М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 117

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7306. Макусій М. Тези і доповіді [викладачів кафедри української мови філфаку, які взяли участь у науковій конференції «Яків Головацький і рух за національне відродження»] / М. Макусій // Там само. - 1 січ.

7307. Мигуліна Т. З повагою до рідної мови: [Про книгу Ю. А. Ісіченка, В. С. Калашника, А. О. Свашенко «Самоучитель украинского языка»] / Т. Мигуліна // Там само. - 26 січ.

7308. Воїнов В. К. «Наші спеціалісти потрібні скрізь»: Унів. наук. на­прями: [Про каф. заг. и приклад. мовознавства] / В. К. Воїнов // Харк. ун-т. -1991. - 10 верес.

7309. Мигуліна Т. Новий посібник: [В. С. Калашник, А. Я. Опришко, А. О. Свашенко. Русско-украинский разговорник. - К.: Вища шк., 1992] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1992. - 12 трав.

7310. Волочко К. . У контексті О. О. Потебні: [Потебн. читання на філфаці] / К. Волочко // Харк. ун-т. - 1993. - 18 трав.

637

7311. Ідея стала реальністю: [Наук. семінар «Проблеми створення ук­раїнського середовища у східному регіоні України»] // Харк. ун-т. - 1993. -16 листоп.

7312. За чистоту рідної мови: [Участь проф. В. С. Калашника та доц. В. К. Воїнова у пленумі наук. ради НАН України з питання «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»] // Харк. ун-т. - 1994. - 11 жовт.

7313. Пантюшева Л. Із минулого у майбутнє.: [Конф. україністів у Києві, на якій ХДУ представляли викладачі каф. укр. мови Л. І. Селівестрова та Ю. І. Кохан] / Л. Пантюшева // Харк. ун-т. - 1998. -7 квіт.

7314. Романовский В. Для тех, кто в руки взял перо: [Учеб. пособие И. Л. Михайлина «Основы журналистики»] / В. Романовский // Веч. Харь­ков. - 1989. - 9 июня.

7315. Цибульник Ю. Підручники - «класикам»!: [Підручник з давньогрецької мови для студ. відд. класич. філології] / Ю. Цибульник // Харк. ун-т. - 1998. - 1 верес.

7316. Надєна О. Юрію Шевельову - 90!: [Другі Шевельов. читання на базі філол. ф-ту ХДУ] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1999. - 12 січ. - С. 3.

7317. Шапошникова О. Міф та сучасність: [Конф. на філол. ф-ті «Міф і міфопоетика у традиційній і сучасній формах культурно-мовної свідомості» / О. Шапошникова // Там само. - 27 квіт. - С. 1.

7318. Новикова О. «Державність української мови.»: [Наук.- практ. конф., в якій взяв участь зав. каф. укр. мови В. С. Калашник] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2000. - 25 січ.

7319. Пам'яті мовознавця [О. О. Потебні: Потебнянські читання, присвяч. 170-річчю від дня народження вченого] // Губерния. - Х., 2005. - № 11. - С. 54.

Див. також № 6003, 6014, 6018, 6033, 6043, 6045, 6155, 6164. 13.17. Філософський факультет (2001)

7320. Мигуліна Т. Чи бути в університеті філософському факультетові?: [На нараді суспільствознавців Харкова, що відбулася в ун-ті] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1992. - 8 груд.

7321. Михайлина М. Философствовать надо уметь: В нац. ун-те им. В. Н. Каразина открыт факультет философии / М. Михайлина // Слобода. -2001. - 10 июля.

7322. Скачко І. Тут навчатимуть мудрості: [Відкриття в ХНУ філос. ф-ту] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 2001. - 28 серп. - С. 2.

7323. У 2001 народилися: [Ф-т філософії і Ін-т високих технологій] // Там само. - 25 груд. - С. 2.

7324. Біля джерел філософської думки та традиції // Харк. ун-т. - 2002. -

9 квіт. - С. 3.

7325. Горбачова О. Єднає філософська думка.: [Першокурсники філос. ф-ту] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2002. - 19 лют. - С. 1-2.

7326. Карпенко І. В. [Благодійне злиття об'єктивних умов та суб' єктивних зусиль у відновленні філософського факультету в ХНУ в 2001 р.] / І. В. Карпенко // Там само. - 9 квіт. - С. 3.

7327. Карпенко І. Філософський факультет / І. Карпенко // Там само. -

5 лют. - С. 9.

7328. Мамалуй О. О. [Відкриття філософського факультету ХНУ] О. О. Мамалуй // Там само. - 9 квіт. - С. 3.

