М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 124

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7973. Балла Э. В. Библиотека Харьковского национального университета: традиции и новаторство / Э. В. Балла // Вестн. БАЕ. - 2001. - № 1. - С. 65-70.

7974. Березюк Н. М. Дорога длиною в 200 лет: ЦНБ ХНУ /

Н. М. Березюк // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Н. М. Березюк, Н. Н. Божко, Г. Е. Гигель и др. - X., 2001. - С. 20-121.

7975. Васюта Н. Унікальний дарунок [ЦНБ рідкісних книг від фонду «Сейбр-Світло»] / Н. Васюта // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 2.

7976. [Дар українсько-американського фонду «Сейбр-Світло» ЦНБ ХНУ - колекція рідкісних книг] // Время. - 2001. - 1 марта. - С. 1.

7977. Кононенко І. Екслібриси: [Виставка «Ex libris. Книжковий знак» у відділі колекцій і рідкісних видань та рукописів ЦНБ] / І. Кононенко // Харк. ун-т. - 2001. - 27 лют.

7978. Ірина Григорівна Левченко [призначена директором Центральної наукової бібліотеки ХНУ] // Там само. - 18 верес. - С. 1 з фото.

7979. Левченко І. Г. Унікальність ЦНБ / Левченко І. Г.; Інтерв'ю взяла М. Шевченко // Там само. - С. 2.

7980. Люблю університет безмежно: [Про Ірину Олександрівну Гуме-нюк, заступника директора ЦНБ] // Харк. ун-т. - 2001. - 28 серп. - С. 3.

7981. На русском и на английском: [Новые поступления в ЦНБ из фонда «Сейбр-Світло» и мегапроекта «Пушкинская библиотека»] // Веч. Харь­ков. - 2001. - 27 февр. - С. 3.

7982. Памяти Константина Рубинского: [Чтения в ЦНБ] // Веч. Харь­ков. - 2001. - 26 апр. - С. 1.

7983. Романовский В. О вечно женственном: [Выставка живописи и графики художницы Н. Вербук в ЦНБ к женскому дню] / В. Романовский // Веч. Харьков. - 2001. - 10 марта. - С. 3.

7984. Стахова Е. В ХХІ век с «Пушкинской библиотекой»: [Помощь фонда Сороса ЦНБ] / Е. Стахова // Время. - 2001. - 16 янв. з фото.

7985. Тавридова С. И 20 томов в придачу: [Пополнение фондов ЦНБ кни­гами на 10 иностр. яз.] / С. Тавридова // Слобода. - 2001. - 27 февр. - С. 1.

7986. Тесло И. «Сейбр» - це світло: [Презентація колекції книг ЦНБ ХНУ, отриманих від укр.-америк. фонду «Сейбр-Світло»] / И. Тесло // Слобід. край. - 2001. - 27 лют. - С. 1.

7987. Треті читання пам' яті Костянтина Івановича Рубинського / Уклад.:

H. М. Березюк; ЦНБ ХНУ. - X., 2001. - 44 с.

7988. Холодилов К. Без интернета как без рук: [Науч.-практ. конф. в ЦНБ ХНУ, посвящ. 5-летию Центра открытого доступа в Интернет] / К. Холодилов // Веч. Харьков. - 2001. - 20 сент. - С. 3.

7989. [Центральна наукова бібліотека ХНУ] // Харк. ун-т. - 2001. - 20 лют. -

С. 4.

7990. Березюк Н. М. Під домокловим мечем реформи: [Про реформу бібл. справи в Україні, зокрема ЦНБ] / Н. М. Березюк // Багаліївські читання в НУА, V: Вік XX: реформи в українській вищій школі. - X., 2002. - С. 42-47.

7991. Конопельцев Г. У студентів свій храм: [Святковий молебень в приміщенні ЦНБ] / Г. Конопельцев // Слобід. край. - 2002. - 5 лют. - С. 1.

7992. Левченко І. Г. Зі святом, ЦНБ! / І. Г. Левченко; Інтерв'ю брала

I. Скачко // Харк. ун-т. - 2002. - 17 верес. - С. 1-2 з фото.

7993. Репринцева В. Посол Єгипту: [Пані Мона Алі Хашаба у ЦНБ] / В. Репринцева // Там само. - 21 трав. - С. 1.

