М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 111

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6761. Чорнобровкін Є. Робітнича гарантія: [Про роботу механічних май­стерень радіофаку] / Є. Чорнобровкін // Харк. ун-т. - 1985. - 29 жовт.

6762. Іринко М. Вік зрілості: [Короткохвильова радіостанція РФФ] / М. Іринко // Харк. ун-т. - 1986. - 7 січ.

6763. Курсом науково-технічного прогресу: [Каф. космічної радіофізики ХДУ] // Харк. ун-т. - 1986. - 18 берез. з фото.

6764. Полкан О. Мільйонери: [Каф. приклад. електродинаміки РФФ] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1986. - 7 січ.

6765. Прохоров Е. Д. Зобов'язання виконаємо!: [Про роботу каф. на-півпроводникової та вакуумної електроніки радіофаку] / Е. Д. Прохоров // Там само. - 10 черв.

6766. Томко М. Що визначає успіх: [Досягнення колектива лабораторії НВЧ - приладів радіофаку в одинадцятій п' ятирічці] / М. Томко // Там са­мо. - 16 верес.

6767. Бойчук С. Земля - Космос: [Про каф. косміч. радіофізики] / С. Бойчук // Веч. Харків. - 1987. - 22 жовт.

6768. Звітує декан [радіофізичного факультету ХДУ] // Там само. -

16 груд.

6769. Лемешко В. В. Плани, задуми, звершення: [Перебудови на каф. біофізики] / В. В. Лемешко; Записала Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1987. -

17 берез.

6770. Мисюра В. Кафедрі - чверть століття: [Каф. косміч. радіофізики] / В. Мисюра // Веч. Харків. - 1989. - 24 верес. з фото.

6771. Свіч В. Найбільш універсальні методи: [Про РФФ] / В. Свіч // Там само. - 29 берез.

6772. Чиркин Г. «Дыра» раскрывает секреты: [К 25-летию каф. космич. радиофизики] / Г. Чиркин // Красное знамя. - 1989. - 27 сент.

6773. Ювілей кафедри: [25 років каф. косміч. радіофізики] // Веч. Харків. - 1989. - 27 верес.

6774. Свіч В. За універсальними методами: [Про РФФ] / В. Свіч // Харк. ун-т. - 1990. - 10 берез.

6775. Слід підняти престиж професії: [Справи на РРФ] / Розповідь заст. декана М. П. Перепечая // Там само. - 20 лют.

6776. Тирнов О. Є замовлення - немає фінансування: [Про роботу каф. косміч. радіофізики] / О. Тирнов // Там само. - 25 груд.

6777. Горобець М. За збереження потенціалу [кафедрою прикладної електродинаміки] / М. Горобець // Харк. ун-т. - 1991. - 17 груд.

6778. Іваненко В. Блищати всіма гранями: [Про РФФ] / В. Іваненко // Там само. - 5 черв.

6779. Свіч В. Один із перших у країні: [РФФ ХДУ] / В. Свіч // Там са­мо. - 30 квіт.

6780. Іванова Т. День факультету: [РФФ ХДУ] / Т. Іванова // Харк. ун-т. -1992. - 5 трав.

6781. Мигуліна Т. Радіофізики й екологі / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. -1994. - 25 січ.

6782. Нерух О. Діє школа Третякова / О. Нерух // Там само. - 7 трав.

604

6783. Перепечай М. П. Радіофак пропонує допомогу АІС / М. П. Перепечай // Харк. ун-т. - 1994. - 9 берез.

6784. Перепечай М. П. Широке поле докладання умінь: [РФФ ХДУ] / М. П. Перепечай // Харк. ун-т. - 1994. - 22 берез.

6785. Оболенський М. О. 1994-1995: [Підсумки року на каф. фізики низьких температур] / М. О. Оболенський // Харк. ун-т. - 1995. - 10 січ.

6786. Радіофізичний [факультет] // Там само. - Спецвип.

6787. Перепечай М. П. Трудимося для тебе, країно: [РРФ] / М. П. Перепе-чай // Харк. ун-т. - 1996. - 6 січ.

6788. Юдіна С. Проблеми розв'язують, а не створюють: [Каф. теорет. радіофізики] / С. Юдіна // Там само. - 15 жовт.

6789. Перепечай М. Радіофізичному - 45! / М. Перепечай // Харк. ун-т. -

1998. - 21 квіт.

6790. Перепечай М. П. Радіофізичний факультет / М. П. Перепечай // Довідник для вступників^ - 2000. - С. 15-17.

6791. Анничев А. Факультету - полвека: [50 лет радиофиз. ф-ту] / А. Анничев // Веч. Харьков. - 2002. - 28 сент. - С. 1.