7329. Сазонов М. І. [Що дозволило відкрити філософський факульет в ХНУ] / М. І. Сазонов // Там само.

7330. Гончаренко М. С. Розробка концепції діяльності з підготовки фахівців зі спеціальності «Валеологія» в ХНУ им. В. Н. Каразіна / М. С. Гончаренко, О. О. Коновалова // Біологія та валеологія: Зб. наук. праць / ХДПУ. - X., 2004. - С. 146-153.

7331. Верчик К. Презентація [кафедри валеології філософського фа­культету] / К. Верчик // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп. з фото.

7332. Карпенко І. Філософський факультет / І. Карпенко // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез., 5 жовт.

7333. Мельник В. Навчимося здоровому способу життя: [6 жовт. В ХНУ відбулася презентація каф. валеології] / В. Мельник // Слобод. край. - 2004. -14 жовт.

7334. Холманская Л. Докторов заменит валеолог: [Впервые в Украине в стенах ХНУ им. В. Н. Каразина (филос. ф-т) открыта каф. валеологии] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2004. - 9 окт.

7335. Гончаренко М. Адаптація валеологічної освіти в ХНУ ім. В. Н. Каразіна до вимог Болонського процесу / М. Гончаренко, О. Коновалова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Болонський процес: модерні­зація змісту природничої освіти»: ХІІ Каришинські читання: Зб. наук. праць, 26-27 трав. 2005 р. - Полтава, 2005. - С. 22-24.

7336. Карпенко І. Філософський факультет / І. Карпенко // Харк. ун-т. -

2005. - 22 берез., 25 жовт.

7337. Наука і релігія в глобальних перспективах: [Наук. конф., провед. каф. теорії культури і філософії науки та приуроч. до 15-річчя кафедри] // Там само. - 29 листоп.

7338. Карпенко І. Філософський факультет / Т. Карпенко // Харк. ун-т. -

2006. - 28 лют.

7339. Пам' яті видатного філософа: [Про 14 Міжнар. Сковородинівські читання „Філософські стратегії ХХІ століття"] // Слобід. край. - 2006. -23 верес. - с. 2 з фото.

Серед організаторів конференції - ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Див. також № 6047, 6064, 6070, 6075.

13.18. Хімічний факультет (1930) Загальні матеріали

7340. Іщенко І. Хімік широкого профілю / І. Іщенко // Харк. ун-т. -

1982. - 23 берез.

7341. Іщенко І. Хімік широкого профілю: [Кого готує хім. ф-т] / І. Іщенко // Харк. ун-т. - 1986. - 11 берез.

7342. П'ять років праці і перемог: Хімфак у цифрах // Там само. - 14 січ.

7343. Доктор наук сьогодні і завтра: [Про підготовку у наук.-дослід. ро­боті на хім. і фіз.-техн. ф-тах] // Харк. ун-т. - 1988. - 6 груд.

7344. Орлов В. Хімія оточує людину всюди / В. Орлов // Харк. ун-т. -1993. - [№ 7]. - Спецвип.

7345. Найгерцик О. Теоретическая подготовка [на химическом факуль­тете] - блестящая / О. Найгерцик // Харк. ун-т. - 1994. - 4 лип.

7346. Хімічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

7347. Лебедь В. И. О работе специализированного совета Д 02.02.14: [Хим. ф-т] / В. И. Лебедь, Л. А. Слета // ВХУ. - 1998. - № 420: Сер. Хімія. -

Вип. 2. - С. 280.

7348. Орлов В. Хімічний факультет: [До відома абітурієнтів] / В. Орлов // Харк. ун-т. - 1998. - 24 лют. з фото.

7349. Холін Ю. В. Всеукраїнські олімпіади з хімії [на базі Харківського університету] / Ю. В. Холін // ВХУ. - 1998. - № 420: Сер. Хімія. - Вип. 2. -

С. 281-282.

7350. Нові тенденції в університетській хімічній освіті / В. Д. Орлов,

A. В. Чорний, Л. О. Слєта, Ю. В. Холін // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф. - X., 2000. - С. 120-121.

7351. Орлов В. Д. Хімічний факультет / В. Д. Орлов // Довідник для вступників... - 2000. - С. 27-28.

7352. [За що хімічний факультет було нагороджено золотою медаллю?] // Харк. ун-т. - 2002. - 30 квіт. - С. 4.

7353. Орлов В. Хімічний факультет / В. Орлов // Там само. - 5 лют. -

С. 4.

7354. Орлов В. Д. Хімічний факультет / В. Д. Орлов // Харк. ун-т. -

2004. - 23 берез., 5 жовт.

