О Л Березко - Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення - страница 2

Страницы:
1  2 

Висновок

Запропоновано використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення Вебу, зокрема створення спеціалізованого вікі-ресурсу та використання вже існуючих вікі-спільнот для акумуляції персоніфікованих даних для подальшого їх розміщення у каталозі Веб-особис-тостей. Також запропоновано використання вікі-шаблонів для забезпечення необхідної уніфіко-ваності структури інформаційного наповнення статей, надання їм семантичності та забезпечення можливості їх автоматичної інтерпретації.

1. Березко О.Л., Пелещишин А.М. Соціальні акції в середовищі Веб 2.0. // 12-й Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.": Зб. матеріалів форуму Ч.2. - Харків: ХНУРЕ, 2008. с.499. 2. Березко О., Пелещишин А. Особливості сучасних концепцій розвитку Вебу // Комп'ютерні науки та інженерія, матеріали 1-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2006. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - С.9-12. 3. Березко О., Пелещишин А. WWW як соціальна мережа // Комп' ютерні науки та інженерія: Матеріали 2-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2007. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. - С.30-32. 4. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW. // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. - №546. - С.126-131. 5. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному середовищі: Монографія. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. - 260 с. 6. Березко О. Каталог Веб-особистостей - засібперсоніфікації інформаційного наповнення глобальної системи World Wide Web // Комп' ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали третьої Міжнародної конференції CSIT'2008. - Львів: Вид-во ПП "Вежа і Ко", 2008. - С.204-207. 7. Carr N. The amorality of Web 2.0. Rough type, October 3, 2005. -[Електронний ресурс]. - http://www.roughtype.com/ archives/2005/10/the_amorality_o.php. 8. Category: People infobox templates. - [Електронний ресурс]. - http://en.wikipedia.org/wiki/ Category:People_ infoboxtemplates. 9. Daniel J. Barrett. MediaWiki. O'Reilly Media, 2008. 10. Di Iorio A., Vitali F., Zacchiroli S., Wiki content templating. // Proceeding of the 17th international conference on World Wide Web, April 21­25, 2008, Beijing, China http://www2008.org/papers/pdf/p615-diiorioA.pdf. 11. Ebersbach A., Glaser M., Heigl R., Warta A. Wiki. Web collaboration. Second edition. Springer, 2008. 12. Google Social Graph API. -[Електронний ресурс]. - http://code.google.com/apis/socialgraph/. 13. hCard. - [Електронний ресурс].-http://microformats.org/wiki/hcard. 14. Help:Category. - [Електронний ресурс]. - http://meta.wikimedia.org/ wiki/Help:Category. 15. Help:Template. - [Електронний ресурс].- http://meta.wikimedia.org/wiki/Help: Template. 16. Leuf B., Cunningham W., The Wiki way: quick collaboration on the Web. // Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, 2001. 17. Template:Infobox Website.- [Електронний ресурс].-http://en.wikipedia.org/wiki/Template: Infobox Website. 18. Volkel M., Krotzsch M., Vrandecic D., Haller H., Studer R., Semantic Wikipedia. // Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, May 23-26, 2006, Edinburgh, Scotland - http://www2006.org/programme/files/pdf/4039.pdf. 19. Wikipedia: Transclusion. - [Електронний ресурс]. - http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Transclusion. 20. Template: Infobox Person/doc. - [Електронний ресурс]. - http://en.wikipedia.org/wiki/Template: Infobox_Person/doc. 21. Category: People infobox templates. - [Електронний ресурс]. - http://en.wikipedia.org/wiki/ Category:People_infobox_templates. 22. Wikipedia:Non-free content. - [Електронний ресурс]. -http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:NONFREE

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Л Березко - Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення

О Л Березко - Каталог веб-особистостей