М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 118

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7404. Хімфак - продовольчій програмі // Харк. ун-т. - 1982. - 22 черв.

7405. Шевченко О. Якби не один недолік: [Про наук. т-во хім. ф-ту] / О. Шевченко // Там само. - 30 берез.

7406. Атом служит урожаю: [Об изотопной лаборатории ХГУ] // Красное знамя. - 1983. - 29 марта.

7407. Великодна В. Успіхи і проблеми хіміків / В. Великодна // Харк. ун-т. - 1983. - 5 квіт.

7408. Вагомий внесок [хіміків ХДУ в виробництво] // Харк. ун-т. - 1985.

- 31 серп.

7409. «Робота іде нормально»: [Наук. досягнення каф. хім. метрології] / Розп. зав. каф. доц. І. Г. Перькова // Там само. - 19 берез.

7410. Деус О. Хіміки - виробництву / О. Деус // Харк. ун-т. - 1986. -4 лют.

7411. Іщенко І. Хіміки - народному господарству / І. Іщенко // Там са­мо. - 14 січ.

7412. Наукові дослідження кафедри фізичної хімії в XI п'ятирічці // Там само. - 25 лют. с фото.

7413. Толмачев В. Учений завершив дослідження. Що далі?: [Як вирішується проблема запровадження на виробництві розробок каф. техн. хімії] / В. Толмачев // Харк. ун-т. - 1986. - 25 берез.

7414. Пустелям - оазиси, водоймищам - чистоту: [Співробітництво наук. каф. техн. хімії ХДУ з ВХІІНом та Ясинівським коксохімзаводом по ство­ренню нового полімера] // Веч. Харків. - 1988. - 3 черв.

7415. Із вторинних ресурсів - дешеве, чисте паливо: [Про видачу патенту на винахід зав. каф. техн. хімії ХДУ, докт. хім. наук, проф. І. Г. Зубіліну] // Харк. ун-т. - 1992. - 12 трав.; 2 черв.

7416. Луньова О. Хіміки - місту / О. Луньова // Харк. ун-т. - 1999. - 27 квіт.

- С. 3.

7417. Бланк А. Б. Конференція по аналитической химии, посвященная 100-летию содня рождения Н. П. Комаря [16-19 мая 2000 г., г. Харьков, Ин-т монокристаллов НАН Украины] / А. Б. Бланк // ВХУ. - 2000. - № 477: Хи­мия. - Вып. 5. - С. 165-169.

7418. Орлов В. Д. Міжнародна конференція «ХАГ - 2000»: [На базі двох

вузів - ХНУ та Нац. фарм. акад.] / В. Д. Орлов // ВХУ. - 2000. - № 495:

Хімія. - Вип. 6 (29). - С. 169.

7419. Козинець О. Золоту медаль отримали. [доцент кафедри ор­ганічної хімії В. М. Нікітченко, А. В. Силин, аспірант М. Ю. Горобець та ін. на конф. «Хімія та біологічна активність азотистих гетероциклів та алка­лоїдів»] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2001. - 25 груд. - С. 3.

7420. Кожедуб В. Ізмайлівські читання: [До 95-річчя від дня народження видатного хіміка, проф. Харк. ун-ту М. А. Ізмайлова] / В. Кожедуб // Харк. ун-т. - 2002. - 8 жовт.

7421. Логінова Л. Сесія наукової Ради: [ХНУ - організатор виїзної Сесії Наук. Ради НАН України з проблем «Аналітична хімія»] / Л. Логінова, Ю. Холін // Там само. - 17 верес.

644

7422. Ларин В. И. Развитие электрохимии в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина // ВХУ. Сер. хім. - 2004. - № 648. - С. 16-20.

7423. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете // Там само. - № 626. - С. 5-34.

Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування вузу.

7424. Тырнов В. Батарейка от инопланетян: [На каф. неорг. химии ХНУ им. В. Н. Каразина разработаны аккумуляторы нового типа, которые могут служить сотни лет] / В. Тырнов // Веч. Харьков. - 2006. - 2 сент. - С. 15.

