М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 119

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

Вип. 6. - С. 88-92.

7518. Чистякова А. Б. Организация обучения иностранных учащихся в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина / А. Б. Чистякова // Там само. - С. 405-410.

7519. Чистякова А. Б. Система обучения иностранных учащихся языку специальности на основе межпредметной координации: [Подгот. ф-т, 1 курс ХНУ] / А. Б. Чистякова, В. А. Шалаев // Там само. - С. 411-417.

7520. Шалаев В. А. Внеаудиторная работа - один из факторов расшире­ния языковой среды для китайских студентов на начальном этапе обучения:

[Опыт ХНУ] / В. А. Шалаев, А. Б. Чистякова, Г. Г. Давтян, С. П. Домнич //

Там само. - С. 417-420.

7521. Груцяк В. И. Об опыте работы Харьковского национального уни­верситета им. В. Н. Каразина по довузовской подготовке иностранных гра­ждан по гуманитарным специальностям / В. И. Груцяк // Там само. - С. 88­92. - Прил.: Навч. план підгот. відділення.

7522. Чистякова А. Б. Организация обучения языку иностранных уча­щихся в Харьковском университете им. В. Н. Каразина / А. Б. Чистякова // Там само. - С. 405-410.

Студентство

7523. Федоров О. Наша адреса - Радянський Союз: [Навчання і побут інозем. студентів ХДУ] / О. Федоров // Соц. Харківщина. - 1981. - 1 трав.

7524. Бєлоусова О. Під знаменами СБЗ: [Інозем. громадяни у складі студент. будзагонів, літо 1982 р.] / О. Бєлоусова // Харк. ун-т. - 1983. - 11 січ.

7525. Дерев' янко А. Це треба пам' ятати: [Про роботу із студ. підгот. ф-ту для інозем. громадян] / А. Дерев'янко // Ленін. зміна. - 1983. - 11 жовт.

7526. Котятко М. Слухачі зачаровані: [Засідання клубу друзів рос. мови підгот. ф-ту для інозем. громадян] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1985. - 15 жовт.

7527. Полкан О. Тиждень російської мови: [Інтернац. студ. конф.] / О. Полкан // Там само. - 17 груд.

7528. Шех В. «Ми вже говоримо по-російському»: [Вечір випускників підгот. ф-ту для інозем. громадян] / В. Шех, Н. Захарова // Там само. - 7 черв.

7529. Галь М. З харківським дипломом: [Інозем. студенти-випускники ХДУ] / М. Галь // Веч. Харків. - 1988. - 10 черв.

7530. [Підготовка в ХДУ спеціалістів для зарубіжних країн] // Харк. ун-т. - 1991. - 5 черв.

651

7531. Коркач А. Сейте доброе, вечное!: [Граждане зарубеж стран - сту­денты ХГУ] / А. Коркач // Харк. ун-т. - 1994. - 4 лип.

7532. «Ми вже говоримо по-російському»: [Закінчення навч. року на підгот. ф-ті для інозем. громадян] // Там само. - 7 черв.

7533. Іноземні студенти в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна отримують справжню високопрофесійну підготовку! // Харк. ун-т. - 2000. - 2 трав. - С. 3.

7534. Університет запрошує: [Навчання інозем. студентів в ХНУ] // Там само.

7535. Мірошнікова Т. 38 іноземних студентів / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. - 2002. - 27 серп. - С. 3.

14.2. Центрдовузівскої освіти (1995) Загальні матеріали

7536. Чеботарьов В. І. Центр довузівської підготовки / В. І. Чеботарьов // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 30.

7537. Чеботарьов В. Центр довузівської освіти / В. Чеботарьов // Харк. ун-т. - 2001. - 20 листоп. - С. 2.

7538. Чеботарьов В. Довузівська освіта / В. Чеботарьов // Харк. ун-т. -2002. - 5 лют. - С. 8; 2003. - 18 берез.

7539. Сьомочкіна Є. Університету - талановитих студентів!: [Про Центр довуз. підготовки] / Є. Сьомочкіна, Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2004. -

16 листоп. з фото.

