М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 115

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7123. Вітко П. На плідному полі науки: [Про каф. фізики кристалів фіз. ф-ту] / П. Вітко // Харк. ун-т. - 1982. - 17 листоп.

7124. Паргаманик Л. Школа фізиків-теоретиків: [40 років каф. теор. фізики] / Л. Паргаманик // Там само. - 27 листоп.

7125. Воробйов В. Допомагати школі - допомагати собі: [фіз. ф-т -школі] / В. Воробйов // Харк. ун-т. - 1985. - 1 жовт.

7126. Гегузін Я. Звернення і мрії: [Робота каф. фізики кристалів] / Я. Гегузін // Там само. - 26 листоп.

7127. Макаровський М. О. Збережемо закал і енергію: [Про роботу фіз. ф-ту] / М. О. Макаровський // Там само. - 16 верес.

7128. Мартинюк В. Комп'ютеризація - вимога часу: [Каф. заг. фізики фіз. ф-ту] / В. Мартинюк // Харк. ун-т. - 1986. - 28 січ.

7129. Селиванова А. Клуб любителів фантастики [створено на фіз. ф-ті] / А. Селиванова // Там само. - 8 квіт.

7130. Воробйов В. Яскравий світ фізики / В. Воробйов // Харк. ун-т. -1989. - 29 берез.; 1990. - 20 берез.; 1991. - 30 квіт.

7131. Котятко М. Ректор відповідає на запитання [трудового колективу фізичного факультету] / М. Котятко // Там само. - 7 лют.

7132. Єфимова Н. Полудень праці: [50-річчя каф. заг. фізики і магнетиз­му] / Н. Єфимова // Харк. ун-т. - 1990. - 11 верес. з фото.

7133. Нерух О. Оцінку поставить життя: [Про роботу каф. експерим. фізики фізфаку] / О. Нерух // Там само. - 10 листоп. з фото.

7134. Томко М. Набрали нових сил: [Торжества з приводу 50-річчя каф. заг. фізики і магнетизму] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1990. - 11 верес.

7135. Цифри. Факти. Коментар: [До 50-річчя каф. заг. фізики і магнетиз­му] // Там само.

7136. Храмов Ю. А. История формирования и развития физических школ на Украине / Ю. А. Храмов. - К.: МП «Феникс», 1991. - 216 с.

Зі змісту: [Гл.] Харьковская школа криогеники. - С. 14-46; [Гл.] Харьковская школа теоретической физики. - С. 47-87; [Гл.] Радиофизическая школа А. А. Слуц-кина. - С. 109-117; [Гл.] Школа экспериментальной физики К. Д. Синельникова. -С. 118-133; Школа экспериментальной ядерной физики А. К. Вальтера. - С. 134­143.

Наприкінці глав наведені списки літератури.

626

7137. Макаровский Н. А. О системе философского образования на физи­ческом факультете ХГУ / Н. А. Макаровский // Інформаційний простір су­часної філософської освіти: Тез. доп. наук.-практ. семинару. - X., 1993. -

С. 18-19.

7138. Мигуліна Т. Кафедра в інтер'єрі ринку: [Про каф. фізики кристалів ХДУ] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1993. - 2 берез.

7139. Тягло О. В. Про принципи побудови сучасного курсу філософії для фізиків / О. В. Тягло // Інформаційний простір сучасної філософської освіти: Тези доп. наук.-практ. семінару. - X., 1993. - С. 19-20.

7140. Знаковский В. Харьков - мекка астрономов [ХГУ] / В. Знаковский // Событие. - 1994. - 13 июля.

7141. Кафедра [теоретичної фізики фізфаку] святкує ювілей // Харк. ун-т. - 1994. - 7 черв.

7142. Гладких М. Т. 1994-1995: [Лабораторія тонких плівок фізфаку в 1994 та плани на 1995 рік] / М. Т. Гладких // Харк. ун-т. - 1995. - 24 січ.

7143. Єрмолаєв О. М. 1994-1995: [1994 - золотий ювілей каф. теорет. фізики] / О. М. Єрмолаєв // Там само. - 3 січ.

7144. Фізичний [факультет] // Там само. - Спецвип.

7145. Скляр І. За законами творчості: [Каф. астрономії ХДУ] / І. Скляр // Харк. ун-т. - 1996. - 30 квіт.

