М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 100

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5756. Васюта Н. Добром увічнили ім' я в історії: [Меценати, у тому числі харків' яни] / Н. Васюта // Слобід. край. - 2006. - 5 груд. - С. 12.

У тому числі про міський благодійний фонд Ю. Сапронова, який установив стипен­дії обдарованим студентам і молодим ученим ХНУ ім. В. Н. Каразіна, придбав для вузу сучасну хімічну лабораторію.

5757. Стипендії ім. І. Є. Тарапова // Харк. ун-т. - 2006. - 14 листоп.

9.3. Наукова діяльність студентів

5758. Висоти студентської творчості / Інтерв' ю з Л. О. Красильниковою // Харк. ун-т. - 1984. - 17 квіт. - Студент. Наука. СНТ.

5759. Орда С. Студентські гуртки [на біологічному факультеті ХДУ] / С. Орда // Веч. Харків. - 1984. - 6 груд.

5760. Сажин В. Науковий загін: сьогодні і завтра / В. Сажин // Харк. ун-т. - 1984. - 30 жовт.

5761. Студентська наукова експедиція // Ленін. зміна. - 1984. - 17 берез.­Публ. від 14 берез. 1941 р.

5762. Анатольєв В. Зустрічі в «Загубленому світі»: [Наук. експедиція сту­дентів ХДУ на Памір] / В. Анатольєв // Соц. Харківщина. - 1985. - 3 берез.

5763. Диплом Мінвузу СРСР - студентові: [Наукові роботи вихованців ун-ту] // Харк. ун-т. - 1985. - 22 жовт.

5764. Плохов С. Це наша стратегічна лінія: [Наук. роботи студ. фізтеху] / С. Плохов // Харк. ун-т. - 1985. - 14 трав.

5765. Синкевич Є. Що значить СНТ?: [Діяльність студ. наук. т-ва істфа-ку] / Є. Синкевич // Ленін. зміна. - 1985. - 23 квіт.

5766. Голдобіна Н. Звітує наша зміна: [Робота студ. наук. гуртків біол. та геолого-геогр. ф-тів] / Н. Голдобіна // Харк. ун-т. - 1986. - 22 квіт.

5767. День наукової творчості [студентського наукового товариства істо­ричного факультету] // Веч. Харків. - 1986. - 21 листоп.

5768. Ложников А. Харків' яни завойовують дипломи: [Участь студ каф. зарубіж. літ. у XXVII Всесоюз. студ. наук. конф., що працювала в Ленінграді] / А. Ложников // Харк. ун-т. - 1986. - 22 квіт.

5769. Михайська О. У СНТ філологів / О. Михайська // Харк. ун-т. -1986. - 8 квіт.

5770. Науці кожен вік покірний.   [Історія СНТ ХДУ] // Харк. ун-т. -

1986. - 31 серп.

5771. Студентська наука: кроки вперед: [Цифри та факти, 1981-1985 рр.] // Харк. ун-т. - 1986. - 4 берез.

5772. Залюбовський І. І. Обріям студентської науки - висоту!: Девіз -перебудова / І. І. Залюбовський // Харк. ун-т. - 1987. - 13 січ.

5773. Коренєва Н. «Обчислювач» приступив до роботи: Студ. наук. за­гони: кроки ствердження / Н. Коренєва // Харк. ун-т. - 1987. - 1 груд.

5774. Найкращі: [Переможці огляду конкурсу винахідників] // Харк. ун-т. - 1987. - 9 черв.

5775. Огляд сил студентської науки // Харк. ун-т. - 1987. - 24 листоп.

5776. Санитарная карта: [Работа науч. отряда ун-та по охране окружающ. среды г. Харькова] // Известия. - 1987. - 9 авг.

5777. Студенти - науковці // Веч. Харків. - 1987. - 29 груд.

5778. Ярошенко О. Довіра стимулює ініціативу: [Студ. наук. робота] / О. Ярошенко // Ленін. зміна. - 1987. - 17 січ.

5779. Дипломи - винахідникам: [Вручення автор. свідоцтв винахідникам ХДУ] // Харк. ун-т. - 1988. - 6 берез.