Бесіда з розробником, канд. хім. наук О. М. Калугіним. Див. також № 6000, 6113, 6176, 6178, 6179, 6202.

13.19. Юридичний факультет (2004)

7425. Кагановська Т. Юридичний факультет / Т. Кагановська // Харк. ун-т. - 2004. - 5 жовт.

7426. Мірошнікова Т. Юридичний факультет [став 19-м факультетом ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 2004 р.] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. - 2004. - 28 верес. з фото.

7427. Солдатенко Я. Харьковские юристы с дипломом университета: [О восстановлении юрид. ф-та в ХНУ ім. В. Н. Каразина] / Я. Солдатенко // Веч. Харьков. - 2004. - 7 окт. - С. 3.

7428. Холманская Л. Классика по-университетски: [ХНУ ім. В. Н. Каразіна стал единств. в Украине «классическим вузом» после возро­ждения в нем юрид. ф-та] / Л. Холманская // Там же. - 27 нояб.

7429. Юридичний факультет повертається [до лав ХНУ ім. В. Н. Каразіна] // Слобід. край. - 2004. - 24 листоп.

7430. Юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна // Юрид. енцикл.: В 6 т. - К., 2004. - Т. 6. - С. 487.

7431. Іваніна М. Разом долаємо труднощі: [Бесіда з деканом юрид. ф-ту Т. Є. Кагановською про переїзд ф-ту у північний корпус] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2005. - 25 жовт.

7432. Кагановська Т. Юридичний факультет / Т. Кагановська // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.; 2006. - 28 лют.

Див. також № 3111.

13.20. Факультетпіслядипломного навчання (1967)

7433. Крупська Л. П. Факультет післядипломної освіти / Л. П. Крупська // Довідник для вступників.   - С. 28-29.

7434. Вчаться декани: [Респ. семінар-нарада з підвищення кваліфікації деканів] // Веч. Харків. - 1982. - 12 жовт.

7435. Цурко О. Наш друг комп'ютер: [Про цей напрямок діяльності ФПК ХДУ] / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1986. - 18 берез.

7436. Прийшли за знаннями: [Про ФПК Харк. ун-ту] // Харк. ун-т. -

1987. - 20 верес.

7437. Факультет післядипломної освіти // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - [X., 2001]. - С. 27-28.

13.21. Факультет громадських професій (1961)

7438. Другу професію - кожному!: [Ф-т громад. професій] // Харк. ун-т. -1985. - 8 жовт.

7439. Найман Г. . Потрібно майбутньому вчителеві: [Відд. ФГП «Ор­ганізатори виховної і пед. орієнтаційної роботи»] / Г. Найман // Там само. -10 груд.

7440. І тисячі випускників: [25-річчя ф-та громад. професій] // Харк. ун-т. - 1986. - 31 серп.

7441. Спасибі тобі, ФГП!: [ФГП в ХІ п'ятирічці: цифри та факти] // Там само. - 25 лют.

7442. Ілюхіна А. Твоя професія: [ФГП] / А. Ілюхіна // Ленін. зміна. -

1987. - 2 квіт.

7443. Межова Л. Наша надія і опора: [ФГП] / Л. Межова // Харк. ун-т. -

1988. - 5 трав.

7444. Панаїт В. Нове відділення на ФГП: [Відд. актор. майстерності] / В. Панаїт // Харк. ун-т. - 1988. - 11 жовт.

7445. Межова Л. «Другу професію - кожному» / Л. Межова // Харк. ун-т. - 1990. - 22 трав.

7446. Бджілка О. Другу професію - кожному / О. Бджілка // Харк. ун-т. -1992. - 10 груд.

7447. Відновлює свою роботу факультет громадських професій // Харк. ун-т. - 1993. - 28 верес.

7448. . Заради декількох рядків у газеті: Другу професію - кожно­му!: [Відд. журналістики ФГП] // Харк. ун-т. - 1994. - 27 верес.

14. НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ

14.1. Центр міжнародної освіти (1961) Загальні матеріали

7449. Нерух О. Колектив дружних: [Про каф. природн. наук підгот. ф-ту]: О. Нерух // Харк. ун-т. - 1981. - 27 січ.