7146. Новикова О. Єдина на Україні: [Каф. фізики низьких температур] / О. Новикова, І. Гайовий // Харк. ун-т. - 1997. - 23 верес.

7147. Фізичний факультет // Там само. - 28 січ.; 18 берез.

7148. Лебедєв В. Фізичний факультет: [До відома абітурієнтів] / В. Лебедєв // Харк. ун-т. - 1998. - № 4. - 24 лют. з фото.

7149. Новикова О. Кафедрі астрономії - 175! / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1999. - 12 січ. - С. 1.

7150. Лебедєв В. П. Фізичний факультет / В. П. Лебедев // Довідник для вступників... - 2000. - С. 20-22.

7151. Синельников К. Д. Про кафедру фізики плазми / К. Д. Синельни­ков; Передмова та публ. ст. В. В. Власова // Харк. ун-т. - 2001. - 15 трав.

7152. Гладких М. 250 авторів із 14 країн: [Межнар. конф. на базі фіз. ф-ту «Фізичні явища в твердих телах»] / М. Гладких, О. Єрмолаєв, В. Ульянов // Там само. - 2002. - 11 листоп.

7153. Лебедєв В. Фізичний факультет / В. Лебедєв // Харк. ун-т. -2002. - 5 лют. - С. 12-13; 2003. - 18 берез.

7154. Безугла О. Минуле і сучасне сплелися в сьогодення: [Про ро­боту каф. фіз. хімії ФФ] / О. Безугла // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп. -5 фото.

7155. Лебедєв В. Фізичний факультет / В. Лебедєв // Харк. ун-т. - 2004. -23 берез., 5 жовт.

7156. Валійов Б. Працюють професіонали: [Про роботу профорганізації фіз. ф-ту] / Б. Валійов // Харк. ун-т. - 2005. - 15 лют. з фото автора.

7157. Верчик К. Де зорі стають ближчими: [Каф. астрономії та НДІ аст­рономії ун-ту] / К. Верчик // Харк. ун-т. - 2005. - 25 січ. з фото.

7158. Завгородній А. Фізичний факультет / А. Завгородній // Харк. ун-т. -

2005. - 25 жовт.

7159. Лебедєв В. Фізичний факультет / В. Лебедєв // Харк. ун-т. - 2005. -22 берез.

7160. Завгородній А. Фізичний факультет / А. Завгородній // Харк. ун-т. -

2006. - 28 лют.

Див. також № 2033, 2227, 2228, 5415. Навчальний процес

7161. Мірошниченко Т. Яким бути фізику, якщо він - учитель?: [Про IV конф. випускників наук.-пед. відділу фізфаку] / Т. Мірошниченко // Харк. ун-т. - 1981. - 19 трав.

7162. Новикова О. Вуз - школа - ПТУ: [Нагородження колективу унів. лабораторії методики викладання фізики дипломом та грошовою премією за перемогу у Всесоюз. конкурсі на кращу розробку техн. засобів навчання для ПТУ] / О. Новикова // Веч. Харків. - 1984. - 17 лип.

7163. Андронов В. Навчально-методичній роботі - постійну увагу! / В. Андронов // Харк. ун-т. - 1985. - 26 листоп.

7164. Андронов В. Контрольована самостійна робота студентів: перший досвід запровадження: [Підвищення ролі самостійної роботи студ. у викла­данні експерим. фізики на молодших курсах фіз. та радіофіз. ф-тів] / В. Андронов // Харк. ун-т. - 1986. - 8 квіт.

7165. Сергієнко Р. Завтра - молодий спеціаліст: [Учбово-виховна робота на фіз. ф-ті] / Р. Сергієнко // Харк. ун-т. - 1986. - 7 січ.

7166. Бурковська С. «Перша спроба вдала», - вважає студентка: [Про пед. практику на фіз. ф-ті] / С. Бурковська // Харк. ун-т. - 1989. - 28 берез.

7167. Новий практикум [на кафедрі експериментальної фізики] // Там само. - 4 квіт.

7168. Перший курс не розчарував: Підсумки підбиває декан фізфаку / Розповідь В. В. Воробйова // Там само. - 14 лют.

7169. Іванова Т. Фізики і економіка: [Фізфак: підсумки минулого учбов. року і завдання на рік новий] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1990. - 18 верес.

7170. Песін О. Ще один рік праці: [Про роботу лабораторії учбов. фіз. експерименту, 1990 р.] / О. Песін // Харк. ун-т. - 1990. - 25 груд.

7171. Кібець В. Двоступенева система освіти і підготовки спеціалістів [на фізичному факультеті] / В. Кібець // Харк. ун-т. - 1991. - 17 груд.; 24 груд.

628

7172. Літній університет з фізики: Ін-ті фізики плазми ім. Макса План­ка, Німеччина) // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 3.

Див. також № 6221, 6225, 6227, 6231, 6145, 6749.

Наука

7173. Житлинский А. Г. Совместный поиск приносит успех: [Физики Ленингр. и Харьк. ун-тов] / А. Г. Житлинский // Свет Октябрьской зари. -X.; Л., 1980. - С. 197-199.

7174. К тайнам Венеры: [Об открытии астрофизиков ХГУ] // Сов. Рос­сия. - 1981. - 12 авг.

7175. Мигуліна Т. Шляхами творчої співдружності [кафедр фізичного факультету з науково-дослідними інститутами та підприємствами Харкова] / Т. Мигуліна // Соц. Харківщина. - 1981. - 5 трав.

7176. Новикова О. [Досягнення кафедри низьких температур ХДУ] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1981. - 21 квіт.

7177. Александров Ю. На картах всесвіту: Імена астрономів - вихованців ун-ту на картах Сонячної системи / Ю. Александров // Харк. ун-т. - 1982. -2 берез.

7178. Фізики - виробництву // Там само. - 27 квіт.

7179. Хрисанова С. Какого цвета молнии?: В лаборатории ученых [ХГУ] / С. Хрисанова // Красное знамя. - 1983. - 8 сент.

7180. Полкан О. Горизонти наукової думки: [Семінар на фіз. ф-ті] / О. Полкан // Харк. ун-т.- 1986. - 28 січ.

7181. Томко М. Із старими мірками: [Про роботу каф. вищої математики фізфаку і теорет. хімії хімфаку] / М. Томко // Веч. Харків. - 1987. - 8 груд.

7182. Гвоздіков О. Увага найактуальнішим проблемам: [Про роботу теор. семінару «Соціальні проблеми НТР», який працює на фіз. ф-ті] / О. Гвоздіков // Веч. Харків. - 1989. - 30 трав.

7183. До таємниці з лазером: [Про наук. дослідження на каф. астрономії та фіз. оптики у лабораторіях з оптичної спеціалізації] // Веч. Харків. -1989. - 7 листоп.

7184. Сафронов В. Що пам'ятає вода? / В. Сафронов; Бесіда з Б. Г. Ємцем // Веч. Харків. - 1989. - 6 груд.

7185. Томко М. Нова розробка: [Науковці фізфаку виконують договірне дослідж. для н.-д. ін-ту радіоприладобудування (М)] / М. Томко // Веч. Харків. - 1989. - 28 листоп.

7186. Ульянов В. На вістрі наукових досліджень: [На каф. теор. фізики] / В. Ульянов // Харк. ун-т. - 1994. - 29 листоп.

7187. Український науково-методичний семінар-нарада завідуючих ка­федрами загальної та експериментальної фізики у ХДУ // Харк. ун-т. -1995. - 26 вересня.

7188. Зайцев С. Про одну породу людей: [Нові біоматеріали, які виготов­лені і досліджені на каф. фізики твердого тіла] / С. Зайцев // Харк. ун-т. -

1999. - 9 берез. - С. 2.

7189. Александров Ю. Проблеми всесвіту: [Наук. каф. «Гравітація, кос­мологія і релятивістська астрофізика»] / Ю. Александров // Харк. ун-т. -

2000. - 5 груд. - С. 5.

7190. Лупишко Д. Ф. Заметки о симпозиуме «Астероиды, кометы, метеоры - 2005»: [Участие астрономов ун-та в Междунар. конф., сост. в г. Бузиос (Бразилия), 8-12 авг. 2005 г.] / Д. Ф. Лупишко // UNIVERSITATES. - 2005. - № 4. - С. 60-63 с фото.

7191. Александров Ю. В. К 200-летию харьковской астрономии / Ю. В. Александров, Ю. Г. Шкуратов // Там же. - 2006. - № 4. - С. 22­23 с фото.

7192. Холін Ю. ІІІ Благодійний аукціон «Ренесанс», [присвячений 200-річчю астрономічної науки України] / Ю. Холін // Харк. ун-т. -2006. - 19 груд.

Див. також № 5939, 6013, 6019, 6023, 6049, 6174, 6259. Студентство

7193. Муромцев П. Цікава ініціатива: [Про СНТ фізфаку] / П. Муромцев // Харк. ун-т. - 1983. - 7 трав.

7194. Новикова О. Є така група.: [теоретиків-фізиків] / О. Новикова // Ленін. зміна. - 1986. - 1 січ.

7195. Полкан О. Шукаючи свого студента: [Профорієнтац. робота на каф. кристалів] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1985. - 5 берез.

7196. Студент не зацікавлений. Чому?: [Студ. наук. конф. фіз. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1990. - 15 трав.

7197. Макаровський М. О. До бакалавра і магістра: [На фіз. ф-ті ХДУ] / М. О. Макаровський // Харк. ун-т. - 1993. - 19 січ.

7198. Трубкіна Н. Студент - науці: [На каф. теорет. фізики] / Н. Трубкіна // Харк. ун-т. - 1993. - 4 трав.

7199. Ульянов В. В. Шикуються молоді фізики: [Розповідь про студ. Все-укр. олімпіаду з фізики] / В. В. Ульянов; Записала Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. - 1996. - 14 трав.

7200. Мироненко Ю. Вундеркінд з університету: [Тринадцятирічний першокурсник фіз. ф-ту Саша Найштут] / Ю. Мироненко // Слобід. край. -1999. - 16 листоп.

7201. Верчик К. Студент і науковий пошук: [Робота СНТ на фізфаці] / К. Верчик // Харк. ун-т. - 2005. - 5 квіт.

Див. також № 5710, 5751, 5780, 5842, 5852, 5864.

630

13.16. Філологічний факультет (1933) Загальні матеріали

7202. Власенко М. Ще одна спеціальність філолога: [Рос. мова як іноземна] / М. Власенко // Соц. Харківщина. - 1981. - 28 черв.

7203. Зельдович М. Новий досвід і старі проблеми: [Про роботу методол. семінару літературознавців] / М. Зельдович // Харк. ун-т. - 1985. - 4 черв.

7204. Юрченко Л. П. П. П. Гулак-Артемовский и полонистика в Харь­ковском университете / Л. П. Юрченко // Народно-демократические рево­люции и развитие славянских стран по пути социализма: Х Всесоюз. науч. конф. историков-славистов, 30 янв. - 1 февр. 1985 г.: Тез. докл. и сообщ. -X., 1985. - С. 225.

7205. Войнов В. На сучасному напрямку: [25-річчя відд. структ. і при­клад. лінгвістики філол. ф-та] / В. Войнов, Ю. Пантелей, О. Новикова // Харк. ун-т. - 1986. - 9 верес.

7206. Голдобіна Н. Сторінка славної біографії: [Історія каф. рос. мови філфаку] / Н. Голдобіна // Там само. - 8 квіт.

7207. Сьогодні на кафедрах: [Про колектив каф. укр. мови філфаку] // Там само. - 25 лют. з фото.

7208. Калашник В. «Додатки енергії в роботі: [Про роботу каф. укр. мо­ви, філол. ф-ту] / В. Калашник // Харк. ун-т. - 1987. - 7 квіт.

7209. Свашенко А. Філіал кафедри [української мови ХДУ у дер-гачівській СШ № 2] / А. Свашенко // Там само. - 8 верес.

7210. Войнов В. Поспішне рішення Вченої ради університету: [Припине­но підготовку кадрів з приклад. лінгвістики] / В. Войнов // Харк. ун-т. -

1988. - 25 жовт.

7211. Котвицька І. Під прапорами дружби: [Навчання польських сту­дентів у ХДУ, філол. ф-ту] / І. Котвицька // Там само. - 29 берез. з фото.

7212. «Поспішне рішення вченої ради університету»: [Про закриття відд. структ. і приклад. лінгвістики] // Там само. - 13 груд.

7213. У системі штучного інтелекту: [Про роботу каф. приклад. мовоз­навства] // Там само. - 11 жовт.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007