5780. Ємець О. З перших студентських кроків: [Студ. наук. гурток фіз. ф-ту] / О. Ємець // Харк. ун-т. - 1988. - 19 квіт.

5781. Іллєвська О. Обираємо шлях у житті: [Студ. наук. гурток. при каф. генетики і цитології] / О. Іллєвська // Там само.

5782. Ісіченко Ю. Ренесанс і духовна культура України: На засіданні наук. гуртка / Ю. Ісіченко // Там само.

5783. Муромцева Ю. Усі річки течуть.: [Про роботу наук. гуртка каф. економічної географії над атласом господарського використання рік основ­них басейнів країни] / Ю. Муромцева // Харк. ун-т. - 1988. - 12 квіт.

5784. «Надія» подає надії: [Студ. наук.-виробнич. загін ММФ] // Харк. ун-т. - 1988. - 19 квіт.

5785. Напередодні конференції: Студент. Наука. СНТ: [На здобуття пре­мії АН УССР] // Харк. ун-т. - 1988. - 1 берез.

5786. Кучеренко В. Науково-технічному центру - бути!: [Участь сту­дентів у наукової діяльності] / В. Кучеренко // Харк. ун-т. - 1989. - 11 квіт.

5787. Сергієнко Б. Самостійні дослідження: Студент. Наука. СНТ: [Кон­курс студент. наук. праць на іст. ф-ті] / Б. Сергієнко // Харк. ун-т. - 1990. -10 черв.

5788. Студент. Наука. СНТ: Чи знаєте ви, що. // Харк. ун-т. - 1992. -12 трав.

5789. Полкан О. Серед переможців - вихованці університету, [члени студентського наукового товариства]: [Участь студентів ХДУ у Всеукр. предметній олімпіаді] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1993. - 31 серп.

5790. Гормашова Н. Наша з тобою біографія: Із історії СНТ ун-ту / Н. Гормашова // Харк. ун-т. - 1994. - 12 квіт.

5791. Молодим завжди у нас дорога: [Участь молоді в міжнар. конф. «Математичні методи в електромагнітній теорії»] // Там само. - 20 верес.

5792. Студент і наука: [15 студент. наук. краєзнавча конф. на іст. ф-ті] // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ.

5793. Шеховцова Т. Пушкінські студентські читання / Т. Шеховцова,

H. Євстаф'єва // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 5. з іл.

5794. Парфіненко А. Горизонти третього тисячоліття: [Студент. наук. т-ва] / А. Парфіненко // Харк. ун-т. - 2000. - 10 жовт. - С. 2. з фото.

5795. Скачко І. Молодь вирішує: [Участь студ. ХДУ у конф. «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених Харківщини»] /

I. Скачко // Харк. ун-т. - 2000. - 7 берез. - С. 1.

5796. Харьков А. Донецьк - шахтарська столиця: [Міжнар. студент. наук. конф. «Велика війна очима молодих дослідників»] / А. Харьков // Харк.

ун-т. - 2000. - 24 жовт. - С. 1.

5797. [До 100-річчя студентського наукового товариства ХНУ]: Ред. ст. // Харк. ун-т. - 2001. - 15 трав.

5798. Парфіненко А. Ю. Студентська наука у Харківському університеті: історія, проблеми, перспективи / А. Ю. Парфіненко // Зб. VII Міжнар. студ. наук. конф. «Як нам упорядкувати нашу вищу школу». - X., 2001. - С. 26-27.

5799. Перші Каразінські студентські читання: [ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 23 жовт. 2001 р.] // ВХУ. - 2001. - № 536. - С. 253-254.

5800. СНТ (Студентське наукове товариство) // Харк. ун-т. - 2001. -13 берез.- С. 5.

5801. Иванцова М. За ними будущее: [Студ. межвуз. конф. в ХНУ «Ак­туальные проблемы социально-экономического развития Украины в ХХІ столетии»] / М. Иванцова // Веч. Харьков. - 2002. - 16 апр. - С. 3 с фото.

5802. Парфиненко А. Ю. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете / А. Ю. Парфиненко, С. И. Посохов. - X.: НМЦ «МД», 2002. - 116 с.

