М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 116

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7214. Деус О. Україністи в університеті: [Учасники першого конгресу міжнар. асоціації україністів у ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1990. - 11 верес.

7215. Кафедра рідної мови у цифрах і фактах: [Унів. каф. укр. мови, за­снована у 1921 р.] // Харк. ун-т. - 1990. - 27 листоп. з фото.

7216. Расторгуєв О. «Справа нашої честі»: [Про каф. іст. укр. літ.] / О. Расторгуєв // Харк. ун-т. - 1990. - 6 берез.

7217. Авксентьєв Л. Г. Сіячі добра: [Філол. ф-т ХДУ] / Л. Г. Авксентьєв // Харк. ун-т. - 1991. - 30 квіт.

7218. Готуючись до ринку, ряд вищих учбових закладів міста організував прийом студентів на нові спеціальності: [На філфаці з'явилася спеціальність «структурна і прикладна лінгвістика»] // Веч. Харків. - 1991. - 13 лип.

7219. Авксентьєв Л. Г. Філологічна освіта сьогодні і завтра / Л. Г. Авксентьєв // Харк. ун-т. - 1992. - 10 груд.

7220. Авксентьєв Л. Г. Чи варто поспішати?: [Про двоступеневу систему підготовки фахівців на філол. ф-ті] / Л. Г. Авксентьєв; Розмову зап. М. Томко // Там само. - 19 трав.

7221. Авксентьєв Л. Носії рідного слова / Л. Авксентьєв // Харк. ун-т. -1993. - [№ 7]. - Спецвип.

7222. Алексеева Л. Больше хороших и разных!: [Сокращение приема на рус. отд. филфака] / Л. Алексеева // Там само. - 15 мая.

7223. Безхутрий Ю. М. Від давньої літератури до сучасної: Інтерв'ю но­мера / Ю. М. Безхутрий; Розмову мав О. Расторгуєв // Там само. - 13 квіт.

7224. Корж Н. Класичне відділення філфаку: плани і перспективи / Н. Корж, Л. Павленко // Там само. - 4 трав.

7225. Бакиров В. Как попасть в . «четвертую власть»?: [Набор абитури­ентов на отд. журналистики филфака] / В. Бакиров; Беседу вел Г. Долуханов // Веч. Харьков. - 1995. - 11 июля.

7226. Берт В. ХГУ как ликбез местной журналистики: [На филфаке ХГУ открыто отд. журналистики] / В. Берт // Событие. - 1995. - 25 июля.

7227. Булат В. Харьковский университет начинает готовить журнали­стов: [В ХГУ восстановлен ф-т (отд.) журналистики, избран попечит. совет] / В. Булат // Событие. - 1995. - 26 сент.

7228. Михильов О. Д. 1994-1995: [Робота каф. історії зарубіж. літ. В 1994 р. і сподівання на 1995 р.] / О. Д. Михильов // Харк. ун-т. - 1995. -3 січ.

7229. Перегон О. Журналистом стать хочу, пусть меня научат: [Об отд. журналистики] / О. Перегон // Панорама. - 1995. - Окт. (№ 40). - С. 9.

7230. Філологічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

7231. Жамойдо Г. И академики писали в стенгазеты: [Юбил. стенгазета ист.-филол. ф-та] / Г. И. Жамойдо // Веч. Харьков. - 1995. - 3 окт.

7232. Щасливе сьогодення: [Каф. укр. мови] // Харк. ун-т. - 1995. -17 трав.

7233. Безхутрий Ю. М. [Кафедра історії української літератури ХДУ] / Ю. М. Безхутрий // Харк. ун-т. - 1996. - 15 жовт.

7234. Зданович А. Лінгвістика і математика - близнюки-брати: [Відд. приклад. лінгвістики на філфаці] / А. Зданович // Харк. ун-т. - 1996. -28 трав.

7235. Мазниченко Н. Кафедра [української мови] на порозі наступних звершень / Н. Мазниченко // Там само. - 6 січ.

632

7236. Михайлин И. Л. В журналисты я пойду.: [Об отделении журна­листики] / И. Л. Михайлин; Интервью брала Н. Карпенко // Журналист. -

1997. - 29 мая - 4 июня. - (№ 15). - С. 6.

7237. Михайлин І. Л. Журналіст з дипломом ХДУ: [Стан справ на каф. журналістики] / І. Л. Михайлин; Інтерв' ю брав Г. Конопельцев // Слобід. край. - 1996. - 27 лип.

7238. Полонский М. Это - мы!: [Об отд. журналистики] / М. Полонский // Арт-Мозаика. - 1997. - 30 июня - 6 июля.

7239. Новикова О. На філологічному - новий декан: [канд. філол. наук. зав. каф. історії укр. літ. Ю. М. Безхутрий] / О. Новикова // Харк. ун-т. -

1998. - 9 черв. з фото.

7240. Деус О. Національне відродження: [На каф. українознавства] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1999. - 5 жовт. - С. 5.

7241. Калашник В. За вимогами ринку: [Про створення комп'ют. копій друк. словників укр. мови] / В. Калашник, Ю. Бесхутрий, В. Войнов та ін. // Там само. - 30 листоп. - С. 2.

7242. Корж Н. Безсмертя «мертвої латини»: [Перший випуск філологів-класиків] / Н. Корж // Там само. - 31 серп. - С. 6.

7243. Корж Н. Класична філологія. Сучасний стан. Здобутки, перспекти­ви / Н. Корж // ВХУ. - 1999. - № 426. - С. 306-310.

С. 307-309: розвиток класичної філології в ХНУ.

7244. Міхільов О. Д. [Кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології] / О. Д. Міхільов // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 8.

7245. Шевелєва О. Сюрприз філфаку: [Про святкування Дня ф-ту] /

0. Шевелєва // Там само. - 25 трав. - С. 4.

7246. Безхутрий Ю. М. Філологічний факультет / Ю. М. Безхутрий // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 22-25.

7247. Гончаренко В. Г. Фразеологічні ситуації в Харківському на­ціональному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко // ВХУ. Сер. Філологія. - 2000. - № 491. - С. 162-166.

7248. Кравченко Є. Г. Традиції Харківської лінгвистичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко // Там само. - С. 51-56.

7249. Матвєєва Т. С. З історії філологічної освіти в Харківському універсітеті / Т. С. Матвєєва // «Університетська освіта України» ХХІ сто­ліття: проблеми, перспективи, тенденція розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 255-258.

7250. Михайлин І. Л. Журналістика у Харківському національному університеті    ім.    В. Н. Каразіна:    Матеріали    для    абітурієнтів /

1. Л. Михайлин. - X.: ХНУ, 2001. - 20 с.

7251. Новикова О. Етнографічний фестиваль [на філологічному факуль­теті] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2001. - 9 січ. - С. 2.

7252. Чернова Н. «Слобожанська муза» навідалася в університет: [Відновлення літ. вечорів на філол. ф-ті] / Н. Чернова // Слобід. край. -2001. - 9 черв. - С. 2.

7253. Безхутрий Ю. Філологічний факультет / Ю. Безхутрий // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 10-11.

7254. Логвиненко Л. «Журналістську освіту України започатковано в Харкові» // Слобід. край. - 2002. - 14 листоп. - С. 2 з фото.

7255. Міхільов О. Ще раз про класичну філологію / О. Міхільов // Харк. ун-т. - 2002. - 30 квіт. - С. 4.

7256. Приглашаем на чтения [памяти Кирилла и Мефодия, посвященные Дню славянской письменности] // Слобода. - 2002. - 24 лют. - С. 1.

7257. Безхутрий Ю. Філологічний факультет / Ю. Безхутрий // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез., 5 жовт.

7258. Московкіна І. І. Нова спеціальність - [видавнича справа та редагу­вання на філфаці ХНУ] / І. Московкіна // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

7259. Безхутрий Ю. Філологічний факультет / Ю. Безхутрий // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.; 2006. - 28 лют.

7260. Завада О. Література покликана одухотворяти...: [Бесіда про роботу каф. історії зарубіж. літ. та класич. філології з її завідуючим, проф. О. Д. Міхільовим] / О. Завада, Я. Олізаренко // Харк. ун-т. - 2006. - 19 верес. з фото.

7261. Немилостива Ю. Діалект - душа народу: [Проект «Діалектичного словника Слобожанщини (Харківщини)», який отримав грант Фонду фун­дамент., приклад. і пошук. наук.-дослід. робіт ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Бесіда з доц. каф. укр. мови філол. ф-ту А. А. Сагаровським] // Харк. ун-т. - 2006. -

3 жовт.

Див також № 1514, 1651, 1655.

Навчальний процес

7262. На фініші: [Дипломники філол. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1983. -17 трав.

7263. Срібна О. Перевірка: [Про пед. практику четверокурсників філфа-ку] / О. Срібна // Харк. ун-т. - 1984. - 18 листоп.

7264. Вікторов С. Статист: перші радощі і труднощі: [Про наук.-практ. конф. стажистів філфаку ХДУ та ХДПІ] / С. Вікторов // Харк. ун-т. - 1985. -

4 черв.

7265. Котлицька О. «Нам пощастило» - вважают студенти-філологи: [Про діалектол. практику студентів відділення рос. мови й літ.] / О. Котлицька // Харк. ун-т. - 1987. - 10 листоп.

634

7266. Полкан О. За секретами педагогіки: [Пед. практика філологів-п' тикурсників у середній школі № 88 м. Харкова] / О. Полкан // Харк. ун-т. -

1988. - 25 жовт.

7267. Школа. Учитель. Урок: Про це міркують студенти філфаку / Л. Демиденко, О. Дудка, Н. Перепелиця и др. // Там само. - 31 трав.

7268. Мар' їна І. Російська Північ зблизька: Рядки з щоденника практи­канта: [Про діалектол. практику студ. філол. ф-ту] / І. Мар'їна // Харк. ун-т. -

1989. - 10 квіт.

7269. Як справи, заочнику?: [Про стан учбово-метод. роботи на філфаці] // Там само. - 11 квіт.

7270. Капітульська О. Спогади «Сіячів»: [Пед. практика на філол. ф-ті] / О. Капітульська // Харк. ун-т. - 1990. - 18 груд.

7271. Томко М. Викладач задоволений: [Новий спецкурс на філфаці «Шевченкознавство за кордоном»] / М. Томко // Там само. - 10 черв.

7272. Мартинюк Л. В. «Заохочуємо живу думку»: [Про практ. заняття із заруб. літ. ХХ ст. на 3 курсі відд. рос. мови та літ. філфаку] / Л. В. Мартинюк // Харк. ун-т. - 1992. - 31 берез.

7273. Мої враження від педпрактики: [Враження четвертокурсників-філологів] / В. Романцова, Н. Гарагуля, С. Верпахівська, Л. Бедь; Підготува­ла О. Новикова // Там само. - 2 черв.

7274. Погорілов С. Харківський університет: Через всі перепони: [Фольк­лорна практика філологів] / С. Погорілов // Панорама. - 1993. - Сент. (№ 37).

7275. Філон М. І. Самостійний творчий пошук: [Дипломники каф. укр. мови] / М. І. Філон // Харк. ун-т. - 1994. - 24 трав.

7276. Пелих М. Діалектологічна практика [студентів-філологів] / М. Пелих // Харк. ун-т. - 1996. - 19 листоп.

7277. Кащей І. Журналістика: [Практика з журналістики] / І. Кащей // Харк. ун-т. - 1997. - 14 жовт.

7278. Трифонов Р. Враження цілком позитивне: [Держ. іспити у п' ятикурсників філол. ф-ту] / Р. Трифонов // Харк. ун-т. - 1997. - 1 квіт.

7279. Чугуй О. Коляда, колядочка...: [Підсумки заліки першокурсників філол. ф-ту з усної нар. творчості] / О. Чугуй // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ. з фо­то.

7280. Чижов О. Кожна пригода - до мудрості дорога!: [Фольклор. прак­тика] / О. Чижов // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 7., з іл.

7281. Дегтяр І. Ось так залік!: [Про нетрадиц. форму навчання у проф.

A. О. Свашенко:   Театраліз.   залік   із   виразн.   читання]   /   І. Дегтяр,

B. Побережець // Харк. ун-т. - 2001. - 9 січ. - С. 2 з фото.

7282. Чижов О. Перша у новому столітті: [Найважчий екзамен - з дис­ципліни «Історія української літератури»] / О. Чижов // Харк. ун-т. - 2001. -27 лют. - С. 2.

Див. також № 6220.

Студентство

7283. Калашник В. Чолом тобі, юносте студентська!: [Випускники філол. ф-ту] / В. Калашник // Ленін. зміна. - 1983. - 26 берез.

7284. Якименко Т. Наука привертає молодих: [Про активну участь сту­дентів філол. ф-ту у студ. наук. форумах] / Т. Якименко // Харк. ун-т. - 1983. - 7 черв.

7285. Совєтов І. Актуальні питання філології: [Про участь групи студ. у XXVII Всесоюз. студ. наук. конф. «Актуальні питання філології», яка відбулася в Ленінграді] / І. Совєтов // Веч. Харків. - 1985. - 6 квіт.

7286. Смирнова О. Пропонують філологи: [Обговорення проблем запро­вадження студ. самоврядування] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1986. -

23 груд.

7287. Іванова Т. Огляд студентської науки: [Студ. дослідж. на філфаці] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1987. - 7 квіт.

7288. Ізмайлова Н. Настрій - бойовий: За законами самоврядування [жи­вуть чотири групи філфаку] / Н. Ізмайлова // Там само. - 2 черв.

7289. Поддубна Р. Неформально, творчо: Студ. наука: СНТ: [Справи на філол. ф-ті] / Р. Поддубна // Веч. Харків. - 1989. - 23 лют.

7290. Савченко Л. Студенти і виноград: [Студенти філол. ф-ту на сільгосп. роботах] / Л. Савченко // Харк. ун-т. - 1989. - 10 жовт.

7291. Нефідова Л. Група моя студентська / Л. Нефідова // Ленін. зміна. -

1990. - 28 берез.

7292. Макогонов А. «Молиться и молчать не хочется уже.»: [О моло­дой поэтессе, студ. филфака Александре Монич] / А. Макогонов // Время. -1995. - 9 дек.

7293. Чугуй О. «Папа Каразин» «розважається»: [Студ. газ. відд. жур­налістики ХДУ] / О. Чугуй // Слобід. край. - 1996. - 6 січ.

7294. Стипендії журналістам!: [Спец. стипендії Спілки журналістів Ук­раїни 5 кращим сту. відд. журналістики філол. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1997. -23 верес.

7295. Колосова В. У держуніверситеті щось «Стелі зірвало.»: [Кабаре-дует студ. філол. ф-ту Д. Путинцева та А. Дятела] / В. Колосова // Слобід. край. -1998. - 21 листоп.

7296. Матвєєва Т. Студент очима викладача / Т. Матвєєва // Харк. ун-т. -1998. - 5 трав.

7297. [Роздуми про групу третьокурсників відділення журналістики] / А. Волкова, А. Деркач, Т. Колмакова та ін. // Харк. ун-т. - 1998. - 29 груд. -

С. 3.

Див. також № 5747, 5748, 5768, 5769, 5782, 5793, 5890, 5892.

636

7298. Долганов В. Мова Квітки-Основ' яненка: [Про 2-ге вид. словника Квітки-Основ'яненка] / В. Долганов // Ленін. зміна. - 1982. - 19 трав.

7299. Язык героев Квитки-Основьяненко: [Науч. работа филологов ХГУ] // Красное знамя. - 1982. - 1 мая.

7300. Томко М. Слово про народний подвиг: [Наук.-практ. конф. на філфаці, присвяч. Великій Вітчизн. війні] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1985. -8 січ.

7301. Авксентьєв Л. Г. .. .Це залежить не від нас: [Про випуск моно­графій і підручників на філол. ф-ті] / Л. Г. Авксентьєв // Харк. ун-т. - 1986. -8 квіт.

7302. Активізувати діяльність: [Про роботу Ради молодих вчених і спеціалістів філол. ф-ту] / І. Михальчук, О. Новикова, Т. Шеховцова, Г. Шовкопляс // Харк. ун-т. - 1987. - 31 берез.

7303. В атмосфері дружби: Наради, конференції, симпозіуми: [Розповідь учасника міжнар. наук. конф. «Десять віків слов' янських зв' язків» (ПНР), присвяч. тисячоліттю запровадження християнства на Русі, викл. філол. ф-ту О. М. Гуторова] // Харк. ун-т. - 1989. - 1 січ.

7304. Книги наших вчених [«Будем идти вперед: ХІХ Всесоюз. парт-конф. и проблемы политики, экономики, культури» под ред. В. В. Шкоди та «Жанр трагедії в українській радянській драматургії: (Питання історії і тео­рії)» І. Л. Михайлина] // Там само. - 24 верес.

7305. Інформація для роздумів: [Про конф. «Теорія літератури і сучасна література», яка проходила в МГУ і в якій взяв участь доц. філфаку О. М. Гуторов] // Там само. - 20 лют.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007