7355. Химическому факультету 110 лет / Сост.: В. Д. Орлов, Н. О. Мчедлов-Петросян, А. В. Черный; Под ред. В. Д. Орлова; ХНУ им.

B. Н. Каразина. - X., 2004. - 108 с.

7356. Орлов В. Д. Хімічний факультет / В. Д. Орлов // Харк. ун-т. -

2005. - 23 берез., 5 жовт.; 2006. - 28 лют. Див. також № 2035, 2306, 4374, 5756, 7181.

640

7357. Зайцева І. Служіння науці - закон життя: [Про роботу каф. орг. хімії] / І. Зайцева // Харк. ун-т. - 1982. - 2 берез.

7358. Хоботова Е. Ви з нами, дорогий вчитель!: [Випускники 1980 р. -своїм вихователям] / Е. Хоботова // Харк. ун-т. - 1985. - 8 жовт.

7359. [ЕОМ на кафедрі органічної хімії] // Харк. ун-т. - 1986. - 27 трав.

7360. Іванова О. Девіз: Перебудова: [Про завдання каф. хім. метрології у світлі перебудови вищ. шк.] / О. Іванова // Там само. - 16 верес.

7361. Цурко О. На вістрі сучасних проблем: [Про роботу каф. теор. хімії] / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1988. - 15 листоп.

7362. Фактори досягнень: [Каф. орг. хімії] // Там само. - 1995. - 17 трав.

7363. Коли декан [хімічного факультету] найщасливіша людина: [При­своєння звання «соросовців» В. М. Нікітченку і С. М. Десенку] // Харк. ун-т. - 1996. - 30 квіт.

7364. [На кафедрі] технічної хімії // Харк. ун-т. - 1995. - 10 груд.

7365. Професор із штату Айдахо - гість [хімічного факультету] // Там само. - 17 верес.

7366. Фомін А. . Хто не мислить себе без улюбленої справи: Сьогодні на кафедрах: [Каф. неорг. хімії] / А. Фомін // Там само. - 30 квіт.

7367. Дрозд О. Свято хіміків: [День хім. ф-ту] / О. Дрозд, Л. Пантюшева // Харк. ун-т. - 1997. - 13 трав.

7368. Лавринець Ю. До сторіччя кафедри [органічної хімії]: [Конф. «Хімія азотовмісних гетерциків»] / Ю. Лавринець // Там само. - 11 листоп.

7369. Полкан О. Віват, альма матер!: [Зустріч хіміків-випускників в ХНУ 1960 р.] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 2002. - 11 черв. - С. 1.

7370. Перегон О. Химия - наука опасная: [О пожаре на химфаке ХНУ им. В. Н. Каразина] / О. Перегон // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт. з фото.

7371. Горів університет // Слобід. край. - 2005. - 25 берез. Про пожежу, викликану вибухом у хімічній лабораторії.

7372. Логинова Л. П. Кафедра химической меторологии времен Н. П. Комаря / Л. П. Логинова, А. А. Верезубова // ВХУ. - 2005. - № 669: Сер. Хімія. - Вип. 13 (36). - С. 227-230.

Л. П. Адамович, В. В. Кисилевський, Б. (А.) Л. Гершунс.

7373. Пожар в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина // Веч. Харьков. - 2005. - 24 марта.

7374. Учение - свет и . огонь: [О пожаре в ХНУ] // Слобода. - 2005. -25 марта.

7375. Холін Ю. Ровесниця університету: [Каф. хім. матеріалознавства] / Ю. Холін // Харк. ун-т. - 2005. - 29 листоп. - С. 1, 3 з фото. - На фото: О. І. Коробов, Л. М. Тарасенко, Ю. В. Холін, Є. С. Хотинський, А. І. Кіпріанов, Л. М. Литвиненко, В. М. Толмачов.

7376. Черногор Л. Ф. Пожары-катастрофы / Л. Ф. Черногор // UNIVERSITATES. - 2005. - № 2. - С. 50-63.

У тому числі на хімічному факультеті ХНУ. Навчальний процес

7377. Десенко С. На вахті - УВК: [Про навчально-виховну комісію хім. ф-та] / С. Десенко // Харк. ун-т. - 1982. - 30 листоп.

7378. Бобок С. Як стати хіміком?: [Школа юних хіміков при хімфаку ХДУ] / С. Бобок // Ленін. зміна. - 1986. - 25 груд.

7379. Цурко О. Польща у будні і свята: [Виробнича практика студентів хімфаку у Польщі] / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1988. - 20 верес.

7380. Цурко О. Хіміки захищають курсові: [Про практикум з фіз. хімії на третьому курсі хім. ф-ту] / О. Цурко // Там само. - 19 січ.

