С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Прем'єр-міністр України, Маршал авіації, українські поля

Д

Маріїнський палац, Буковина, чорний ліс

Варіант 3

А

Ольжин щоденник, Зелені свята, рада Європи

Б

Благовіщення, народна палата Індії, Південна Америка

В

Чудське озеро, північний Схід, папуга Кеша

Г

Павлоградський район, Хмельниччина, богородиця

Д

Спаситель, Єлисейські Поля, Зміїний острів

66


Варіант 4

А

Сейм Республіки Польща, галіфе, лермонтівські читання

Б

Ялтинська конференція, парламент, епоха просвітництва

В

Десятинна церква, острів земля Гранта, граф

Г

Колізей, Кловський узвіз, петриківський розпис

Д

Декларація Прав дитини, ангел, Кассіопея

Варіант 5

А

Великий Каменяр, сенбернар, народний рух України

Б

Королівство Нідерландів, Велика Китайська стіна, орден "За заслуги"

В

День студента, магдебурзьке право, черкащина

Г

Свята Трійця, Мезозойська ера, президент

Д

Нестор Літописець, муза, покутське низькогір'я

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ

Правила

1. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, якщо вони позначають один звук.

2. Апостроф і м'який знак не відокре­млюються від попередньої літери.

3. Одну літеру не можна залишати в попередньому рядку або переносити в наступний, а також дві голосні не мо­жна залишати в попередньому рядку.

4. Небажано залишати біля префікса першу літеру кореня, якщо вона не становить складу, і розривати одно­складові префікси.

5. При переносі складного слова не можна відривати від наступної части­ни одну букву.

6. Не можна розривати ініціальні аб­ревіатури.

7. Не можна відривати скорочень від слів, яких вони стосуються.

8. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), лапки, дужку.

9. В інших випадках можна довільно переносити слова за складами.

Приклади Гу-дзик, їж-джу, пі-джак але: під-живити, від- значити

близь-ко (а не близ-ько), Лук '-янчук(а не Лук-'янчук)

ака-демія (а не а-кадемія), ауди­торія (а не ау-диторія)

за- стелити (а не зас- телити), роз- казати (а неро-зказати), але: пере-писати і пе-реписати

біло- сніжний (а не білос-ніжний), далеко- глядний (а не далеког-лядний)

АЕС, ЛАЗ -105

М. Т. Рильський (а неМ. Т.­Рильський), доц. Василенко (а не доц.­Василенко)

до-нецький, доне-цький, донець-кий, Оле-ксандрович, Олек-сандрович, Олексан-дрович, Олександ-рович

Вправа 76. Визначте можливі переноси слів, словосполучень. Дужчий, звернення, віддзеркалювати, вийти, Дніпропетровщина, птаство, батьківський, пробігти відстань 250 км, книголюб, черв'як, задзеленчати, мій брат - студент 5-го курсу НГУ України, вищезгаданий, авторучка, відвідав лекції чл.-кор. Півняка Г. Г., підігріти, завод ім. Петровського, читання, по-людськи, козацький, садівництво, бджолярство, жовчю, глибший, мої друзі -активні учасники олімпіад, студентський, іподром, Вінниччина, склала іспит проф. В.Ю. Пушкіну, розповсюджувати, роман "Берег любові", Керчю, любов' ю, кукурудза, ящик, піджива, надзвичайний, обмити, чайок, осінній, зв' язати, ореол, майка, сиджу, перебігти, промчати, юннат, інструмент, гарний, подзьобати, спересердя.

ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Буква в рос. мові

Позиція

Буква в укр. мові

Приклади

е

Після приголосних.

е

Кузнецов, Петров, Воронеж;

 

На початку слів.

є

Єрмаков, Євпаторія

 

У середині слів після голос-

є

Валуєв, Ігнатьев, Прокоф 'єв,

 

ного,    апострофа,    м' якого

 

Колгуєв, Єгор 'євськ

 

знака.

 

 

 

У суфіксах -єв, -єєв після

є

Медведєв, Тимофєєв, Лежнє-

 

приголосних, крім шиплячих,

 

во,

 

р, ц.

 

але: Писарев, Радищев

 

У корені російських прізвищ,

є

Пєшков   (пішки), Бєлгород

 

якщо в українській мові у

 

(білий), Снєгов (сніг)

 

цьому корені пишеться і (на

 

 

 

місці колишнього ъ).

