М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 114

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

С. 4.

7023. Шапошникова О. Передумова ефективного навчання: [Інозем. студ. ф-ту фундамент. медицини] / О. Шапошникова // Там само. -

13 квіт. - С. 2.

7024. Яблучанський Н. Прокаженный кто, или Тяжкий путь преодоления конфликта интересов: [Возрождение клас. мед. образования в ХНУ] / Н. Яблучанский. - X.: Основа, 2000. - 48 с.

7025. Яблучанський М. І. Перший досвід відновлення класичної медич­ної освіти на Україні: [Ф-т фундамент. медицини ХНУ] / М. І. Яблучанський // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 138-139.

619

7026. Яблучанський М. І. Факультет фундаментальної медицини / М. Яблучанський // Харк. ун-т. - 2000. - 29 лют. - С. 3.

7027. Яблучанський М. І. Факультет фундаментальної медицини / М. І. Яблучанський // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 25-26.

7028. Яблучанський М. І. Факультет як факультет? Ні, значно кращий: (Іст. нарис) / М. І. Яблучанський // ВХУ. - 2000. - № 494: Медицина. -Вип. 1. - С. 6-10.

7029. Вірус працьовитості: [Ф-т фундамент. медицини] // Харк. ун-т. -2001. - 15 груд.

7030. Дацько О. Життя крізь промені надій: [Ф-т фундамент. медицини] / О. Дацько // Там само. - 5 черв. - С. 3.

7031. Яблучанський М. Факультет фундаментальної медицини / М. Яблучанський // Харк. ун-т. - 1997. - 2002. - 5 лют. - С. 14-15.

7032. Бакіров В. С. Медична освіта у класичному університеті: історія і перспективи / В. С. Бакіров, М. І. Яблучанський // Слобід. край. - 2003. -13 трав.

7033. Галаур С. Шостий випуск - ювілейний: [До 10-ліття ф-ту фунда­мент. медицини] / С. Галаур // Уряд. кур'єр. - 2003. - 30 квіт. - С. 6.

7034. Скачко І. Фундмед - «крок» за «кроком»: [Про ф-т фундамент. ме­дицини, який святкував 10-ту річницю свого відродження] / І. Скачко, А. Шуклінова // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

7035. Факультету фундаментальной медицины - 10 лет: (199 лет с начала подготовки медиков в университете) // UNIVERSITATES. - Х., 2003. -

№ 2. - С. 36 с фото.

7036. Яблучанский М. Факультет фундаментальной медицины // Харьк. ун-т. - 2003. - 18 берез.; 2004. - 23 берез., 5 жовт.

7037. Іваніна М. Будемо здоровими: [Конф. „Проблеми клініки, діагнос­тики та терапії гепатитів"] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2005. - 19 квіт.

7038. Яблучанський М. Факультет фундаментальної медицини / М. Яблучанський // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.; 2006. - 28 лют.

13.13. Фізико-енергетичний факультет (2000)

7039. Азаренков М. Фізико-енергетичний факультет / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 3.

7040. Азаренков М. Фізико-енергетичний факультет / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2004. - 5 жовт.

7041. Тимарська Л. Перший і єдиний: [Фіз.-енергет. ф-т] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт. - С. 1, 2.

7042. Юрій Федорович Шмалько: [Новий декан фіз.-енергет. ф-ту] // Харк. ун-т. - 2006. - 14 листоп. - С. 1 з фото.

Див. також № 7699-7702.

13.14. Фізико-технічний факультет (1962) Загальні матеріали

7043. Кондратенко А. Молодість - не перешкода: [Про каф. заг. та приклад. фізики ФТФ] / А. Кондратенко // Харк. ун-т. - 1982. - 26 січ.

7044. Муратов В. Кадри для нової техніки: [Про ФТФ] / В. Муратов //

Там само. - 23 берез.

7045. Столярова Н. Сюжет для наукового відкриття: [Як готують кадри вищої наук. кваліфікації на ФТФ] / Н. Столярова // Окриленість: Нариси. -К., 1982. - С. 247-251.

7046. Фізтех: коротко про головне: [До 20-річчя ф-ту] // Харк. ун-т. -1982. - 26 січ.

7047. Ахієзер О. Ученому потрібен студент, фізиці - спеціаліст / О. Ахієзер // Харк. ун-т. - 1983. - 25 січ.

7048. Воловик В. Тепер і 20 років тому: [Про ФТФ ХДУ] / В. Воловик //

Там само.

