М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 101

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5877. Халимон О. З лекціями в дорогу: [Лекційно-пропаганд. загін «По­шук»] / О. Халимон // Ленін. зміна. - 1985. - 11 лип.

5878. Галенко А. В ім'я миру і щастя на землі: Репортаж: [Воєніз. похід студентів ХДУ місцями революц., бойової та труд. слави рад. народу] /

A. Галенко // Харк. ун-т. - 1986. - 3 черв.

5879. Загони виходять у путь: [Створення картограф. загонів на ГГФ] // Харк. ун-т. - 1986. - 13 трав.

5880. Христич С. Педзагони на марші: Віч-на-віч з професією / С. Христич // Харк. ун-т. - 1986. - 1 квіт.

5881. «Аналітик» перемагає [Підсумки змагання студент. наук.-вироб. загонів у 1987 р.] // Харк. ун-т. - 1987. - 20 верес.

5882. Гірка І. Утверджуючи свій поступ: [Студент. наук.-вироб. загони] / І. Гірка, О. Ярошенко // Ленін. зміна. - 1987. - 22 верес.

5883. Гридасов Ю. Час. Батьківщина. Ми: [Огляд-конкурс будзагон. агітбригад] / Ю. Гридасов // Харк. ун-т. - 1987. - 21 квіт.

5884. Кучеренко В. Вартові природи: [Наук.-вироб. загін «Обов'язок»] /

B. Кучеренко // Веч. Харків. - 1987. - 6 жовт.

5885. Цурко О. Що можуть СНВО? [Наук.-вироб. загін хімфаку «Аналітик»] / О. Цурко // Веч. Харків. - 1987. - 7 жовт.

5886. Владимирова Т. Добре забуте старе: [Педзагони ХДУ] / Т. Владимирова // Веч. Харків. - 1988. - 12 трав.

5887. Семененко І. З' являються нові загони: [Наук.-вироб. загін «Обчислю­вач»] / І. Семененко, О. Нерух, В. Мизгіна // Ленін. зміна. - 1988. - 5 січ.

5888. Химичук І. Створити школу майбутнього!: [Педзагони ХДУ] / І. Химичук // Харк. ун-т. - 1988. - 18 жовт.

9.8. Студенти-інваліди. Студенти-сироти

5889. Марченко В. Екстернат: перший бар'єр подолано: [У ХДУ відкри­то екстернатуру для інвалідів] / В. Марченко // Ленін. зміна. - 1990. -21 берез.

5890. Куряча О. Репортаж у чорних окулярах: Долі юначі: [Незрячий студент першого курсу ХНУ відд. журналістики, інвалід 1 гр. - В. Носков] / О. Куряча // Слобід. край. - 2001. - 25 груд. - С. 2.

5891. Луньова С. Як вам живеться?: [Про інвалідів, які навчаються в ХНУ] / С. Луньова // Харк. ун-т. - 2001. - 23 січ. - С. 4 з фото.

5892. Шуклинова А. Не вижу, но обо всем расскажу: [О незрячем студ. отд. журналистики филфака ХНУ им. Каразина В. Носкове] / А. Шуклинова // Веч. Харьков. - 2001. - 18 сент. - С. 3.

Див. також № 6399, 6891.

9.9. Випускники

5893. Асоціація випускників: [Триптих «Народження університету» -подарунок випускників ун-ту] // Харк. ун-т. - 2001. - 25 груд. - С. 2.

5894. Бердута В. Альма-матер собирает питомцев: [Создание Ассоциа­ции выпускников ХНУ] / В. Бердута // Слобода. - 2001. - 20 нояб. - С. 1 с фото.

5895. Тарапов И. Е. Об ассоциации выпускников Харьковского универ­ситета / И. Е. Тарапов // UNIVERSITATIS = Университеты. - X., 2001. -№ 4. - С. 4-9: ил. - (Триптих / Худ. Ю. Н. Винтаев, В. И. Ковтун, И. Н. Погорелов, В. Н. Чаус).

5896. У щасливу путь!: [Звернення до випускників ХХІ сторіччя] // Харк. ун-т. - 2001. - 22 трав.- С. 1.

5897. Українська З. Асоціацію випускників [ХНУ] засновано / З. Українська // Слобід. край. - 2001. - 20 листоп. - С. 2.

5898. Шуклинова А. С университетом на всю жизнь: [Создание Ассо­циации выпускников Харьк. ун-та] / А. Шуклинова // Веч. Харьков. - 2001. -20 нояб. - С. 2 с фото.

5899. Ольгіна Г. Випуск вихованців - 2002: [Урочисте прощання Альма матер із своїми випускниками] / Г. Ольгіна // Харк. ун-т. - 2002. - 27 серп. -

С. 2.

