М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 110

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6679. Петренко О. Археологічні знахідки поблизу Металівки / О. Петренко // Слобід. край. - 1997. - 8 квіт.

6680. Фрадкин В. З. Харьковская историко-краеведческая школа: [Роль ученых Харьк. ун-та в становлении историко-краеведческой школы] / В. З. Фрадкин, И. С. Плахтий // VII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзна­вство і культура»: (Наук. доп. та повідомл.). - К.; X., 1997. - Ч. 2. - С. 229­230.

6681. Басов А. Прикосновение к тайне: [Государства Германариха: Готы под Харьковом: Археол. экспедиция ист. ф-та ХГУ] / А. Басов // Веч. Харь­ков. - 1998. - 13 окт., ил.

6682. Парщик А. К истокам духовности: [16-я краевед. конф. на ист. ф-те ХГУ] / А. Парщик // Слобода. - 1998. - 15 дек.

6683. Археологи вернулись с раскопок: [Выставка археол. находок] // Время. - 2001. - 16 окт. - С. 2.

6684. Вальчак А. После полевого сезона: [Находка в ходе археол. раско­пок ученых ХГУ] / А. Вальчак // Слобода. - 2001. - 26 окт.

6685. Логвиненко Л. Що залишимо нащадкам?: [Бельське городище на Полтавщине під Котельвою] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2001. -27 листоп. - С. 8.

6686. Романовский В. Пятые Астаховские [чтения на историческом фа­культете ХНУ] / В. Романовский // Веч. Харьков. - 2001. - 31 мая.

6687. Домановський А. М. Сторінка з історії Харківської візантістики: (Про спробу перекл. «Книги епарха» у Харк. ун-ті) / А. М. Домановський // Харк. історіогр. зб. - Х., 2002. - Вип. 5: Проблеми періодизації історії та історіогр. процесу. - С. 101-106.

598

6688. Конференції, наради, симпозіуми [на історичному факультеті, 2001 р.] // ВХУ. - 2002. - № 566: Історія. - Вип. 34. - С. 351.

6689. Куделко С. М. Основні результати науково-дослідної діяльності історичного факультету за 2001 р. / С. М. Куделко, В. В. Скирда // Там са­мо. - 2002. - № 566: Історія. - Вип. 34. - С. 345-348.

6690. Конференції, наради, семінари [історичного факультету] 2001­2002 рр. // Там само. - 2003. - № 594: Історія. - Вип. 35. - С. 375-376.

6691. Куделко С. М. Про підсумки наукової роботи історичного факуль­тету за 2002 р. / С. М. Куделко, В. В. Скирда // Там само. - С. 369-731.

6692. Парфіненко А. Ю. Внесок студентів Харківського університету до вивчення історії Слобідського краю / А. Ю. Парфіненко // Актуальні про­блеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. - Х., 2003. -С. 190-195. - Бібліогр.: С. 194-195.

6693. Куделко  С. М. Про наукову роботу історичного факультету

в 2003 р. / С. М. Куделко, О. А. Ручинська // ВХУ. - 2004. - № 633: Історія. -

Вип. 36. - С. 344-347.

6694. «Історія та культура Болгарії в особах і образах»: [Міжнар. наук. конф., проведена Харк. і Великотирновським (Болгарія) ун-тами] // Харк. ун-т. - 2005. - 29 листоп.

6695. Куделко С. М. Про наукову роботу історичного факультету в 2004 р. / С. М. Куделко, Д. В. Журавльов // ВХУ. - 2005. - № 701: Історія. -Вип. 37. - С. 323-325.

6696. Сенсационное открытие археологов: [Археологи ХНУ им. В. Н. Каразина обнаружили захоронение древних немцев (готов) близ села Войтенки Харьк. обл.] // Веч. Харьков. - 2005. - 20 сент. - С. 1.

6697. Ходун Є. І готи побували тут / Є. Ходун // Губернія. - 2005. -№ 10. - С. 58-59.

Розкопки Германо-Слов'янської археологічної експедиції ХНУ ім. В. Н. Каразіна під керівництвом М. Любичева біля с. Войтенки Валківського р-ну Харк. обл.