7450. Новосьолова О. У школі Федотової [10 років Харк. метод. об' єднанню викладачів рос. мови як іноземної] / О. Новосьолова // Там са­мо. - 17 листоп.

7451. Танцюра В. Відповідальне завдання виконати з честю: [Про підго­товку спеціалістів для зарубіж. країн] / В. Танцюра // Там само. - 16 черв.

646

7452. Бондар А. [Кафедра] природничих наук [на підготовчому факуль­теті ХДУ] / А. Бондар // Харк. ун-т. - 1982. - 11 трав.

7453. Купавська Г. «Розмовляємо російською.»: [Святкування 20-річчя підгот. ф-ту для інозем. громадян] / Г. Купавська // Соц. Харківщина. -1982. - 30 трав.

7454. Свідчать цифри: [Про підгот. ф-т] // Харк. ун-т. - 1982. - 11 трав.

7455. Федоров Є. Час зрілості: [20 років підгот. ф-ту] / Є. Федоров // Там

само.

7456. Філатов Л. [Кафедра] російської мови [підготовчого факультету] / Л. Філатов // Там само.

7457. Чи знаєте Ви, що.: [Мовою цифр: підгот. ф-т для інозем. грома­дян] // Там само. - 22 черв.

7458. Галенко А. «Слава тебе, русский язык!»: [Про вечір підгот. ф-ту «Ми вже розмовляємо по-російські»] / А. Галенко // Харк. ун-т. - 1985. -25 черв.

7459. Джурко Е. Як про своїх дітей: [Про роботу підгот. ф-ту для інозем. громадян] / Е. Джурко // Там само. - 12 берез.

7460. Захарова Н. Під прапорами дружби: [Підгот. ф-т для інозем. гро­мадян] / Н. Захарова // Там само. - 22 жовт.

7461. Бондаренко М. На підготовчому - свято!: [Підгот. ф-ту ХДУ минає 25 років] / М. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1986. - 17 черв.

7462. Ювілей факультету: [25-річчя підгот. ф-ту для інозем. громадян] // Веч. Харків. - 1986. - 3 черв.

7463. З путівкою ХДУ: [Про підгот. ф-т] // Харк. ун-т. - 1987. - 31 серп.

7464. Захарова Н. Іноземні студенти про Україну: [Засідання клуба друзів рос. мови на тему: «Україна - республіка, в якій ти навчаєшся»] / Н. Захарова // Веч. Харків. - 1985. - 8 січ.

7465. Збережуть у вдячній пам' яті: [Про підгот. ф-т ХДУ] // Харк. ун-т. -1987. - 17 листоп. з фото.

7466. «Ми вже говоримо російською мовою»: [27-й раз проводжає підгот. ф-т для інозем. громадян своїх випускників] // Харк. ун-т. - 1988. -7 черв.

7467. Швець Д. З повною віддачею працює колектив: [Про каф. рос. мо­ви по навчанню інозем. студентів] / Д. Швець // Харк. ун-т. - 1989. -30 трав.

7468. Вештак І. І. Кафедра пише свою історію: [Про каф. рос. мови підгот. ф-ту] / І. І. Вештак; Інтерв'ю вела М. Томко // Харк. ун-т. - 1990. -12 листоп.

7469. Швець Д. «Наша праця творча, незвичайно цікава.»: [Про роботу каф. рос. мови підгот. ф-ту] / Д. Швець // Там само. - 10 квіт. з фото.

7470. Бысов И. Моим коллегам: [Стихотворение к 30-летию подгот. ф-та] / И. Бысов // Харк. ун-т. - 1991. - 12 листоп.

7471. Каркач А. Так тримати!: [Про підгот. ф-т] / А. Каркач // Там само.

7472. Мелихов В. Подготовительный; Харьков - 77: [Стихотворения к 30-летию ф-та] / В. Мелихов // Харк. ун-т. - 1991. - 12 листоп.

7473. [Підготовчий факультет у цифрах] // Там само.

7474. Подлєсна С. Високе щастя викладача: [До 30-річчя підгот. ф-ту] / С. Подлєсна // Там само.

