М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 126

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

8151. Студентський театр «Прозріння» // Харк. ун-т. - 2001. - 18 верес. -

С. 4.

8152. Логачева Р. «Театр дал мне ощущение, что я - человек»: [О леген-дар. студ. театре «СИНТ»] / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 2003. - 21 янв. -

С. 3.

8153. Чугуй Т. А. Аматорський театр як одна із форм діяльності „Просвіт" Харківщини / Т. А. Чугуй // Історична пам'ять: Наук. зб. -

Полтава, 2006. - № 2. - С. 105-115.

Використання  театральних  форм  у  навчальному  процесі  у  ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Молодіжний театр „Прозріння" виник у стінах ХНУ. Див. також № 344.

19.6. Клуб любителів фантастики «Контакт». Фестивалі фантастики «Зоряний міст»

8154. [О заседаниях Клуба любителей фантастики «Контакт»] // Харк. ун-т. - 1993. - 13 квіт., 14 груд.; 1994. - 4 січ., 25 жовт.; 1995. - 13 жовт.; 1996. - 23 свч., 14 лют., 16 квіт., 28 трав., 1 жовт.; 1997. - 14 січ.; 1998. - 21 квіт., 27 жовт.; 1999. - 28 груд.

8155. «Контакт» діє: Коло твоїх інтересів: [Клуб любителів фантастики] // Харк. ун-т. - 1994. - 17 трав.

8156. Макаровський М. О. 1994-1995: [Унів. клуб любителів фантастики «Контакт» у 1994 р.] / М. О. Макаровський // Харк. ун-т. - 1995. - 10 січ.

8157. «Зоряний міст» до кожного: [Клуб любителів фантастики] // Харк. ун-т. - 1999. - 26 груд.

8158. Макаровський М. О. «Ніякої політики, грошей та хамства» - такий девіз учасників клубу любителів наукової фантастики «Контакт» / О. М. Макаровський; Розмовляла О. Надєна // Там само. - 23 лют. - С. 4.

8159. Шаповалов И. Проект «Звездный мост», или Любви к фантасти­ке все возрасты покорны: [Клуб любителей науч. фантастики «Контакт»] / И. Шаповалов // Время. - 1999. - 13 мая.

692

8160. Зоряний міст - 2000!: [Міжнар. фестиваль фантастики у Харк. ун­ті] // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 4.

8161. Зоряний міст - 2000!: [Міжнар. фестиваль фантастики у ХНУ; Інтерв' ю з письмениками: Генрі Лайон Олді (О. Ладиженським та Д. Громовим), Є. Лукіним, М. Чадовичем, А. Алівердієвим, А. Беляніним,

B. Головачовим, О. Громовим, М. Дяченко, О. Зорічем та редакторами журн.] // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 4.

8162. Доспєхова О. «Фантастичний» приз - «Філософський камінь», ви­рощений у Харкові: [5-й Міжнар. фестиваль фантастики «Зоряний міст -2003», який проходив на базі ХНУ] / О. Доспєхова // Слобід. край. - 2003. -11 верес.

8163. Макаровский Н. А. От студенческого клуба любителей научной фантастики к международному фестивалю «Звездный мост» / Н. А. Макаровский // UNIVERSITATES. - X., 2003. - № 4. - С. 40-49 с фото.

8164. Осийчук М. Нашим чудакам деньги не нужны: [Клуб любителей науч. фантастики при ХНУ (рук. зам. декана физ. ф-та Н. А. Макаровский)] / М. Осийчук // Веч. Харьков. - 2004. - 7 сент. з фото.

8165. Шмалько А. В. Харьков. Университет. «Звездный мост»: [Фестива­ли фантастики в ХНУ им. В. Н. Каразина] / А. В. Шмалько // UNIVERSITATES. - X., 2004. - № 4. - С. 112-115 с фото.

8166. Рожков В. Фантастические полеты над „Звездным мостом - 2005": [Фестиваль фантастики в ХНУ] / В. Рожков // Слобода. - 2005. - 23 сент.

