М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 112

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6865. Арбенина В. Л. От сессии до сессии живут студенты, и каждый четвертый из них мечтает о загранице / В. Л. Арбенина; Записала Т. Герасименко] // Время. - 1997. - 6 марта.

6866. Александрова В. «Харківські соціологічні читання - 98»: [На базі соцфака ХДУ] / В. Александрова // Слобід. край. - 1998. - 12 груд.

6867. Зеленина Е. Исследователям общества больше не нужна вывеска вычислительного центра: [«Харьковские социологические чтения - 98»] / Е. Зеленина // Время. - 1998. - 15 дек.

6868. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет: [До відома абітурієнтів] / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. - 1998. - 24 лют.

6869. Романович Д. 49 випускників - 18 «червоних» дипломів - гово­рить декан соціологічного факультету В. М. Ніколаєвський / Д. Романович // Харк. ун-т. - 1998. - 15 верес.

6870. Пархоменко І. Сповнені задумів: [Про соціол. ф-т] / І. Пархоменко // Там само. - 1999. - 28 груд. - С. 4 з фото.

6871. Володина В. Новое поколение выбирает, старое бездействует: [Ис­следования «Социальные проблемы школьной молодежи» при участии со-циол. ф-та] / В. Володина // Веч. Харьков. - 2000. - 21 марта.

6872. Дрозд Н. Поможет «Диалог»: [Программа, разраб. при участии социол. ф-та, направл. на профилактику табакокурения, наркомании] /

Н. Дрозд // Слобода. - 2000. - 21 марта.

6873. Ніколаєвський В. М. Соціологічний факультет / В. М. Ніколаєвський // Довідник для випускників. - 2000. - С. 18-19.

6874. Новикова О. Соціологічний всесвіт!: [Десятиріччя соціол. ф-ту] /

О. Новікова // Харк. ун-т. - 2000. - С. 1. - (Ювілей).

6875. Соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна // ВХУ. - 2000. — № 462. - С. 205

Те саме // Там само. - № 492. - С. 197.

6876. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. - 2001. - 20 лют.- С. 4.

6877. Соціологічний факультет Харківського нац. університета ім. В. Н. Каразіна // ВХУ. - 2001. - № 511. - Вип. 12. - С. 159.

6878. Соціологічний факультет Харківського нац. університета ім. В. Н. Каразіна // ВХУ. - 2001. - № 527. - С. 140.

610

6879. Центр вдосконалення соціологічної освіти: [Створений на соціол. ф-ті ХНУ в рамках Мегапроекту Міжнар. фонду «Відродження»] // ВХУ. -2001. - № 527. - С. 142.

6880. Спеціальність - соціолог: [Інформація для абітуріентів] // Слобід. край. - 2001. - 27 листоп. - С. 8.

6881. Східноукраїнський фонд соціальних досліджень: [Створений за ініціативою соціологів, політологів, економістів, юристів ХНУ та ін. наук. закладів] // ВХУ. - 2001. - № 511. - Вип. 12. - С. 160; № 527. - Вип. 13. -

С. 141.

6882. Ніколаєвський В. М. Соціологічний факультет / В. М. Ніко-лаєвський // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 14-16.

6883. Соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: [Коротка довідка] // ВХУ. - 2002. - № 543. - Вип. 14. -

С. 240.

6884. Соціологія - очима професіоналів: історія, сучасність, майбутнє: [До 10-річ. ювілею соціол. ф-ту] // Харк. ун-т. - 2002. - 5 берез. - С. 3.

6885. Центр вдосконалення соціологічної освіти: [Створено на соціол. ф-ті ХНУ: Коротка довідка] // ВХУ. - 2002. - № 543. - Вип. 14. - С. 242.

6886. Ніколаєвський В. М. Соціологічний факультет / В. М. Нікола-євський // Харк. ун-т. - 2003. - 18 берез.

6887. Сазонов М. І. Молодим політикам дорогу: [Презентація спеціальності «політологія», яку відкрито на соціол. ф-ті] / М. І. Сазонов; Інтерв'ю брала І. Ахтирська // Харк. ун-т. - 2003. - 30 груд.

6888. Соціологічний факультет Харківського національного університету: [Коротка довідка] // ВХУ. - 2003. - № 577. - С. 195.

6889. Шеремет И. И. Роль И. Е. Тарапова в становлении и развитии социологического факультета / И. И. Шеремет // UNIVERSITATES. -2003. - № 2. - С. 50-51 с фото.

6890. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез., 5 жовт.