5803. Прокудін Д. Студентська ініціатива [щодо організації студентських наукових товариств принципово нового типу] / Д. Прокудін, Н. Віннікова, О. Куценко // Харк. ун-т. - 2002. - 17 верес.

5804. Столбецов О. Язык - «окно» в профессию: [Гор. олимпиада среди студентов по нем. и франц. языкам в ХНУ] / О. Столбецов // Веч. Харьков. -2002. - 30 нояб. - С. 1.

5805. Мотиль К. [Студентському] парламенту [ун-ту] - чотири роки // Харк. ун-т. - 2003. - 11 листоп.

5806. Рейтинг побед высших учебных заведений Украины во Всеук-раинских студенческих олимпиадах 2001-2002 учебного года // Персо­нал. - 2003. - № 2. - С. 3-9.

5807. Деус О. Студентська наукова робота та СНТ / О. Деус // Харк. ун-т. - 2004. - 27 січ.

540

5808. Васюта Н. У Харкові обличчя студентське: [Про перший Всеукр. форум студ. наук. організацій, котрий відбувся в ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / Н. Васюта // Слобід. край. - 2005. - 17 трав.

5809. Носков В. Перший [Всеукраїнський форум студентських наукових товариств] / В. Носков // Харк. ун-т. - 2005. - 7 черв.

5810. Ткачов А. Перші кроки майбутніх академіків: [Студ. наук. т-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / А. Ткачов // Харк. ун-т. - 2006. - 24 січ. - С. 1, 3. Див. також № 611, 5759, 5763.

9.4. Студентський парламент

5811. Корнієнко В. Студент - не дитина: [Студ. самоврядування] / В. Корнієнко // Веч. Харків.- 1988. - 12 квіт.

5812. Нелегкий шлях для самостійності: Дві точки зору на проблеми роз­витку демократії, гласності, студентського самоврядування у вузі // Веч. Харків.- 1988. - 28 берез.

5813. Студентське самоврядування в документах і реальності - чому во­но пробуксовує? / Інтерв'ю М. Томко, В. Дем'яненко, І. Найда // Харк. ун-т. - 1989. - 21 берез.

5814. Морозов П. Студентський парламент / П. Морозов // Харк. ун-т. -

1999. - 5 жовт.- С. 8.

5815. Народжується студентський парламент // Харк. ун-т. - 1999. -12 жовт. - С. 2.

5816. Парщик О. Студентський парламент / О. Парщик // Харк. ун-т. -

2000. - 10 жовт. - С. 3.

5817. Парщик О. В. Студентський парламент / О. В. Парщик // Довідник для вступників. - Х., 2000. - С. 44.

5818. Навроцький О. Студентське самоврядування / О. Навроцький // Харк. ун-т. - 2003. - 2 груд.

5819. Шуклінова А. Студентське самоврядування? / А. Шуклінова // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

5820. Положення про студентську раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. - 2005. - 6 груд.

Див. також № 8393.

9.5. Профсоюзна організація студентів

5821. Заморський Ю. Енергія особистої причетності: [Профком сту­дентів; Завдання у будівництві нового суспільства] / Ю. Заморський // Харк. ун-т. - 1987. - 24 берез.

5822. Полкан О. Хроніка профспілкового життя [студентів ХДУ] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1990. - 12 черв.

5823. Картишев С. Профспілки за студентів: [Студент. профспілка ХДУ] / С. Картишев // Харк. ун-т. - 1990. - 19 листоп.

5824. Сапронов Ю. Захищаємо права студентів: [Підтримка студентів у часи переходу до ринкової економіки] / Ю. Сапронов // Харк. ун-т. - 1991. - 1 трав.

5825. Надєна О. Зустріти весну у роботі: [Студент. звітно-виборча проф. конф.] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1995. - 10 берез.

5826. Смєкалкін Л. Допомагаємо виживати: [Функції студент. профко­му] / Л. Смєкалкін // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

5827. Бєзбородова Н. «Студентський профком - молодець», - вважають учасники новорічного свята / Н. Бєзбородова // Харк. ун-т. - 1996. - 23 січ.

5828. Одним абзацем: [Студент. профком] // Харк. ун-т. - 1996. - 14 лют.

5829. Положення про постійні комісії студентського профспілкового комітету // Там само.