6698. Холманская Л. Харьковская школа болгаристики - лучшая в Украине: [Ун-т награжден золотой медалью им. М. Дринова - высшей наградой Болг. АН] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2005. - 17 мая. - С. 4. (+ Центр болг-ки)

6699. Куделко С. М. Про наукову роботу історичного факультету в 2005 р. / С. М. Куделко, Д. В. Журавльов // ВХУ. - 2006. - № 728: Історія. -

Вип. 38. - С. 356-358.

6700. Станчев М. Четвърти Дриновски четения в Харков (28 февруари -1 март 2006 г.) / М. Станчев, С. Страшнюк, М. Палангурски // Ист. пре-глед. - София, 2006. - № 3-4. - С. 285-292.

Див. також № 5998, 5999, 6002, 6007, 6008, 6013, 6015, 6017, 6022, 6024,

6027, 6035, 6061, 6065, 6071, 6077, 6078, 6084, 6089, 6091, 6155.

Студентство

6701. Бондаренко П. Міжнародні зв'язки студентів: [Створення у ХДУ відділення Міжнар. асоціації студентів-істориків] / П. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1993. - 16 листоп.

6702. Влащенко Г. Об' єдналися студенти-історики [за ініціативою Сороса]: [Відд міжнар. асоціації в ХДУ] / Г. Влащенко // Слобід. край. - 1997. - 1 квіт.

6703. Зайцев Б. П. Из истории студенческой науки в Харьковском уни­верситете: (К 95-летию студ. науч. кружка на ист.-филол. ф-те) / Б. П. Зайцев, С. И. Посохов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - X., 1997. - С. 4-8.

6704. Ептшейн А. Через 50 років: [Зустріч випускників-істориків другого повоєнного курсу] / А. Епштейн // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 5.

6705. Фрейман Н. Партия ортодоксальных ленинцев, о которой можно прочесть в Библиотеке Конгресса США: [Молодежная организация «Партия ортодоксальных ленинцев», членами которой были и студенты ист. ф-та ХГУ] / Н. Фрейман // Время. - 1999. - 23 сент., с ил. и фото.

6706. Деус О. Вшановуючи пам' ять Каразіна: [Студ. наук. конф. на іст. ф-ті] / О. Деус // Харк. ун-т. - 2001. - 3 квіт. - С. 1.

Див. також № 5765, 5767, 5787, 5792, 5875.

13.5. Механіко-математичний факультет (1930) Загальні матеріали

6707. Кафедру [загальної математики ХДУ] названо опорною [кафедрою математики Харківського вузівського центру] // Харк. ун-т. - 1981. - 2 берез.

6708. Мовою цифр: [ММФ - сьогодні] // Там само. - 21 квіт.

6709. Рубінштейн Н. Через 40 років: [Ювілейні Дні мехмату. Випускни­ки фізмату. Випускники фізмату вогненого 1941 р.] / Н. Рубінштейн // Там само. - 26 трав.

6710. Мигуліна Т. [Кафедра вищої математики й інформатики ММФ] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1987. - 21 квіт. з фото.

6711. Іванова Т. Важко в навчанні. [Про роботу каф. мат. аналізу] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1988. - 19 січ.

6712. Механико-математический факультет. Специальность «Механи­ка». - X.: Облполиграфиздат, 1989. - 7 с.

6713. Уваров О. Королева сучасних наук: [Мехмат ХДУ] / О. Уваров // Харк. ун-т. - 1989. - 29 берез.

6714. На провідних позиціях: [Мат. школа ХДУ] // Харк. ун-т. - 1990. -26 січ.

6715. Для буровиків Тюмені: [Науковці мехмату - об'єднанню «Захсиб-бурНДПІ», м. Тюмень] // Харк. ун-т. - 1991. - 8 січ.

600

6716. Бланк Я. П. «. Вважаю необхідним повідомити»: Мемуари: [Історія розвитку геометрії й історія каф. геометрії ХГУ] / Я. П. Бланк; Публ. та вступ Н. Гармашової // Харк. ун-т. - 1993. - 14 верес.