6792. Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национально­го университета им. В. Н. Каразина, 1952-2002. - X., 2002. - 20 с.

6793. Починаючи з «нуля» / Інтерв' ю з першим деканом РФФ

0. І. Терещенком // Харк. ун-т. - 2002. - 11 черв. - С. 3 з фото.

6794. Радиофизический факультет Харьковского национального универ­ситета им. В. Н. Каразина: 50 лет: Ист. очерк / Под ред. В. А. Свича. - Х.: ХНУ, 2002. - 164 с.

6795. Скачко І. Вірус працелюбності: [Каф. квант. радіофізики] /

1. Скачко // Харк. ун-т. - 2002. - 11 черв. - С. 4.

6796. Тирнов О. Радіофізичний факультет / О. Тирнов // Там само. -5 лют. - С. 6-7.

6797. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Радиофизический факультет. Кафедра квантовой радиофизики: Очер­ки, интервью: [К 50-летию кафедры]. Вып. 1 / Под ред. В. А. Свича. -X.: ХНУ, 2002. - 206 с.

6798. Сєвєрова Л. У лабораторіях вчених: [Наук. робота ХДУ] // Уряд. кур'єр. - 1997. - 17 лип. (№ 128-1290. - С. 12.

6799. Медична фізика - спеціальність майбутнього: [Бесіда з зав. каф. біол. і мед. фізики ХНУ В. В. Товстяком] / Л. Сєвєрова // Слобід. край. - 2003. - 27 листоп.

6800. Тирнов О. Радіофізичний факультет / О. Тирнов // Слобід. край. -2003. - 18 берез.

6801. Вік мудрості: [Каф. квант. радіофізики - 50 років] // Харк. ун-т. - 2004. - 25 січ. з фото. - На фото: проф. В. А. Свіч та С. Ф. Дюбко.

6802. Ільченко І. Наукові проблеми біологічної та медичної фізики: [Про Першу укр. наук. конф. «Проблеми біологічної та медичної фізи­ки», що відкривається в ХНУ ім. В. Н. Каразіна, і про каф. біол. та мед. фізики РФф] / І. Ільченко // Освіта. - 2004. - 6-13 жовт. (№ 43). - С. 14.

6803. Мірошнікова Т. На радіофізичному: [Про роботу профспілки] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. - 2004. - 1 черв.

6804. Тирнов О. Ф. Радіофізичний факультет / О. Ф. Тирнов // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез.

6805. Горобець М. Кафедрі - 50!: [Каф. приклад. електродінаміки] / М. Горобець // Харк. ун-т. - 2006. - 28 листоп.

6806. Медвідь В. Радіофізика для медицини та авіації / Бесіда з С. М. Шульгою та О. Ф. Тирновим // Слобід. край. - 2005. - 2 лют. -С. 2.Тирнов О. Радіофізичний факультет / О. Тирнов // Харк. ун-т. - 2005. -22 берез., 25 жовт.; 2006. - 28 лют.

Навчальний процес

6807. Нерух О. Вступ до радіофізики: Узагальнюємо досвід: [Про першу спеціальну дисципліну у третьокурсників-радіофізиків] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1989. - 14 лют.

6808. Перепечай М. П. Ми - за більшу віддачу: [Перебудова учбового процесу на РФФ] / М. П. Перепечай // Там само. - 13 черв.

6809. Дубовик С. Напередодні: Сьогодні у дипломників [каф. приклад. електродинаміки РФФ] / С. Дубовик // Харк. ун-т. - 1990. - 9 січ.

6810. Мигуліна Т. Студент і «лаби»: [Як працюють студенти РФФ на лабораторних роботах] / Т. Мигуліна // Там само. - 29 трав.

6811. Григорьев С. Ох, уж эти физики!: И какое только себе не приду­мают хобби: [О пребывании трех студентов РФФ за рубежом] / С. Григорьев // Ленин. смена. - 1991. - 21 янв.

6812. Іваненко В. Тактика і стратегія розроблені: [Нульові контрольні роботи на першому курсі РФФ] // Харк. ун-т. - 1994. -30 верес.

6813. Перепечай М. Вы не пожалеете: [Подготовка иностранцев-специалистов на РФФ] / М. Перепечай // Там само. - 4 лип.

6814. Заслуговує державної премії: [Підручник світового рівня «Ста­тистична радіофізика» А. О. Мінакова та О. Ф. Тирнова] // Слобід. край. - 2004. - 23 груд. - С. 2.

Див. також № 5690, 6749, 7136, 7164, 7780.