7381. Слєта Л. Процес навчання - спілкування взаємозацікавлених: [Нав­чальний рік на хім. ф-ті] / Л. Слєта // Харк. ун-т. - 1990. - 3 листоп.

7382. Полкан О. Які дипломи ми захищаємо?: [Про дипломників каф. фіз. хімії] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1991. - 3 верес.

7383. Деус О. Звітують хіміки: [Вісті з СНТ] / О. Деус // Харк. ун-т. -

1993. - 18 трав.

7384. Безпалий Б. М. Вільне відвідування - добро чи зло? / Б. М. Безпа­лий; Бесіду вела М. Томко // Харк. ун-т. - 1994. - 1 берез.

7385. Подолянко В. Навчаючись - виховуємо і розвиваємо!: [Пед. прак­тика п' ятикурсників пед. відд. хім. ф-ту] / В. Подолянко // Харк. ун-т. -

1994. - 25 жовт.

7386. Красноперова А. П. Концепция общеобразовательного курса по основам радиохимии и радиоэкологии на химическом факультете [Харьковского] университета / А. П. Красноперова, А. В. Чернай // Харківська вища школа: метод. пошуки на рубежі століть, 22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. - X., 2001. - С. 257-259.

7387. Орлов В. Д. Вступительный экзамен 2005 года по химии на химический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина / В. Д. Орлов // ВХУ. -2005. - № 669: Сер. Хімія. - Вип. 13 (36). - С. 12-18.

Див. також № 5694, 6218, 6243.

Студентство

7388. Іванова Т. «Всю повноцінність життя.»: [Про Ленін. стипендіата хім. ф-та, студента Ю. Холіна] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1983. - 19 квіт.

7389. Ярошенко О. Коли потрібна допомога [першокурсникам-хімікам] / О. Ярошенко // Там само. - 26 листоп.

7390. Сапронов Ю. Складові перемоги: [СБЗ хімфаку ім. К. М. Куря­чого] / Ю. Сапронов // Ленін. зміна. - 1986. - 11 жовт.

7391. Ярошенко О. З нашого досвіду: [Про роботу гуртка СНТ на хімфаці] / О. Ярошенко // Харк. ун-т. - 1986. - 15 квіт.

642

7392. Кодякова Д. [Олег Ярошенко - Ленінський стипендіат хімфаку] / О. Кодякова // Харк. ун-т. - 1987. - 14 квіт. з фото.

7393. [Ленінський стипендіат четверокурсник Євген Бабич: Фото] // Там само. - 22 груд.

7394. Нерух О. Першопроходці в дорозі: [Група хім. ф-ту, яка включи­лась в експеримент по розширенню в акад. групах студ. самоврядування] / О. Нерух // Там само. - 6 січ.

7395. Нерух О. Набуваємо майстерності педагога: [Захист наук. дослідж. у другокурсників хім. ф-ту] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1988. - 14 черв.

7396. Землянський П. Наш колега студент: [Робота каф. орг. хімії із своїми вихованцями] / П. Землянський // Харк. ун-т. - 1989. - 28 листоп.

7397. Холін Ю. На хімічному [факультеті відбулась XXXV Всеук­раїнська олімпіада юних хіміків та Всеукраїнська студентська олімпіада з хімії] / Ю. Холін // Там само. - 9 черв.

7398. Холин Ю. В. Студенческие научные конференции на химическом факультете ХГУ // ВХУ. - 1998. - № 420: Сер. Хімія. - Вип. 2. - С. 281.

7399. Холін Ю. Студентська наукова робота у 2000 році: [Міжвуз. наук. конф. студ.-хіміків, присвяч. 195-річчю ХНУ та 105-річчю хім. ф-ту] / Ю. Холін // ВХУ. - 2000. - № 477: Хімія. - Вип. 5. - С. 170-171.

Див. також № 5885.

Наука

7400. Александров В. В. Развитие физической химии растворов на химиче­ском факультете Харьковского государственного университета им. А. М. Горького / В. В. Александров // ВХУ. - 1979. - № 192: Вопр. физ. химии. -Вып. 10. - С. 3-8.

7401. Котятко М. Щоб вода була чистою: [Про творчу співдружність хіміків з виробниками заводів міста] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1981. -14 квіт.

7402. Мигуліна Т. Щоб чистими були ріки й озера: [Про дослідж. хіміків по поліпшенню методів визначення міді у промислових стоках] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1981. - 10 квіт.

7403. Курган Н. П. Харьковский университет: [Развитие аналит. химии] / Н. П. Курган // Развитие аналитической химии на Украине. - К., 1982. -Гл. 2. - С. 33-36.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007