 

 

 

У географічних назвах, що

і

Біловезька Пуща, с. Піщанка,

 

мають   у   російській мові

 

Сірий мис

 

форму,         спільну з

 

 

 

відповідною українською.

 

Йолкін, Бугайов, Муравйов,

ё

На   початку   слова, після

йо

 

 

голосних та твердих приго-

 

Соловйов

 

лосних (переважно губних).

 

 

 

У   середині    слова після

ьо

Нефьодова, мис Дежньова,

 

приголосних, що позначають

 

але: Орел

 

м' який звук.

 

 

 

Після шиплячих ч, щ під

о

Лихачов, Сичовка

 

наголосом.

 

 

 

У прізвищах, утворених від

е

Артемов, Семенов

 

спільних для обох мов імен.

 

 

э

Завжди.

е

Естонія


и

Після шиплячих та ц перед

и

Чистяков, Жигалово,

 

наступним приголосним.

 

але: Тиціан

 

У прізвищах, географічних

и

Вавилов, Смирнов, Михайлов-

 

назвах, утворених від імен та

 

ське,

 

загальних назв, спільних для

 

але: Нікітін,

 

обох мов.

 

Ніколаєвськ-на-Амурі

 

У префіксі при-.

и

Привалов, Приазов 'я

 

У суфіксах -ик, -ич, -иц, -ищ

и

Кулик, Углич

 

У закінченнях географічних

и

 

 

назв, уживаних у множині.

 

Валуйки, Горки

 

На початку слова та після

і

 

 

приголосних, крім шиплячих

 

Іванов, Магістрив, Вітебськ,

 

і Ц.

 

Ігарка

и

У кінці географічних назв.

і

Сухумі, Сочі

 

Після голосних, апострофа і

ї

Заїров, Гур'їв, Троїцьк, Заха-

 

м'якого знака.

 

р 'їно

ы

Завжди.

и

Рибалкін, Сизрань

-ый

Завжди.

-ий

Бєлий, Грозний

-ий

Після твердого приголосно-

і V Л

-ий

Горький, Великий Устюг

 

1 V.

Після м' якого приголосного.

-ій

Крайній, о.Оленій

-ая,-яя

У прізвищах та географічних

-а, -я

Бурлуцька, Чусова, Крайня,

 

назвах.

 

Ямська

-ое,-ее

Завжди.

-е, -є

Бологе

-ой

У прізвищах.

-ой

Крамськой, Береговой

Вправа 77. Перекладіть прізвища українською мовою.

1. Рощин, Золотарёв, Тимирязев, Фёдоров, Гришкин, Грачёв, Окаёмов, Ёлкин, Татищев, Ильин, Помяловский, Мельников, Долгих, Евстигнеев, Миронов, Руднев, Афанасьев, Лесков, Ефремов, Хрущёв, Голицын, Воробьёв, Вавилов, Зверев, Зеленцов, Лещенко, Поспелов, Мересьев, Андриевская.

2. Елютин, Сергеев, Ветров, Брянцев, Аракчеев, Королёв, Пугачёв, Гагарин, Доронин, Левитан, Винокур, Прокофьев, Смеляков, Вяземский, Оболенский, Никифоров, Бедный, Дудинский, Дмитренко, Артёмов, Мицкевич, Суриков, Панфилов, Сухарев, Светличная, Медяник, Листьев, Макаревич.

3. Данилов, Донской, Румянцева, Кисилёв, Тихонов, Бондарев, Григорьева, Ананьин, Филиппов, Тимофеев, Горбачев, Бунин, Титов, Ботвинников, Липовская, Черных, Иваненко, Крутиков, Орёл, Пришвин, Крутых, Никитин, Лановой, Кондратьев, Державин, Мещеряков, Овсиенко.

Вправа 78. Перекладіть географічні назви українською мовою. Ницца, Кутаиси, Рогачево, Михайловское, Зеленоводск, Плещеево, Тушино, Краков, Виноградово, Пятигорск, Нарьян-Мар, Щёлкино, Курильские острова, Чехословакия, Липецк, Грозный, Северный Ледовитый океан, Нижний Новгород, Новотроицк, Гомель, Тернополь, Таллинн, Ананьино, Мытищи, оз. Колвицкое, Гаврилово, Целиноград, Благовещенск.