7475. Шалаєв В. Труд. Пошук. Звернення: [30-річчя підгот. ф-ту] / В. Шалаєв // Там само.

7476. Шаповалова Л. Моя професія - моя радість: [До 30-річчя підгот. ф-ту] / Л. Шаповалова // Там само.

7477. Хроніка дня: [Захисти дис. на підгот. ф-ті для інозем. студентів] // Харк. ун-т. - 1994. - 30 верес.

7478. Томко М. Підготовчий сьогодні і завтра / М. Томко // Харк. ун-т. -1995. - 10 січ.

7479. Не вмер підготовчий і не вмре! / Із керівництвом підгот. ф-ту бесідувала О. Надєна // Харк. ун-т. - 1996. - 30 квіт.

7480. Шалаєв В. О. Не чекати, а діяти: [Набір студ. на підгот. ф-т] / В. О. Шалаєв // Харк. ун-т. - 1997. - 2 груд.

7481. Шалаєв Т. В. Дидактичні умови успішного навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні університету / Т. В. Шалаєв // Наук. зап. каф. педагогіки / ХДУ. - 1997. - Вип. 2. - С. 146-149.

7482. Владимиров К. Наши дипломы ценятся в Африке, Азии и Латинской Америки: [Иностр. студенты в ХГУ] / К. Владимиров // Время. - 1998. - 10 нояб.

7483. Груцяк В. За світовим рейтингом!: [ХНУ готовий стати навч.-метод. центром у Харкові з довуз. підготовки інозем. громадян] / В. Груцяк // Харк. ун-т. - 2000. - 2 трав. - С. 4 з фото.

7484. «Давайте познайомимося»: [Стіннівка підгот. відд. Центру підго­товки інозем. громадян] // Там само. - С. 4.

7485. «Осередок інтернаціоналізму»: [Центр підготовки інозем. грома­дян] // Харк. ун-т. - 2000. - 2 трав. - С. 4.

7486. Плаксий В. Т. О некоторых вопросах методики преподавания ин­форматики на отделении довузовской подготовки ЦПИГ [Центра подготов­ки иностранных граждан] ХНУ им. В. Н. Каразина / В. Т. Плаксий, В. А. Шалаев // Викладання мов у вузі на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: Зб. наук. праць / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2000. - Вип. 4. - С. 278­279.

7487. Світлана С. Ми стали першими: [Худож. самодіяльність студентів Центру підготовки інозем. громадян] / С. Світлана // Харк. ун-т. - 2000. -

24 жовт. - С. 2. 648

7488. Шалаєв В. О. Центр підготовки іноземних громадян / В. О. Шалаєв // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 31.

7489. Онищенко О. Центр, у якому втілюються мрії: [Міжнар. центр освіти ХНУ] / О. Онищенко // Слобід. край. - 2003. - 19 черв.

7490. Назиров З. Центр міжнародної освіти / З. Назиров // Харк. ун-т. -2004. - 5 жовт.

7491. Шалаєв В. О. Центр міжнародної освіти / В. О. Шалаєв // Там са­мо. - 23 берез.

7492. Назиров З. Центр міжнародної освіти / З. Назиров // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.

7493. Бей Л. Російський сертифікат можна отримати в нашому університеті: [Центр міжнар. освіти] / Л. Бей // Харк. ун-т. - 2006. -8 черв.

7494. Гордієнко О. Центру міжнародної освіти - 45! / О. Гордієнко // Харк. ун-т. - 2006. - 3 жовт.

7495. Когут Є. Запрошуємо студентів з усього світу: [Центр. міжнар. освіти] Є. Когут // Там само. - 8 черв. з фото. - На фото: колектив де­канату Центру.

7496. Назиров З. Центр міжнародної освіти / З. Назиров // Там са­мо. - 28 лют., 11 квіт. з фото.

7497. Столярова Н. П. Роль національної культури в освітньо-виховній роботі з іноземними студентами у державних університетах України / Н. П. Столярова // Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. -2006. - Вип. 17. - С. 208-212.

С. 209-210: про Центр міжнародної освіти ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

7498. Тимарська Л. Вчимо говорити: [Центр міжнар. освіти] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2006. - 11 квіт.