7540. Чеботарьов В. Довузівська освіта / В. Чеботарьов // Харк. ун-т. -

2004. - 23 берез., 5 жовт.; 2005. - 22 берез., 25 жовт.; 2006. - 28 лют.

***

7541. Дягілєв В. Є. Дистанційне навчання / В. Є. Дягілєв // Довідник для вступників^ - 2000. - С. 29.

7542. Жолткевич Г. М. [Дистанційне навчання на механіко-математичному факультеті] / Г. М. Жолткевич // Харк. ун-т. - 2002. -8 жовт. - С. 3.

7543. Завгородній А. А. [Дистанційна форма заочного навчання в ХНУ] / А. А. Завгородній // Харк. ун-т. - 2002. - 8 жовт. - С. 3.

7544. Козинець О. Тримаючи дистанцію / О. Козинець // Там само.

7545. Коломієць Г. М. [Дистанційна форма навчання на економічному факультеті] / Г. М. Коломієць // Там само.

7546. Чалий А. Б. [Мешканці яких міст мають можливість дістанційного навчання в ХНУ] / А. Б. Чалий // Там само.

14.2.1. Підготовче відділення (1969)

7547. Довгаль В. Запрошує робітфак / В. Довгаль // Харк. ун-т. - 1981. -

17 берез.

7548. Довгаль В. Запрошує робітфак:  [Про підгот.  відд. ХДУ] /

B. Довгаль // Харк. ун-т. - 1982. - 23 берез.

7549. Смирнова О. Здрастуйте, робітфаківці!: [Про робітфаківців 1982 р.] / О. Смирнова // Там само. - 14 груд.

7550. Панчук С.  Спрямовані в завтра: [Про подгот. відд. ХДУ] /

C. Панчук // Харк. ун-т. - 1984. - 11 лют.

7551. Алкіна Г. Даєш навчання!: [Робітфак ун-ту] / Г. Алкіна // Харк. ун-т. - 1985. - 26 берез.

7552. Чеботарьов В. Запрошує підготовче відділення / В. Чеботарьов // Харк. ун-т. - 1986. - 11 берез.

7553. Мороховська В. Перший крок зроблено: [Про робітфаківців ХДУ] / В. Мороховська // Харк. ун-т. - 1988. - 18 жовт.

7554. Двері відчиняє робітфак // Харк. ун-т. - 1989. - 24 жовт.

7555. Полкан О. З днем народження: [20-річчя від дня заснування підгот. відд. ХДУ] / О. Полкан // Там само. - 30 трав.

7556. Іванова Л. Підготовче відділення як воно є / Л. Іванова // Харк. ун-т. - 1990. - 19 січ.

7557. «Робітфак» - підготовче відділення університету // Харк. ун-т. -1992. - 15 верес.

7558. Чеботарьов В. І. Як живеш, робітфак? / В. І. Чеботарьов; Бесіду вів

B. Тимченко // Там само. - 19 трав.

7559. Алексеева Л. Рабфак университета: «Гори, гори, моя звезда...» / Л. Алексеева // Слобода. - 1993. - июнь № 47.

7560. Волобуєва О. Підготовче відділення / О. Волобуєва // Харк. ун-т. -

1994. - 13 груд.

7561. Коломийцева Е. Н. Преподавание истории на подготовительном отделении ХГУ / Е. Н. Коломийцева // Материалы и тезисы науч. конф., посвящ. 30-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии ХГУ: (ІІ Астахов. чтения), 1-2 нояб. 1994 г. - X., 1994. - С. 20-24.

7562. Чеботарьов В. І. 1994-1995: [Підгот. відд. ун-ту] / В. І. Чеботарьов // Харк. ун-т. - 1995. - 24 січ.

7563. Деус О. Робітфак!: [30-річний ювілей] // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. -

C. 4.

7564. Робітфакові - тридцять! // Там само. - 28 груд. - С. 6. 14.2.2. Малий університет (2000)

7565. Малий університет // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 1.