1. Назвіть букви, якими передаються російські ё, е, ы, и в прізвищах та географічних назвах.

2. Охарактеризуйте умови вживання літер и, і, е, є в прізвищах та географічних назвах, засвоєних з російської мови.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

_Правила_

Разом пишуться:

1) складні іменники, утворені від двох і більше основ, поєднаних за допомогою сполучного голосного о або е, є;

2) складні іменники, утворені на базі підрядних словосполучень, зокрема:

- дієслова у формі наказового способу з іменником;

- кількісного числівника, написаного літерами, з іменником;

3) іменники з першими частинами пів-, напів-, полу-;

4) іменники, утворені з трьох і більше основ;

5) іменники з іншомовними частинами авіа-, авто-, агро-, архео-, архі-, біо-, вело-, відео-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, псевдо-, стерео-, супер-, термо-, фіто-, фоно-тощо;

6) складноскорочені слова. Через дефіс пишуться:

1) іменники, що означають близькі (синонімічні) чи протилежні (антонімічні) за змістом поняття;

2) складні іменники, утворені без сполучних голосних від двох іменникових основ, що означають:

- назви професій, спеціальностей, державних посад, вчених ступенів, військових звань;

- складні одиниці виміру.

Приклади

зорепад, самохідка, життєпис, зем­лероб, чорноклен, чистотіл, черво-ноармієць, верболіз, трудодень

зірвиголова, перекотиполе, Перебий-ніс (прізвище) двохсотліття, п' ятитонка, сімдеся­тиріччя, століття, але: 50-річчя півгривні, півапельсина, напів' ява, напівфабрикат, полукіпок, але: пів-Дніпропетровська, пів-Америки астрофотозйомка, радіофоторепо-ртаж

авіакаса, біоресурси, відеокасета, гідроспоруда, зоопарк, ізостудія, кінозірка, космодром, лжепрогноз, мотокрос, метеослужба, супер­лайнер

танцмайданчик, спецклас

батько-мати, срібло-золото, купів-ля-продаж, південь-північ

інженер-механік, прем' єр-міністр, член-кореспондент, контр-адмірал, але: контрнаступ, контратака людино-день, людино-година, тонно-кілометр, кілограм-маса

Примітка. Назви вимірювальних при­ладів пишуться разом.

- власні імена, назви казкових пер­сонажів;

- іншомовні назви проміжних частин світу;

3) складні іменники з першою части­ною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, -обер-, унтер-, штаб(с)-;

4) іменники на позначення назв рослин;

5) скорочені слова, у яких наводиться початок і кінець;

6) перша частина складного слова (яке пишеться разом чи через дефіс), якщо далі йде слово з такою ж другою частиною;

7) іменники, у яких перша частина конкретизує, уточнює наступну;

8) іменники з непоширеною постпози­тивною прикладкою;

9) іменники з непоширеною препозити­вною прикладкою, що є власною наз­вою;

10) іменники з непоширеною препози­тивною прикладкою, що позначають видове й родове поняття._

гальванометр, динамометр

Івасик-Телесик, гуси-лебеді, Квітка-Основ' яненко норд-вест, норд-ост

віце-президент,   екс-прем' єр, лейб-

медик, максі-сукня, унтер-офіцер,

штаб-квартира

люби-мене, іван-чай, чар-зілля,

мати-й-мачуха

вид-во (видавництво),

ф-т (факультет)

міні- й максі-спідниця,

радіо- й телеапаратура

блок-система, жар-птиця, а також зелен-сад, свят-вечір, дівич-вечір, буй-тур

хлопець-богатир, місто-велетень, гриб-паразит, але: богатир хлопець, велетень місто

Ельбрус-гора, Москва-ріка, але: гора Ельбрус, ріка Москва

сон-трава, матіола-квітка, окунь-риба, але: трава сон, квітка матіо­ла, риба окунь_

Вправа 79. Поясніть правопис складних іменників.

