М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 113

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6942. Іваніна М. Happy birthday, альма-матер!: [День каф. англ. мови] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2004. - 28 груд. з фото.

6943. Пасинок В. Факультет іноземних мов / В. Пасинок // Харк. ун-т. -2004. - 23 берез., 5 жовт.; 2005. - 22 берез., 25 жовт.; 2006. - 28 лют.

Див. також № 6039, 6054, 6086, 6267.

613

Навчальний процес

6944. Полкан О. Відмінно навчалися - відмінно захищалися: [Захист ди-пломн. робіт на ф-ті інозем. мов] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1984. - 19 черв.

6945. Полкан О. З точки зору деканату [факультету іноземних мов] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1986. - 4 лют.

6946. Смирнова О. Тисяча і одна проблема першого курсу [факультету іноземних мов] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1988. - 6 груд.

6947. Черноватий Л. Відгуки схвальні: [Перебудова учбов. процесу на каф. перекладу й англ. мови ф-та інозем. мов] / Л. Черноватий // Харк. ун-т. - 1989. - 13 черв.

6948. Іванова Т. Іде захист [дипломників на кафедрі англійської філології факультета іноземних мов] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1990. - 12 черв.

6949. Новикова О. Пройшли ректорські контрольні [на факультеті іноземних мов] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1993. - 30 листоп.

6950. Томко М. Не виняток, а правило: [Сесія на ф-ті інозем. мов] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1994. - 25 січ.

Див. також № 5804, 6026.

Студентство

6951. Любченко Т. Перед наступом: [Перший курс ф-ту інозем. мов] / Т. Любченко // Харк. ун-т. - 1985. - 26 листоп.

6952. Нерух О. За законами самоврядування: [Про студ. групи інязу, які живуть за законами студент. самоврядування] / О. Нерух // Харк. ун-т. -

1987. - 31 берез.

6953. Бондаренко О. Чудові враження і . роздуми з приводу: [Про сту­дентів каф. нім. філол., які уперше стали учасниками міжнар. курсів гер­маністів у Ростокському ун-ті НДР] / О. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1988. -29 листоп.

6954. Полкан О. «Просто чесно працювала»: [Про студентку інозем. мов Є. Бондаренко, яка одержала стипендію ім. Л. М. Толстого] / О. Полкан // Там само. - 16 лют. з фото.

6955. Аванс на майбутнє: [Розповідь Ленін. стипендіата, четвертокурсни­ка ф-ту інозем. мов Є. Масленнікова] // Харк. ун-т. - 1989. - 1 січ.

6956. Полкан О. Стипендія ім. Т. Г. Шевченка: [Четверокурсниця ф-ту інозем. мов Е. Михайлова] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1992. - 10 листоп.

6957. Полкан О. Своя міс «Україна»: [Першокурсниця ф-ту інозем. мов Ксенія Кузьменко] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1997. - 27 трав.

Див. також № 5844.

13.9. Факультет комп'ютерних наук (2001)

6958. Азаренков М. Факультет комп'ютерних наук / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 3; 2004. - 23 берез., 5 жовт.

615

6959. Мірошнікова Т. Робота для творчих людей: [Бесіда із зав. каф. моделювання   систем   і   технологій   ф-ту   комп' ют.   наук проф.

B. Т. Лазуриком] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. - 2005. - 22 лют. - На фото: В. Т. Лазурик.

6960. Міщенко В. Молоді і перспективні: [Про ф-т комп'ют. наук] // Там само. - На фото: доц. В. О. Міщенко, заст. декана з навч. роботи.

6961. Програмісти: [Про ф-т комп'ют. наук] // Там само.

6962. Стердоєв М. Любити свою професію: [Про ф-т комп'ют. наук] / М. Стердоєв // Там само.

6963. Тимарська Л. Облаштовуємося [у новому приміщенні на пл. Сво­боди, 6] / Бесіда з деканом ф-ту комп'ют. наук О. Ф. Цілуйко, директором Ін-ту високих технологій М. О. Азаренковим // Харк. ун-т. - 2005. - 30 серп.

6964. Целуйко О. Симбіоз знань і творчості: [Про ф-т комп'ют. наук] / О. Целуйко // Харк. ун-т. - 2005. - 22 лют. - На фото: декан ф-ту О. Ф. Це-луйко.

Див. також № 7699-7702.

13.10. Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу (2005)

6965. Голіков А. Факультет міжнародних економічних відносин та тури­стичного бізнесу: [Створений як структ. підрозділ Ін-ту економіки міжнар. відносин ХНУ 15 черв. 2005 р.] / А. Голіков // Харк. ун-т. - 2005. - 25 жовт.

6966. Голіков А. Факультет міжнародних економічних відносин та тури­стичного бізнесу / А. Голіков // Харк. ун-т. - 2006. - 28 лют.