5900. Горбачова О. Університет турбується.: [Проблема працев­лаштування випускників ХНУ та створення системи «Випускник», 2001 р.] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2003. - 18 лют.

5901. Іваніна М. До зустрічі, друже: [Про випускників мовою цифр] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2004. - 31 серп. з фото.

5902. Назаренко С. Одної з тобою крові... : [Асоціація випускників Харк. ун-ту] / С. Назаренко // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

5903. Арбеніна В. Система «випускник» / В. Арбеніна, О. Навроцький // Вища освіта України. - 2005. - № 1. - С. 20-25.

5904. Іванін О. Фахівець на роздорожжі: [Працевлаштування] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2005. - 29 листоп. - С. 1, 2.

5905. Тимковская Н. Мантия магистра: [Праздник в ун-те в честь выпус­ка студентов] / Н. Тимковская // Слобода. - 2005. - 5 июля. - С. 1 с фото.

5906. Круглова В. Ті, хто пише історію альма-матер: [Про діяльність Асоціації випускників, викладачів і друзів ун-ту] / В. Круглова // Харк. ун-т. - 2006. - 14 лют. - Надається емблема Асоціації.

Див. також № 5533, 5535, 5603, 5609, 5747, 5753, 5755, 5756, 5763, 5837,

6144, 6185, 6305, 6420, 6577, 6704, 6709, 6721, 6909, 7095, 7099, 7369.

546

10. НАУКОВА РОБОТА 10.1. Загальні матеріали

5907. Ахиезер А. И. Физические исследования в Харьковском универси­тете / А. И. Ахиезер // Проблемы ядерной физики и космических лучей. -

1980. - Вып. 12. - С. 3-16.

5908. Саввов А. На пути к долголетию: [Исслед. ученых ХГУ] / А. Саввов // Правда Украины. - 1980. - 4 дек.

5909. Гущина Ю. Секреты волшебства ученых [ХГУ] / Ю. Гущина // Красное знамя. - 1981. - 27 янв.

5910. Залюбовський І. Вчений на кафедрі / І. Залюбовський // Соц. Харківщина. - 1981. - 6 січ.

5911. Шкляревський Г. Флагман радянської науки: [Про фундаменталь­ну науку у ХДУ] / Г. Шкляревський // Веч. Харків. - 1981. - 5 черв.

5912. Як обчислити родовище?: [Новий метод обчислювання резервуара газового родовища, розроблений вченими ХДУ] // Соц. Харківщина. -

1981. - 8 лип.

5913. Тарапов И. Фундамент творчества: научному потенциалу эффек­тивное использование: [Развитие науч. школ в ХГУ] / И. Тарапов // Прав­да. - 1982. - 12 нояб.

5914. Владимиров В. Находки харьковских физиков: На соискание Го­сударственной премии УССР / В. Владимиров // Правда Украины. - 1984. -28 сент.

5915. Залюбовський І. Зосередити зусилля на завданнях ще не вирішених: [Наук. діяльність колективу ХДУ у 1983 році] / І. Залюбовський // Харк. ун-т. - 1984. - 3 квіт.

5916. Мембрани життя: [Дослідження механізмів вікової перебудови мембран, НДІ ХДУ] // Веч. Харків. - 1984. - 11 груд.

5917. Андронов В. З думкою про наукову славу вузу: [Унів. наука і її майбутнє] / В. Андронов // Харк. ун-т. - 1985. - 19 берез.

5918. Виготовлено в університеті: [Розробки ХДУ на виставках різно­манітного рангу; дипломи, медалі та інші нагороди] // Там само.

5919. Вперше в світовій науці... [Наукові відкриття вчених ХДУ] // Харк. ун-т. - 1985. - 29 січ.

5920. Гатов В. Мініробот для мікросхем / В. Гатов // Соц. Харківщина. -1985. - 17 берез.

5921. Залюбовський І. Вузівський цех науки: Завдання, проблеми, труд­нощі / І. Залюбовський // Харк. ун-т. - 1985. -15 жовт.

5922. Залюбовський І. І. Крізь призму вимог часу: [Участь ХДУ у наук.-техн. процесі] / І. І. Залюбовський // Там само. - 25 черв.

547

5923. Петренко В. Розроблено - впроваджено: [Вимірювач енергії лазер. випромінювання] / В. Петренко // Ленін. зміна. - 1985. - 2 лип.

5924. Веркин Б. И. И на земле и в космосе: [Успехи физиков Харьк. и Ужгород. ун-тов] / Б. И. Веркин // Правда Украины. - 1986. - 18 сент.

5925. Книги наших учених: [Друкована продукція університету в ХІ п' ятирічці] // Харк. ун-т. - 1986. - 29 квіт.