8167. Шостак Н. «Живая легенда» мировой фантастики в Харькове: [Встреча с Робертом Шекли, приглаш. организаторами фестиваля фантастов «Золотой мост» в Харьк. ун-т] / Н. Шостак // Веч. Харьков. - 2005. - 28 апр. с фото.

8168. Генкин А. «Звездный мост» вновь открывается в Харькове: [8-й фестиваль фантастики] / А. Генкин // Время. - 2006. - 12 сент. - С. 4.

Див. також № 7129.

19.7. Університетська церква (1823,2002)

8169. Деус О. Освячено приміщення [у корпусі ЦНБ на вул. Університетській, 23 для проведення належних богослужінь] / О. Деус // Харк. ун-т. - 2002. - 19 лют. - С. 2 з фото.

8170. Конопельцев Г. У студентів свій храм: [Святковий молебень в приміщенні ЦНБ] / Г. Конопельцев // Слобід. край. - 2002. - 5 лют. -

C. 1.

8171. Хомайко А. ... а помолившись - за учебу: [Возрождение унив. церкви св. Антония Великого] / А. Хомайко // Веч. Харьков. - 2002. -31 янв.

8172. Носков В. Будемо активними: [Про Свято-Антонівськ. унів. храм] / В. Носков // Харк. ун-т. - 2003. - 6 трав.

8173. Осийчук М. Двести лет под патронатом святого Антония / М. Осийчук // Веч. Харьков. - 2004. - 31 янв.

8174. Холмская Л. Двести лет под патронатом Святого Антония: [О воз­врате ХНУ бывшего здания Свято-Антониевского храма] / Л. Холмская // Веч. Харьков. - 2004. - 31 янв.

Див. також № 5373.

20. інші заклади

8175. Литвиненко Ю. Щоб міцніло співробитництво: [Про відд. Всесоюз. т-ва рад-пол. дружби у ХДУ] / Ю. Литвиненко // Харк. ун-т. - 1983. - 27 берез.

8176. Застела В. «Поиск» в походе: [Лекц.-пропаганд. группа ХГУ] / В. Застела // Красное знамя. - 1985. - 22 авг.

8177. Максимов О. З лекціями по Харківщині: [Лекц.-пропаганд. загон «Пошук» ХДУ] / О. Максимов // Веч. Харків. - 1985. - 22 лип.

8178. Калиниченко І. На трибуні молодий лектор: [Про унів. конкурс молодого лектора] / І. Калиниченко // Харк. ун-т. - 1987. - 10 берез.

8179. Утворено фонд ініціатив: [Фонд студент. та освіт. ініціатив: Гро­мад. організація] // Харк. ун-т. - 1991. - 5 листоп.

8180. Куделко С. М. Відродимо історичні цінності: [Про роботу обл. відд. Укр. т-ва охорони пам' ятників історії та культури] / С. М. Куделко, А. Криганов // Харк. ун-т. - 1992. - 31 берез.

8181. Калашник В. С. Місток між кровними братами: [Т-во «Відродження»] / В. С. Калашник; Інтерв'ю брав В. Слюсар // Панорама. -1994. - Февр. (№ 8). - С. 5.

8182. Новикова О. Фонд СОІ: [Фонд студент. та освіт. ініціатив] /

О. Новикова // Харк. ун-т. - 1994. -11 жовт.

***

8183. Полкан О. [План.-фін. відд. ХДУ] / О. Полкан // Харк. ун-т. -1987. - 8 груд. з фото.

8184. Досвід ветеранів і енергія молодих: [Про співробітників бухгалтерії ХДУ] // Харк. ун-т. - 1988. - 1 січ. з фото.

8185. Нерух О. Ти і твій товарищ: [Про робітників унів. бухгалтерії] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1991. - 5 листоп. з фото.

8186. . Тут привітно і затишно: [План.-фін. відділ ХДУ] // Там само. -9 берез.- С. 2 з фото.

8187. Верчик К. Канцелярія [ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / К. Верчик // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт. з фото.