6891. Бородай І. У великій сім'ї: [Студенти-сироти соцфаку] / І. Бородай // Харк. ун-т.. - 2005. - 19 квіт.

6892. Єремеєва Н. Міжнародна студентська [наукова конференція «Соці­ологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні виклики»] / Н. Єремеєва // Там само. - 7 черв.

6893. Ніколаєвський В. Соціологічна школа у Харківському університеті / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. - 2005. - 4 січ. з фото.

6894. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.

6895. Соціологічний факультет: [Стат. дані] // Харк. ун-т. - 2005. - 4 січ.

611

6896. Тимарська Л. «Складова мого життя»: [Бесіда про каф. соціології з зав. каф. Л. Г. Сокурянською] // Харк. ун-т. - 2005. - 4 січ. з фото.

6897. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. - 2006. - 28 лют.

6898. Нові проекти нового СНТ: [Студ. наук. т-во Ін-ту економіки та міжнар. відносин ХНУ ім. В. Н. Каразіна, яке складається з наук. т-в екон. ф-ту та ф-ту міжнар. екон. відносин і турист. бізнесу] // Там само. - 8 черв.

6899. Соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна // ВХУ. - 2006. - № 723: Соціологічні дослідження су­часного суспільства: Методологія, теорія, методи. - Вип. 18. - С. 286.

Див. також № 5603, 5669, 5746, 5801, 6032, 6041, 6044, 6050.

13.8. Факультет іноземних мов (1949)' Загальні матеріали

6900. Анютіна Н. Ключ до скарбів світової культури: [Про ф-т інозем. мов] / Н. Анютіна // Харк. ун-т. - 1981. - 17 берез.

6901. Котятко М. Статус опорної кафедри зобов'язує: [Про каф. нім. мо­ви ХДУ] / М. Котятко // Там само. - 23 листоп.

6902. Прокопчук О. Т. «Одержано цікаві результати.»: [Досягнення ф-ту інозем. мов] / О. Т. Прокопчук // Харк. ун-т. - 1982. - 14 груд.

6903. Івановська Т. Самовіддано трудитися - закон їхнього життя: [Про каф. нім. мови] // Харк. ун-т. - 1983. - 20 груд.

6904. Котятко М. Бути першими.: [Про каф. нім. філології ф-ту інозем. мов] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1985. - 26 лют.

6905. Ужик В. Особлива увага [викладачів кафедри англійської мови роботі з першокурсниками] / В. Ужик // Там само. - 26 листоп.

6906. Чи знаєте ви, що за чотири роки п' ятирічки.: [Ф-т інозем. мов мовою цифр] // Там само. - 26 лют.

6907. З чого слід починати: Думку висловлює декан [ф-ту інозем. мов]: Як здійснюється на факультеті перебудова / Розп. Ю. К. Чучко // Харк. ун-т. - 1986. - 2 груд.

6908. Чучко Ю. Учитель і перекладач: [Ф-т інозем. мов] / Ю. Чучко // Харк. ун-т. - 1989. - 29 берез.

6909. Жежерун В. Цей день уявляв не таким.: [Думки випускника інозем. мов] / В. Жежерун // Харк. ун-т. - 1990. - 26 черв.

1 Факультет виник у складі ХДУ, незалежно від Харківського педагогічного інституту іноземних мов ім. Н. К. Крупської, організованого у 1930 р. та закритого у 1956 р. У 1956/57 навч. р. факультет іноземних мов був перетворений у відділення романо-германської філології філфа-ку, де працювали викладачі колишнього інституту ім. Н. К. Крупської. У 1960 р. факультет іно­земних мов відновив свою роботу.

6910. Нерух О. Замислюючись на старті: [Про ф-т інозем. мов] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1991. - 5 черв.

6911. Чучко Ю. Рік був робочим: [Ф-т інозем. мов у 1991 р.] / Ю. Чучко // Там само. - 17 груд.

6912. Волков Д. Что вуз в грядущем нам готовит?: частности о ф-те иностр. яз.] / Д. Волков // Событие. - 1992. - 19 дек.

6913. Чучко Ю. К. На факультеті іноземних мов усе спокійно: [Про прийом на 1 курс та ін. нововедення] / Ю. К. Чучко // Харк. ун-т. - 1992. -7 квіт.

6914. Новикова О. Прагни найвищого рейтингу: [Каф. перекладу й англ. мови] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1993. -19 січ.

6915. Кищук М. На земле отцов и дедов: [Автор статьи - филолог из США] / М. Кищук; Беседовал Ю. Грот // Веч. Харьков. - 1994. - 27 янв.

