М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 125

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

8067. Завгородній В. Трудитися творчо: [Вид-во при ХДУ «Вища шко­ла»] / В. Завгородній // Веч. Харків. - 1986. - 26 січ.

8068. Котятко М. Університет і «Основа»: [Вид-во при ун-ті] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1992. - 10 листоп.

19.2. Британський центр (1993)

8069. Откроется культурный центр [Британ. Совета при ХГУ] // Панора­ма. - 1993. - июль (30).

8070. Ріпка О. Книги з Англії: [Відкриття Британ. Радою інформ. б-ки в ун-ті] / О. Ріпка // Харк. ун-т. - 1993. - 13 квіт.

8071. Смирнова О. Двері відчиняє Британський центр / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1994. - 15 листоп.

8072. Гайдученко И. Харьковская Британия: [Послом Великобритании в Украине Р. Смитом был открыт при ХНУ Британ. центр гражд. инициа­тив] / И. Гайдученко // Веч. Харьков. - 2000. - 23 мая.

8073. Тараненко М. «Вікно в Британію»: [В ХНУ відкрито Британ. центр громад. ініціатив] / М. Тараненко // Слобід. край. - 2000. - 23 трав.

8074. Мірошнікова Т. Британська рада в університеті / Бесіда з менеджером В. В. Курінним // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт.

19.3. Культурний центр (1991)

8075. Новикова О. До гуманізації та гуманітаризації: [Про створення в ун-ті культ. центру] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1991. - 24 верес.

8076. Ротаенко Г. Не колбасой едины.: [К проблеме существования культ. центра «Художественный салон» при Харьк. ун-те] / Г. Ротаенко // Панорама. - 1991. - 41. - С. 8.

8077. Ротаенко Г. Я тебя породил: [Препятствия в деятельности культ. центра «Возрождение», существ. при Харьк. ун-те] / Г. Ротаенко // Панора­ма. - 1991. - 46. - С. 14: фото.

8078. Фединишенець М. Ласкаво просимо до «Музичної вітальні», [яка утворена за ініціативою культурного центру ХДУ] / М. Фединишенець // Харк. ун-т. - 1991. - 5 листоп.

8079. Смирнова Т. Сходження до вершин духовності: культурний центр [ХДУ] - для чого він? / Т. Смирнова // Харк. ун-т. - 1992. - 6 жовт.

8080. Євстаф'ева Н. ... А музика лунає: Запрошуємо у світ прекрасного: [Муз. салон ун-ту] / Н. Євстаф'єва // Харк. ун-т. - 1993. - 13 квіт.

8081. Запитуйте - відповідаємо: [Що робить культ. центр ун-ту] // Там само. - 20 квіт.

8082. Полкан  О.  Народився  ансамбль  [гітаристів  університету] /

0. Полкан // Там само. - 2 берез.

8083. Деус О. Хай горить вогник творчості: [Культ. центр ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1994. - 11 січ.

8084. У культурному центрі університету // Харк. ун-т. - 1995. - 26 ве­рес.

8085. Кротченко Т. М. Контакт культурного центру із студентським профкомом / Т. М. Кротченко // Харк. ун-т. - 1996. - 14 листоп.

8086. Добряк О. Культуру слід прищеплювати: [Діяльність культ. цен­тру] / О. Добряк // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ.

8087. Кротченко Т. М. Культурний центр / Т. М. Кротченко // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 43.

Див. також 7487.

19.4. Студентські клуби. Літературні студії

8088. Рудавін О. Зустріч. по-англійськи: [Клуб англ. мови] / О. Рудавін // Ленін. зміна. - 1981. - 2 квіт.

8089. Шуваєва І. Наша сила в єдності: [Перше засідання інтерклубу «Су­часник»] / І. Шуваєва // Харк. ун-т. - 1981. - 1 груд.

8090. Казаков І. Популярний серед студентів: [Гурток польскої мови] /

1. Казаков // Харк. ун-т. - 1982. - 12 січ.

687

8091. Левіна І. Вас запрошує диспут: [«Клуб молодіжних проблем» фізфаку] / І. Левіна // Харк. ун-т. - 1982. - 19 січ.

8092. Блискавець В. Вітаємо з нагородою!: [Худож. клуб ХДУ нагород­жено дипломом ЦК ВЛКСМ, ВЦРЖ, Мін-ва культури СРСР] /

В. Блискавець // Харк. ун-т. - 1983. - 27 верес.

8093. Величко В. Школа ідейного гарту: [«Клуб молодіжних проблем»] / В. Величко // Там само. - 26 жовт.

8094. Захарова Н. Изучают русский язык: [В клубе друзей рус. яз.] / Н. Захарова // Красное знамя. - 1983. - 12 окт.