Глиносховище, голкорефлексотерапія, грам-калорія, гранатомет, дитмайданчик, дієслово-зв'язка, дієтхарчування, дівич-вечір, електровібратор, екс-міністр, екскурсбюро, залізографіт, звукооператор, інтернет-кафе, капітан-лейтенант, кафе-кондитерська, кіноафіша, сито-конвеєр, сіносушарка, прес-центр, склокераміка, скотозаготівля, слюсар-сантехнік, сніготранспортер, соледобування, соломопрес, сон-дрімота, спецвипуск, спортсмен-розрядник, спорткомплекс, сталевар, стаття-огляд, стереозйомка, телеінтерв' ю, текст-шаблон, відеоролик, термоелектровентилятор, технік-радіолог, тістомішалка, трасобудівник, трюкач-каскадер, пів-Європи, трубовоз, трьохсотліття, фазокомпенсатор, фельдмаршал, фізик-ядерник, фільмоскоп, фотоетюд, харчоблок, художник-модельєр, цукросировина, цунамі-станція, чистоводдя, член-кореспондент, фотосесія, біосистема.

Вправа 80.    Запишіть подані складні іменники, опускаючи риску. Поясніть їх написання.

Бор/машина, бор/ментол, україно/знавство, авіа/завод, машино/день, диско/бол, верхо/річчя, дівчина/голубка, пів/озера, скло/маса, полу/день, торфо/плита, електро/гітара, екскаваторо/будування, торф/сирець, дип/кур' єр, жук/рогач, альфа/залізо, пів/тисячі, бджоло/знавство, житло/площа, аль­фа/промені, електро/кардіограф, вагоно/навантажувач, контр/адмірал, стерео/ кіно/зал, напів/бокс, літ/гурток, покоти/поле, дівич/вечір, трудо/день, вугле/склад, держ/дерево, термо/електро/генератор, борт/провідниця, вакуум/ метр, вакуум/фільтр, Ново/українка, кафе/їдальня, норд/вест, генерал/ад' ютант, Лисичка/сетричка, глино/порошок, пів/Африки, люби/мене, Верни/дуб, пасажиро/кілометр, міні/маркет, само/скид, міді/й/максі/спідниці, екс/король, націонал/ліберал, жовто/блакитник, індо/європеєць, гамма/метод, аеро/фото/ апарат, овоче/різка, дизель/мотор, яхт/клуб, сміттє/збірник, розрив/трава, авіа/лайнер, пів/Києва, супер/маркет, авто/підйомник, пап'є/маше, мікро/ елемент, крекінг/процес, стале/бетон, спец/агент, спорт/обладнання, театр/ студія, теле/естрада, фільм/мюзикл, фото/реклама, інтернет/новини, кіно/ індустрія, Олена/Вікторія, терапевт/жінка, Антонов/Овсієнко.

Вправа 81. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть творення і правопис складних іменників.

1. На леваді перегукнулись куріпки, і вони поспішили в село на свій (свят)вечір біля якогось стіжка чи клуні (М. Ст.). 2. (Мати)й(мачуха) почне розвиватися вже в лютому, а за нею і інші квіти (А. В.). 3. Лілея підійма, як берегиня, свій гордовитий теплий (сніго)цвіт (С. Б.). 4. Під мирною Славути-ною синню сплять круточолі (велетні)пороги (Н. Н.). 5. Під (лісо)смугою, з принишклої польової дороги чорними, в мідних обводах очима дивилися вгору свіжі калюжі (М. Вінгр.). 6. Нема музики соборів, музика отих гармонійно піднятих у небо (бань)куполів - вона ж реально існує (О. Г.). 7. Стояли в луках поважно, як золоті (семи)свічники по древніх храмах, коров'яки (М. Коц.). 8. Я нетерпляче ждав, коли вересень сполохає над селом ранковий сон чи (напів)сон отим дзвоном, що пробивається навіть на хутори (М. Ст.). 9. Пахне хлібом терпка пісня батькової (сто)долі (Д. П.). 10. Прокотивсь я (перекоти)полем по дівочих снах та іменах (М. Вінгр.). 11. Зустрівшись біля цирку, якийсь час прогулювались   по   набережній,   говорили   про   (життя)буття   (В. Чем.).

12. (Натуро)матінко! Я на твоє лоно дитяче радощі і горе виливала (Л. Укр.).