605

6815. Гущина Ю. Секреты волшебства: Голография: В лабораториях ученых / Ю. Гущина // Красное знамя. - 1981. - 27 янв.

6816. Для народного господарства: [Каф. напівпроводникової та вакуум­ної електроники ХДУ] // Харк. ун-т. - 1983. - 1 листоп.

6817. Сафронов Г. С. «Людина бачить крізь стіну»: [Про голографію та лаб. радіоголографії, якою кер. Г. С. Сафронов] / Г. С. Сафронов; Бесіду вела Л. Мурзіна // Ленін. зміна. - 1983. - 23 квіт.

6818. Томко М. Найвища нагорода: [Про винаходи Г. С. Сафронова] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1983. - 15 берез.

6819. Внесок радіофізиків: [Про наук. розробки науковців та студентів старших курсів РФФ для нар. госп-ва країни] // Веч. Харків. - 1984. - 2 серп.

6820. Тютюнник В. З високим економічним ефектом: [Наук.-дослід. ро­бота на РФФ] / В. Тютюнник // Харк. ун-т. - 1984. - 19 черв.

6821. Івановська Т. Цікаві напрямки роботи: [Каф. квант. радіофізики РФФ] / Т. Івановська // Харк. ун-т. - 1985. - 1 жовт.

6822. Смирнов О. На головних напрямках: [Досягнення каф. квант. радіофізики РФФ] / О. Смирнов // Харк. ун-т. - 1985. - 19 берез.

6823. Сафронов В. Перший радіолокатор країни: [Про розробки проф. А. О. Слуцкіна та його учнів О. Я. Усикова і С. Я. Брауде] // Веч. Харків. -

1988. - 20 груд.

6824. Сафронов В. Усе можуть ліхтарі...: [Нові розробки каф. на­півпровідник. і вакуум. електроніки РФФ] / В. Сафронов // Там само. -

20 груд.

6825. Володимиров П. Лазер для Токамаку: [Розробки вчених РФФ] / П. Володимиров // Там само. - 1989. - 28 січ.

6826. Прибуло полку кандидатів [наук на РФФ] // Харк. ун-т. - 1989. -10 жовт.

6827. Цимбал А. Всесоюзна наукова нарада [з проблем дослідження іо­носфери та розповсюдження радіохвиль] / А. Цимбал // Харк. ун-т. - 1990. - 3 листоп.

6828. Тирнов О. Ф. У спеціалістів з іоносфери: [Про роботу науковців каф. радіофізики] / О. Ф. Тирнов // Харк. ун-т. - 1992. - 15 верес. з фото.

6829. Томко М. Антени як вони є: [Нарада на РФФ] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1993. - 14 груд.

6830. Дюбко С. Ф. 1994-1995: [Група співробітників каф. квант. радіофізики представила до Комітету з Соровських грантів проект наук. роботи] / С. Ф. Дюбко // Харк. ун-т. - 1995. - 3 січ.

6831. Японія у гості до нас: [Наук. відрядження у ХДУ япон. проф. М. Шімода] // Харк. ун-т. - 1996. - 1 верес.

607

6832. Бреславець О. Біофізичний семінар [на кафедрі молекулярної та прикладної біофізики РФФ] / О. Бреславець // Харк. ун-т. - 1998. - 27 жовт.

- С. 1.

6833. Луньова С. Майбутнє і голографія / С. Луньова // Харк. ун-т. -1999. - 30 берез. - С. 2.

6834. Шевелєва О. Запорука нашого здоров' я: [Наук. робота на каф. біофізики] / О. Шевелєва // Там само. - 30 берез. - С. 2.

6835. Новикова О. Вагомим результатом.: [Наук. дослідж. та розробки науковців РФФ] // Харк. ун-т. - 2002. - 8 жовт. - С. 1 з фото.

6836. Новикова О. Столиця геокосмосу: [Косм. радіофізика в ун-ті] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп. з фото.

Див. також № 5955, 5980, 6028, 6066, 6080, 6180.

Студентство

6837. Практически мгновенно: [О студ. науч. отряде РФФ] // Правда. -1982. - 8 фЄвр.

6838. Верич Г. Вечір гумору [у першокурсників РФФ] / Г. Верич, Т. Єсінова, С. Арестова // Харк. ун-т. - 1986. - 1 січ.

6839. Нерух О. Курс: активізація людського фактора: [Комсомольці РФФ обговорюють проблеми запровадження студ. самоврядування] / О. Нерух // Там само. - 23 груд.

6840. Свіч В. Студент - учасник наукових досліджень: [РФФ ХДУ] / В. Свіч // Харк. ун-т. - 1988. - 21 берез.