7994. Анничев А. Мы знаем, как надо, но.: [Директор ЦНБ ХНУ И. Г. Левченко делится впечатлениями от поездки в Хельсинки] / А. Анничев // Слобода. - 2003. - 4 июля.

7995. Греция станет ближе: [О днях греч. культуры в ЦНБ] // Веч. Харь­ков. - 2003. - 25 сент.

682

7996. Ємельянова І. До знань веде книга: [Урочистості з приводу Дня бібліотек у ЦНБ ХНУ, де зібралися кращі представники освітянських б-к області] / І. Ємельянова // Харків'яни. - 2003. - 2-8 жовт.

7997. Журавльова І. К. На сьомому поверсі: [Важливіші події ЦНБ у 2003 р.] / І. К. Журавльова // Харк. ун-т. - 2003. - 30 груд.

7998. Левченко И. Восемь лет с Liber: опыт комплексной автоматизации университетской библиотеки / И. Левченко, О. Самохвалова // Бібл. форум України. - 2003. - №2. - С. 25-28.

7999. [Президент Л. Д. Кучма, ректор университета В. С. Бакиров, ди­ректор ЦНБ И. Г. Левченко у выставки редких и старопечатных книг: Фото] // Веч. Харьков. - 2003. - 15 апр.

8000. Рыдванская Л. Д. Коллекция В. Ганки в фондах ЦНБ Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина как отражение русско-чешских связей чешского возрождения: (Обзор) / Л. Д. Рыдванская // Бібліографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень: Харк. історіогр. зб. - X., 2003. - Вип. 6. - С. 164-173.

8001. Хомайко Ю. Здесь Президент рассматривал автографы: [Выставка раритетов ЦНБ] / Интервью с директором ЦНБ И. Г. Левченко // Харків'яни. - 2003. - 25 верес. - 1 жовт. з фото.

8002. Центральна наукова бібліотека // Харк. ун-т. - 2003. - 18 берез.

8003. Центральна наукова бібліотека // Харківський національний уні­верситет імені В. Н. Каразіна = V. N. Karazin Kharkiv National Univer­sity, 1804-2004. - X., 2004. - С. 10-11.

Див. також № 3326, 8256, 8257.

18. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 18.1. 1. Журнал «UNIVERSITATES»

8004. Хомайко Ю. Журнал, гідний національного університету: [До 5-річчя журналу «UNIVERSITATES = Университеты»] / Ю. Хомайко // Слобід. край. - 2004. - 9 черв.

18.1.2. Газета «Харківський університет»

8005. Одна з кращих у республіці: [Газ. «Харківський університет»] // Веч. Харків. - 1981. - 5 трав.

8006. Мала преса: здобутки і прорахунки: [Багатотиражка і фак. стіннівки ХДУ] // Харк. ун-т. - 1987. - 12 трав.

8007. Переможці конкурсу: [Газ. «Харківський університет»] // Веч. Харків. - 1987. - 5 трав.

8008. Романовський В. Багатотиражці ХДУ - 60! / В. Романовський // Ленін. зміна. - 1987. - 1 верес.

8009. Харківський університет: [Газеті - 60!] // Веч. Харків. - 1987. -7 верес.

8010. Міщенко Н. Пропозиція: [Розповсюдження газ. «Харківський університет» на ф-тах] / Н. Міщенко // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

8011. Березюк Н. Бібліотека - своїй газеті: [ЦНБ і газ. «Харківський університет»] / Н. Березюк // Харк. ун-т. - 1997. - 27 трав.

8012. Вік юної зрілості: «Харківському університету» - 70! // Харк. ун-т. - 1997. - 11 листоп.

8013. Голос колективу: [До 70-річчя газ. «Харківський університет»] // Там само. - 1 квіт.

8014. Зозуля О. Університетській газеті - 70! / О. Зозуля // Слобода. -

1997. - 21 окт.

8015. Конопельцев Г. «Наша юна 70-річна студентка»: [Газ. «Харківський університет»] / Г. Конопельцев // Слобід. край. - 1997. -23 жовт.

8016. Корсунский В. Газете ХГУ - 70 лет / В. Корсунский // Время. -1997. - 14 окт.