7049. Муратов В. Час молодості, час дерзань: [До 20-річчя ФТФ] /

B. Муратов // Там само.

7050. Нерух О. З перспективою: Чим живе каф. [експерим. ядер. фізики] / О. Нерух // Рад. освіта. - 1983. - 29 квіт.

7051. Нерух О. Сьогодні і завтра кафедри [експериментальної ядерної фізики] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1983. - 8 берез.

7052. Дементій О. Пробуджувати професійний інтерес: [15 років каф. заг. і приклад. фізики] / О. Дементій // Харк. ун-т. - 1984. - 22 трав.

7053. Котятко М. Бажання, наполегливість, результат: [Про галузеву лабора­торію при каф. фізики плазми] / М. Котятко // Там само. - 10 квіт.

7054. Куклін В. Гонитва за істиною: [Про каф. заг. та приклад. фізики ФТФ] / В. Куклін // Там само.

7055. Фізико-технічний факультет // Там само.

7056. Чекін В. Матеріали нової техніки: [Каф. реакторобудування ФТФ] / В. Чекін // Там само.

7057. Семененко В. Виграє науково-технічний прогрес: [Про підготовку кадрів на каф. матеріалів реакторобудування ФТФ] / В. Семененко // Харк. ун-т. - 1985. - 28 трав.

7058. Фізтех у цифрах // Там само.

7059. Гопич П. Комп'ютерізація - вимога часу: [Про роботу каф. експе-рим. ядер. фізики] / П. Гопич // Харк. ун-т. - 1986. - 4 листоп.

7060. Іванов С. Фізтехівці на Арагаці: [Обсерваторія поблизу Єревана] /

C. Іванов // Там само. - 25 берез.

7061. Мурашов В. Кадри для нової техніки: [Про ФТФ] / В. Мурашов // Там само. - 11 берез.

7062. Зобов' язання стають реальні: [Про роботу каф. фізики твердого тіла] // Харк. ун-т. - 1987. - 15 верес.

7063. Іванова Т. Фізтеху - 25 / Т. Іванова // Там само. - 8 груд.

7064. Мигуліна Т. Ініціатива і творчість: [Про роботу каф. матеріалів ре-актобудування ФТФ] / Т. Мигуліна // Там само. - 13 жовт.

7065. Мигуліна Т. Шкільна кафедра вузу: [Філія каф. фізики плазми у СШ № 61] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1987. - 12 лют.

7066. Сафронов В. Звуковий автограф радіації: [Праця каф. експе-рим. ядер. фізики ХДУ] / В. Сафронов // Веч. Харків. - 1987. - 3 черв.

7067. Сафронов В. Побачити звук: [Про роботу каф. експерим. ядер. фі­зики в галузі радіац. акустики] / В. Сафронов // Наука і суспільство. - 1988. -№2. - С. 2-4.

7068. Фареник В. Пропоную експеримент: [Госпрозрахунок на ФТФ] / В. Фареник // Харк. ун-т. - 1988. - 14 черв.

7069. ФТФ мовою цифр // Там само. - 7 черв.

7070. Лапшин В. І. Позитивні зміни будуть примножені: [Справи ФТФ] /

B. І. Лапшин // Харк. ун-т. - 1989. - 7 берез.

7071. Гопич П. Школі ядерної фізики нашого університету - жити / П. Гопич // Харк. ун-т. - 1992. - 27 жовт.

7072. Звернення науково-технічних працівників та учбово-допоміжного персоналу фізико-технічного факультету Харківського університету. На­родним депутатам України, посадовим особам, координаційним органам профспілки працівників освіти й науки, страйковому комітетові профспілки, усім, кому не байдуже майбутнє народу України // Там само. - 10 груд.

7073. Фізико-технічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

7074. Через терня до зірок: [Каф. експерим. ядер. фізики] // Там само. -17 трав.

7075. Азаренков М. Фізико-технічному - 35! / М. Азаренков // Харк. ун­т. - 1998. - 27 жовт. - С. 2 з іл.

7076. Азаренков М. О. Физико-технический факультет / М. О. Азаренков // Довідник для вступників... - 2000. - С. 19-20.

7077. Власов В. В. До історії створення «фізтехівської» системи підго­товки фахівців на фізико-технічному факультеті Харківського національ­ного університету / В. В. Власов, В. Д. Ходусов // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тез. доп. - X., 2000. -

C. 243-246.

7078. Ранюк Ю. Фізико-технічний факультет ХДУ // Ранюк Ю. Лабора­торія № 1: ядерна фізика в Україні: З нагоди 70-ої річниці розщеплення атом. ядра / Ю. Ранюк. - X., 2001. - С. 465-470.