5830. Смєкалкін Л. «Що я зробив для мого університету?»: [Робота профкому студентів] / Л. Смєкалкін // Харк. ун-т. - 1996. - 15 жовт.

5831. Надєна О. Студент - посада громадська: [Студент. профспілкова конф.] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1998. - 5 трав.

5832. Єрмакова Г. Піклуючись про студентів: [Студент. профспілкова організація] / Г. Єрмакова // Харк. ун-т. - 1999. - 30 берез.

5833. Філімонов М. О. Профспілкова організація студентів / М. О. Філімонов // Довідник для вступників... - X., 2000. - С. 44.

5834. Горбачова О. Дієва молодіжна організація: [Студ. проф­спілковий комітет] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт. з фо­то.

5835. Профком студентів, аспірантів і докторантів - це: [Що робить профком] // Харк. ун-т. - 2005. - 5 квіт.

5836. Склад комітету первинної профспілкової організації студентів, ас­пірантів і докторантів ХНУ імені В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. - 2005. -5 квіт. - На фото: голова профкому С. С. Махновський.

5837. Тимарська Л. Комісія з працевлаштування [при студентському профкомі] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2005. - 25 жовт.

5838. Тимарська Л. Новий сайт [студентського профкому] / Л. Тимарська // Там само. - 11 жовт.

5839. Лінкіна Т. Студентський профком / Т. Лінкіна // Харк. ун-т. -2006. - 3 жовт.

9.6. Трудовий семестр

5840. Семко О. [Інтернаціональний будзагон ХДУ] / О. Семко // Ленін. зміна. - 1985. - 1 серп.

5841. Бондаренко О. Спасибі, студентське місто!: [Інтернац. СБЗ «Союз» у НДР] / О. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1987. - 17 листоп.

542

5842. Ілюхіна А. Бути чи не бути «Атланту»?: [Студ. будів. загін фіз. ф-ту] / А. Ілюхіна // Ленін. зміна. - 1987. - 25 лип.

5843. Моісєєва І. Читаємо історію Никополіса: [Інтернац. будзагон «Со-юз-87» в Болгарії] / І. Моісєєва // Харк. ун-т. - 1987. - 10 листоп.

5844. Новикова О. У нагороду - почесна грамота: [Підсумки роботи студ. ф-ту інозем. мов у радгоспі «Зоря»] / О. Новикова // Харк. ун-т. -

1987. - 27 жовт.

5845. Першокурсники не підведуть!: [Допомога трудівникам радгоспів] // Харк. ун-т. - 1987. - 13 жовт.

5846. Романовський В. Є п' ять студентських п' тирічок!: [Обл. зліт студ. будівельних загонів] / В. Романовський // Ленін. зміна. - 1987. - 5 листоп.

5847. Шаповалов О. За трудовий семестр - відмінно!: [Студенти філол., біол., фіз. і радіофіз. ф-тів на полях Сумської обл.] / О. Шаповалов, О. Чугунова // Харк. ун-т. - 1987. - 17 жовт.

5848. Бескровний В.   Кому потрібен «Комунар»?:  [СБЗ ХДУ] /

B. Бескровний // Харк. ун-т. - 1988. - 18 жовт.

5849. Бобок С. Відлуння третього трудового: і праця, і радість / С. Бобок // Ленін. зміна. - 1988. - 22 листоп.

5850. Валеріїв Б. За прилавком-студенти: Відлуння третього трудового: [Студенти мехмату - у міськ. агенстві «Союздруку»] / Б. Валеріїв // Там само.

5851. Ільїн М. Поблизу полярного кола: [Інтернац. СБЗ «Комунар»] / М. Ільїн // Ленін. зміна. - 1988. - 9 серп.

5852. Мелешко С.  «Де трудитися «Горизонту»?»: [СБЗ фізфаку] /

C. Мелешко // Ленін. зміна. - 1988. - 26 квіт.

5853. Мельник О. Уроки інтернаціонального літа: [Інтернац. СБЗ ХДУ] / О. Мельник // Ленін. зміна. - 1988. - 20 верес.