8017. Нагороди газеті [«Харківський університет»] на обласному кон­курсі ЗМІ «Часопис» // Харк. ун-т.- 1997. - 23 верес.

8018. Найстаріша вузівська газета України: (До 70-річчя газ. «Харківський університет») / Уклад.: О. О. Нерух, С. І. Посохов. - Х., 1997. - 72 с.

8019. Нерух О. Заради декількох рядків у газеті.: [Про редактора газ. «Харківський університет» Л. М. Межову і кор. Т. В. Мигуліну] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1997. - 23 верес.

8020. Ніколенко Л. Літопису і літописцям ХДУ: [Багатотиражка ун-ту] / Л. Ніколенко // Так само. - 14 жовт.

8021. Переверзєва О. П. [Про газ. «Харківський університет» і побажан­ня до її 70-річчя] / О. П. Переверзєва // Там само. - 23 верес.

8022. Пилипчук М. [Привітання ХДУ з новим навчальним роком і 70-річчям університетської газети] / М. Пилипчук // Там само.

8023. Ректор підписав указ: [Про відзначення 70-річчя газ. «Харківський університет»] // Там само. - 13 трав.

8024. Робітник освіти: [Копія 1-ої сторінки газ. ХДУ за 7 листоп. 1927 р.] // Там само. - 23 верес.

8025. Романовский В. Любимая многими газета: [«Харьковский универ­ситет»] / В. Романовский // Веч. Харьков. - 1997. - 16 окт.

8026. Свіч В. [Привітання газеті «Харківський університет» у зв'язку з 70-річчям] / В. Свіч // Харк. ун-т. - 1997. - 23 верес.

684

8027. У вирі університетського життя 70 років: [Газ. «Харківський університет». Наводиться список редакторів газети за 1927-1996 рр.] // Харк. ун-т. - 1997. - 23 верес.

8028. «Харківський університет» [- переможець конкурсу серед багато­тиражок] // Там само.

8029. «Харківському університету» - 70!: [Про перший номер багатоти-раж. газ. ХДУ] // Там само. - 28 січ.

8030. Новикова О. Соборний орган університету: [Газ. «Харківський університет»] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1998. - 3 листоп. - С. 1.

8031. Нерух О. Іменним годинником: [Нагородження ХДУ та газ. «Харківський університет» Почесною Грамотою за виховну роботу серед студент. молоді] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 5.

8032. Радість!: [Відзначена як краща газ. «Харківський університет» і нагороджено її редактора Почесною Грамотою Спілки журналістов Ук­раїни] // Там само. - 23 лют. - С. 2.

8033. Нерух О. О. Газета «Харківський університет» / О. О. Нерух // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 42-43.

8034. Нерух О. Стала лауреатом [загальноуніверситетська газета «Харківський університет»] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 2001. - 28 серп. - С. 1.

8035. Новикова О. За та проти: [Про газ. «Харківський університет»] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2001. - 27 лют. - С. 1.

8036. Видання газет ХНУ, починаючи з 1 січня 1817 р. // Харк. ун-т. -2002. - 8 жовт. - С. 1; 29 жовт. - С. 1.

8037. Деус О. Стала лауреатом: [Газ. «Харківський університет»] / О. Деус // Там само. - 27 серп. - С. 1.

8038. Живі і мертві: [Історія газ. «Харківський університет»] // Там са­мо. - 11 черв. - С. 1 з фото.

8039. [Назви газет Харківського університету, починаючи з 1 січня 1817 р.] // Там само. - 21 трав. - С. 1.; 11 черв. - С. 1.

8040. Нерух О. Наше коріння: [Газ. «Харківський університет» - 185!] / О. Нерух // Там само. - 8 жовт. - С. 1.

8041. Бакіров В. С. «Особливість нашої газети в тому, що вона стала необхідною формою університетської пам'яті...» - проф. В. С. Бакіров, ректор // Харк. ун-т. - 2006. - 19 груд. - С. 1 з фото.

8042. Нерух О. Найстаріша і заслужена / О. Нерух // Там само. - 7 берез., 19 верес. - До 190-річчя газ. «Харківський університет».

8043. Тимарська Л. На папері, як на долоні: (80-ті роки [газети «Харків­ський університет»]) / Л. Тимарська // Там само. - 19 груд. - С. 6.

