М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 105

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6236. Стецько Н. Університет - школі / Н. Стецько // Харк. ун-т. - 1993. -5 січ.

6237. Знай і люби землю: [Наук.-метод. семінар «Шкільна географія та картографія: Реалії і перспективи»] // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

6238. Сергиенко Е. В университет - без экзаменов [для выпускников СШ № 129] / Е. Сергиенко // Событие. - 1995. - 7 апр.

6239. Мигуліна Т. Зачарована душа: Університетт - школі / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1996. - 6 січ.

6240. Жемеров О. «Географічне відкриття» освітян: [Обл. семінар «То­поніміка у шкільній географії»] / О. Жемеров // Харк. ун-т. - 1997. - 1 квіт.

567

6241. Абдурахманова І. Vivat, гімназія № 47! / І. Абдурахманова, О. Гема,

0. Скидан // Харк. ун-т. - 1998. - 3 листоп. - С. 1.

6242. Дрозд О. Vivat, олімпійці!: [Традиційні олімпіади школярів на хім., фіз. та геол.-геогр. ф-тах] / О. Дрозд, Л. Пантюшева // Там само. - 17 лют.

6243. Холін Ю. Університет вітає Всеукраїнську олімпіаду юних хіміків / Ю. Холін // Там само. - 3 берез.

6244. Зайцев С. Малий університет: [ХДУ і гімназія № 6] / С. Зайцев // Харк. ун-т. - 1999. - 12 жовт. - С. 4; 26 жовт. - С. 4.

6245. Ширин О. Фінальний фізичний бій: [VII Всеукр. турнір юних фізиків у ХДУ] // Там само. - 30 берез. - С. 2.

6246. Сидоренко О. Л. Піонер науково-педагогічних пошуків: [Ун-т та підготовка вчителів] / О. Л. Сидоренко // Там само. - 25 січ. - С. 4.

6247. Університет - школі // Там само. - 29 серп. - С. 3.

6248. Полкан О. Майже 3500 школярів: [Олімпіади в ХНУ] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 1.

6249. Змагаються у знаннях: [Третій обл. етап Всеукр. учнів. олімпіад з базових дисциплін] / Текст і фото Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2002. -22 січ. - С. 1.

6250. Падалка Л. Умники и умницы, они же - олимпийцы: [Проведение олимпиады по математике] / Л. Падалка // Веч. Харьков. - 2002. - 22 янв. - С. 1. Див. також № 7065.

12. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

6251. Ястребова И. О. Связи крепнут: [ХГУ и зарубеж. страны] / И. О. Ястребова // Коммунист Украины. - 1986. - № 10. - С. 63.

6252. Сизранцева С. Щоб міцнила дружба: [Співробітництво ХДУ з ву­зами богатьох країн світу] / С. Сизранцева // Харк. ун-т. - 1987. - 22 груд.

6253. Томко М. Гість з КНР: [Проректор з вечір. і заоч. навчання Шан­хайського ун-ту (КНР) Чжао Келінь в ХДУ] / М. Томко // Там само. - 3 лют.

6254. Третяков О. Відрядження до Китаю: [Протягом шести місяців ав­тор працював у Пекін. ін-ті зв' язку] / О. Третяков // Там само. - 17 лют.

6255. Іванова Т. Здравствуй, амеріканський ровеснику!: [Студенти ХДУ в гостях у своїх колег - студентів ун-тів системи штату Мен] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1988. - 17 трав.

6256. Смирнова О. Співробитництво з Кубою / Розмова з ректором ХДУ

1. Є. Тараповим // Там само.

6257. Студенти з Познані вивчають російську мову: [13 студентів 3-го курсу Познан. ун-ту протягом п' яти місяців удосконалюватимуть свої знан­ня рос. мови у ХДУ] // Там само. - 15 берез.

6258. Болотний І. Широкі обрії співробітництва: [Наук.-техн. співробітництво ХДУ із вузами зарубіж. країн] / І. Болотний // Харк. ун-т. -

1989. - 24 жовт.

6259. Вень Ченьмін: «Я тебе пам'ятав, Харків!»: [Візит вчених-фізиків трьох пекін. ун-тів у ХДУ] // Веч. Харків. - 1989. - 25 листоп.

6260. Горизонти співробітництва: [Наук. співробітництво ХДУ з ун-том ім. В. Піка у Ростоку (НДР)] // Харк. ун-т. - 1989. - 21 берез.

6261. Гості університету: [Делегація студентів із штату Мен] // Веч. Харків. -1989. - 18 трав.

6262. Деус О. Спільний знаменник: [Студенти нім. вузів, членів Соц.-демократ. партії Захід. Берліна у ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1989. -10 жовт.

6263. Жолнович А. М. «Викладач - не опекун»: [Враження від перебу­вання в НДР] / А. М. Жолнович // Там само. - 11 трав.

6264. Матвієнко П. Давайте доходити згоди: [Бесіда з Меган Бік, викла­дачем англ. мови, яка працює в ХДУ за контрактом] / П. Матвієнко // Веч. Харків. - 1989. - 27 трав.

6265. Матвієнко П. Найдорожче надбання: [Візит унів. делегації із штату Мен до ХДУ] / П. Матвієнко // Веч. Харків. - 1989. - 30 трав.

6266. Муразіна О. «Боротися за мир разом»: [Аспірант з ун-ту в Ороно (США) в ХДУ] / О. Мурзіна // Ленін. зміна. - 1989. - 25 трав.

6267. Смирнова М. Договір про співробітництво: [Між каф. рос. мови Батського ун-ту (Великобританія) з ф-том інозем. мов ХДУ] / М. Смирнова // Харк. ун-т. - 1989. - 21 листоп.

6268. Тарасова Л. Повернутись обличчям один до одного: [Наук. відрядження до Китаю проф. П. В. Зарицького] / Л. Тарасова // Веч. Харків. - 1989. - 24 трав.

6269. Харків - штат Мен: [ХДУ і ун-т штату Мен] // Там само. - 28 верес.

6270. Ширяться зв' язки: [Делегація Асоціації держ. ун-тів і коледжів США у ХДУ] // Харк. ун-т. - 1989. - 10 жовт.

6271. Вектор розвитку зв'язків Харків - штат Мен: [Круглий стіл учас­ників трьох унів. делегацій, що побували у США] / І. Є. Тарапов, А. І. Каркач, О. Агафонов та ін. // Харк. ун-т. - 1990. - 6 берез.

6272. «Все флаги в гости будут к нам.»: [Студ. Батского ун-ту (Велико­британия) на підгот. ф-те ХДУ] // Харк. ун-т. - 1990. - 6 жовт.

6273. Деус О. З Великобританії до Харкова: [Співробитництво ХДУ та ун-та м. Бат] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1990. - 26 черв.

569

6274. Дідорчук І. «Для нас у рідному краю навіть дим солодкий та коха­ний.»: [Після перебування члена делегації ХДУ у США] / І. Дідорчук // Харк. ун-т. - 1990. - 10 листоп.

6275. Мигуліна Т. Професор Пріцак читає лекцію історії України]: [Лекція проф. Гарвардського ун-та США] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1990. - 6 жовт.

6276. Томко М. З метою налагодження наукових контактів: [Перебуван­ня д-ра екон. наук, керівника центру українознав. досліджень в Австралії проф. Сіднейського ун-ту І. Гордіїва у ХДУ] / М. Томко // Харк. ун-т. -1990. - 15 трав.

6277. Тумаков О. Вузи підписують договір: [Співдружність між Велико-тирновським (Болгария) та Харк. ун-тами] / О. Тумаков // Харк. ун-т. -1990. - 5 черв.

6278. Воробйов В. В. Америка зблизька: [Стажування викладачів і сту­дентів ХДУ у м. Грінбей США] / В. В. Воробйов // Харк. ун-т. - 1991. -

10 груд.

6279. Далеко від Батьківщини: [Працівники ХДУ трудяться у десяти країнах світу] // Харк. ун-т. - 1991. - 1 трав.

6280. Картишев С. «. И дым отечества нам сладок»: Роздуми від по­їздки до штату Мен / С. Картишев // Харк. ун-т. - 1991. - 5 листоп.

6281. У далеку подорож: [Поїздка студентів ХДУ до штату Мен] // Харк. ун-т. - 1991. - 17 верес.

6282. Закордонні партнери університету // Панорама. - 1993. - Дек.

(№ 50).

6283. Їдуть студенти з КНР // Харк. ун-т. - 1993. - 8 черв.

6284. Бечеина Н. Как встречают в Харькове гостей, или Теплые воспо­минания о холодных днях: [Прием в Харьк. ун-те ученого, члена правления Римского клуба Б. Гаврилишина] / Н. Бечеина // Слобода. - 1994. - 26 марта с фото.

6285. Мигуліна Т. Нові обрії співробітництва: [Договір між ХДУ та рек­тором Фрідріх-Олександер ун-ту, Ерленген-Нюрберг] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1994. - 13 груд.

6286. Хомайко Ю. Идей много, да денег мало: [О поездке ректора ХГУ В. А. Свича в ун-т Нюрберг-Эрланген] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. -1994. - 10 дек.

6287. Деус О. Поїдемо навчатися до Єгипту: [Наук. співробітництво гео­логів Єгипту і ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

6288. Зарицький П. У королівському місті Кракові: [ХІІІ Міжнарод. кон­грес з геології карбона-пермі] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1995. - 13 жовт.

6289. Бреславець О. Тиждень у Єгипті: [Знайомство груп студентів ХДУ з життям та побутом єгипет. студентів] / О. Бреславець // Харк. ун-т. - 1996. -6 січ.

6290. Макридін В. П. Договір про співробитництво [з Асьютським університетом Єгипту] діє з максимальною ефективністю / В. П. Макридін // Там само. - 16 квіт.

6291. Логвіненко Л. Вивчення мов зближує: [ХДУ та нім. ун-т Ерлаген-Нюрберг] / Л. Логвіненко // Слобід. край. - 1997. - 1 квіт.

6292. Надєна О. Яка нам вигода?: [Міжнар. співробітництво ХДУ] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1997. - 2 груд.

6293. Панков Г. Триває стажування [в ХДУ професора філософії Річ Коледжу (США) Уітмена Філіпа] / Г. Панков // Харк. ун-т. - 1997. - 14 січ.

6294. Українська З. На вигідних умовах: [Розвиток наук. та культур. співробітництва ХДУ з алжир. ун-том] / З. Українська // Харк. ун-т. - 1997. -11 листоп.

6295. Свіч В. До принципово нового співробітництва [із країнами дале­кого зарубіжжя] / В. Свіч // Харк. ун-т. - 1998. - 3 берез.

6296. Єременко Д. Вразила історія ХДУ: [Посол Великої Британії Ро­нальд Г. Смит - гість ХДУ] / Д. Єременко, Ю. Рябчинська // Харк. ун-т. -1999. - 31 серп. - С. 5.

6297. Кожедуб В. Так працюють професіонали: [Про роботу відділа міжнар. зв'язків Харк. ун-ту] / В. Кожедуб // Харк. ун-т. - 2001. - 5 черв. - С. 2.

6298. Демочка О. Польська делегація [православної церкви в ХНУ] / О. Демочка // Харк. ун-т. - 2002. - 5 листоп. - С. 2.

6299. Карачевцев Я. Винахідливий професор: [Лекція в ХНУ гостя з Америки Леслі Троурбіджа] / Я. Карачевцев // Харк. ун-т. - 2002. -21 трав. - С. 1.

6300. Козинець О. Початок співробітництва: [Нім. делегація ун-ту Рур (м.Бохум) у ХНУ] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2002. - 26 берез. - С. 1 з фото.

6301. Гайдученко И. В гостях вьетнамская наука / И. Гайдученко // Веч. Харьков. - 2003. - 12 черв. - С. 2.

6302. Гайдученко И. И станет ближе нам далекая Норвегия: [Делегація з Норвегії в Харк. ун-ті] / И. Гайдученко // Веч. Харьков. - 2003. - 7 июня. -

С. 1-2.

6303. Греция станет ближе: [О днях греч. культуры, проведенных на базе ЦНБ ХНУ] // Веч. Харьков. - 2003. - 25 сент.

6304. Матвієнко П. На космічних картах - Харків та харків'яни: [Про роботу міжнар. робочої групи «Фотометрія та поляриметрія астероїдів: імпульс до співробітництва»] / П. Матвієнко // Слобід. край. - 2003. -19 черв. - С. 1-2.

572

6305. Проректор з наукової роботи І. І. Залюбовський приймає гостей -делегацію з В' єтнаму на чолі з випускником нашого вузу 1971 р. Нгуєн Хуа Шоном. Підсумок зустрічі - підписаний договір про співробітництво: [Фо­то] // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

6306. Сивцова О. НАТО: операция «мозговой штурм»: [Выездное засе­дание НАТО в ХНУ] / О. Сивцова // Вместе-вперед! - 2005. - 29 окт. - С. 4.

6307. Шостак Н. Думайте сами, решайте сами...: [В ун-те прошел между-нар. семинар «Украина - НАТО - Россия: позитивные векторы евроатлан-тической безопасности»] / Н. Шостак // Веч. Харьков. - 2005. - 1 нояб. -С. 4 с фото.

Див. також № 5855, 5860, 6133, 6163, 6493, 6496, 6579, 6701, 6811, 6831,

6933, 6951, 7001, 7079, 7094, 7172, 7211, 7214, 7379; розд. 14, 19.4. 13. НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТІВ

Див. також розд. 8.3. Педагогічна та виробнича практика; 9.3. Наукова діяльність студентів; 10. Наукова робота.

13.1. Біологічний факультет (1930) Загальні материали

6308. Великодна В. День кафедри [на біофаці ХДУ] / В. Великодна // Харк. ун-т. - 1983. - 1 трав.

6309. Михайлова П. В. Час сподівань і звершень. П' ятдесят років неспо­кою: [Біофак з довоєн. часів] / П. В. Михайлова // Ленін. зміна. - 1984. -19 квіт.

6310. Тагліна О. Ювілей кафедри: [50-річчя каф. генетики і цитології] / О. Тагліна // Веч. Харків. - 1984. - 5 лип.

6311. Федкевич О. До розкриття таємниць генома: Клетина під мікро­скопом: [До 50-річчя каф. генетики і цітології] / О. Федкевич // Харк. ун-т. -

1985. - 21 трав.

6312. Шапоренко О. Помилки з необоротними наслідками: [Про роботу каф. охорони навколишнього середовища і рац. природокористування] / О. Шапоренко // Ленін. зміна. - 1986. - 17 квіт.

6313. Полкан О. Робота для біохіміка: [Підписання прямих договорів із підприємствами про розподіл на роботу спеціалістів-біологів] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1989. - 25 квіт.

6314. Іванова Т. Спеціалісти для ХХІ століття: [Підготовка спеціалістів на біол. й екон. ф-тах] / Т. Іванова // Там само. - 1990. - 19 січ.

6315. Песін О. 24 години на добу: Лист до редакції: [Про каф. психології] / О. Песін // Там само. - 1993. - 21 груд.

6316. Волобуєва О. Біологічний: [На каф. фізіології людини та тварини] / О. Волобуєва // Там само. - 1994. - 13 груд.

573

6317. Чешко В. Найстаріша в Україні: [Каф. генетики і цитології] / В. Чешко // Харк. ун-т. - 1994. - 20 верес.

6318. Біологічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

6319. Кваліфікований народ: [Каф. генетики й цитології] // Харк. ун-т. -1995. - 17 трав.

6320. Переверзєва В. Захистити природу - наше завдання: [Про роботу каф. мікології та фітоімунології] / В. Переверзєва // Харк. ун-т. - 1995. -10 січ.

6321. Шахбазов В. Г. До таємниць природи: Базовий напрямок біології. В університеті - нова спеціальність. Генетика досягла визнання / В. Г. Шах-базов; Розмову вела Н. Трубкіна // Харк. ун-т. - 1995. - 28 листоп.

6322. Шахбазов В. Г. 1994-1995: [Каф. генетики в 1994 і надії на 1995 рік] / В. Г. Шахбазов // Харк. ун-т. - 1995. - 24 січ.

6323. Маляренко О. Біологічний факультет: [Цифри і факти] / О. Маляренко // Харк. ун-т. - 1996. - 10 груд.

6324. Догадіна Т. В. [Кафедра ботаніки - в 1997 р.] / Т. В. Догадіна // Харк. ун-т. - 1997. - 30 груд.

6325. Творці наукової школи: [Вікова фізіологія, біохімія та біофізика] // Там само. - 1 верес.

6326. Догадина Т. В. Становление и развитие ботанических исследова­ний в Харьковском университете. I. Кафедра ботаники: (Краткий ист. очерк) / Т. В. Догадина // Биол. вестн. / ХГУ. - 1998. - Т. 2, № 2. - С. 123-128.

6327. Прокудин Ю. Н. Становление и развитие ботанических исследова­ний в Харьковском университете. II. Флористика и систематика высших растений / Ю. Н. Прокудин, Т. В. Догадина // Биол. вестн. / ХНУ им.

B. Н. Каразина. - 2001. - Т. 5, № 1-2. - С. 157-161. - Библиогр.: с. 161 (9 на­зв.).

6328. Експрес-метод на біологічному // Харк. ун-т. - 1999. - 30 берез. -

C. 4.

6329. Назиров З. Ф. У майбутніх психологів / З. Ф. Назиров // Там са­мо. - 12 січ.

6330. Глущенко В. І. Біологічний факульет / В. І. Глущенко // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 5-6.

6331. Глущенко В. І. Біологічний факульет / В. І. Глущенко // Харк. ун-т. - 2000. - 29 лют.

6332. Калиман П. А. Развитие биохимии на биологическом факультете Харьковского государственного университета. Становление нового направ­ления - возрастная физиология и биохимия / П. А. Калиман, А. А. Черны-шенко // Укр. біохім. журн. - 2000. - Т. 72, № 3. - С. 156-167.

6333. Рябчинська Ю. Одноліток університету: [Каф. ботаніки] / Ю. Рябчинська // Харк. ун-т. - 2000. - 25 січ. - С. 6.

6334. Володимиров П. А по идеям мы впереди[ХІ съезд Укр. ботан. о-ва в ХНУ] / П. Володимиров // Слобода. - 2001. - 2 окт. - С. 3.

6335. Глущенко В. І. Біологічний факультет / В. І. Глущенко // Слобо­да. - 2001. - 20 лют. - С. 4.

6336. Харьковская генетическая научная школа и В. Г. Шахбазов: (Судь­ба ученого в контексте эпохи) // Шахбазов В. Г. Экологическая и биофизи­ческая генетика: Избр. труды. - X., 2001. - С. 6-16.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007