7499. Тимарська Л. 45 років [підготовчому відділенню Центру міжнаро­дної освіти] / Л. Тимарська // Там само. - 11 квіт.

7500. Ушакова Н. Кафедра мовної підготовки іноземних студентів / Н. Ушакова // Там само. - 8 черв.

Див. також № 6163.

Навчальний процес

7501. Шаповалова Л. Я. Поэтапное обучение химии студентов-иностранцев на подготовительном факультете ХГУ / Л. Я. Шаповалова, Л. М. Осанова // ВХУ. - 1981. - № 215, вып. 12. - С. 67-71.

7502. Куликова С. Л. К вопросу подготовки студентов-иностранцев [ХГУ] к участию в исследовательской работе в области биологии / С. Л. Куликова // ВХУ. - 1982. - № 226. - С. 98-100.

649

7503. Лебедева В. А. Об итоговой проверке на подготовительном фа­культете [Харьковского университета] / В. А. Лебедева // ВХУ. - 1985. -№ 280. - С. 37-39.

7504. Бысов И. Е. Использование обучающих машин «Лингва М-1» на подготовительном факультете / И. Е. Бысов, И. П. Петренко // ВХУ. -1987. -№ 305. - С. 46-49.

7505. Шалаев В. А. К вопросу об оптимизации обучения физике ино­странных учащихся подготовительного факультета на начальном этапе /

B. А. Шалаев, Г. И. Прокопова, Ю. А. Колтаков, В. Т. Плаксий // Там же. -

C. 55-58.

7506. Шаповалова Л. Я. Условия управления познавательной деятельно­стью иностранных студентов при обучении на подготовительном факульте­те / Л. Я. Шаповалова // Там же. - С. 52-55.

7507. Чекарєв М. Стимул до праці: [Про роботу теор. семінару на каф. природничих наук підгот. ф-ту] / М. Чекарєв // Харк. ун-т. - 1988. - 7 черв.

7508. Орда С. Стануть спеціалістами: [Завершення занять у студ.-іноземців підгот. ф-ту] / С. Орда // Харк. ун-т. - 1989. - 30 трав.

7509. Сивокозова О. Радість спілкування: [Традиц. день каф. рос. мови підгот. ф-ті для інозем. громадян] / О. Сивокозова // Там само. - 11 квіт.

7510. Луценко В. Олімпіада з російської мови [для іноземних студентів] /

B. Луценко // Харк. ун-т. - 1990. - 1 січ.

7511. Шалаєв Т. В. Дидактичні умови успішного навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні університету / Т. В. Шалаєв // Наук. зап. каф. педагогіки / ХДУ. - 1997. - Вип. 2. - С. 146-149.

7512. Варава С. В. Использование персональных компьютеров в центре международного образования ХНУ при изучении русского языка как ино­странного / С. В. Варава, И. П. Петренко // Викладання мов у вузі на сучас­ному етапі: Міжпредметні зв'язки: Зб. наук праць. - X., 2001. - Вип. 5. -

C. 41-44.

7513. Гусарчук А. А. К вопросу о самостоятельном чтении на подгото­вительном факультете / А. А. Гусарчук, Л. Г. Левицкая // Там само. - С. 66­68.

7514. Захарова Н. Н. Поиски новых форм совершенствования учебного процесса на начальном этапе обучения / Н. Н. Захарова // Там само. - С. 104­105.

7515. Ковальчук А. А. Из опыта работы с аудиотекстами в лингафонном кабинете на подготовительном факультете / А. А. Ковальчук // Там само. -

С. 122-125.

7516. Алексеенко Т. Н. Организация обучения русскому языку ино­странных студентов-медиков 1 курса, обучающихся на английском языке / Т. Н. Алексеенко // Там само. - Вип. 6. - С. 5-8.

7517. Груцяк В. И. Об опыте работы Харьковского национального уни­верситета им. В. Н. Каразина по гуманитарным специальностям / В. И. Груцяк // Викладання мов у вузі на сучасному етапі: Міжпредметні зв' язки: Зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2002. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007