***

7647. Кагановский А. В суд - за мошенничество!: [О газ. ХГУ «Gaudea-mus»] / А. Кагановский // Панорама. - 1991. - Дек. (№ 48).

7648. Корж Н. По-новому гортати сторинки: [Про діяльність усного журн. «Час і ми»] / Н. Корж // Харк. ун-т. - 1987. - 24 листоп.

18.1.3. Факультетські настінні газети

8044. Томко М. Газети запрошують до роздумів: [Про факульт. стіннівки] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1982. - 26 січ.

8045. «Вектор» - № 465: [Про стіннівку фіз. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1983. -1 трав.

8046. Стіннівки долають нові висоти // Там само. - 17 трав.

8047. Беляєв М. Вийшов номер «Електрона»: [Газета ФТФ] / М. Беляєв // Харк. ун-т. - 1984. - 1 трав.

8048. Дерека Л. Конкурс будзагонівських стіннівок [ХДУ] / Л. Дерека // Ленін. зміна. - 1984. - 12 трав.

8049. Нерух О. Бути агітатором, організатором: [Про традиц. огляд фа-культ. стін. газет] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1984. - 29 трав.

8050. Полкан О. Справляє приємне враження: [Черговий номер стіннівки істфаку «Історик»] / О. Полкан // Там само. - 18 груд.

8051. «Історик» перемагає: [Огляд-конкурс факультет. стіннівок, при­свяч. Дню преси та 40-річчю перемоги] // Харк. ун-т. - 1985. - 21 трав.

8052. Мигуліна Т. Конкурс називає лідерів: [Традиц. конкурс факульт. стін. газет] / Т. Мигуліна // Там само. - 28 трав.

8053. Мигуліна Т. А Про головне - поспіхом.: [Рейдова бригада цікавиться, як проблему перебудови ставить і вирішує факультетська преса] / Т. Мигуліна, С. Орда, В. Петрова // Харк. ун-т. - 1986. - 16 груд.

8054. Нерух О. Мислити, працювати по-новому: огляд преси: [Про фа-культ. стіннівки] / О. Нерух // Там само. - 20 трав.

8055. Голдобіна Н. Не формальний додаток до стін: [Стан наочної агітації на ф-тах ] / Н. Голдобіна, І. Пугачова, Г. Есаул // Харк. ун-т. -

1987. - 14 квіт.

8056. Стіннівка у світі перебудови // Харк. ун-т. - 1987. - 31 берез.

8057. Бондаренко О. Наш улюблений «Лінгвіст»: [Про одну із кращих університет. стіннівок - ф-та інозем. мов] / О. Бондаренко // Харк. ун-т. -

1988. - 1 трав. з фото.

8058. На честь Дня преси: [Традиц. огляд-конкурс факульт. стіннівок] //

Там само. - 17 трав.

8059. Нерух О. Як перебудовуєшся, стіннівко? / О. Нерух // Там само. -31 трав.

686

8060. Полкан О. «Ау, факультетска газета!»: [Про стан справ у редко­легіях стіннівок] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1989. - 21 лют.

8061. «Сигнал» виборює першість: [Стіннівка РФФ] // Там само. -11 трав.

8062. Котусевич М. «Компас», «Сигнал», де ви?: [Зникнення стінних газет] / М. Котусевич // Харк. ун-т. - 1994. - 25 жовт.

8063. «Діалог»: [Газета ліцею ХНУ] // Харк. ун-т. - 2000. - 5 груд. - С. 5.

8064. Лепорський Д. Стінгазеті: так чи ні?: [Історія про створення стінгазети на біол. ф-ті] / Д. Лепорський; Розповідь проф. В. Г. Шахбазова // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт.

Див. також 6598, 7484.

19. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

19.1. Видавництво. Ротапринт. Типографія

8065. Альошин П. Щороку - сто найменувань: [Про вид-во при ХДУ «Вища школа», яке видзначає своє тридцятип' ятиріччя] / П. Альошин // Соц. Харківщина. - 1983. - 20 февр.

8066. Петрова В. В гостях у мільонерів: [Про ротапринт ХДУ] / В. Петрова // Харк. ун-т. - 1983. - 20 верес.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007