7566. «Малий університет» // Там само. - 26 груд. - С. 5.

7567. Малий університет запрошує // Харк. ун-т. - 2001. - 23 січ. - С. 4.

7568. Малий університет запрошує школярів до занять за авторскими методиками: [Об'ява] // Там само. - 6 лют. - С. 4.

653

7569. Васильевская Ю. В. Студенческие учебные исследования на физи­ческом отделении малого университета ХНУ / Ю. В. Васильевская, А. Р. Казачков, А. М. Сиренко // 3-тя Міжнар. міждисципл. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми науки та освіти»: Матеріали конф., 1-9 трав. 2002 р. - X., 2002. - С. 233.

7570. Вітаємо [переможців IV відкритої фізико-математичної олімпіади] // Харк. ун-т. - 2002. - 5 листоп. - С. 1.

7571. Горбачова О Малий університет / О. Горбачова // Там само. -17 верес. з фото.

7572. Козинець О. Чудова команда: [Слухачі Малого ун-ту ХНУ на Всеукр. олімпіаді серед учнів 7-11 класів] / О. Козинець // Там само. - 26 берез. - С. 4.

7573. Садовниченко Ю. Перші успіхи: [Участь вихованців Малого ун-ту ХНУ у Всеукр. біол. симпозіумі «Біологія - наука ХХІ ст.»] / Ю. Садовниченко // Там само. - 5 берез. - С. 2.

7574. Гаташ В. Может ли Юпитер стать звездой?: [Малый ун-т Центра довуз. подготовки ХНУ] / В. Гаташ // Зеркало недели. - 2003. - 12 июля (№ 26-27). - С. 17.

7575. Духно Т. Малий університет з великої літери / Т. Духно // Харк. ун-т. - 2005. - 29 листоп. - 1, 3 з фото.

14.2.3. Університетський ліцей (1993)

7576. Мигуліна Т. Ви прийшли до університетського ліцею / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1993. - 14 верес.

7577. Погорелая М. «Спасибо, альма-мама!»: [Открытие унив. лицея при ХГУ] / М. Погорелая // Событие. - 1993. - 26 янв.

7578. Волобуєва О. В [університетському] ліцеї професійне свято / О. Волобуєва // Харк. ун-т. - 1994. - 25 жовт.

7579. Знатимуть латину: [Викладання латини в університет. ліцеї] // Харк. ун-т. - 1994. - 20 верес.

7580. Львовська М. Університетський [ліцей у Фігуровці] / М. Львовська, В. Петроченкова // Харк. ун-т. - 1995. - 31 жовт.

7581. Романовский В. Не те родители, что на свет произвели: [Лицей ХГУ] / В. Романовский // Веч. Харьков. - 1995. - 17 окт.

7582. У велике життя випустив 96 своїх вихованців університетський ліцей // Харк. ун-т. - 1995. - 30 серп.

7583. Божко И. Новый подход в решении старых проблем: [Об унив. лицее] / И. Божко // Аргументы и факты. - X., 1996. - Февр. (№ 7). - С. 6.

7584. Джерелянський П. Хай живе ліцей!: / П. Джерелянський; Відповіді Н. О. Чугрєєвої // Панорама. - 1997. - 29 листоп. - С. 12 з фото.

7585. Бугаев А. В лицее ХГУ все больше «новых»: Харьк. гос. университет. лицею исполнилось 5 лет / А. Бугаев // Событие. - 1998. - 13-19 февр. - С. 18.

7586. Кого [університетський] ліцей нам готує? // Харк. ун-т. - 1998. -21 квіт.

7587. П'ятиріччя ліцею [ХДУ] // Там само. - 3 берез.

7588. Харківський державний университетський ліцей // UNIVERSITATES. - X., 1999. - [Вып.1]. - С. 78-79.

7589. Дьячков С. В. Ліцей майбутнього / С. В. Дьячков; Розмову вела О. Дорошенко // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 2.

7590. Чугрєєва Н. О. Харківський ліцей / Н. О. Чугрєєва // Довідник для вступників... - 2000. - С. 30-31.

7591. Зеленина Е. «Благослови, ликующая муза, благослови: да здравст­вует лицей!»: [К 10-ой год. Харьк. гос. унив. лицея] / Е. Зеленина // Время. -2003. - 13 февр. с фото.

7592. Логвиненко Л. Це сталося в минулому тисячолітті: [10 років Держ. унів. лицею] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2003. - 20 лют. з фото.

7593. Петрова О. Талановиті та неповторні: [Університет. ліцею 10 років] / О. Петрова // Харк. ун-т. - 2003. - 6 трав. з фото.

7594. Скачко І. Істина народжується у суперечці: [2-ий Каразін. ко­локвіум, присвяч. унів. ліцею] / І. Скачко // Там само.

14.2.4. Юридичний ліцей

7595. Вивиан Н. Лицей отправился в поход.: [Юрид. лицей при ХНУ отпразновал День Победы в воинской части] / Н. Вивиан // Время. - 2000. -13 мая.

14.2.5. Феодосійський фізико-математичний ліцей (1997)

7596. Шеремет В. О. Феодосійський фізико-математичний ліцей / В. О. Шеремет // Довідник для вступників ... - 2000. - С. 31.

14.3. лінгвістичний Центр (2001)

7597. Тимарська Л. Лінгвістичний центр: [Бесіда з директором Центру З. Г. Огнівенко] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2006. - 3 жовт. З фото.

15. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ Загальні матеріали

7598. Якщо кафедра випускаюча: [Про роботу каф., випускаючих спеціалістів-суспільствознавців] // Харк. ун-т. - 1983. - 24 трав.

7599. Рапортують суспільствознавці: [Наук. досягнення каф. історії КПРС, філософії, політ. економії, наук. комунізму, соціології] // Харк. ун-т. -1985. - 19 берез.

7600. Мигуліна Т. Час нових рішень: Радяться суспільствознавці / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1986. - 14 жовт.

655

7601. Нерух О. Задуми - у справі!: Із наради зав. унів. кафедрами / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1986. - 6 трав.

7602. Технічній оснащенності - сучасний рівень: [Про роботу міжкаф. лабораторії техн. забезпечення учбов. процесу в ХІ п' ятирічці] // Там само. -6 берез.

7603. Довбня О. Нові завдання учених-суспільствознавців / О. Довбня // Харк. ун-т. - 1987. - 17 лют.

7604. У міськкомі компартії України: [Хід перебудови роботи каф. суспільних наук ХДУ] // Веч. Харків. - 1987. - 11 черв.

7605. Столярова Н. Хоч курси [соціально-політичної історії ХХ століття, філософи, політекономії і теорії соціалізму] й нові / Н. Столярова // Соц. Харківщина. - 1990. - 18 квіт.

7606. Швець Р. «Іншим стало призначення»: Підготовчий: час змін: [Про каф. сусп. наук] / Р. Швець // Харк. ун-т. - 1992. - 2 січ.

7607. Надєна О. Підбито підсумки: [Заг.-унів. каф. ХДУ] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1999. - 5 жовт. - С. 8.

15.1. Кафедра валеології (2000/2001 навч. р.)[1]

7608. Вивчаємо валеологію // Харк. ун-т. - 1997. - 14 січ.

7609. Пономарьова Г. Ф. Валеологічне виховання як педагогічна про­блема / Г. Ф. Пономарьова // Наук. зап. каф. педагогіки / ХДУ. - 1998. -Вип. 3. - С. 15-21.

7610. Гончаренко М. Валеология: избавит от невежества и прибавит здоро­вья / М. Гончаренко; Беседу вел В. Ясинский // Время. - 1999. - 25 марта.

7611. Солдатенко Я. Пора в детсад . ученым: [О сотрудничестве ученых межфак. науч.-валеол. лаборатории ХГУ с детсадом № 148] / Я. Солдатенко // Веч. Харьков. - 1999. - 20 июля.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007