

Винятки:

Приклади

в) [х], [ш], [с] + -ськ-, -ств--> -ськ-,

-ств-. Винятки:

Інші приголосні при словотворенні на письмі не змінюються. Увага! Якщо в кінці твірної основи наявний суфікс -к-, то при творенні нових слів він випадає.

2. Змінюються:

а) -цьк- — -ччин(а)

-ськ- — -щин(а) при творенні іменників від прикметників за допо­могою суфікса -ин;

б) -ск-, -шк- — -щ- при творенні іменників і прикметників за допо­могою суфіксів -ан-(-ян-), -ин-;

в) -ск-, -ст—> -щ-

-зк--> -жч- при творенні дієслів II

дієвідміни;_

Прага - празький, Париж - пари­зький, боягуз - боягузтво герцогський (герцог), кембриджський (Кембридж)

грек - грецький, Бахмач - бахма­цький, Ніцца - ніццький баскський (баски), сакський (Саки), меккський (Мекка), монакський (Мо­нако), малаккський (Малакка), нью-йоркський    (Нью-Йорк), іракський (Ірак),   інкський   (інки), даккський (Дакка),   гельсінкський (Гельсінкі), тюркський (тюрки) птах - птаство, латиш - латиський, Полісся - поліський, ла-маншський (Ла-Манш), казахський (казах), нівхський (нівхи), палехський (Палех), цюрихський (Цюрих), шах­ський (шах)

агент - агентський, агентство, завод - заводський

Камчатка - камчатський, Жмеринка - жмеринський, Каховка - кахов­ський П'ятихатки - п'ятихатський, Дамаск - дамаський

Хмельницький - Хмельниччина, коза­цький - козаччина, але: Галичина; полтавський - Полтавщина, київ­ський - Київщина

віск - вощина, піски - піщаний, дошка -- дощаний

простити - прощати, прощу, проща­єш, але: простиш, простять; брязкіт - бряжчатиг) к, ц — ч при творенні прикметників за допомогою суфікса -н- .

Увага! У деяких словах замість чн пишеться шн.

вік - вічний, кінець - кінечний, пше­ниця - пшеничний

соняшник, рушник, рушниця, мірош­ник, торішній, сердешний (бідолаш­ний), дворушник, вранішній_

Вправа 62. Запишіть слова, поясніть, чому в одних відбуваються зміни приголосних перед суфіксом -ськ-, а в інших ні.

Бранденбурзький - докторантський; байкальський - закавказький; камчатський - коряцький; хмельницький - ліванський; тульський -таганрозький; чукотський - слуцький; балхаський - ісландський; лейпцизький -тюменський; товариський - кіпрський, юннатський - юнацький.

Вправа 63. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий), враховуючи зміни приголосних.

Оренбург, Цюрих, Воронеж, Волга, Запоріжжя, баски, француз, Сиваш, шах, Онега, Ясси, тюрк, Калуга, Черемош, узбек, Канада, Владивосток, Прага, Тбілісі, чиновник, Карпати, чех, брат, Углич, гігант, Нью-Йорк, Норвегія, Галич, Умань, чуваш, Дрогобич, Полісся, Вінниця, Гадяч, Кандалакша.

Вправа 64. Перекладіть слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Бухарестский, мозамбикский, иракский, прусский, заволжский, казанский, казахский, рижский, чикагский, калужский, ужгородский, овручский, прилукский, мадридский, одесский, сиракузский, кременчугский, абхазский, гигантский, дамаскский, туристский, меккский, карабахский.

Вправа 65. Утворіть іменники з суфіксами -чин(а), - щин(а).

Полтавський, чехословацький, уманський, козацький, гуцульський, хмельницький, львівський, галицький, смоленський, чернівецький, житомирський, турецький, харківський, вінницький, дніпропетровський.

Вправа 66. Замість крапок поставте пропущені букви ч або ш. Поясніть правопис.

Півні. ний, безпе. ний, соня. ник, я. ний, торі. ній, піврі. ний, міро. ник, пшени. ний, ру. ник, серде. ний, ру. ниця, околи. ній, двору. ник, сті. ний, яє. ня, да. ник, сма. ний.