6717. Мигуліна Т. І роботи - непочатий край: [На каф. теор. механіки ММФ] / Т. І. Мигуліна // Там само. - 5 жовт.

6718. Гавриляко В. М. 1994-1995: [Робота каф. диференційних рівнянь та управління в 1994 р.] / В. М. Гавриляко // Харк. ун-т. -1995. - 3 січ.

6719. Клецов А. Академия наук поддерживает преподавателей мех­мата: [Забастовка на мехмате ХГУ] / А. Клецов // Время. - 1997. -16 янв.

6720. Мазница А. Харьковская математическая школа. Трудные време­на: [Математика в Харьк. ун-те] / А. Мазница // Слобода. - 1998. - 13 окт.

6721. Воловик Г. Через 30 років: [Зустріч випускників мехмату 1969 р.] / Г. Воловик // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 5.

6722. Золотарьов В. О. [Механіко-математичний факультет] / В. О. Золо-тарьов // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 2.

6723. Фаворов С. Ю. [Кафедра теорії функцій та функціонального аналізу] / С. Ю. Фаворов // Там само.

6724. Золотарьов В. О. Механіко-математичний факультет / В. О. Золотарьов // Довідник для вступників.  - 2000. - С. 14-15.

6725. Золотарьов В. Механіко-математичний факультет [ХНУ] / В. Золотарьов // Харк. ун-т. - 2001. - 20 лют. - С. 3.

6726. Рыжий В. С. Из истории механико-математического факультета Харьковского университета / В. С. Рыбкий. - X., 2001. - 149 с.: ил.

6727. Золотарьов   В. О.   [Механіко-математичний   факультет] /

B. О. Золотарьов // Харк. ун-т. - 2001. - 5 лют. - С. 6 -7; 2003. - 18 бе­рез.

6728. Козинець О. За кафедральними дверима: [Каф. мат. фізики ММФ] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2004. - 14 верес.

6729. Козинець О. Істина народжується у співпраці: [Бесіда з проф. ММФ Ю. В. Ганделем про сьогодення приклад. математики] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2004. - 14 верес. з фото.

6730. Механіко-математичний факультет сьогодні - це... : [Мовою цифр] // Харк. ун-т. - 2004. - 14 верес. з фото.

6731. Золотарьов В. О. Механіко-математичний факультет / В. Зо-лотарьов // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.

6732. Лифиц С. А. Международный математический турнир на Кубок Харьковского    национального   университета   им.    В. Н. Каразина /

C. А. Лифиц // UNIVERSITATES. - 2005. - 1. - С. 80.

6733. Математичний турнір на кубок Харківського національного уні­верситету імені В. Н. Каразіна // Освіта. - 2005. - 2-9 лют. (6). - С. 5.

6734. Топорова Н. Нужен ли современному человеку математический слух? / Н. Топорова // Время. - 2005. - 20 янв. - С. 3 с фото.

У тому числі про мехмат ун-ту. Фото декана мехмату В. О. Золотарьова.

6735. Богомолов С. На мехматі [відбулася Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів «Сучасні проблеми математики та її застосування в природни­чих науках й інформаційних технологіях»] / С. Богомолов // Харк. ун-т. -2006. - 19 верес.

6736. Григорій Миколайович Жолткевич: [Новий декан мех.-мат. ф-ту] // Там само. - 14 листоп. - С. 1 з фото.

6737. Золотарьов В. О. Зміни відбулися, але ще не дуже суттєві: [Болон. процес на мехматі] / Бесіду вела Ю. Тарасова // Там само. - 14 лют. - До Болон. процесу.

6738. Золотарьов В. О. Механіко-математичний факультет // Там само. -

28 лют.

Див. також 4245, 7096, 7542. Навчальний процес. Студентство

6739. Густяков Н. А. Опыт управляемого обучения в вузе: [Результаты проверки методики в 109-й акад. группе ММФ в 1977-78 учеб. году] / Н. А. Густяков, В. С. Рыжий // ВХУ. - 1980. - 200: Психология памяти и обучения. - Вып. 13. - С. 25-28.