5854. Побєда В. Сюжет довжиною з трудове місто: [Труд. семестр СБЗ ім. Гвардійців Широнінців] / В. Побєда, С. Богачук // Ленін. зміна. - 1988. -18 жовт.

5855. Сотников О.   Юність працювала у Польщі:  [СБЗ ХДУ] /

0. Сотников // Ленін. зміна. - 1988. - 27 верес.

5856. Балакірєва І. Болгарія, чудовий край: [Інтерзагін «Схід 89»] /

1. Балакірєва // Ленін. зміна. - 1989. - 24 жовт.

5857. Гридасов Ю. Романтика будзагонів і тверезий госпрозрахунок: [Трудові справи комсомолу ХДУ] / Ю. Гридасов // Ленін. зміна. - 1989. -11 квіт.

5858. Єрмак О. Відгомін трудового літа: [СБЗ ХДУ] / О. Єрмак // Ленін. зміна. - 1989. - 19 верес.

5859. Куракіна Ю. На помилках вчимося: Підсумки третього трудового / Ю. Куракіна // Ленін. зміна. - 1989. - 7 листоп.

5860. Тетерська В. Місяць на польській землі: [Перебування в Польщі сту­дентів будзагону ХДУ «Союз»] / В. Тетерська // Ленін. зміна. - 1989. - 19 жовт.; Харк. ун-т. - 1989.-19 верес.

5861. Червяков О. Нам повірили: [Буд. загін ХДУ на Соловецьких ост­ровах] / О. Червяков // Ленін. зміна. - 1989. - 12 січ.

5862. Червяков О. Соловецькі острови: [СБЗ «Соловки», на реставрації пам' ятників архітектури Соловецького Кремля] / О. Червяков // Харк. ун-т. -

1989. - 4 квіт.

5863. Швець Д. «Ми побували у друзів»: [Буд. загін «Союз» у Берліні] / Д. Швець // Ленін. зміна. - 1989. - 5 груд.

5864. Новикова О. За полярним колом - не курорт: [СБЗ РФФ і фізфаку споруджували трасу Новий Уренгой-Ямбург] / О. Новикова // Харк. ун-т. -

1990. - 11 верес.

5865. Шедякова Т. Що згадаємо? Прикрощі?: Відгомін трудового літа: [СБЗ у Болгарії] / Т. Шедякова // Харк. ун-т. - 1990. - 11 верес.

5866. Зінченко Ю. Студентські будівельні загони! / Ю. Зінченко, Н. Стефанків, Н. Шостак // Харк. ун-т. - 1999. - 26 жовт. - С. 1.

5867. Імені Харківського університету: [СБЗ на цілині, 1956 р.] // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 7.

5868. Морозов О. Змагаймося!: [Підсумки труд. діяльності ф-тів ХДУ] / О. Морозов // Харк. ун-т. - 1999. - 31серп. - С. 4.

5869. Мірошникова Т. Даєш будзагін!: [Відновлення роботи СБЗ у ХНУ] / Т. Мірошникова // Харк. ун-т. - 2002. - 27 серп. - С. 2.

5870. Пам' ятаємо: [50 років існування будзагонів ун-ту] // Харк. ун-т. - 2006. - 14 листоп.

Див. також № 7290, 7524, 8048, 8273, 8274.

9.7. Педагогічні та інші студентські загони

5871. Котятко М. Прапору «Корчагінця» майоріти!: [Про піонер. табор ХДУ у Фігуровці] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1982. - 21 верес.

5872. Люль П. На штурм виходять педзагони: [Робота студентів ХДУ з важ­кими підлітками в школах та при ЖСК] / П. Люль // Харк. ун-т. - 1982. -12 листоп.

5873. Федько М. Що може науковий загін: [Студ. наук. загін мехмату] / М. Федько // Харк. ун-т. - 1983. - 17 трав.

5874. Дурашкін С. Маршрутами подвигу: [Агітаційно-пошук. загін ХДУ] / С. Дурашкін // Ленін. зміна. - 1984. - 4 верес.

5875. Здраствуй, школо!: [Педзагін іст. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1984. -29 трав.

544

5876. На почесній вахті: [Шефство над Меморіальним комплексом Слави в Лісопарку] // Ленін. зміна. - 1985. - 31 груд.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007