694

8188. Верчик К. Служба маркетингу [при відділі кадрів ХНУ ім. В. Н. Каразіна, яка займається працевлаштуванням випускників] / К. Верчик // Харк. ун-т. - 2004. - 11 трав.

8189. Іванін О. Один день із життя бухгалтерії. В темпі Allegro / О. Іванін

// Там само. - 6 квіт.

8190. Іванін О. Університет на зв'язку: [АТС ХНУ] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2004. - 31 серп.

8191. Іванін О. „Будинок на перехресті": [Відділ кадрів] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2005. - 19 квіт. - С. 1, 4 з фото.

8192. Іванін О. Фінансове ядро університету: [План.-фін. від.] / О. Іванін

// Там само. - 25 січ.

***

8193. Кудас В. С. 1994-1995: [Адмін.-госп. робота в ХДУ] / В. С. Кудас // Харк. ун-т. - 1995. - 3 січ.

8194. Маркова Т. О. Мій рідний дім: [Розмовляє зав. метод. кабінету] / Т. О. Маркова // Харк. ун-т. - 2001. - 27 лют.

***

8195. Новикова О. Університетські кооператори / О. Новикова // Веч. Харків. - 1989. - 13 листоп.

8196. Перший крок «Університету»: [Кооп. центр ХДУ] // Там само. -

12 верес.

8197. Мигуліна Т. Учимося господарювати: [Аналіз Вченою радою ун-ту діяльності кооперативів, малих і спільних підприємств ХДУ] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1992. - 7 квіт.

20.1. Товариство «Знання»

8198. Данилевич Б. Перед широкою аудиторією: На огляді товариство «Знання» [ХДУ] / Б. Данилевич // Харк. ун-т. - 1981. - 26 лют.

8199. Васько В. Лекції трудящим: [Т-во «Знання», викл. ХДУ] / В. Васько // Харк. ун-т. - 1983. - 27 верес.

8200. Свєткіна П. Товариство «Знання» / П. Свєткіна // Там само. -24 трав.

8201. Нерух О. Лекції науковців-[членів т-ва «Знання»] / О. Нерух // Веч. Харків. - 1984. - 6 груд.

8202. Нерух О. Широка географія місць. [Про участь викладачів каф. політ. економії ун-ту у т-ві «Знання»] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1984. -

13 листоп.

8203. Вагоме слово лектора: Унів. т-во «Знання» - переможець респ. конкурсу // Харк. ун-т. - 1987. - 20 черв.

21. ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

8204. У профспілковому комітеті викладачів і співробітників // Харк. ун-т. - 1988. - 13 груд.

8205. Важливий документ: У профкомі викладачів та співробітників: Обговорення доп. ректора «Про хід виконання колективного договору профспілкового комітету з ректором на 1990 р.» // Харк. ун-т. - 1990. -27 листоп.

8206. Іванова Т. Перше відлуння грому: [З засідання президії викладачів і співробітників ХДУ] / Т. Іванова // Там само. - 20 листоп.

8207. Пікалов В. Які гарантії у профспілок? / В. Пікалов // Харк. ун-т. -

1993. - 27 жовт.

8208. Томко М. У профкомі викладачів та співробітників / М. Томко //

Там само.

8209. Дулут Л. Ми захистимо вас: [Профспілка працівників освіти та науки і поліпшення умов роботи і життя своїх членів] / Л. Дулут // Харк. ун-т. - 1995. - 26 груд.

8210. Колективна угода між адміністрацією і трудовим колективом Харківського державного університету на 1995 рік: Проект // Там само. -Ненум. вип.

8211. П'ятак М. І. Програма-мінімум: Бесіда з головою профкому викла­дачів і співробітників / М. І. П' ятак // Там само. - 21 квіт.

8212. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківського державного університету на 1996 рік: Проект; Додаток 1 до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківського державного університету на 1996 р.: Положення про фонд соціального захисту співробітників ХДУ // Харк. ун-т. - 1996. - 6 квіт. -Спецвип.

8213. Профспілки протестують: [Реакція на дії уряду по оплаті заборго­ваності заробіт. плати] // Там само. - 17 верес.