8095. Рубінштейн Н. Якій бути студентській родині?: [Проблемно - дис-кус. клуб «Діалог»] / Н. Рубінштейн // Харк. ун-т. - 1983. - 20 груд.

8096. Бобок С. КСП: учора, сьогодні, завтра: [Трьохріччя Клубу само­діяльної пісні] / С. Бобок // Харк. ун-т. - 1984. - 10 січ.

8097. Чубикало А. Що дав мені політклуб [в гуртожитку фізфаку]? / А. Чубикало // Ленін. зміна. - 1985. - 21 груд.

8098. Волошина Н. Приглашает слайд-клуб / Н. Волошина // Красное знамя. - 1986. - 31 мая.

8099. Політичний клуб. Яким йому бути // Харк. ун-т. - 1986. - 21 січ.

8100. Харитонов Д. Народження нового клубу: [Про організацію по-літклубу «Світ і молодь» на іст. ф-ті] / Д. Харитонов // Харк. ун-т. - 1986. -

I квіт.

8101. Близнюк Т. Без «фальшивих нот»: [Унів. політклуб «Резонанс»] / Т. Близнюк // Ленін. зміна. - 1987. - 28 берез.

8102. Шедяков В. «Резонанс» шукає своє обличчя: [Дискус. студ. по-літклуб] / В. Шедяков // Харк. ун-т. - 1987. - 17 лют.

8103. Борзенко О. «Ми чесніше ставимося до життя.»: [Про клуб воїнів запасу «Каскад»] / О. Борзенко // Харк. ун-т. - 1988. - 19 січ. з фото.

8104. [Члени університетського клубу воїнів-інтернаціоналістів «Кас­кад»: Фото з підписом] // Там само. - 23 лют.

8105. Шедяков В. Центральний політклуб сьогодні / В. Шедяков // Там само. - 12 січ.

8106. Шульгін С. «Резонанс» працює, розмірковує, пропонує: [Політ. дискус. клуб ХДУ] / С. Шульгін // Там само. - 12 квіт.

8107. Костенко П. «Резонанс» учить міркувати: [Про роботу політклубу «Резонанс»] / П. Костенко, Д. Мордовенко // Харк. ун-т. - 1989. - 11 трав.

8108. Литвинова В. У пошуках нових форм: [Про створення для сту-дентів-істориків дискус. клубу «Перебудова»] / В. Литвинова // Там само. -

II квіт.

8109. Трунін Є. М. У центрі організації дозвілля: [Як функціонує студ. унів. клуб?] / Є. М. Трунін // Там само. - 23 трав.

8110. Цурко О. Клуб російської мови / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1989. -14 січ.

8111. Шульгін С. Запрошуємо на дискусію: [Політ. клуб «Резонанс»] / С. Шульгін // Там само. - 17 жовт.

8112. Мигуліна Т. Політклуби: що завтра? / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. -1990. - 15 трав.

8113. Рамах Ю. Рятуймо наші душі?...: [Клуб «Чинтшані»] / Ю. Рамах // Веч. Харків. - 1990. - 27 квіт.

8114. Лігум І. Дещо про музичний клуб / І. Лігум // Харк. ун-т. - 1992. -19 трав.

8115. Брикимова М. Добро пожаловать?.: [Заседание межвуз. политклу-ба] / М. Брикимова // Веч. Харьков. - 2002. - 31 окт. - С. 2.

8116. Мірошнікова Т. Політклуб діє: [Як вирішується у ХНУ проблема працевлаштування молоді в ринкових умовах] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт.

8117. Ударим клубом по аполитичности: [Открытие межвуз. «Политклу-ба»] // Время. - 2002. - 24 окт. - С. 1.

8118. Шаповал Є. Народився політклуб / Є. Шаповал // Харк. ун-т. -2002. - 5 листоп. - С. 2.

***

8119. Михайлин І. Кожен другий - початківець: Унів. літстудія: пошук і проблеми / І. Михайлин // Соц. Харківщина. - 1982. - 31 січ.

8120. Ти любиш книгу?: [Історія створення унів. т-ва любителів книги] // Харк. ун-т. - 1984. - 3 квіт.

8121. Михайлін І. Студія творчості: [Літ. студія] / І. Михайлін // Харк. ун-т. - 1985. - 17 верес.

8122. Луб'яна О. Якщо ви любите поезію: [Клуб любителів поезії на філфаці] / О. Луб' яна // Харк. ун-т. - 1986. - 14 січ.

8123. Джурко Т. Надя і тріо журналістів: [Засідання літ.-муз. вітальні ун­ту] / Т. Джурко // Харк. ун-т. - 1993. - 13 квіт.