7079. Ходячих С. «Школа фізтеху» Харківського університету має висо­кий світовий рейтинг: [Наук. співпраця ХНУ та техн. ун-ту м. Дармштадта ФНР] / С. Ходячих // Харк. ун-т. - 2001. - 15 трав. з фото.

7080. Азаренков М. Фізико-технічний факультет / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 2.

7081. Власов В. В. К 40-летию физико-технического факультета Харь­ковского национального университета им. В. Н. Каразина / В. В. Власов, В. Д. Ходусов // ВХУ. - 2002. - № 574: Сер. фіз. - Вип. 4 (20). - С. 114-118.

7082. Козинець О. Незвичайна ювілярка: [Каф. фізики плазми] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2002. - 27 серп. - С. 4 з фото.

7083. Азаренков М. Фізтеху - 40! / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2003. -

27 трав. з фото.

7084. Сєвєрова Л. Медична фізика - спеціальність майбутнього: [Нова професія на теренах ХНУ: ФТФ] / Л. Сєвєрова // Слобід. край. - 2003. - 27,

28 листоп.

Див. також № 6080, 6209, 7136, 7343, 7699-7702. Навчальний процес. Студентство

7085. Маховська О. Ось така життєва позиція: Репортаж з групи, де відмінники - всі: [Група ФТФ] / О. Маховська // Харк. ун-т. - 1981. - 2 черв.

7086. Мираненко Л. Галузева лабораторія і студент: [Про лабораторію плазмових і технолог. процесів на ФТФ] / Л. Мираненко // Харк. ун-т. -

1982. - 21 верес.

7087. Студенти [ФТФ] спілкуються з ЕОМ // Харк. ун-т. - 1984. -10 квіт.

7088. Кутана В. Студентські резерви [ФТФ] / В. Кутана // Харк. ун-т. -

1985. - 29 жовт.

7089. Гопич П. На порядку денному - технічне переозброєння: [Пошуки резервів підвищення ефективності і якості учбово-вихов. та наук. роботи каф. експеримент. ядерної фізики] / П. Гопич // Харк. ун-т. - 1986. -18 берез.

7090. Мигуліна Т. Урок, якого не чекали: [Підсумки зимової сесії на ФТФ] / Т. Мигуліна; Розп. В. І. Муратов // Там само. - 20 лют.

7091. Смирнова О. Переможці: [Про 51 групу ФТФ] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1986. - 22 квіт. з фото.

7092. Не словом, а ділом: [Про Ленін. стипендіата К. Немченко, студ. 4 курсу ФТФ] // Харк. ун-т. - 1987. - 15 верес.

7093. Балакірєва І. [Про перший курс нової спеціальності «високотемпе­ратурна надпровідність»] / І. Балакірєва // Харк. ун-т. - 1990. - 1 січ. з фото.

7094. Студент і наука: [Другокурсник ФТФ О. Шишкін брав участь у постійно-діючому семінарі з фізики плазми, що відбувався в Японії] // Харк. ун-т. - 1997. - 1 верес.

7095. Ларисина П. Немає меж удосконаленню...: [Про Сорос. та Каразін. стипендіата, випускника ФТФ Михайла Гопича] / П. Ларисина // Харк. ун-т. - 1998. - 9 черв. з фото.

7096. Александров В. В. П'ять нових спеціальностей [відкрито на фізико-технічному, механіко-математичному та економічному ф-тах

ХНУ] / В. В. Александров // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 2 з фото.

7097. Гірка І. Увага першому курсу! // Харк. ун-т. - 2000. - 7 берез.

- С. 2.

7098. Сєвєрова Л. Медична фізика - спеціальність майбутнього: [Нова професія на теренах ХНУ] / Л. Сєвєрова // Слобід. край. - 2003. -

27 листоп.; 28 листоп.

7099. Гірка І. Попередній розподіл випускників [фізико-технічного факультету] / І. Гірка // Харк. ун-т. - 2006. - 14 лют.

Див. також № 5664, 5764, 6224.

Наука

7100. Ахиезер А. И. Физические исследования в Харьковском универси­тете / А. И. Ахиезер // Проблемы ядерной физики и космических лучей. - Х., 1980. - Вып. 12. - С. 3-16.

7101. Прискорювач запалює сонце: [Про вчених Харк. ун-та, які навчи­лись підвищувати нагрівання плазми] // Рад. Україна. - 1981. - 22 лют.

7102. Васильєв В. Мета й орієнтир - винаходи і відкриття: [Наук. дослідж. колективу ФТФ за 20 років] / В. Васильєв // Харк. ун-т. - 1983. -25 січ.

7103. Фареник В. Випереджаючи час: [Наук. досягнення галуз. наук.-дослід. лабораторії на ФТФ] / В. Фареник, М. Середа // Харк. ун-т. - 1985. - 19 берез.

7104. Чорний В. Учені ФТФ - виробництву / В. Чорний // Там само. -

28 трав.

7105. Шапоренко О. Щоб не згасав ентузіазм: [Колективна наук. творчість ФТФ і РФФ] / О. Шапоренко // Ленін. зміна. - 1986. - 16 січ.

7106. Сафронов В. Геркулесів камінь гори Арагац: [Проект унікального магніту для астрон. досліджень, розроб. співробітниками каф. експерим. ядер. фізики] / В. Сафронов // Веч. Харків. - 1987. - 13 листоп.

7107. Сафронов В. Звуковий автограф радіації: [Наук. дослідж. на каф. експерим. ядер. фізики] / В. Сафронов // Там само. - 3 черв.

7108. Смирнова О. «Покладаємо неабиякі надії: Кілька інтерв'ю на одну тему: [Про галузеву н.-д. лабораторію ФТФ] / О. Смирнова; Інтерв'ю

624з А. Г. Покроєвим, М. В. Мозговим, В. І. Бізюковим, В. І. Фареником // Харк. ун-т. - 1987. - 21 квіт.

7109. Залюбовський І. Коло витоків: [Відкриття у ХДУ нового напрямка приклад. фізики - радіац. акустика] / І. Залюбовський // Веч. Харків. -1988. - 7 черв.

7110. Сафронов В. Побачити звук: [Про роботу каф. експерим. ядер. фізики у галузі радац. акустики] / В. Сафронов // Наука і суспільство. - 1988. - № 2. -

С. 2-4.

7111. Сафронов В. Всепроникливе око нейтронів: [Створення унікального комплексу обладнання на каф. експерим. ядер. фізики] /

B. Сафронов // Веч. Харків. - 1989. - 17 берез.

7112. Швець Д. Нові розробки: [Наук. розробки каф. фізики плазми ФТФ Ін-ту косміч. досліджень АН СРСР] / Д. Швець // Харк. ун-т. - 1989. - 24 жовт.

7113. Магальник Г. Нове життя [електростатичного] прискорювача: [Каф. експерим. ядер. фізики] / Г. Магальник // Веч. Харків. - 1990. - 12 черв.

7114. Томко М. «Нам спокій тільки сниться»: [Про лабораторію вакуум-но-плазм. технології ФТФ] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1990. - 25 груд. з фото.

7115. Гопич П. Україна - це не тільки гопак: Трибуна вченого: [Досяг­нення наук. каф. експерим. ядер. фізики] / П. Гопич // Харк. ун-т. - 1994. -11 жовт.

7116. Гірка І. Ірландія: [Робота ст. викладача каф. експерим. ядер. фізики у Дублін. ун-ті] / І. Гірка // Харк. ун-т. - 1997. - 11 листоп.

7117. Українська З. Кому потрібні наукові розробки?: [Вакуумно-плазмові технології] / З. Українська // Харк. ун-т. - 1999. - 9 берез. -

C. 3.

7118. Козинець О. Школа ядерної фізики [ХНУ] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2003. - 4 берез. з фото.

7119. Власов В. В. Академик А. К. Вальтер и школа эксперимен­тальной ядерной физики: (К 100-летию со дня рождения) / В. В. Власов, И. И. Залюбовский, В. В. Софроний // UNIVER­SITATES. - 2006. - № 4. - С. 72-81.

Ядерна фізика в Харк. ун-ті.

7120. Тимарська Л. Керований термоядерний синтез стає ближчим: [Бе­сіда з проф. каф. теорет. ядер. фізики ФТФ В. С. Михайленком, лауреатом Держ. премії 2005 р.] // Харк. ун-т. - 2006. - 28 берез.

Див. також № 5907, 5958, 5994, 5997, 6072.

13.15. Фізичний факультет (1930) Загальні матеріали

7121. Вітаємо [кафедру фізики кристалів з нагородою Почесною грамо­тою Мінвузу СРСР та Президії ЦК профспілок працівників вищої школи та наукових закладів] // Харк. ун-т. - 1981. - 10 берез.

7122. Новикова О. Присвячено проблемі спікання: [Про роботу каф. фізики кристалів] / О. Новикова // Там само. - 9 черв.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007