8214. П'ятак М. І. Піклуючись про людину: [Робота профкому викла­дачів і співробітників ХДУ] / М. І. П' ятак; Бесідувала з головою профкома О. Надєна // Там само. - 5 берез.

8215. П'ятак М. Як ми боремося за свої права: [Робота профспілк. комітету викладачів та співробітників ХДУ] / М. П' ятак // Там само. -15 жовт.

8216. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківського державного університету на 1997 рік: Проект // Харк. ун-т. -

1997. - 22 квіт.

8217. Надєна О. У травні - [університетська профспілкова конференція] / О. Надєна // Там само. - 18 лют.

696

8218. Новикова О. Яким бути колдоговору [між адміністрацією та трудо­вим колективом ХДУ на 1997 р.] // Харк. ун-т. - 1997. - 13 трав.

8219. П'ятак М. Протестують освітяни [проти затримки та невиплати заробітної плати] / М. П' ятак // Там само. - 18 лют.

8220. Щербина В. Лідери профспілок прагнуть влади?: [Як профспілк. ор­ганізації відстоюють інтереси трудівників] // Слобід. край. - 1997. - 11 лют.

8221. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківського державного університету на 1998 та 1999 роки: Проект // Харк. ун-т. - 1998. - 3 берез. - С. 3.

8222. Новикова О. І рости, і діяти.: [Збори труд. колективу ХДУ] / О. Новикова, П. Ларисина // Там само. - 15 верес.

8223. Надєна О. Зі змінами на краще: [Конф. труд. колективу ХДУ] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1999. - 13 квіт. - С. 2.

8224. Профспілки [викладачів та співробітників ХДУ] діють // Там са­мо. - 23 лют. - С. 3.

8225. Дорошенко О. Три конференції [трудового колективу ХНУ: Звіт адміністрації та профкому ХНУ щодо виконання колдоговору за 1998-1999 роки - 24.12.99; XXXVII звітно-виборча профконференція викладачів та співробітників ХНУ - 24.02.2000; Конференція, присвячена прийняттю оновленого Статуту університету, - 21.03.2000] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. - 2000. - 11 квіт. - С. 5.

8226. Мірошникова Т. Лидер: [Розповіді про життя профспілки виклада­чів та студентів] / Т. Мірошникова // Харк. ун-т. - 2003. - 2 груд.

8227. Ольгіна Г. Знати свого лідера: [Профспілкова організація студ. та аспірантів] / Г. Ольгіна // Там само. - 2 груд.

8228. Профкоми звітують: [Звітні конф. викладачів і студентів; Мовою цифр та фактів] // Там само.

8229. Бугай Т. Жива профспілка: [Студ. профспілка - це 7680 студентів] / Т. Бугай // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп. - На фото: С. Махновський - го­лова студ. профспілки.

8230. П' ятак М. Увагу - соціальному захисту: [Діяльність профспілкової організації ХНУ] / М. П'ятак // Харк. ун-т. - 2005. - 15 лют. з фото.

Див. також № 6803, 7156.

22. МЕДПУНКТ. САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ

8231. Новикова О. Профілакторій власними руками: [Про робітників профілакторію] / О. Новикова // Веч. Харків. - 1988. - 21 берез.

8232. Мигуліна Т. «Після нас - хоч потоп»: [Санаторій-профілакторій ХДУ] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1991. - 1 трав.

8233. Єрмак О. Найкращий дарунок: Репортаж: [Про санаторій-профілакторій ХДУ «Буревісник»] / О. Єрмак // Харк. ун-т. - 1992. -24 берез. з фото.

8234. Нерух О. Як ми користувалися своїм скарбом: [Унів. санаторій-профілакторій] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1994. - 22 лют.

8235. Лизогуб Н. П. 1994-1995: [Унів. медпункт] / Н. П. Лизогуб // Харк. ун-т. - 1995. - 24 січ.

8236. Мигуліна Т. [Хід профілакт. огляду студентів] / Т. Мигуліна // Там само. - 5 трав.