6967. Кафедра економічної теорії [при факультеті міжнародних економі­чних відносин] // Там само. - 8 черв. - С. 4. - На фото: колектив кафедри.

6968. Кафедра міжнародних економічних відносин // Там само. - На фо­то: зав. каф. А. П. Голіков, Л. І. Григорова.

6969. Кафедра туристичного бізнесу: // Там само. - На фото: доц.

C. О. Юрченко, ст. лаб. Н. С. Бірюкова.

6970. Лєдовська О. Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу / О. Лєдовська // Харк. ун-т. - 2006. - 3 жовт.

6971. Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу: [Статистика] // Харк. ун-т. - 2006. - 8 черв. - С. 4.

Див. також № 6898.

13.11. Факультет психології (2000)

6972. Константинов В. Психологи разные нужны / В. Константинов // Слобода. - 1992. - 5 февр.

6973. Галюк В. Майбутні шерлоки...: Якими їм бути?: [Каф. психо­логії соціал.-психол. ф-ту Харк. ун-ту] / В. Галюк // Слобід. край. -1995. - 12 жовт.

6974. Сашко А. ХГУ как эпицентр развитой отечественной психологии / А. Сашко // Время. - 1999. - 18 мая.

6975. Дусавицький О. Навчання, що розвиває: Унів. наук. напрямки /

0. Дусавицький // Харк. ун-т. - 1993. - 30 листоп.

6976. Одухотворений назавжди: [Ф-т психології ХНУ] / Розмову вела

A. Надєна // Харк. ун-т. - 2000. - 26 груд. - С. 5.

6977. Перші збори: [Новонароджений ф-т психології ХНУ] // Там само. -№ 15-16. - 5 груд. - С. 1.

6978. Дусавицький О. Факультет психології [ХНУ] / О. Дусавицький // Харк. ун-т. - 2001. - 20 лют. - С. 4.

6979. Кожедуб В. Перша!: [Наук. психол. конф. на ф-ті психології] /

B. Кожедуб // Там само. - 15 трав. - С. 2.

6980. Стала призером: [Олена Кочемировська, аспірантка кафедри при­клад. психології стала призером у номінації «Ділова жінка» обл. конкурсу «Молода людина 2000 року»] // Там само. - 27 лют. - С. 1 з фото.

6981. Дусавицький О. К. [Які дослідження з психології проводяться за­раз на факультеті психології ХНУ] / О. К. Дусавицький // Харк. ун-т. -2002. - 19 листоп. - С. 3.

6982. Іванова О. Ф. [Історія кафедри психології в Харківському університеті] / О. Ф. Іванова // Там само.

6983. Козинець О. Психологія очима професіоналів: [Психологія у ХНУ] / О. Козинець // Там само. - С. 1, 3.

6984. Лактіонов О. М. [Теоретичні напрямки дослідження пам'яті на факультеті психології Харківського університету] / О. Лактіонов // Там са­мо. - С. 3.

6985. Лактіонов О. Факультет психології / О. Лактіонов // Харк. ун-т. -2002. - 5 лют. - С. 9.

6986. Мельник   І. М.    [Історія   факультету   психології   ХНУ] /

1. М. Мельник // Харк. ун-т. - 2002. - 19 листоп. - С. 3.

6987. Невоєнна О. А. [Факультет психології має студентів дистанційної форми навчання] / О. А. Невоєнна // Харк. ун-т. - 2002. - 8 жовт. - С. 3.

6988. Мірошникова Т. Фахівці в криміналістиці: [Відкриття спец. відділення з підготовки психологів для держ. департаменту України з пи­тань виконання покарань] / Т. Мірошникова // Харк. ун-т. - 2002. -27 серп. - С. 2.

6989. Лактіонов О. Факультет психології / О. Лактіонов // Харк. ун-т. - 2003. - 18 берез.; 2004. - 23 берез., 5 жовт.

6990. Жорник Є. Шлях до науковця-психолога: [Дослід. діяльність на психол. ф-ті] / Є. Жорник // Харк. ун-т. - 2005. - 19 квіт.

6991. Лактіонов О. Бути посередником: [СНТ на психол. ф-ті] / О. Лактіонов // Харк. ун-т. - 2005. - 19 квіт.

617

6992. Лактіонов О. Факультет психології / О. Лактіонов // Харк. ун-т. -

2005. - 22 берез., 25 жовт.

6993. Угрюм С. Беремо якістю: [Голова СНТ психол. ф-ту розповідає про роботу т-ва] / С. Угрюм // Харк. ун-т. - 2005. - 19 квіт. з фото.

6994. Лактіонов О. Факультет психології / О. Лактіонов // Харк. ун-т. -

2006. - 28 лют.

Див. також № 5713, 6229, 6329, 6396, 6397.