8124. Каракоз В. Усе починається із захоплення: [Студія худ. слова ун­ту] / В. Каракоз // Там само. - 31 серп.

8125. Проскура С. Усе починається з любові: [Літ. студія ун-ту] / Т. Проскура // Там само. - 12 лют.

19.4.1. Клуб веселих та винахідливих

8126. Мазур В. Приходьте поболіти!: [КВВ ХДУ] / В. Мазур, Т. Лимаренко // Харк. ун-т. - 1995. - 10 берез.

8127. Переможці залишаються «скромнягами»: [Розмова кор. газ. з чле­нами унів. команди КВВ] // Там само. - 26 верес.

690

8128. Ботвієнко Г. П'ять плюс один, або КВВ єднає усіх! / Г. Ботвієнко, О. Любова // Харк. ун-т. - 1996. - 2 січ.

8129. Келеберда В. Час державі волю виявити: [Про виступ жін. команди ХДУ у клубі веселих та винахідливих] / В. Келеберда // Уряд. кур' єр. -1997. - № 15. - С. 10.

8130. Осадча О. «Сезоном проблем»: [КВК] / О. Осадча // Харк. ун-т. -1997. - 14 січ.

8131. Гаврашенко Т. Девушки из ХГУ очаровали весь КВН / Т. Гаврашенко // Время. - 1998. - 14 февр.

8132. Кучеренко О. Іспит на гумор / О. Кучеренко, Л. Островерх, Т. Колмакова // Харк. ун-т. - 1998. - 1 груд. - С. 4.

8133. Пантюшева Л. Пожартуємо у Москві!: [Участь КВВ у фестивалі] / Л. Пантюшина // Там само. - 3 берез. - С. 1-2.

8134. Печенова О. «Мы шутим по-женски» / Беседа с капитаном команды КВН ХГУ; Записал А. Миселюк // Панорама. - 1998. - 14 нояб. (№ 46). - С. 12.

8135. Так тримати!: [Вихід команди КВВ ХДУ у j фіналу Вищої ліги] // Харк. ун-т. - 1998. - № 9. - 5 трав.

8136. Печенова О. Город Кивинск и его обитатели: [О команде КВН] / О. Печенова // Панорама. - 1999. - 20 марта (№ 12). - С. 12.

8137. Школа весельчаків: [Перший фестиваль КВВ] // Харк. ун-т. -2000. - 26 груд. - С. 6.

8138. Блащук П. «9-й поверх»: [КВВ ХНУ] / П. Блащук // Харк. ун-т. -2002. - 5 листоп. - С. 1-2.

8139. Муравайко М. Розсадник гумору на 9-му поверсі: [КВВ ХНУ] / М. Муравайко // Слобід. край. - 2002. - 30 квіт. - С. 2.

8140. Зиненко Ю. В бой идут одни студенты: [КВН ХНУ] / Ю. Зиненко // Веч. Харьков. - 2003. - 30 сент.

***

8141. Заяць Т. Чемпіонат інтелектуалів: [За системою гри «Що? Де? Ко­ли?»] / Т. Заяць // Харк. ун-т. - 1993. - 23 берез.

8142. Павлова П. Как выяснилось, не все мозги утекли за границу: [16 дек. в Харьк. ун-те состоялся финал игры «Что? Где? Когда?»] / П. Павлова // Панорама. - 1993. - дек. (№ 52).

8143. [Игра «Что? Где? Когда?» в ХГУ] // Слобода. - 1993. - 25 дек.

8144. Сокол А. «Що? Де? Коли?» / А. Сокол // Харк. ун-т. - 1996. -

30 квіт.

8145. Коротич М. Що? Де? Коли?: [В турнірі з інтелект. гри унів. команда «Да какая вам разница?» виборола перше місце у змаганні вузівських команд Харкова] / М. Коротич // Харк. ун-т. - 2005. -7 черв.

19.5. Студентські театри

8146. Нерух О. Молодіжний театр-студія [ХДУ] / О. Нерух // Ленін. зміна. - 1986. - 23 жовт.

8147. Мінтішинова Ю. Зустріч з прекрасним: [Літ. театр ХДУ] / Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. - 1993. - 14 груд.

8148. Мінтішинова Ю. Дарують людям радість: [Літ. театр ун-ту] / Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. - 1994.- 24 трав.

8149. Зайцев С. Народження театру: [Студ. театр ХНУ] / С. Зайцев // Харк. ун-т. - 2001. - 5 черв. - С. 1,4.

8150. Зайцев С. Пора «прозріння»: [Студ. театр «Юність»] / С. Зайцев // Слобід. край. - 2001. - 15 трав. - С. 2.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007