6841. У п'ятикурсників радіофізичного [виробнича практика] // Харк. ун-т. - 1996. - 17 верес.

6842. Фатьянов Д. Студентський пошук [на РФФ] / Д. Фатьянов // Харк. ун-т. - 2001. - 9 січ. - С. 1.

Див. також № 5864.

13.7. Соціологічний факультет' (1990)

(До виникнення соціологічного факультету кафедра соціології була загально-університетською.)

6843. Окупається сторицею: [Про роботу каф. соціології у 1984 році] // Харк. ун-т. - 1984. - 18 груд.

6844. Якуба О. За п'ять років: [Каф. соціології в ХІ п'ятирічці] / О. Якуба // Харк. ун-т. - 1986. - 20 лют.

1 До виникнення соціологічного факультету кафедра соціології була загальноуніверситетською.

6845. Маслова А. Який він - майбутній спеціаліст?: [Про деякі результа­ти конкретно-соціол. дослідж., провед. соціологами ун-ту у 35 вузах УРСР] / А. Маслова // Харк. ун-т. - 1988. - 16 лют.

6846. Куценко О. Конфлікт очима соціолога: [Соціол. дослідж., провед. співробітниками каф. соціології ХДУ] / О. Куценко // Веч. Харків. - 1989. -25 груд.

6847. Бакіров В. С. Новий факультет - соціологічний - відкрито при Харківському державному університеті / Бакіров В. С.; Бесіду вела Л. Салімонович // Ленін. зміна. - 1990. - 5 верес.

6848. Якуба О. Готуємо соціологів: [Про соціол. ф-т ХДУ] / О. Якуба // Харк. ун-т. - 1990. - 20 берез.

6849. Бакиров В. Готуємо соціологів: [Соціол. ф-т] / В. Бакіров // Харк. ун-т. - 1993. - [№ 7].

6850. Бакиров В. «Попереду - велика напружена робота»: [Соціол. ф-т ХДУ] / В. Бакиров // Там само. - 9 берез.

6851. Коростильова Т. Є таке слово - «Треба!»: [Про роботу викладачів на соціол. ф-ті] / Т. Коростильова // Там само. - 8 черв.

6852. Мигуліна Т. Як живеш, дім на Мироносицькій?: [Соціологи та еко­номісти в новому корпусі] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1993. - 30 листоп.

6853. Бакиров В. Готуємо знавців суспільних процесів: [Соціол. ф-т ХДУ] / В. Бакиров // Харк. ун-т. - 1994. - 22 берез.

6854. Выбор делать нам: [Социол. опросы социол. ф-та о предстоящих выборах в горсовет и мэра города] // Слобода. - 1994. - 18 июня.

6855. Сенин В. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя.: [Проведение социол. опросов социол. ф-том] / В. Сенин // Событие. - 1994. - 22 июня.

6856. Зеленина Е. Заглянули в будущее, а там - сумерки: [Социол. опрос харьковчан: «С каким настроением вы смотрите в будущее»] / Е. Зеленина // Время. - 1995. - 16 мая.

6857. Соціологічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

6858. Тимченко О. Секрет успеха в нас самих: [Исслед. каф. социологии] / О. Тимченко // Панорама. - 1995. - апр. (№ 15). - С. 6; Слобода. - 1995. -19 апр.

6859. Ганага Н. Як живеш, корпус на Мироносицькій?: [Соціол. та екон. ф-ти] / Н. Ганага, Т. Колмакова, О. Пригорова та ін. // Харк. ун-т. - 1996. -1 жовт.

6860. Ганцюк Н. «Не заждай дружини професора свого!» - попереджа­ють соціологи: [Відзначення п'ятиріччя соціол. ф-ту] / Н. Гнацюк, Т. Ландесман // Харк. ун-т. - 1996. - 23 січ.

6861. Корнеев В. В ближайшее 5-7 лет в Харькове возможен «нарков­зрыв»: [Результаты социол. исслед. каф. социологии] / В. Корнеев // Аргу­менты и факты. - X., 1996. - Май (№ 20). - С. 6.

6862. Криворукова В. Соціологічний факультет / В. Криворукова // Харк. ун-т. - 1996. - 17 верес.

6863. Солдатенко Я. Тревожное время: [Социол. опрос, проведен. в 10 крупных городах востока Украины под руководством В. С. Бакирова] / Я. Солдатенко // Веч. Харьков. - 1996. - 17 авг.

6864. Якуба О. О. [Соціологічний факультет ХДУ] / О. О. Якуба // Харк. ун-т. - 1996. - 15 жовт.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007