13.12. Факультет фундаментальної медицини (1993)

6995. Александрова В. Університет готуватиме медиків: [Про створення ф-ту фундамент. медицини] / В. Александрова // Слобід. край. - 1993. - 27 берез.

6996. Матвеев А. Медики возвращаются в университет: [Про организа­цию ф-та фундамент. медицины в ХГУ] / А. Матвеев // Время. - 1993. -31 марта.

6997. Тарасова Л. Повернення в альма-матер: [Про відкриття в Харк. ун­ті ф-ту фундамент. медицини] / Л. Тарасова // Веч. Харків. - 1993. - 19 квіт.

6998. Университет готовит медиков: [Новый ф-т в ХГУ] // Панорама. -1993. - апр. (№ 15).

6999. Яблучанський М. І. Здрастуй, лікарю з університетським дипло­мом! / М. І. Яблучанський; Інтерв' ю вела М. Котятко // Харк. ун-т. - 1993. -4 трав.

7000. Яблучанський М. І. Готуємо лікарів найвищого рівня: [Ф-т фунда­мент. медицини] / М. Яблучанський // Харк. ун-т. - 1994. - 22 берез.

7001. Яблучанский М. І. Медик широкого профилю: [Аспиранти - инозем. громадяни на ф-ті фундамент. медицини] / Н. Яблучанский // Там само. - 4 лип.

7002. [Факультет] фундаментальної медицини // Харк. ун-т. - 1995. -Спецвип.

7003. Бежина Н. Жизнь, возможно, на исходе, если сердце работает, как метроном: [О компьют. диагност. системе «Кардиолаб 2000»] / Н. Бежина // Панорама. - 1996. - 21 дек. - С. 14.

7004. [Факультет] фундаментальної медицини: [Материал для абітурієнтів] // Харк. ун-т. - 1996. - 19 берез.

7005. Баша Г. Факультет фундаментальної медицини / Г. Баша, М. Пелих // Харк. ун-т. - 1997. - 27 трав.

7006. Ганага Н. Цифри і факти: [Ф-т фундамент. медицини] / Н. Ганага // Харк. ун-т. - 1997. - 28 січ.

7007. Зубрєва Ю. Факультет майбутнього: [Про ф-т фундамент. медици­ни] / Ю. Зубрєва // Харк. ун-т. - 1997. - 27 січ.

7008. Наталка Н. Перше хрещення: [Розповідь декана ф-ту фундамент. медицини М. І. Яблучанського] / Н. Наталка // Там само. - 14 жовт.

7009. Падалка Л. Без проблем!: [Про відмінницю ф-ту фундамент. меди­цини Г. Слєту] / Л. Падалка // Там само. - 1 квіт.

7010. Пантюшева Л. [Святкування дня ф-ту фундамент. медицини] / Л. Пантюшева // Харк. ун-т. - 1997. - 2 груд.

7011. Тарасова Л. Возвращение факультета: [Ф-ту фундамент. медици­ни - 5 лет] / Л. Тарасова // Веч. Харьков. - 1997. - 8 июля.

7012. ХДУ готуватиме лікарів: Витримки з довідки відповідальної комісії // Харк. ун-т. - 1997. - 27 трав.

7013. Яблучанский Н. И. Даром лечиться - лечиться даром?: / Н. И. Яблучанский; Записал В. Быковский // Панорама. - 1997. - № 5. - С. 6.

7014. Яблучанський М. І. Доторкнемося до історії відродженого факультету: [Сторінки історії ф-ту фундамент. медицини] / М. Яблучанський. - X., 1997. -

12 с.

7015. Булаєнко І. Медична підготовка - студентам / І. Булаєнко // Харк. ун-т. - 1998. - 27 жовт. - С. 4.

7016. Луньова С. Шість років позаду: [Ф-т фундамент. медицини] / С. Луньова // Там само. - 1 груд. - С. 3.

7017. Оленко Н. Перший випуск: [Вручення дипломів медиків випуск­никам ф-ту фундамент. медицини] / Н. Оленко // Харк. ун-т. - 1997. - 1988. - 1 верес.

7018. Яблучанський М. Фундаментальна медицина: [До відома абітурієнта] / М. Яблучанський // Там само. - 24 лют.

7019. Яблучанський М. І. «Фундаментальні» проблеми фундаментально­го факультету / Яблучанський М. І.; Розмовляла Х. Ступек // Там само. -5 трав.

7020. До 1 липня 2009 року [акредитовано за ІІІ рівнем ф-т фундамент. медицини зі спеціальностей «Медицина та лікувальна справа»] // Харк. ун-т. - 1997. - 1999. - 31 серп. - С. 1; 28 груд. - С. 6.

7021. Мартименко О. В. Медицина майбутнього: [Ф-т фундамент. меди­цини] / О. В. Мартименко // Там само. - 28 груд. - С. 3.

7022. На факультеті фундаментальної медицини // Там само. - 30 берез. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007