6916. Абашник В. Нынче иностранный язык в цене: [Ф-т иностр. яз.] / В. Абашник // Слобода. - 1995. - 5 апр.

6917. Пасинок В. Г.  Головна умова успіху:   [Ф-т інозем.  мов] /

B. Г. Пасинок, В. І. Каравашкін; Зап. О. Смірнова // Харк. ун-т. - 1995. -21 лют.

6918. Ужик В. Свято на нашій вулиці: Лист до редакції: [Контрактна система на каф. англ. мови] / В. Ужик // Там само.

6919. [Факультет] іноземних мов // Там само. - Спецвип.

6920. Університетська [загальна] кафедра англійської мови // Там само. -1996. - 10 груд.

6921. [Факультет] іноземних мов: [Матеріал для абітурієнтів] // Там са­мо. - 19 берез.

6922. Хомайко Ю. «. Если дома есть иняз»: [Ф-т иностр. яз.] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 1996. - 31 авг.

6923. Грицков П. Где хорошо, там еще лучше: [Ф-т иностр. яз.] / П. Грицков // Там же. - 1997. - 17 окт.

6924. Матвиенко П. Компьютерный собеседник от ІВМ: [Программное обеспечение на инязе] / П. Матвиенко // Время. - 1997. - 29 мая.

6925. Оленко Н. Де працювати?: [Збори випускників ф-ту інозем. мов] / Н. Оленко // Харк. ун-т. - 1997. - 18 лют.

6926. Веприцька З. О. Коли б я був міністром.: [Про викладання франц. мови] / З. О. Веприцька // Харк. ун-т. - 1998. - 5 трав.

6927. Із історії факультету іноземних мов // Мовна компетенція, креа-тивність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. - X., 1998. -

C. 13-15.

6928. Красноженюк Т. Три іноземні мови: [Ф-т інозем. мов] / Т. Красноженюк, Ю. Гриньова, Н. Варакіна // Харк. ун-т. - 1998. -1 груд. - С. 2 з фото.

6929. Гаврилов В. Нужно ли учиться плавать без воды, или Как мы изучаем иностранные языки сегодня: [Ф-т иностр. яз. в ХНУ] / В. Гаврилов // Время. - 2000. - 15 февр.

6930. Зайцев С. Нелегка справа - навчатися на факультеті іноземних мов / С. Зайцев // Харк. ун-т. - 2000. - 7 берез. - С. 2.

6931. Каравашкін В. І. Сторінки історії факультету іноземних мов Харківського      національного     університету      ім.В. Н. Каразіна /

B. І. Каравашкін, В. Г. Пасинок // ВХУ. - 2000. - № 471: Іноземна філологія тисячоліть. - С. 6-14.

6932. Ковальова О. Близькі далекі голоси.: [Вірш, присвяч. 70-річчю ф-ту інозем. мов ХНУ] / О. Ковальова // Там само. - С. 5.

6933. Лібуркіна Л. Уік-енд із шашликами: [До ф-ту інозем. мов ХДУ приїхали на практику англ. студенти, що вивчають рос. мову] / Л. Лібуркіна // Ленін. зміна. - 1990. - 25 лип.

6934. Маевская Л. Д. В ХХІ век со знанием нескольких иностранных языков: [Опыт изучения иностр. яз. в ХНУ] / Л. Д. Маевская // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тен­денції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Доп. - X., 2000. - С. 220-222.

6935. Пасинок В. Г. Факультет іноземних мов / В. Г. Пасинок // Довідник для випускників.- 2000. - С. 10-11.

6936. Пасинок В. Г. Факультет іноземних мов / В. Г. Пасинок // Харк. ун-т. - 2000. - 29 лют. - С. 4.

6937. Скачко І. Ювіляр: [70-річчя ф-ту інозем. мов] / І. Скачко // Там са­мо. - 23 трав. - С. 1.

6938. Факультету [иностранных языков] - 70 // Слобода. - 2000. - 5 мая. -

C. 8.

6939. Хомайко Ю. Do you speak English?: [Ф-т иностр. яз.] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 2000. - 4 июля.

6940. Хомайко А. Как хорошо быть полиглотом: [На ф-те иностр. яз. идет подготовка к 70-летию иняза] / А. Хомайко // Там же. - 22 апр.

6941. Пасинок В. Факультет іноземних мов / В. Пасинок // Харк. ун-т. -2002. - 5 лют. - С. 15; 2003. - 18 берез. з фото.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007