8237. Шматков І. Задля вашого здоров' я: 6914 чоловік кажуть «Спа­сибі»: [Санаторій-профілакторій ХДУ] / І. Шматков // Харк. ун-т. - 1996. -5 берез.

8238. Черніков Ю. Спасибі, профілакторій! / Ю. Черніков // Харк. ун-т. -

1997. - 1 квіт.

8239. Оленко Н. Дні донора [у ХДУ] / Н. Оленко // Харк. ун-т. - 1998. -

7 квіт.

8240. Пантюшева Л. Приходьте до нас лікуватися: [Санаторій-профілакторій ХДУ] / Л. Пантюшева // Там само. - 17 лют.

8241. Брикимова М. На варті здоров'я: [Унів. медпункт] / М. Брикимова // Харк. ун-т. - 2000. - 19 верес. - С. 4.

8242. Журавльова І. Майбутне «Буревісника» / І. Журавльова // Там са­мо. - 23 трав. - С. 1.

8243. Санаторій-профілакторій «Буревісник» // Довідник для вступ­ників... - 2000. - С. 45.

8244. Спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка» // Там само.

8245. Іваніна М. Життя дорожче за все.: [Медпункт ХНУ] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2002. - 8 жовт. - С. 1-2 з фото.

8246. Іваніна М. Хто піклується про наше здоров' я?: [Розповідь про один день медпункту ун-ту] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2004. - 20 квіт.

23. ВТІЛЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

8247. Важливій справі - належне ставлення: [Комп'ютеризація навч. процессу ХДУ] // Харк. ун-т. - 1987. - 9 черв.

8248. Комп' ютерізація: резерви не використання: Питання слухає Вчена рада [ХДУ] // Харк. ун-т. - 1988. - 13 груд.

8249. Войнов В. Створенно нову асоціацію: [Тих, кто розробляє і використовує комп' ют. технології] / В. Войнов, В. Щеглов // Харк. ун-т. -1991. - 17 груд.

8250. Товстяк В. ХХІ вік - вік інформатики: [Харк. ун-т - інформ. інтернет] / В. Товстяк // Харк. ун-т. - 1997. - 14 січ.

698

8251. Анковская Х. Город плюс университет равняется созданию ин­формационной сети: [Сотрудничество города и ХГУ] / Х. Анковская // Па­норама. - 1999. - 16 янв. (№ 3). - С. 2.

8252. Комп' ютерізація навчального процесу // Аналітичні матеріали за підсумками 1998-1999 навчального року... - X., 1999. - С. 35.

8253. Топоркова Н. Создается харьковский «Интернет»: [Меморандум о науч.-образоват. и техн. сотрудничестве ХГУ с город. организациями в развитии информац. и телекоммуникац. технологий] / Н. Топоркова // Время. - 1999. - 16 янв. з фото.

8254. Комп'ютерізація навчального процесу // Інформаційно-аналітичні ма­теріали за підсумками 1999-2000 навчального року. - X., 2000. - С. 35, 40-41.

8255. Ульянов В. Четверта регіональна науково-технічна конференція «Застосування персональних комп' ютерів у наукових дослідженнях та нав­чальному процесі» / В. Ульянов, Ю. Дюкарєв // Харк. ун-т. - 2000. -14 листоп. - С. 1.

8256. Верный друг Интернет: [Конф. «Интернет в современной библио­теке» в ЦНБ ХНУ] // Слобода. - 2001. - 18 сент. - С. 1.

8257. Интернет-центру - 5 лет: [Двухднев. конф. «Интернет в современ­ной библиотеке» в ЦНБ ХНУ] // Время. - 2001. - 18 сент. - С. 2.

8258. Комп' ютерізація навчального процессу // Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2000-2001 навчального року. - X., 2001. - С. 30-32.

24. РОБОТА З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

8259. Мілько І. Зберегти богатство флори: Пропозиції дружини охорони природи біофаку / І. Мілько // Харк. ун-т. - 1981. - 9 июня.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007