13. (Хліб)сіль на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності як українського, так і інших сусідніх народів (В. Ск.). 14. Ростуть у степах подорожник, розкішний з гіркуватим чадним смородом полин, скромні лагідні незабудки, нерозлучні (брат) і (сестра) (Гр. Т.). 15. А золота (жар)птиця пускається в зеніт (В. Ст.). 16. Це було видно, що створила малюнок людина з іскрою божою, а не якийсь там (зайда) заробітчанин (Гр. Т.). 17. Хмари залягли на (край)небі, як розбійники по ровах (М. Коц.). 18. (Генерал)губернатор поїхав до столиці (Р. Іван.). 19. На кам'янистому схилі ледь видніється лісникова хата з гнучкою (радіо)щоглою на ній (О. Г.). 20. І під крилами (хмар)снігурів Сонця зимнього жевріє глід (М. Вінгр.). 21. Відпустивши з (кают)компанії могопомічника, (ком)див звернувся до мене з проханням передати справи якнайсумлінніше. 22. (Ком)дивові є про що згадати, він пройшов усі матроські й (унтер)офіцерські сходинки у царському флоті. 23. А ще дід Яків полюбляв розповідати про свого (побратима)земляка. 24. Ще з часів Колумба і (Миклухо)Маклая успіх морських мандрів залежав од екіпіровки і зручностей на кораблі (В. Логв.).

Тестові завдання № 12

У якому рядку допущено помилку в написанні складного іменника?

Варіант 1

А

Помічник-радник, бліц-опитування, кінофорум, гала-концерт

Б

Радіодебати, інтернет-чат, електроміксер, гамма-квант

В

Наркодилер, медіа-магнат, гіпер-маркет, джаз-фестиваль

Г

Златоуст, диск-жокей, гідрорезервуар, звірогосподарство

Д

Зірвиголова, гадай-зілля, буй-тур, ізофаза

Варіант 2

А

Ветпункт, блок-механізм, вузлов'яз, каса-конто

Б

Вертиголовка, бранд-майор, всюдихід, начдив

В

Електромасажер, скловолокно, граблі-волокуша

Г

Гамма-спектр, лейб-гвардії, контрнаступ, танцмайданчик

Д

Мотогурток, прес-форма, ватгодина, цегла-сирець

Варіант 3

А

Біоресурси, багат-вечір, вакуумнасос, ват-секунда

Б

Авіакаса, авторалі, бронескло, віце-канцлер, вагон-цистерна

В

Міні-футбол, брутто-маса, вагонопотік, виставка-ярмарок

Г

Бас-гітара, генштаб, гриль-бар, інтернет-провайдер

Д

П'ятирічка, закусочна-автомат, болиголов, брат-і-сестра

Варіант 4

А

Експерт-бухгалтер, вовкодух, шлакоблок, ампер-виток

Б

Супер-лайнер, качкодзьоб, крутосхил, секундомір

В

Рідкозілля, рисосушарка, півсклянки, дизель-генератор

Г

Голка-риба, риботоргівля, норд-ост, сумішоутворення

Д

Приват-доцент, птахокомбінат, співвласник, пів-Дніпра

Варіант 5

А

Грам-атом, генерал-аншеф, твердозем, тележурналіст

Б

Теплопеленгатор, термобігуді, пральня-автомат, контр-адмірал

В

Рута-м'ята, дієт'їдальня, експресаналіз, першоцвіт

Г

Поп-музика, бета-розпад, пиловловлювач, мотоестафета

Д

Креп-сатин, хіт-парад, склопакет, екс-міністр

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Правила Разом пишуться:

1) прикметники, утворені від склад­них іменників, які пишуться разом;

2) складні прикметники, утворені від слів, підпорядкованих одне одному:

- іменника та узгодженого з ним прикметника;

- іменника та дієслова;

- іменника та числівника;

- прислівника з прикметником або дієприкметником, якщо логічний на­голос падає на другу основу.

Примітка. Такі прикметники треба відрізняти від словосполучень, які складаються з прислівника та прик­метника чи дієприкметника (логічний наголос падає на прислівник).

3) складні прикметники-терміни (ос­новне смислове навантаження пере­дається останнім прикметником);

4) складні прикметники-географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу.

Через дефіс пишуться:

1) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться че­рез дефіс;

2) складні прикметники, утворені з двох і більше прикметникових основ незалежних одна від одної (між ними можна поставити сполучник і);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник