М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 121

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

663

7714. Божков А. І. Науково-дослідний інститут біології / А. І. Божков // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 38-39.

7715. Перегон О. Харьковская прописка японского чуда: [А. Шмонин (канд. биол. наук ХНУ) со своими единомышленниками создал технологию промышл. и любит. выращивания полезнейш. гриба - шиитаке] / О. Перегон // Веч. Харьков. - 2003. - 14 окт.

Див. також № 5951, 6363, 6366, 6368.

16.6. Науково-дослідний інститут лазерної біології та медицини (1997)

7716. Лазер и здоровье: [При ХГУ открыт НИИ лазер. биологии и лазер. медицины] // Рынок. - X., 1997. - № 1*.

7717. Деус О. Лікує лазер: [НДІ лазер. біології та лазер. медицини ХДУ -організатор та активний учасник Х міжнар. наук.-практ. конф. «Застосуван­ня лазерів в медицині та біології»] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1998. - 9 черв.

7718. Коробов А. Новий інститут у стінах старого університету: [НДІ лазер. біології та лазер. медицини ХДУ] / А. Коробов // Там само. -6 жовт. - С. 2.

7719. Сухомлин М. Лазерний промінь надії: [А. Коробов про новий ме­тод лікування ракових захворювань] / М. Сухомлин // Слобід. край. - 1998. -12 верес.

7720. Буряковская Т. Собирайтесь на «урок» лазерной терапии: В харьк. школе № 122 ученые ХНУ проводят уникальный эксперимент / Т. Буряковская // Время. - 1999. - 18 нояб. с фото.

7721. Осипов И. Луч света в темном царстве. болезней / И. Осипов // Веч. Харьков. - 1999. - 1 нояб.

7722. Гаташ В. Витамин света: лазерный браслет может заменить уколы и таблетки: [О новом методе профилактики вирус. заболеваний, разработ. в НИИ лазер. биологии и медицины ХНУ] / В. Гаташ // Известия. - 2000. -

11 февр. - С. 11.

7723. Коробов А. М. Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазер­ної медицини / А. М. Коробов // Довідник для вступників... - 2000. - С. 40.

7724. Горбачова О. Лазер - джерело світла / О. Горбачова // Харк. ун-т. -2001. - 18 верес. - С. 3.

7725. Мироненко Ю. І лазерний масажер для. багатих: [Апарати НДІ лазер. біології та лазер. медицини ХНУ] / Ю. Мироненко // Слобід. край. -2001. - 24 лют. - С. 2.

7726. Соболевский Н. Кому установят золотой памятник?: [НИИ лазер. биологии и лазер. медицины ХГУ] / Н. Соболевский // Веч. Харьков. -2001. - 4 сент. - С. 2.

7727. Українська З. Від автомобіля - до персональних лазерів: [НДІ ла­зер. біології і лазер. медицини - головний виконавець комплекс. регіон. про­грами «Лазер - здоров' я, економіка, екологія»] / З. Українська // Слобід. край. - 2001. - 1 верес. - С. 2.

Див. також № 5972, 5973, 5977, 6025, 6037, 6083, 6130. 16.7. Науково-дослідний інститутхімії (1933)

7728. Сивокозова О. Інститут - виробництво: динаміка зв' язків: [Про ін-т хімії ХДУ] / О. Сивокозова // Харк. ун-т. - 1984. - 18 верес.

7729. [Наукова робота НДІ хімії при ХДУ] // Ленін. зміна. - 1985. -25 трав. - з фото.

7730. Бобок С. Віддавати себе науці до кінця: [Ін-т хімії ХДУ] / С. Бобок // Харк. ун-т. - 1987. - 22 верес.

7731. Вітаємо!: [Ін-т хімії ХДУ нагороджено Почесною грамотою Мінву-зу СРСР і ЦК профспілки працівників освіти] // Там само. - 12 квіт.

7732. Пономарьов О. О. Плани стануть реальностю: [Про роботу ін-ту хімії] / О. О. Пономарьов; Інтерв'ю брала М. Томко // Там само. - 20 черв.

7733. Смирнова О. Хіміки повертають борги: [Наук. розробки НДІ хімії] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1991. - 15 жовт.

7734. Пономарьов О. О. Інститут хімії: сьогодні, завтра. Завжди / О. О. Пономарьов; Бесіда з Т. Мигуліною // Харк. ун-т. - 1992. - 8 груд.

7735. Стимулятор для молодняка: [Работа ученых НИИ химии] / Подго­товил Л. Замятин // Панорама. - 1995. - Окт. (№ 44). - С. 7.

7736. Тур М. Изотоп может все: [НИИ химии ХГУ] / М. Тур // Слобо­да. - 1996. - 11 дек. с фото.

7737. Смаговський М. Науковець на узбіччі?: [Пошук. робота з актуал. тематик у НДІ хімії] / М. Смаговський // Слобід. край. - 1998. - 30 трав.

7738. Марін В. І. Науково-дослідний інститут хімії / В. І. Марін // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 39.

7739. Мчедлов-Петросян Н. О. 65 лет назад: [О первом томе трудов Ин­та химии ХГУ] / Н. О. Мчедлов-Петросян // ВХУ. - 2000. - № 495. - Вип. 6 (29). - С. 167-168.

7740. Кожедуб В. Повертаючись до надрукованого / В. Кожедуб; Інтерв' ю з д-ром хім. наук В. І. Ларіним // Харк. ун-т. - 2002. -19 лис-

топ. - С. 1-2.

7741. Іванін О. Від хемії до хімії: [НДІ хімії святкує своє 75-річчя] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт. з фото.

Див. також № 5951.

16.8. Східний інститут українознавства імені Ковальських (1999)

7742. Георгієв К. Без політики не обійшлося.: [Наук.-теорет. конф. ХНУ та Східного ін-ту українознавства «Національне питання в суспільно-політичному та культурному житті Східної України (минуле, сучасне, май­бутнє)»] / К. Георгієв // Слобід. край. - 2000. - 10 жовт.

7743. Кравченко В. В. Академічний рік інституту: [Про діяльність Схід. ін-ту українознавства ім. Ковальських при Харк. нац. ун-ті] / В. В. Кравченко // Укр. культура. - 2002. - № 9-10. - С. 15.

7744. Перше українське видання «Історичної фонології української мо­ви» Юрія Шевельова: [Участь Східноукр. ін-ту ім. Ковальських при ХНУ ім. В. Н. Каразіна] // Літ. Україна. - 2003. - 22 трав.

7745. Вічний фонд ім. Михайла й Дарії Ковальських: $ 1.950.000: [Інформація] // Бюл. КІУСу[2]: КІУС, 1976-2006: 30 років успіхів. - Ед­монтон (Канада), 2006. - С. 36. - Текст парал. укр., англ. мовами.

7746. Східний інститут українознавства ім. Ковальських [при ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Інформація про наук. діяльність у 2005-2006 рр.] // Бюл. КІУСу: КІУС, 1976-2006: 30 років успіхів. - Едмонтон (Канада), 2006. - С. 18 з фото. - Текст парал. укр., англ. мовами.

17. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ

17.1. Астрономічна обсерваторія (1883)

7747. Кат В. Великі загадки малих планет: [Про роботу астрономів ХДУ] / В. Кат // Молодь України. - 1980. - 4 верес.

7748. Александров Ю. Пізнаючи таємниці Всесвіту: [Дослідж. астро­номів ХДУ] / Ю. Александров // Веч. Харків. - 1981. - 11 квіт.

7749. Щербина В. Спомин про сонячну корону: Вікно в невідоме: [Наук. експедиція обсерваторії ХДУ у Казахстан] / В. Щербина; Бесіда з наук. співробітником астрон. обсерваторії І. Л. Бєлкіною // Соц. Харківщина. -1981. - 7 жовт.

7750. Викторов Д. Загадка солнечной короны: [Результаты изучения солн. затмения учеными астрон. обсерватории] / Д. Викторов // Красное знамя. - 1982. - 23 мая.

7751. Андреева В. Обсерваторії ХДУ - 100 років / В. Андреева // Соц. Харківщина. - 1983. - 27 трав.

7752. Обсерваторія - труди і дні: [До 100-річчя заснування] // Харк. ун-т. - 1983. - 31 трав.

7753. Тарасова Л. Сонячний патруль: [Астрон. обсерваторія ХДУ] / Л. Тарасова // Веч. Харків. - 1983. - 26 груд.

666

7754. Загадки малых планет: [Интервью с зам. директора ХАО Д. Ф. Лупишко о работе астрономов ХГУ] // Правда. - 1984. - 14 февр.

7755. Тарасова Л. Служба мерідіанів: [Діяльність відд. астрометрії ас-трон. обсерваторії] / Л. Тарасова // Веч. Харків. - 1984. - 18 черв.

7756. Гаташ В. Еще одна загадка астероидов / В. Гаташ, В. Нат; Беседа с зам. директора ХАО Д. Ф. Лупишко // Правда Украины. - 1985. - 14 июля.

7757. Деркач К. Н. Наблюдения покрытий звезд Луной на Астрономиче­ской обсерватории Харьковского университета в 1982, 1983 гг. / К. Н. Деркач, В. М. Кирпатовский, П. П. Павленко // ВХУ. - 1985. - № 278. -

С. 85-87.

7758. Лупишко Д. Телескопи дивляться в небо: [Робота каф. астрономії та астрон. обсерваторії] / Д. Лупишко // Харк. ун-т. - 1985. - 26 листоп.

7759. Александров Ю. Несходженним шляхом: [Наук. дослідж. астрон. обсерваторії] / Ю. Александров // Харк. ун-т. - 1986. - 25 берез.

7760. Шабельський О. Патрулюємо астероїди: [Про заст. директора ХАО Д. Ф. Лупишка] / О. Шабельський // Соц. Харківщина. - 1986. -

28 груд.

7761. Гончаров А. Зоряна вахта харків'ян: [Астрон. обсерваторія ХДУ] /

A. Гончаров // Ленін. зміна. - 1987. - 8 січ.

7762. Мурзін О. «Автограф» у космосі: [Дослідж. астероідів у астрон. обсерваторії] / О. Мурзін // Веч. Харків. - 1987. - 2 жовт.

7763. Нерух О. [Наукова група по вивченню фізичних властивостей асте­роїдів при АО ХДУ] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1987. - 17 лют.

7764. Спекл-интерферометрическая камера телескопа АЗТ-8 астрономи­ческой   обсерватории   Харьковского   университета   /   В. Д. Бахтин,

B. Г. Вакуляк, А. П. Железняк и др. // Кинематика и физика небесных тел. -1987. - Т. 3, № 4. - С. 90-93.

7765. Казбан М. «Зафіксувати образ недоторканого місяця»: [Про роботу АО ХДУ, співробітники якої стали першими Лауреатами премії ім. М. П. Барабашова АН УРСР] / М. Казбан // Ленін. зміна. - 1988. - 20 жовт.

7766. Нерух О. Шукати. Досліджувати. І знову шукати: [Про науковців унів. астрон. обсерваторії] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1988. - 22 берез. з фото.

7767. Дудінов В. М. Над чим працювати?: [Бесіда з директором астрон. обсерваторії] / В. М. Дудінов; Записав Г. Долуханов // Веч. Харків. - 1991. -9 серп.

7768. Александров Ю. В. Астрономическая обсерватория Харьковского университета / Ю. В. Александров // Очерки истории отечественной астро­номии. С древнейших времен до начала XX в. - К., 1992. - С. 250-253.

7769. Обсерваторії ХДУ - 110! // Харк. ун-т. - 1993. - 8 черв.

7770. В астрономічній обсерваторії [ХДУ] // Харк. ун-т. - 1999. - 23 трав.

7771. Александрова В. До нас поспішає Хейла Боина: [Комета] / В. Александрова;   Бесіда  з  директором  астрон.   обсерваторії ХДУ

B. А. Захожаєм // Слобід. край. - 1997. - 4 січ.

7772. Соболевский В. Звезды смотрят вниз: [Работа астрон. обсервато­рии и каф. астрономии] / В. Соболевский // Веч. Харьков. - 1997. - 28 янв.

7773. Логвиненко Л. Чекаймо зоряних дощів: [Директор астрон. обсерва­торії В. А. Захожай про незвичайні косміч. явища] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 1998. - 6 серп.

7774. Александров Ю. Юність 175-річної кафедри [астрономії] / Ю. Александров // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 7 з фото.

7775. Буряковская Т. Следующее затмение Солнца мы увидим в третьем тысячелетии / Т. Буряковская; Беседа с науч. сотр. астрон. обсерватории ХГУ С. Белецким // Время. - 1999. - 31 июля.

7776. Александров Ю. В. Проблеми підготовки фахівців у галузі астрономії в умовах багатоступеневої системи / Ю. В. Александров // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 85-86.

7777. Захожай В. А. Астрономічна обсерваторія / В. А. Захожай // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 37.

7778. Александров Ю. В. Астрономія в системі університетської освіти / Ю. В. Александров, В. А. Захожай // Харківська вища школа: Міжнар. по­шуки на рубежі століть, 22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. - Х., 2001. -

C. 298-303.

7779. Тесло І. Харківські імена у Всесвіті: [Відділ астрон. обсерваторії при ХНУ] / І. Тесло // Слобід. край. - 2001. - 3 квіт.

Див. також № 2448.

17.2. Радіофізична обсерваторія (1980)

7780. Тирнов О. Ф. Радіофізична обсерваторія / О. Ф. Тирнов // Довідник для вступників. - 2000. - С. 40-41.

17.3. Біологічна станція (1914)

7781. Черная Г. А. Высшая водная флора пойменных водоемов р. Сев. Донец в окрестностях биостанции Харьковского университета / Черная Г. А. // ВХУ. - 1981. - № 211. - С. 15-18.

7782. Климов А. Біостанції ХДУ - 70 / А. Климов // Харк. ун-т. - 1984. -22 трав.

7783. Климов А. В. Биологическая станция Харьковского университета -центр экологического регионального мониторинга северо-восточной части Украины / А. В. Климов // ВХУ. - 1988. - № 313. - С. 87-90.

668

7784. Атемасова Т. Людина і природа: [Друга конф. на базі біол. станції ХДУ «Вивчення та охорона птахів басейну Сіверського Дінця»] / Т. Атемасова // Харк. ун-т. - 1994. - 24 трав.

7785. Догадіна Т. І жити, і діяти.: Озираючись у вчора, заглядаючи у завтра: [До 80-річчя від дня заснування біол. станції] / Т. Догадіна // Там само. - 22 листоп.

7786. Научные исследования на Северо-Донецкой биологической стан­ции: Материалы юбил. конф., посвящ. 80-летию основания, 24-25 окт. 1994 г., Гайдары. - X., 1995. - 93 с.

Біологічна станція Харк. ун-ту у с. Гайдари.

7787. Буряковская Т. Ночь летучих мышей: [Ученые-зоологи Украины и иностр. государств на биостанции ХГУ] / Т. Буряковская // Время. -

1998. - 15 окт.

7788. Перегон О. Ніч кажанів: [Мала акція на території біостанції ХДУ у с. Гайдари] / О. Перегон // Слобід. край. - 1998. - 22 жовт.

7789. Скачко І. Біостанції - 85! / І. Скачко, В. Ніколова // Харк. ун-т. -

1999. - 26 жовт. - С. 4.

7790. Басанець Н. Де народжується біолог?: [Біол. станція ХНУ у Гайда­рах] / Н. Басанець // Там само. - 5 груд. - С. 5.

7791. Солодовникова В. С. История становления и развития Северо­Донецкой биологической станции / В. С. Солодовникова, С. Н. Громаков, А. Ф. Бартенев // Биологические исследования на природоохранных терри­ториях и биологических семинарах: Тез. докл. юбил. Конф., посвящ. 85-летию станции Харьк. ун-та, Змиев. р-н,с. Гайдары, 16-19 сент. 1999 г. - Х., 1999. - С. 18-21.

7792. Громаков С. М. Біологічна станція / С. М. Громаков // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 37.

7793. Рожков В. Мороз и солнце! День чудесный!.. : [О биостанции ХНУ в пос. Гайдары Змиев. р-на] / В. Рожков // Слобода. - 2006. -3 февр. с фото.

Див. також № 3451, 3452.

17.4. Ботанічний сад (1804)

7794. Розненко П. Знову про ботанічний сад / П. Розненко // Веч. Харків. - 1981. - 12 берез.

7795. Гордеева П. Гости из тропиков: В ботаническом саду ХГУ / П. Гордеева // Красное знамя. - 1981. - 14 окт.

7796. Ботанический сад ХГУ // Там же. - 1984. - 2 дек.

7797. [Ботанический сад ХГУ: Крат. справка] // Там само. - 3 июня.

7798. Гнатишин Р. Субтропики на Клочківській: [Про ботан. сад ХДУ] / Р. Гнатишин // Веч. Харків. - 1984. - 29 листоп.

7799. Гончаров А. Сад осінній ботанічний: Ботан. сад ХДУ наприкінці цього року відзначає своє 180-річчя / А. Гончаров // Соц. Харківщина. -1984. - 12 жовт.

7800. Остащенко-Кудрявцева З. Сад мого міста: [Історія сада ім. Т. Шевченка, колишнього ботан. саду ун-ту] // Веч. Харків. - 1984. - 21 лис-топ.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007