6740. Поляшенко М. Активні учасники добрих справ: [Навчання інозем. студ. на мехматі] / М. Поляшенко // Харк. ун-т. - 1984. - 1 трав.

6741. Відлянська Е. Молоде - не зелене: [Про студ. конструкт. бюро мехмату] / Е. Відлянська // Харк. ун-т. - 1985. - 15 січ.

6742. Когут Є. Запрошуємо до творчості: [Як залучити студента до твор­чого оволодіння знаннями? Досвід каф. вищої математики та інформатики] / Є. Когут // Харк. ун-т. - 1987. - 24 листоп.

6743. Котусевич М. Я обираю школу: [Педпрактика п'ятикурсників мех­мату] / М. Котусевич // Там само. - 6 січ.

6744. Кучеров В. І. Під гаслом інтенсифікації: [Про перебудову і інтенсифікацію учбового процесу на ММФ та ГГФ] / В. І. Кучеров, І. Г. Сухно; Інтерв' ю підготували Н. Голдобіна, О. Попова // Там само. - 10 листоп.

6745. Цурко О. Увага інтенсифікації учбового процесу: [Про роботу каф. диференц. рівнянь і управління] / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1988. - 15 листоп.

6746. Борисенко О. Студент - колега: [Перебудова учбового процесу на мехматі] / О. Борисенко // Харк. ун-т. - 1989. - 13 черв.

6747. Проблеми, що стосуються всіх: [«Про стан і заходи до поліпшення фундаментальної підготовки студентів фізико-математичного профілю» -це питання проаналізувала Вчена рада мехмату] // Там само. - 11 квіт.

602

6748. Уваров О. До двоступеневої освіти [першим в університеті перейшов механіко-математичний факультет] / О. Уваров // Харк. ун-т. - 1991. - 17 груд.

6749. Оленко Н. Alma Mater: [Конкурсна програма студії мехмату, радіофіз. та фіз. ф-тів] / Н. Оленко // Харк. ун-т. - 1998. - 21 квіт.

6750. Попельник Т. Контракт на мехматі / Т. Попельник // Харк. ун-т. -

2000. - 21 берез. - С. 5.

Див. також № 5850, 5873, 5887, 6215, 6250, 6468.

Наука

6751. Уваров О. Королева сучасних наук: [Мехмат ХДУ] / О. Уваров // Харк. ун-т. - 1989. - 29 берез.

6752. На провідних позиціях: [Мат. школа ХДУ] // Харк. ун-т. - 1990. -26 січ.

6753. Для буровиків Тюмені: [Науковці мехмату - об' еднанню «Захсиб-бур НДПІ», м. Тюмень] // Харк. ун-т. - 1991. - 8 січ.

6754. І це тільки початок: [Висунення проф. О. А. Борисенка та С. І. Шуменка на звання члена-кореспондента НАН] // Харк. ун-т. - 1995. -21 лют.

6755. Мазница А. Харьковская математическая школа. Трудные време­на: [Математика в Харьк. ун-те] / А. Мазница // Слобода. - 1998. - 13 окт. Див. також № 6004, 6006, 6020, 6041, 6178, 6180, 6188.

13.6. Радіофізичний факультет (1952) Загальні матеріали

6756. Сергієнко Є. В глибині мікросвіту: [Про роботу каф. молекулярної і прикладної біофізики ХДУ] / Є. Сергієнко // Ленін. зміна. - 1981. - 9 квіт.

6757. Новикова О. Як приходить перемога: [Каф. радіофізики РФФ] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1982. - 2 берез.

6758. Свіч В. А. Примножуючи славні традиції: [Радіофак ХДУ] / В. А. Свіч // Там само. - 11 трав.

6759. З високою мірою сумління: [Каф. квант. радіофізики] // Харк. ун-т. - 1984. - 6 листоп.

6760. Горобець М. Радіофізики дотримуют слова: Творчий союз вироб­ництва і вищої школи - на службу п' ятирічці / М. Горобець // Харк. ун-т. -1985. - 15 січ.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007