Вправа 67. Перепишіть речення, вставляючи в словах пропущені букви, поясніть написання цих слів.

1. Тротуари бли...али, ловлячи в себе вечірні тіні дерев (М. Коц.). 2. В степ запорізький одведи - моє там б'ється серце (М. Н.). 3. Крізь одчинені двері доносилось іржання голодних коней, що вступали у двір, і бря. чало оружжя на козаках (М. Коц.). 4. Зводишся і заглядаєш у розквітле обличчя соня...ника, ніби хочеш у його усмішці прочитати відповідь (Є. Гуц.). 5. Знову листя з кана. ького клена зліта (Л. Т.). 6. Од чорної погоні з Туре. ини, з Німе. ини, з Татар. ини летять, Дунай перелітають коза. ькі коні. (М. Ст.). 7. Соня. не проміння наповнювало ясною матерією серпанок, і кущі й дерева світились,  ніби із  середини (В.  Ш.).  8.  У традиційному вкраїнськомурукодільництві, зокрема у вишивці та тка. тві, присутні два найосновніші символи - оберег й древо життя (В. Ск.). 9. Під небом зустрічі й розлуки карпа... ьких вин таємні руки нам загойдали далечінь (М. Вінгр.). 10. У Парижі молодому Васильківському надали право виставляти картини поза конкурсом -право, якого пари. ький салон удостоював лише найталановитіших іноземців (З журн.). 11. А на естраді метелик гіган...ький сполохався, пурхнув граціозно і зник за кулісами (А. Гол.). 12. Та й Василь хіба не радий, що повернувся в Острог, на дідів...ину (П. Угл.). 13. Цей гвардійський стріле...ький полк неможливо було уявити собі без Воронцова. 14. Звідусіль відчуваю підтримку товари...ьких рук, товари...ьких очей. 15. Хлопець губився серед цього ярмаркового бага...тва і не знав, на чому зупинитись. 16. Сухі шляхи закурилися вглиб Слова...ини. 17. Лише коли-не-коли траплялися убогі селища угор...ьких та слова...ьких лісорубів (О. Г.). 18. Іван готовий був впасти серед поляни на коліна й молитися у солодкім екстазнім забутті степові, тиші, зоряній вишині і пта...тву, кожній живій істоті й кожній пі...инці на землі (В. Др.).

19. Він починає мені розказувати про свій край, що бере початок зі Слобожан...ини й кінчається десь за Дніпром, між Очаковом і Херсоном.

20. Звихрена гвинтами бронекатера, поривчастим вітром і річковою течією, вол...ька вода здіймалася за кормою корабля білопінним буруном... 21. Ми з начштабу Ляльком їхали на штабному "газику" до Бранденбур...ьких воріт, де збирав командний склад флотилії наш адмірал. 22. Сусідка принесла глечик врані...нього молока. 23. Я пригорнув Келю і поцілував уперше саме так, як мед п'ють із во...ини. 24. Шлях варя...ьких човнів по Дніпру і по синьому морю позначався червоними стрілками, губився десь за Балканами. (В. Логв.). 25. Давно вже не було грози, яка б освіжила голови, від самої Хмельнич...ини (М. О.). 26. Для натхнення прикріпив до стінок збільшене фотозображення пари...ької Тріумфальної арки...(А. Хор.). 27. На півдні Узбеч...ини у зелені долини поринала Фергана (І. Ле.). 28. На тротуарі, просто перед хвірткою до...аного паркана, стояв Петро (А. Хор.).

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть приголосні, що змінюються на письмі перед суфіксами -ськ-, -ств-. Які суфікси з' являються в результаті цих змін? Пригадайте слова, що становлять виняток із правил.

2. Охарактеризуйте фонетичні зміни, що відбуваються під час утворення відприкметникових іменників за допомогою суфікса -ин-.

3. Які   групи   приголосних   змінюються   при   творенні   дієслів та прикметників?

СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

При словозміні і словотворенні іноді виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних, тому в процесі мовлення один з приголосних, здебільшого розміщений усередині, випадає, тобто відбувається спрощення. Найчастіше спрощуються приголосні т, д, рідше к, л, р.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник