Горбенко - Застосування критеріїв згоди - страница 1

Страницы:
1 

Застосування критеріїв

згоди

Група Горбенко

Поняття критерію згоди

Критерій згоди - це табличне число, за допомогою якого приймається або відхиляється гіпотеза при проведенні досліду.При порівнянні гіпотез є певне табличне значення і відповідна нерівність, яка задає співвідношення між цими значеннями.о

о

о

До перевірки тієї чи іншої статистичної гіпотези доцільно підходити з різних теоретичних позицій.

Кожна позиція грунтується на розподілі первинних або обчислених даних, які відрізняються від нормального розподілу. Це зумовлено обмеженим числом вимірювань або додатковими умовами при обробці дослідних даних. Характеристикою кожного розподілу є набір чисел, заздалегідь протабульованих.

При перевірці гіпотези з дослідних даних складається число за тим же правилом, що й наведені в таблиці числа, і порівнюється з табличним числом.

Гіпотеза визнається або відхиляється залежно від згоди дослідних і табличних чисел, тому останні називаються критеріями згоди. Як і в інших галузях науки, наприклад в теорії подібності, статистичні критерії — величини звичайно безрозмірні.

о

о

Класифікація

Параметричні критерії, побудовані за допомогою основних параметрів (числових оцінок) вибіркової сукупності.

Непараметричні критерії мають сильнішу дискримінуючу (роздільну) здатність, більшу потужність досліджувана

або не дуже відхиляється від перевагу

Тенденції застосування

критерію

Критерієм Стьюдента користуються, наприклад, для визначення, чи не є окремий результат вимірювання, який відрізняється за величиною від інших результатів, грубою помилкою

Критерій Фішера застосовують для порівняння якісних

критерії - можуть (додаткові спостереження)

Рандомізовані послідовні

критерії

о

Рандомізований послідовний критерій перевірки гіпотез може бути визначений як пара функцій, які приймають значення між 0 і 1

Якщо всі набувають тільки значень 0 (продовження спостережень) якщо 1 (зупинка

Перелік використаних джерел

О Аністратенко В.О. «Математичне планування

у

Страницы:
1 


Похожие статьи

Горбенко - Застосування критеріїв згоди