5926. Конкурс молодих учених ХДУ назвав переможців // Харк. ун-т. -

1986. - 4 лют.

5927. Котятко М. Зростає науковий потенціал [ХДУ у 1986 р.] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1986. - 27 трав.

5928. [Найголовніші наукові дослідження ХДУ, виконані за роки ХІ п' тирічки: Цифри та факти] // Харк. ун-т. - 1986. - 25 лют.

5929. Недоліки будуть усунені: [Робота наук.-дослід. частини] // Харк. ун-т. - 1986. - 14 січ.

5930. Так тримати!: [Розробки науковців ун-ту, які експонувалися на Виставці досягнень нар госп. УРСР у 1986 р.] // Харк. ун-т. - 1986. - 4 лис-топ.

5931. Ягодникова Н. . Експонується на ВДНГ СРСР: [Наук.-техн. до­сягнення ХДУ] / Н. Ягодникова // Харк. ун-т. - 1986. - 20 трав.

5932. Автори нових розробок: [Шість експонатів на міжгалузевій темат. виставці «прискоренню - творчий пошук», ВДНГ УРСР] // Харк. ун-т. -

1987. - 3 лют.

5933. Вальдін М. Полімер - захисник: [Розроблений науковцями ХДУ] / М. Вальдін // Веч. Харків. - 1987. - 11 груд.

5934. Все побачить моніторинг: [Система спостережень, оцінка і прогноз змін у природі] // Веч. Харків. - 1987. - 2 лют.

5935. Всевідяче око моніторінгу: [Система спостережень, оцінки і прогнозування змін природної системи в ХДУ] // Прапор. - 1987. - № 9. -

С. 144-150.

5936. Онопрієнко М. Примарний ефект тріади: здобутки і втрати вче­них - біологів Харківського університету / М. Онопрієнко // Соц. Харківщина. - 1987. - 27 лют.

5937. Розробки харків'ян на ВДНГ УРСР // Веч. Харків. - 1987. - 18 лют.

5938. Сафронов В. Вік не за паспортом: [Дослідження живих клітин ор­ганізму людини на кафедрі генетики і цитології] / В. Сафронов // Наука і суспільство. - 1987. - № 8. - С. 18-20.

5939. Сафронов В. Спіралі галактик: [Дослідж. астрономів ХДУ] / В. Сафронов // Веч. Харків. - 1987. - 26 лют.

5940. Усі зусилля - найважливішій тематиці: [Інформація проф. І. І. Залюбовського про виконання в ун-ті держбюджет. і госпдоговір. досліджень] // Харк. ун-т. - 1987. - 26 трав.

5941. Заварченко С. Книги наших учених: [Дев'ять монографій учених ХДУ 1988 р.] / С. Заварченко // Харк. ун-т. - 1988. - 6 верес.

5942. Кагановский Ю. Запорука сучасних технічних рішень: Університет. наук. напрямки / Ю. Кагановський // Харк. ун-т. - 1988. -

6 груд.

5943. Мигуліна Т. Кращі винахідники: [Огляд-конкурс винахід. роботи] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1988. - 6 верес.

5944. Мигуліна Т. Шукати. Помилятися. Знову шукати: [НДЧ ХДУ у нових економ. умовах господарювання] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. -1988. - 9 трав.

5945. Оболенський М. Наступ на таємниці: [Внесок учених ХДУ у розв' язання завдянь високотемператур. надпровідності] / М. Оболенський // Харк. ун-т. - 1988. - 1 берез.

5946. Пахом О. У ногу з прогресом: [Про наук. дослідж ХДУ у 1987 р.] / О. Пахом // Харк. ун-т. - 1988. - 1 січ.

5947. Сафронов Г. С. Парадокс? Ні, закономірність: [Про розвиток унів. науки] / Сафронов Г. С. // Наука і суспільство. - 1988. - № 10. - С. 10-12.

5948. Фоменко В. Изучаются озонные «дыры», [обнаруженные учеными ХГУ] / В. Фоменко // Правда Украины. - 1988. - 19 июля.

5949. Фоменко В. Озонная «дыра» без сенсаций: Поиски ученых [ХГУ] /

B. Фоменко // Там же. - 11 авг.

5950. Черногор Л. Дело всех землян: Вклад ученых ХГУ / Л. Черногор // Красное знамя. - 1988. - 12 апр.

5951. Орда С. Конкурс називає переможців [винахідницької діяльності: 20 кафедр, 3 галузевих науково-дослідних лабораторій, НДІ хімії і біології] /

C. Орда // Харк. ун-т. - 1989. - 23 трав.

5952. Науковий центр вищої школи: [Діяльність спеціаліз. учен. рад ХДУ] // Харк. ун-т. - 1989. - 14 лют.

5953. Партола Д. Книги наших учених[-економістів, 1990 р.] / Д. Партола // Харк. ун-т. - 1989. - 14 берез.

5954. Скільки вам років?: [Вчені ХДУ винайшли спосіб вимірювати вік людини] // Ленін. зміна. - 1989. - 11 листоп.

5955. Хабинський М. Загадки сонячного радіовипромінювання: Радіогеліограф вмонтовано в радіотелескоп, розміщ. поблизу м. Харкова / М. Хабинський // Соц. Харківщина. - 1989. - 17 лют.

5956. Ягодникова Н. На ВДНГ [розробки університетських вчених] / Н. Ягодникова // Харк. ун-т. - 1989. - 23 трав.

5957. Іванова Т. Одразу шість експонатів [ХДУ на виставці «Від фунда­ментальних досліджень - до практичного запровадження»] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1990. - 8 трав.

5958. Пошук не припиняється: [Унів. наук. школа ядер. фізики] // Харк. ун-т. - 1990. - 26 січ.

5959. Університетські наукові напрями: [Наук. школи ХДУ] // Там само.

5960. Хромирует атом: [Технология никелирования и кремирования де­талей разработана учеными ХГУ] // Правда Украины. - 1990. - 20 окт.

5961. Хто пояснить феномен?: [Дослідження в галузі високотемператур­ної надпровідності] // Правда Украины. - 1990. - 26 січ.

5962. Северу Тюмени грозит катастрофа: [Экол. образование ученых ХГУ] // Известия. - 1991. - 12 февр.

5963. Файнберг Я. Б. Університетська наука сьогодні і завтра / Я. Б. Файнберг // Харк. ун-т. - 1993. - 19 січ.

5964. Зінченко Л. Діагноз на ранній стадії захворювання: [Прилад, роз­роблений ученими ХДУ для визначення фізіол. стану людини] / Л. Зінченко // Слобід. край. - 1994. - 1 груд.

5965. «Технокрай» виходить на передній край: [Створення навч.-наук. виробн. центру у ХДУ] // Харк. ун-т. - 1994. - 22 листоп.

5966. Береза превзошла по крепости дуб: [Новые композиц. материалы, открытые учеными ХГУ] // Панорама. - 1995. - Сент. (№ 39). - С. 6.

5967. Зінченко Л. Універсальна квасоля: [Виведена вченими ХДУ] / Л. Зінченко // Слобід. край. - 1995. - 5 січ.

5968. Уйдут ли свалки в прошлое?: [Предложение инж. ХГУ И. В. Кукина по технологии переработки городских отходов] // Событие. - 1995. - 1 апр. С фото.

5969. Залюбовський І. Науково-дослідна діяльність [в ХДУ за 1993­1996 рр.] / І. Залюбовський // Харк. ун-т. - 1996. - 15 жовт.

5970. Испытано. Кто наладит производство [бессеребряных контактов для электроники]: [Разработка ученых ХГУ] // Панорама. - 1996. - № 14. -

С. 10.

5971. «Технокрай» вдивляється у майбутнє: [Участь ХДУ у розробці пректу створення Технологічного парку у П'ятихатках] // Харк. ун-т. - 1996. - 5 берез.

5972. Буряковская Т. Этот загадочный лазерный луч: [О работе н.-д. ин-та лазер. биологии и лазер. медицины] / Т. Буряковская // Время. - 1999. - 8 июля.

5973. Зінченко В. Скальпелі із сапфіру: [Розробка НДІ лазер. біології та лазер. медицини при ХДУ] / В. Зінченко // Слобід. край. - 1999. - 24 черв.

5974. Коробов А. З новою програмою: [Науковий ХДУ про використо­вування світла для лікування та профілактики захворювань людини] / А. Коробов // Харк. ун-т. - 1999. - 23 лют. - С. 4.

549

5975. Костюченко А. Молодые ученые спасают высшее гуманитарное образование: [Науч. деятельность ХГУ] / А. Костюченко // Панорама. -1999. - 6 февр. (№ 6). - С. 12.

5976. Логвиненко Л. ХДУ співпрацює з владою: [Договір про співробітництво між ХДУ та обл. держадміністрацією] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 1999. - 11 берез. з фото.

5977. Михайленко М. Лазер нас врятує.: [Програма «Лазер - здоров'я, економіка, екологія», яка розроблена в НДІ лазер. біології та лазер. медици­ни ХДУ] / М. Михайленко // Слобід. край. - 1999. - 26 січ.

5978. Рідний край: Навч. посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - X.: ХДПУ, 1999. - 527 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007